Instrumentalismi

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Apr 23, 2015 12:12 PM
Instrumentalismi tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, jossa teoriat ja käsitteet nähdään ennen kaikkea instrumentteina ihmisiä hyödyttävien tutkimustulosten ja toiminnan tuottamisessa.

keha_tieteenfilosofiat tieteenfilosofiset suuntaukset rationalismi empirismi realismi positivismi interpretivismi relativismi pragmatismi hermeneutiikka konstruktivismi fenomenologia strukturalismi psykoanalyyttinen teoria jälkistrukturalismi dekonstruktio sosiaalinen konstruktionismi eksistentialismi

Instrumentalismissa teorioiden ja käsitteiden totuudella ei sinänsä nähdä olevan itseisarvoa, vaan ainoastaan niiden kapasiteetilla auttaa ymmärtämään ilmiöitä on merkitystä. Instrumentalismi liittyy läheisesti pragmatismiin.

Tutustu instrumentalismiin alla olevien linkkien avulla.

Instrumentalismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Instrumentalism. Wikipedia, the free encyclopedia.

Instrumentalism. New World Encyclopedia.

Filed under: