Pragmatismi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.21
Pragmatismi tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, jossa korostetaan tiedon käytännöllistä luonnetta.

keha_tieteenfilosofiattieteenfilosofiset suuntauksetrationalismiempirismirealismipositivismiinterpretivismirelativismihermeneutiikkakonstruktivismifenomenologiainstrumentalismistrukturalismipsykoanalyyttinen teoriajälkistrukturalismidekonstruktiososiaalinen konstruktionismieksistentialismi

Pragmatismi sisältää runsaasti erilaisia orientaatioita, joita yhdistää toiminnan korostaminen ja käytäntöön suuntautuminen tutkimuksen tekemisessä, ongelmanratkaisussa ja tiedon tuottamisessa. Tieteenfilosofisena suuntauksena pragmatismi voidaan nähdä vastakkaisena rationalistiselle suuntaukselle.

Tutustu pragmatismiin alla olevien linkkien avulla. 

Pragmatismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Philström, Sami. Pragmatismi. Filosofia.fi. Eurooppalaisen filosofian seura ry.

Hookway, Christopher, 2008. Pragmatism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition).

Pragmatism. New World Encyclopedia.

McDermid, Douglas, 2006. Pragmatism. The Internet Encyclopedia of Philosophy.