Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Relativismi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.22
Relativismi tarkoittaa tieteenfilosofista suuntausta, jossa korostuu tiedon muodostumisen suhteellisuus ja tutkijan positio.

keha_tieteenfilosofiat tieteenfilosofiset suuntaukset rationalismi empirismi realismi positivismi interpretivismi pragmatismi hermeneutiikka konstruktivismi fenomenologia instrumentalismi strukturalismi psykoanalyyttinen teoria jälkistrukturalismi dekonstruktio sosiaalinen konstruktionismi eksistentialismi

Relativismissa tiedon ja totuuden muodostumiseen katsotaan vaikuttavan sen ympäristön, josta käsin tietoa tuotetaan ja tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan. Relativismissa korostuu näkemys, jonka mukaan yksiselitteistä totuutta ei ole olemassa. Relativismi ja interpretivismi liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä molemmat perustuvat samantapaisiin ideoihin todellisuuden ja tiedon luonteesta. Relativismi muodostaa vastaparin realismin suuntaukselle.

Tutustu relativismiin alla olevien linkkien avulla. 

Relativismi. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Relativism. New World Encyclopedia.

Swoyer, Chris, 2008. Relativism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition).

Westacott, Emrys, 2006. Relativism. The Internet Encyclopedia of Philosophy.