Empiirinen tutkimus

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Apr 23, 2015 11:56 AM
Empiirinen tutkimus perustuu kokemukseen tutkimuskohteesta.

keha_strategia tutkimusstrat empiirinen tutkimus teoreettinen tutkimus monimenetelmäisyys määrällinen tutkimus laadullinen tutkimus tapaustutkimus poikittaisstutkimus pitkittäisstutkimus vertaileva tutkimus historiatutkimus etnografinen tutkimus hermeneuttinen tutkimus narratiivinen tutkimus fenomenologinen tutkimus diskurssitutkimus kriittinen tutkimus toimintatutkimus surveytutkimus kokeellinen tutkimu

Empiirisessä tutkimuksessa tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreettisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla ja mittaamalla sitä. Empiirisessä tutkimuksessa konkreettinen ja koottu tutkimusaineisto on tutkimuksen keskiössä ja toimii tutkimuksen tekemisen lähtökohta.

Empiirinen tutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu empiirisen tutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Empiirinen tutkimus. Wikipedia, vapaa tietosanakirja.

Empiirinen tutkimus. Ihmeellinen maailma. Skepsis ry.

Lue myös, mitä Tieteenfilosofissa suuntauksissa kerrotaan empirismistä.