Kriittinen tutkimus

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 12.02
Kriittinen tutkimus tarkoittaa tutkimusstrategiana kyseenalaistavaa lähestymistapaa niihin prosesseihin ja rakenteisiin, joissa tutkimuskohde ilmenee.

keha_strategia tutkimusstrat empiirinen tutkimus teoreettinen tutkimus monimenetelmäisyys määrällinen tutkimus laadullinen tutkimus tapaustutkimus poikittaisstutkimus pitkittäisstutkimus vertaileva tutkimus historiatutkimus etnografinen tutkimus hermeneuttinen tutkimus narratiivinen tutkimus fenomenologinen tutkimus diskurssitutkimus kriittinen tutkimus toimintatutkimus surveytutkimus kokeellinen tutkimu

Strategian lähtökohtana on pyrkimys oikeudenmukaisempien ja parempien rakenteiden ja järjestysten tuottamiseen ja vakiinnuttamiseen. Kriittinen tutkimus pyrkii pureutumaan ilmiöiden syvärakenteisiin ja niistä kumpuaviin merkityksiin. Kriittisellä tutkimuksella on länsimaisessa tieteellisessä keskustelussa oma historiansa ja perinteensä, joka on noudattanut kulloinkin yhteiskunnassa ja kulttuurissa ajankohtaisiksi tulleita kriittisiä ja emansipatorisia näkökulmia.

Kriittinen tutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa) 

Tutustu kriittisen tutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Karvonen, Erkki, 2002. Frankfurtin koulukunta ja kriittinen tutkimus. Johdatus viestintätieteisiin. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos.

Anttila, Pirkko. Kriittinen teoria ammatillisessa tutkimuskäytännössä. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Virtuaaliammattikorkeakoulu.

Bohman, James, 2006. Critical Theory. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006.

Critical Theory. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Felluga, Dino, 2003. Introductory Guide to Critical Theory. Purdue University.