Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Kriittinen tutkimus

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 25. elokuuta 2023, 13.23
Kriittinen tutkimus tarkoittaa tutkimusstrategiana kyseenalaistavaa lähestymistapaa niihin prosesseihin ja rakenteisiin, joissa tutkimuskohde ilmenee.

keha_strategia tutkimusstrat empiirinen tutkimus teoreettinen tutkimus monimenetelmäisyys määrällinen tutkimus laadullinen tutkimus tapaustutkimus poikittaisstutkimus pitkittäisstutkimus vertaileva tutkimus historiatutkimus etnografinen tutkimus hermeneuttinen tutkimus narratiivinen tutkimus fenomenologinen tutkimus diskurssitutkimus kriittinen tutkimus toimintatutkimus surveytutkimus kokeellinen tutkimu

Strategian lähtökohtana on pyrkimys oikeudenmukaisempien ja parempien rakenteiden ja järjestysten tuottamiseen ja vakiinnuttamiseen. Kriittinen tutkimus pyrkii pureutumaan ilmiöiden syvärakenteisiin ja niistä kumpuaviin merkityksiin. Kriittisellä tutkimuksella on länsimaisessa tieteellisessä keskustelussa oma historiansa ja perinteensä, joka on noudattanut kulloinkin yhteiskunnassa ja kulttuurissa ajankohtaisiksi tulleita kriittisiä ja emansipatorisia näkökulmia.

Kriittinen tutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa) 

Tutustu kriittisen tutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Anttila, Pirkko. Kriittinen teoria tutkimusotteena. Teoksessa Anttila, Pirkko, Tutkimisen taito ja tiedon hakinta. Metodix.

Bohman, James, 2006. Critical Theory. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006.

Critical Theory. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Felluga, Dino, 2003. Introductory Guide to Critical Theory. Purdue University.