Pitkittäistutkimus

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 23. huhtikuuta 2015, 11.59
Pitkittäistutkimukseksi kutsutaan tutkimusstrategiaa, jossa tarkoituksena on tutkia muutosta ja kehittymistä pitkän aikavälin, jopa vuosikymmenten, kuluessa.

keha_strategiatutkimusstratempiirinen tutkimusteoreettinen tutkimusmonimenetelmäisyysmäärällinen tutkimuslaadullinen tutkimustapaustutkimuspoikittaisstutkimuspitkittäisstutkimusvertaileva tutkimushistoriatutkimusetnografinen tutkimushermeneuttinen tutkimusnarratiivinen tutkimusfenomenologinen tutkimusdiskurssitutkimuskriittinen tutkimustoimintatutkimussurveytutkimuskokeellinen tutkimu

Strategia perustuu saman tutkimuskohteen seuraamiseen, muutosten havaitsemiseen ja esimerkiksi muutokseen vaikuttaneiden tekijöiden ja muutosten aikaansaamien seurausten analysoimiseen. Pitkittäistutkimuksesta voidaan hahmottaa monia erilaisia tyyppejä (kuten paneeli-, trendi- ja kohorttitutkimus) ja pitkittäistutkimusaineistoja voidaan tarkastella erilaisten analyysimenetelmien avulla.

Pitkittäistutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Tutustu pitkittäistutkimuksen käsitteeseen alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Longitudinal study. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

Trochim, William M., 2006. Time in Research. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition.

Longitudinal FAQs. Institute for Social and Economic Research (ISER).The University of Essex.