Teoreettinen tutkimus

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Apr 23, 2015 11:57 AM
Teoreettinen tutkimus perustuu tutkimuskohteeseen perehtymiseen ajatusrakennelmien kautta.

keha_strat_teortutkimusstratempiirinen tutkimusteoreettinen tutkimusmonimenetelmäisyysmäärällinen tutkimuslaadullinen tutkimustapaustutkimuspoikittaisstutkimuspitkittäisstutkimusvertaileva tutkimushistoriatutkimusetnografinen tutkimushermeneuttinen tutkimusnarratiivinen tutkimusfenomenologinen tutkimusdiskurssitutkimuskriittinen tutkimustoimintatutkimussurveytutkimuskokeellinen tutkimu

Teoreettisessa tutkimuksessa ei havainnoida tutkimuskohteita välittömästi, vaan kohteesta pyritään hahmottamaan käsitteellisiä malleja, selityksiä ja rakenteita aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta.

Teoreettinen tutkimus JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa)

Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.