Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tehtäviä

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 29. huhtikuuta 2009, 13.22

Menetelmäpolkuja humanisteille -sivusto sisältää runsaasti tutkimuksen tekemiseen ja tutkimuksen eri osa-alueisiin liittyviä tehtäviä. Tehtävät on jaoteltu alla olevan kuuden pääteeman mukaan. Kukin teema sisältää kahdenlaisia tehtäviä: opiskelijan omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyviä soveltavia tehtäviä ja teoreettisia tai laajempaa pohdintaa vaativia tehtäviä.

I Ongelmanasettelua koskevat tehtävät

II Tutkimusstrategioita koskevat tehtävät

III Aineistonhankintamenetelmiä koskevat tehtävät

IV Aineistonanalyysimenetelmiä koskevat tehtävät

V Tieteenfilosofisia suuntauksia koskevat tehtävät

VI Tutkimusprosessia koskevat tehtävät