Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tutkimuslupa sekä osallistujan suostumus ja informointi

tekijä: taantamm — Viimeisin muutos maanantai 27. syyskuuta 2021, 15.46

 

keha_prosessi aiheeseen perehtyminen tutkimuksen suunnittelu tutkimuksen_toteuttaminen raportoiminen etiikka

 

Jos tutkimuksen osallistujat haluaa rekrytoida jostakin organisaatiosta (esim. oppilaitos, yritys), kohdeorganisaatiolta tulee pyytää tutkimuslupa. Tutkimuslupakäytännöissä on suurta vaihtelua, ja siksi selvittämiseen on hyvä varata aikaa jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.

Tutkimukseen osallistuvilta pyydetään yleensä ennen tutkimuksen alkua suostumus osallistua tutkimukseen. Jyväskylän yliopistolla on tähän tarkoitukseen mallipohja, jota voi muokata omiin tarpeisiin sopivaksi. Ennen kuin osallistuja voi tehdä päätöksensä tutkimukseen osallistumisesta, hänen tulee saada tietoonsa lyhyt kuvaus tutkimuksesta. Yliopistolla on mallipohja myös tällaiseen tiedotteeseen

Lue lisää aiheesta:
Kuula-Luumi, Arja. Tutkimuslupa, suostumus, informointi ja tietosuoja. Teoksessa Jaana Vuori (toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Jyväskylän yliopisto. Tietosuojalomakkeiden mallipohjat, 2021.