Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Projektin keskivaiheilla

tekijä: inmamisi — Viimeisin muutos keskiviikko 21. kesäkuuta 2023, 19.00
“Aikaa tulisi olla aina järjestettävissä, jos sellainen tilanne on"

Keskivaihe
Projektin ollessa käynnissä ohjaajan tehtäviä ovat muun muassa projekti(e)n seuraaminen sekä avunanto, ohjaus ja suunnan määrittely. "Välitsekkauksia" voi tehdä joko yhdessä tai yksin. Niin kutsuttu puolivälitsekkaus tai -arviointi koettiin hyvänä käytäntönä: työn suuntaan on mahdollisuus vaikuttaa molemmin puolin, eikä loppuarviointi välttämättä tunnu niin yllättävältä.

Ajatuksia haastateltavilta: Teetä tapaamisiin pieniä ajattelemaan pistäviä ennakkotehtäviä, jotta tapaamisten aika voidaan käyttää niiden pohtimiseen yhdessä.

Projektien tapaamiskäytännöt ovat haastattelujen perusteella moninaisia, osaan kuului erillinen luentosarja, osaan ryhmien ja ohjaajan välisiä tapaamisia, osassa ohjaaja ja tekijä tapasivat vain projektin tehtävänannon ja -palautuksen puitteissa.

Pääsääntöisesti tapaamisia oli aluksi tiiviisti, sitten harvemmin ja kiihtyen taas loppua kohti. “Puolivälitsekkaus” koettiin hyvänä tapana.

“Toimin niin sanotusti graduohjaajana, annan kommentteja ja ohjausta. Aika samanlaista kuin opinnäytetyön ohjaus oikeastaan.”

“Vastailen sähköposteihin, jos ei kuulu pitkään aikaan mitään niin kyselen, että hengissä mennään”

Opiskelijoiden keskinäistä yhteydenpitoa ei juuri seurattu, mutta haastateltavien mukaan kätevä tapa voi olla esimerkiksi pyytää joka ryhmältä tilannekatsaus sopivin väliajoin. Missä mennään?