Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Viestintäsuunnitelma

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos lauantai 02. lokakuuta 2021, 09.25

Viestintäsuunnitelma on hyvä tehdä projektin aivan alussa, sillä toimiva viestintä tukee projektin kaikkia vaiheita.

Viestintäsuunnitelma sisältää kuvaukset ainakin seuraavista asioista:

  • kuka viestii ja kenelle?
  • mitä välineitä käytetään?
  • miten usein?
  • kenellä on päävastuu?

Erikseen kannattaa suunnitella ja sopia, miten tapahtuu projektiryhmän sisäinen viestintä ja viestintä sidosryhmien kanssa.Sovittavia asioita ovat ainakin:

  • palaverit/kokoukset: miten usein järjestetään koko tiimin tapaamisia? entä pienempien tiimien? säännölliset tapaamiset vai tiimin kutsuminen koolle? kenellä on vastuu esityslistasta ja yhteisesti sovittujen asioiden ja keskustelun kirjaamisesta muistioon?
  • projektiryhmän yhteiset viestintäkanavat: mitä välinettä käytetään mihinkin tarkoitukseen? miten usein kukin seuraa eri viestintäkanavia? 
  • viestintä sidosryhmien kanssa: mitä kanavia käytetään?