Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Projektiviestintä

tekijä: inmamisi — Viimeisin muutos lauantai 02. lokakuuta 2021, 09.35

Ohjaajan ja opiskelijoiden väliseen yhteydenpitoon on järkevää sopia toimivat kanavat. Tyypillisesti yhteydenpito hoidetaan sähköpostitse tai kasvokkain yhteistapaamisissa. Osa ohjaajista kuitenkin käyttää myös jotain pikaviestinkanavaa opiskelijoiden kanssa. Haastatellut opettajat mainitsivat tärkeäksi asiaksi kanavien valinnassa yhdessä sopimisen. 

Projektimateriaaleja voi jakaa Kopassa, Moodlessa, Peda.net-ympäristössä tai vaikkapa yliopiston wikissä. Olennaista on miettiä, kenen kaikkien on syytä päästä käsiksi materiaaleihin. Jos esimerkiksi ulkopuolisen tilaajan tulisi päästä kurssialustalle, se on huomioitava alustan valinnassa.

Opiskelijoilla on yleensä myös keskinäisen viestinnän kanavia, joihin opettajalla ei ole pääsyä. Opiskelijat tyypillisesti valitsevat nämä kanavat itse, mutta niitä voivat olla esimerkiksi WhatsApp, Facebook, Skype tai Discord, materiaaleja jaettiin monesti taas Googlen Drive-palvelussa. 

Kun viestintäkanavia on käytössä useita, kannattaa suunnitella myös, mikä on sopivin kanava erilaisiin viestintätarpeisiin: onko viesti kiireellinen, vaatiiko se täsmällistä vastausta vai olisiko sen hyvä olla selkeästi näkyvillä vielä pitkään?