Sopimukset

tekijä: Ines Maria Mikaela Sirén Viimeisin muutos lauantai 02. lokakuuta 2021, 09.36
"Senkin takia meillä on ne sopimukset, että asiat käytäisiin läpi, käytännön paikan ihminen ja opiskelija sopisivat asioista keskenään. Jos niistä ei sovita, niin sitten se jää epämääräiseksi ja muodottomaksi koko projekti, ja kaikki ovat tyytymättömiä."

Ulkopuolisen tilaajan kanssa on nyvä tehdä sopimus. Sopimuksen tarpeellisuus riippuu myös siitä, mitä projektissa tehdään. Jos projektissa liikkuu rahaa, niin sopimus on välttämätön. Lisäksi sopimus usein sitouttaa myös tilaajaa opiskelijaprojektin ohjaukseen.

Kirjallisesti tehdyt sopimukset liittyivät tyypillisesti tekijänoikeuksiin sekä projektin muotoon: tekijöistä, aikataulusta, vastuualueista sekä projektin lopputuloksesta. Vaikka projektiin liittyvä sopimus olisi luonteeltaan juridisesti pätemätön ja lähinnä ohjaava, koettiin sen olevan hyödyllinen.

Projektin tuotosten tekijänoikeuksista voi tilaajan suunnalta olla vaatimuksia. Projektin aiheesta riippuen asia kannattaa ottaa esille opiskelijoiden kanssa jo projektin alkuvaiheessa - mitkä oikeudet kuuluvat kenellekin, saako jostakin korvauksia ja mitä tekijänoikeuksien puitteissa saa tehdä.