Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tietoja materiaalista

by inmamisi — last modified Sep 30, 2021 09:26 AM

Projektiopetuksen opas laadittiin osana Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kehittämishanketta, jolle myönnettiin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan strategista rahoitusta syksyllä 2017.

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa projektiopetuksen käytänteitä ja menetelmiä, tunnistaa parhaita käytänteitä ja jalostaa niitä opetuksessa hyödynnettäviksi. Aineistoa kerättiin haastattelemalla yhteensä 14 opetushenkilökunnan jäsentä, jotka järjestävät projektiopetusta Jyväskylän yliopistossa. 

Kehittämishankkeen tiimissä olivat mukana seuraavat henkilöt:

  • Turo Uskali, hankkeen vetäjä
  • Marko Siitonen
  • Ines Sirén, tutkimusavustaja
  • Panu Uotila
  • Tanja Välisalo