Tutkimukset

by Nea Jennika Kukkonen last modified Dec 11, 2014 11:54 AM
TUTKIMUKSIA TAITEEN JA KULTTUURIN HYVINVOINTIVAIKUTUKSISTA SEKÄ TAIDELÄHTÖISTEN MENETELMIEN SOVELTAMISESTA
Taikussa tehty tutkimus — last modified Dec 11, 2014 11:55 AM
Musiikin laitoksella tehty tutkimus — last modified Dec 11, 2014 11:55 AM