TAIKUN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ

tekijä: Nea Jennika Kukkonen Viimeisin muutos maanantai 26. tammikuuta 2015, 16.10

 

KULTTUURINEN MIELENTERVEYS -TUTKIJAVERKOSTO

 • Monitieteinen kulttuurinen mielenterveys/-sairaus -tutkimusverkosto
 • Nelisenkymmentä jäsentä tutkijoista opiskelijoihin
 • Lisätietoja: Saara Jäntti (JYU, Kielten laitos), saara.jantti@jyu.fi

 

MUSIIKIN LAITOS / MUSIIKKITERAPIA

Yhteyshenkilöt:

 

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA / PSYKOLOGIA

Yhteyshenkilö:

 • Taiku: Sari Kuuva, sari.kuuva@jyu.fi

 

EINO ROIHA SÄÄTIÖ / EINO ROIHA -INSTITUUTTI

 • Kirjallisuus-, musiikki-, kuvataide- ja valokuvaterapiaa integroiva Sanallistaminen luovuusterapioissa -koulutus (30 op)

  • Toteuttajana Eino Roiha Instituutti yhteistyössä Taikun, Luovuusterapiayhdistys Aistein ry:n sekä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistyksen kanssa
  • Alkaa seuraavan kerran syksyllä 2015
  • Lisätiedot: Karoliina Kähmi ja Katri Kluukeri, aisteinyhdistys@gmail.com sekä Risto Jukkola, risto.jukkola@ers.fi
 • Musiikki- ja Tanssi-Liiketerapian -koulutukset

 

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA, LAHTI

 • Kirjallisuusterapian perusteet -koulutus (30 op)

 • Yhteyshenkilöt Taikussa: Risto Niemi-Pynttäri, risto.niemi-pynttari@jyu.fi ja Karoliina Kähmi, karoliina.kahmi@jyu.fi

 

LUOVUUSTERAPIAYHDISTYS AISTEIN RY

 • Aistein ry:n tavoitteena on luovilla aloilla työskentelevien ja luovia terapeuttisia työskentelykeinoja tarjoavien toimijoiden verkostoituminen ja ammatillisten toimintamahdollisuuksien parantaminen sekä eri luovuusterapioiden tunnetuksi tekeminen ja edistäminen
 • Yhdistys suunnittelee ja toteuttaa yhteistyökumppaneidensa kanssa tavoitteellisia hankkeita, jotka edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Kotipaikkana Jyväskylä, toimialue ylettyy koko Suomeen
 • Lisätietoja: aisteinry.blogspot.fi ja aisteinyhdistys@gmail.com

 

SUOMEN KIRJALLISUUSTERAPIAYHDISTYS RY

 • 1981 vuodesta saakka toiminut Suomen Kirjallisuusterapia ry edistää ja tekee tunnetuksi kirjallisuusterapiatyötä
 • Yhdistys järjestää julkaisu-, koulutus- ja valistustoimintaa sekä luo yhteistyötä kirjallisuusterapiasta kiinnostuneille
 • Julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Kirjallisuusterapia-lehteä
 • Yhdistystä ja kirjallisuusterapiaa koskevat kysymykset: info@kirjallisuusterapia.net

 

TAITEEN EDISTÄMISKESKUS

 

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU / HUMAK

 

JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEO JA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINTEATTERI

Taidelaitosyhteistyö