Leikkaukset ja siirtymät

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos sunnuntai 15. maaliskuuta 2015, 16.29
Leikkaus, siirtymä, häivytys, rytmi

Leikkaus

Leikkauksessa videosta leikataan pois ylimääräiset alusta, lopusta ja kenties otosten keskeltäkin. Leikkaus on myös siirtymistä kuvasta ja/tai äänestä toiseen. 

Video-otosten välillä tyypillisiä paikkoja leikkaukselle ovat:

 • alkutekstien ja ensimmäisen video-otoksen tai kuvan välillä
 • video-otosten ja kuvien välillä niin, että kamera pysyy paikallaan
 • video-otosten ja kuvien välillä niin, että kuva pysyy samana, mutta kuvakulma muuttuu (hyppyleikkaus)
 • video-otosten ja kuvien välillä niin, että kuva vaihtuu
 • viimeisen video-otoksen tai kuvan ja lopputekstien välillä

Siirtymä

Videokuvausta käsittelevässä osiossa käsiteltiin siirtymiä. Myös digitaalisen tarinan koostamisessa voidaan hyödyntää siirtymiä 

Video-otoksen sisällä voidaan liikkua rajauksesta toiseen joko leikkauksella tai kameran liikkeen kautta. Kameran liikkeellä on useita muotoja eli kamera

 • ajaa: seuraa esim. liikettä, siis itse kamera liikkuu horisontaalisesti
 • zoomaa: kamera pysyy paikallaan, mutta kuvaa lähennetään tai loitonnetaan
 • tilttaa: kamera pysyy paikallaan, mutta kääntyy vertikaalisesti akselinsa ympäri eli pystysuunnassa ylös- tai alaspäin
 • panoroi: kamera pysyy paikallaan, mutta kääntyy vaakasuunnassa akselinsa ympäri eli vasemmalle tai oikealle

Editointiohjelmassa videossa voidaan myös jälkikäteen panoroida, tiltata tai zoomata. 

Häivytys

Siirtymässä video-otoksesta toiseen voi käyttää erilaisia häivytyksiä:

 • fade-in: häivytys mustasta kuvaan
 • fade-out: häivytys kuvasta mustaan
 • cross-fade: kahden kuvan häivytys päällekkäin

Häivytys videon alussa ja lopussa tekevät kokonaisuudesta levollisemman ja antavat katsojalle aikaa orientoitua sekä videon alkamiseen että sen loppumiseen.

Rytmi

Rytmiin vaikuttaa videon sisältö. Leikkausten rytmin olisi hyvä olla sopusoinnussa sen kanssa. Siis:

 • nopeatempoinen sisältö >> nopeat leikkaukset
 • hidastempoinen sisältö >> hitaat leikkaukset

Selvitä: Miten käyttämässäsi videoeditointiohjelmassa on mahdollista a) leikata videota alusta ja lopusta, b) pilkkoa video erillisiin osiin, c) lisätä häivytyksiä?