Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Valoisuuden ja värien muokkaus videossa

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos sunnuntai 15. maaliskuuta 2015, 14.07

Videoeditointi aloitetaan videomateriaalin tuomisella ohjelmaan. Toiminto on yleensä nimeltään Import tai Add

Esimerkkejä komennoista, joilla toiminto löytyy eri ohjelmissa:

  • Windows Live Movie Maker 12: Home > Add videos and photos
  • Sony Vegas Pro 12: File > Import > Media

Valoisuuden muokkaus

Valoihin ja väreihin kannattaa kiinnittää huomiota jo kuvaustilanteessa, mutta paljon on tehtävissä myös kuvauksen jälkeen.

Jos kuvankäsittely on sinulle tuttua, niin videokuvan muokkauksessa on paljon tuttuja käsitteitä ja työvaiheita. Sekä valokuvassa että videokuvassa on mahdollista muokata kuvan valoisuutta mm. tällaisten perustoimintojen kautta:

  • kirkkaus ja kontrasti (brightness and contrast) 
  • tasot (levels)
  • käyrät (curves)

Työkalut eroavat toisistaan sen mukaan, miten yksityiskohtaisia säätöjä niillä voidaan tehdä, ja mitä asioita ne painottavat. Samoilla työkaluilla voi tehdä sekä hienovaraisia muutoksia että voimakkaita efektejä. 

Ammattimaisista videoeditointohjelmista löytyvät kaikki edellä mainitut toiminnot. Kevyemmistä ohjelmista, kuten Movie Maker tai iMovie, löytyy todennäköisesti vain joitakin näistä toiminnoista, yleensä ainakin kirkkaus ja kontrasti.

Kirkkaus ja kontrasti

Erilaisista valoisuuden muokkaukseen tarkoitetuista työkaluista yksinkertaisin on kirkkauden ja kontrastin muokkaus (brightness and contrast). Siinä muokataan yleensä kuvan kaikkia valoisuustasoja yhtä aikaa.

  • Kirkkauden lisääminen tällä työkalulla muokkaa kuvan jokaista pikseliä (eli kuvapistettä) yhtä paljon.
  • Kontrastin lisääminen puolestaan lisää tummien ja vaaleiden pikselien välistä eroa.

Käytännössä työskennellessä on helppo huomata, että kirkkautta ja kontrastia on usein hyödyllistä muokata yhdessä.

Työkalun huono puoli on se, että kun kuvan jokaista pikseliä muokataan yhtä paljon, niin kuvaa kirkastaessa kuvan vaaleimmat alueet voivat ns. palata puhki eli muuttua täysin valkoisiksi tai kuvaa tummennettaessa tummemmat alueet voivat muuttua täysin mustiksi. Jos kuvassa on siis jo valmiiksi hyvin vaaleita kohtia, tämä työkalu ei ole paras vaihtoehto.

Selvitä: Voiko videon kirkkautta ja kontrastia muokata käyttämässäsi editointiohjelmassa? Miten?

Vinkki:  Etsi tarvittaessa ohjeita verkosta. Esimerkkinä alla on linkti kahteen ohjevideoon.

Tasot

Tasoja (levels) muokkaamalla on mahdollista säätää kuvan valoisuutta jo paljon tarkemmin. Apuna tässä on histogrammi eli kuvaaja, joka näyttää, miten kirkkaudeltaan tummat ja vaaleat pikselit ovat jakautuneet kuvassa. Mitä korkeampi palkki, sitä enemmän juuri sen valoisuusasteen pikseleitä kuvassa on. 

Karkeasti yleistäen voidaan todeta, että tavoitteena on saada tummat ja vaaleat sävyt jakautumaan kuvassa niin, että kuvaaja muistuttaa normaalijakaumaa eli Gaussin käyrää, jossa pikseleitä on eniten keskisävyissä ja vähiten ääripäissä. Muokkaus tapahtuu ääripäitä ja keskipistettä liikuttamalla.

Tämä työkalu löytyy mm. iMovie-editorista.

Käyrät 

Käyriä (curves) käyttämällä voidaan muokata juuri sen sävyisiä pikseleitä kuin halutaan. Kirkkautta ei kuvaakaan vaaka-akseli, vaan vinokäyrä. Säädettäviä pisteitä ei olekaan kolme, kuten edellisessä työkalussa, vaan niin monta kuin niitä haluaa asettaa. Työkalua käytetään tarttumalla käyrän pisteisiin ja liikuttamalla niitä haluttuun suuntaan.

Tämä työkalu löytyy yleensä vain edistyneemmistä editointiohjelmista.

Värien muokkaus

Digitaalisessa kuvassa värit ilmaistaan aina jonkin värijärjestelmän kautta. Värijärjestelmä (tai värimalli, värimoodi, väriavaruus) perustuu yleensä useamman eri värikanavan käyttöön. Videokuvassa käytetään aina RGB-värijärjestelmää, joka perustuu punaisen, vihreän ja sinisen määrään kuvassa. Värijärjestelmä on tärkeä, koska se auttaa ymmärtämään myös videokuvan värien muokkaukseen tarkoitettuja työkaluja.

Jotkin valoisuuden muokkaukseen sopivat työkalut sopivat myös värien muokkaukseen. Sekä tasoja (levels) että käyriä (curves) voidaan käyttää myös värien muokkaamiseen kuvan ollessa esimerkiksi liian punainen, sininen tms. Käyrät (curves) -työkalun avulla voi muokata koko kuvan kaikkien värien sijaan myös yhtä värikanavaa kerrallaan. Joskus koko videossa on yksi dominoiva sävy, joka vääristää lopputulosta. Tällöin yhden värikanavan muokkauksella voi esimerkiksi vähentää sinistä sävyä.

Värien muokkaukseen soveltuu myös värikylläisyyden (saturation) muokkaus, jolloin muokataan muokataan värin havaittua voimakkuutta. Muokkauksessa vaikutetaan yhteen värikanavaan kerrallaan. Värisävyä (hue) muokkaamalla sävyn voi muokata kokonaan toiseksi.

Vinkki: iMoviessa kaikki valoisuuden ja värin muutokset tapahtuvat samassa ikkunassa. Siellä voit muuttaa mm. värikylläisyyttä. Katso ohjeet Applen verkkosivuilta.