Kuvankäsittely Mac-koneille

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos tiistai 13. lokakuuta 2015, 14.50
Seashore

Materiaalissa kaikki tehtävät on merkitty tällaisella harmaalla taustalla.

Nämä ohjeet on tehty Seashore-ohjelmalle, joka löytyy kaikista kampuksen mikroluokista. Ohjelman voi ladata kotikoneelle osoitteesta: http://seashore.sourceforge.net/The_Seashore_Project/Download.html. Samat toiminnot löytyvät kuitenkin mistä tahansa kuvankäsittelyohjelmasta.

Digitaalinen kuva ja kuvankäsittelyn aloittaminen

Kuvatiedosto

Digitaalisen kuvan tiedostomuodolla on merkitystä muun muassa kuvan laadun, muokkaamisen ja julkaisun kannalta. Kuvatiedostoja on kahta tyyppiä, bittikarttakuvia eli rasterikuvia ja vektorigrafiikkakuvia. Valokuvat ovat käytännössä aina bittikarttakuvia.

Yleisimmät (bittikartta)kuvatiedostotyypit ovat:

TIFF

 • Ei hävitä kuvainformaatiota tallennettaessa, jolloin kuvan laatu säilyy hyvänä
 • Suuri tallennuskoko, koska ei pakkaa tiedostoa
 • Näyttää 16 miljoonaa väriä (24-bittinen)
 • Soveltuu pitkäaikaiseen kuvien säilyttämiseen. Käytetään painojulkaisuissa

JPEG

 • Hävittää kuvainformaatiota tallennettaessa
 • Pieni tallennuskoko
 • Ei tue läpinäkyvyyttä
 • Näyttää 16 miljoonaa väriä (24-bittinen)
 • Käytetään usein Internet-sivujen valokuvissa. Käytetään myös mm. digitaalikameroissa, kun halutaan säilyttää kuvia pienessä tiedostokoossa
 • Hyvin yleinen kuvaformaatti

GIF

 • Näyttää korkeintaan 256 väriä (8-bittinen)
 • Hyvä kuvaformaatti animaatioiden tekemiseen
 • Tukee läpinäkyvyyttä
 • Käytetään usein netissä vain vähän värisävyjä sisältävissä piirroksissa ja kaavioissa sekä animaatioissa

PNG

 • Nettiselainten tukema GIF-formaatin seuraajaksi kehitetty kuvatyyppi
 • Tukee 48-bittistä (248 väriä) grafiikkaa
 • Tukee läpinäkyvyyttä
 • Ei tue animaatioita

Eri kuvankäsittelyohjelmilla on myös omia kuvaformaattejaan, jotka soveltuvat kuvankäsittelyn eri työvaiheiden tallentamiseen. Nämä tiedostomuodot eivät yleensä avaudu muilla ohjelmilla, eikä niitä voi käyttää esim. verkkojulkaisussa. Seashoressa ja GIMPissä tämä tiedostomuoto on  XCF ja Adobe Photoshopissa PSD.

Kuvankäsittelyn aloittaminen

Käynnistä Seashore.

Paint.NETin käyttöliittymä

Seashoren käyttöliittymässä on ylävalikon ja sen alla olevan työkalurivin lisäksi useita erillisiä ikkunoita, joita voi sulkea ja avata tarpeen mukaan. Ohjelman avautuessa niiden pitäisi olla näkyvillä:

 • Tools eli työkaluvalikko - tärkeimmät työkalut kuvan muokkaukseen
 • Point Information 
 • Layers eli tasot, joita käytetään edistyneemmässä kuvan muokkauksessa

Tutustu työkalupalkkiin ja erilaisiin toimintoihin. 

Kuvatiedoston tallentaminen

Kuvatiedoston tallentamisessa on valittava

 • tallennuspaikka
 • tiedoston nimi: jos kuva on tarkoitus julkaista webissä, nimi on syytä tallentaa ilman skandinaavisia aakkosia ja erikoismerkkejä
 • tiedostomuoto

Tallenna kuvatiedosto lehdet.jpg kurssin kansioon U:-asemalle. 
Avaa Seashoressa juuri tallentamasi kuvatiedosto.
Tallenna kuva uudelleen esim. lisänimellä lehdet_edit.jpg.

Kuvankäsittelyssä kaikki muutokset kannattaa aina tehdä alkuperäisen kuvan kopiolle. Näin alkuperäinen versio säilyy aina muuttumattona, jos sitä haluaa myöhemmin käyttää sellaisenaan tai muokata jollain toisella tavalla.

Kuvan koon ja resoluution muokkaus

Kuvan koko

Kuvan koolla voidaan viitata eri asioihin. Voidaan puhua kuvan fyysisestä koosta painettuna, kuvan koosta näytöllä tai kuvan tiedostokoosta.

Kuvan fyysistä kokoa mitataan yleensä senttimetreinä tai tuumina.

Kuvan kokoa näytöllä mitataan pikseleinä (kuvapisteinä). Esimerkiksi 800 x 600 pikselin kuvassa on leveyssuunnassa vieretysten 800 pistettä ja korkeussuunnassa 600 pistettä ja pikseleitä yhteensä 800 x 600 = 480 000.

Myös tietokoneen näytön kokoa mitataan kuvapisteinä. Yleinen näytön koko on esimerkiksi 1024 x 768.

Kuvatiedoston koko eli kuvan tallennuskoko riippuu pikselien määrästä. Siis mitä enemmän pikseleitä, sitä suurempi tiedosto. Tallennuskoko riippuu kuitenkin myös tiedostomuodosta ja kuvan ominaisuuksista. Esimerkiksi harmaasävykuvat vievät yleensä vähemmän tallennustilaa kuin värikuvat.

Kuvankäsittelyohjelmassa on mahdollista muokata kuvan (image) kokoa Image-valikosta.

Kuvan koon muokkaus

Kuvan koon muokkaus onnistuu valikkokomennolla Image | Scale Image. Avautuvassa ikkunassa on mahdollista muokata kuvan leveyttä ja korkeutta näytöllä.

Keep proportions -kohdassa oleva ruksi varmistaa, että kuvan mittasuhteet säilyvät, kun kokoa muutetaan, eikä kuva pääsee vääristymään. Tällöin kuvan leveyden muuttaminen muuttaa automaattisesti myös korkeutta ja päinvastoin.

Jos mittasuhteet eivät Keep proportions -kohdassa olevassa olevasta ruksista huolimatta säilyneet: Huomaa, että annettuasi haluamasi arvon esimerkiksi korkeudelle, ohjelma laskee oikean leveyden, kun klikkaat jotain muuta kenttää Scale-ikkunassa tai kun painat Enter-painiketta.

mac_skaalaus

Muuta kuvan korkeudeksi 600 pikseliä. Varmista, että mittasuhteet säilyvät, jolloin kuvan leveys mukautuu korkeuden mukaan.

Kuva-alan koon muokkaus

Kuva-alan kokoa kasvattamalla saadaan kuvan ymäpärille tyhjää tilaa. Kuva-alan kokoa pienentämällä voidaan jättää kuvista osia pois.

Kuva-alan kokoa voi muokata valikkokomennolla Image | Image Boundaries

boundaries

Suurenna kuvan kuva-alaa. Mitä tapahtuu?

Peru edellinen toiminto cmd + Z -näppäinyhdistelmällä.

Kuvan resoluution muokkaus

Kuvan tarkkuudesta puhuttaessa tärkeä käsite on resoluutio. Resoluution yksikkönä käytetään usein lyhennettä ppi (pixels per inch). Resoluutio kertoo kuvapisteiden tiheyden eli montako pikseliä kuvassa on pituusyksikköä kohden.

Mitä suurempi resoluutio kuvassa on, sitä tarkempi kuva on. Resoluution suurentaminen jälkikäteen ei kuitenkaan enää paranna kuvan tarkkuutta ja sitä kautta laatua, vaan olennaista on kuvan tarkkuus sen luomisen tai ottamisen hetkellä. Kuvan resoluutio määritellään digitaalikamerasta ennen kuvausta tai skannerista ennen skannaamista.

Tietokoneen näytöltä katsottavalle kuvalle riittää resoluutioksi 72 ppi. Painotuotteelle suositellaan usein resoluutioksi 300 ppi. Jos kuvan resoluutio on liian pieni, kuva ”pikselöityy” tulostettaessa, eli kuvasta tulee epätarkka.

Kuvan resoluutiota voit muokata Seashoressa valitsemalla Image  | Resolution.

Muuta kuvan resoluutio verkkosivulla julkaisuun sopivaksi.

Kuvan kääntäminen

Kuvan kääntäminen on mahdollista valikon kohdasta Image, jonka takaa löytyy erilaisia vaihtoehtoja kääntämiselle:

 • Flip Vertical - Kääntäminen peilikuvaksi pystyakselin ympäri
 • Flip Horizontal - kääntäminen peilikuvaksi vaaka-akselin ympäri
 • Rotate 90 Left - käännä 90 astetta vasemmalle
 • Rotate 90 Right - käännä 90 astetta oikealle

Joskus on tarpeen kääntää kuvaa jokin tietty astemäärä, esimerkiksi kun halutaan oikaista rakennus tai vaikkapa maiseman horisontti vaakatasoon. Tämä onnistuu valikkokomennolla Layer | Rotate.

Käännä kuva niin, että pienempi lehti on kuvan yläreunassa.

Kuvan rajaus

Kuvan rajaus tapahtuu valitsemalla kuvasta osa ja rajaamalla kuva uudelleen niin, että kuva-ala muuttuu valitun osan mukaiseksi. (Kuva voitaisiin rajata uudelleen siis myös muokkaamalla kuva-alaa pienemmäksi valikkokomennolla Image | Image Boundaries.)

Kuvan rajaamisen valinta tapahtuu Crop -työkalulla . Kun työkalu on valittu työkaluvalikosta, sitä käytetään kuvassa seuraavasti:

 • Painetaan hiiren vasen painike alas halutun valinta-alueen vasemmassa ylänurkassa.
 • Siirretään hiirtä vasen painike alaspainettuna kohti alueen oikeaa alanurkkaa.
 • Kun valinta-alue näyttää sopivalta, irrotetaan hiiren vasen painike.

Syntyvää rajausta voi vielä muokata, jolloin voit vielä

 • siirtää koko valintaa toiseen kohtaan kuvassa tarttumalla hiiren kursorilla jonnekin valinta-alueen keskelle ja raahaamalla
 • muuttaa alueen kokoa vetämällä reunan tai kulman pallukasta

Kuvan rajaamiseksi valitaan vielä yläreunasta Crop Image.

crop_image

Rajaa kuvaa niin, että vain ylempi lehti jää jäljelle.

Värien ja valoisuuden muuttaminen

Kuvan valoisuutta voi muokata jälkikäteen. Myös värien muokkaaminen on useimmiten niiden valoisuuden muokkausta.

Kuvan valoisuutta ja värejä voi muokata Selection | Color Adjust -valikon eri vaihtoehdoilla. Niistä tärkeimmät ovat tavallisesti:

 • Brightness & Contrast muokkaa kuvan valoisuutta ja kontrastia. Kontrastin lisääminen kirkastaa vaaleita pikseleitä entisestään ja tummentaa tummia.
 • Gamma muokata sävyjä.
 • Hue, Saturation and Value -valikossa on mahdollista muokata kuvan väritasapainoa (hue), värikylläisyyttä (saturation) ja valoisuutta (value).
 • White Point voit määritellä valkoisuuden. 

Muokkaa kuvan kirkkautta sopivaksi.

Edistyneempi kuvien muokkaaja käyttää kirkkauden muokkaukseen todennäköisesti myös muita Selection-valikosta löytyviä säätimiä.

Jos kuvassa on ylivalottuneita eli ns. puhkipalaneita kohtia, niitä ei ole enää kirkkautta parantamalla mahdollista korjata. Ylivalottuneissa kohdissa ei nimittäin ole tallentuneena valoisuuden vaihteluja.

Tekstin lisääminen kuvaan

Tekstin lisääminen kuvaan tapahtuu valitsemalla työkaluvalikosta Text (kirjain T). Painikkeesta Change Font on mahdollista muokata tekstin ominaisuuksia: fonttia, fonttikokoa, jne. Colors -ikkunasta voi puolestaan valita tekstin värin. Jos Colors-ikkuna ei ole näkyvillä, saat sen näkyviin valikkokomennolla View | Colors | Foreground Color.

Teksti lisätään kuvaan valitsemalla aloituskohta kuvasta hiirellä klikaten ja kirjoittamalla haluttu teksti. Tekstiä on mahdollista muokata vielä senkin jälkeen yläreunan valikosta. Tekstin paikkaa voi vielä vaihtaa liikuttelemalla tekstiä näppäimistön nuolien avulla. Painamalla Alt-painiketta samaan aikaan liikuttaminen on nopeampaa.

Tekstityökalu

Lisää kuvaan tekstiä. Muista tallentaa kuva.

Kuvaruutukaappaus

Kuvankäsittelyohjelmaa tarvitaan myös kuvaruutukaappausten tallentamiseen. Oman tietokoneen näytöstä on mahdollista tehdä erilaisia ruutukaappauksia.

cmd + Shift + 3 Kaappaa koko ruudun ja tallentaa työpöydälle
cmd + Control + Shift + 3 Kaappaa koko ruutu ja kopioi leikepöydälle
cmd + Shift + 4 Kaappaa valittavan ja tallentaa työpöydälle
cmd + Control + Shift + 4 Kaappaa valittavan alueen ja kopioi leikepöydälle
cmd + Shift + 4 ja välilyönti Kaappaa ikkunan, valikon, ikonin yms ja tallentaa tiedostoon
cmd + Control + Shift + 4 ja välilyönti Kaappaa ikkunan, valikon, ikonin yms ja tallentaa työpöydälle

Seashore-ohjelmassa voi luoda uuden kuvatiedoston toiminnolla File | New ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta kuvalle sopivan koon ja resoluution. Sen jälkeen kuvakaappaus liitetään valikkokomennolla Edit | Paste tai näppäinyhdistelmällä cmd + V. Voit valita myös New from Pasteboard, jolloin uusi kuva on leikepöydällä odotelleen kuvan kokoinen. 

Siirry tietokoneesi työpöydälle ja ota siitä kuvaruutukaappaus. Luo sen jälkeen kuvankäsittelyohjelmassa uusi tyhjä tiedosto ja liitä kuvaruutukaappaus siihen, tai käytä suoraan valikkokomentoa File | New from Pasteboard. Tallenna kuva sen jälkeen vaikkapa nimellä kuvaruutukaappaus.jpg.

Lisämateriaaleja

Materiaalin on laatinut Tanja Välisalo. Macille ohjeet sovitti Terhi Taanonen ja Katariina Pesonen.