Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Sep 19, 2017 02:07 PM
Tämä on opetussuunnitelmasta poistuneen HTKP103-kurssin materiaali.

Tänne on koottu humanistisen tiedekunnan opiskelijoille tarkoitetun Johdanto tieto- ja viestintäteknologiaan -harjoituskurssin materiaalit. Materiaali on vapaasti käytettävissä myös itsenäiseen opiskeluun. 

Materiaalissa käytännön harjoitukset on merkitty harmaalla taustalla. 

Koska Suomessa käyttöjärjestelmiä ja yleisimpiä ohjelmia käytetään pääasiassa suomen- tai englanninkielisinä, on kaikki komennot merkitty materiaaleissa yleensä sekä suomeksi että englanniksi.

Muista myös

IT-palvelujen Uuden opiskelijan tietopaketti.