Kuvankäsittelyä IrfanView-ohjelmalla

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. toukokuuta 2013, 11.14
Yksinkertaista kuvankäsittelyä: kuvan kääntäminen, rajaus, resoluution muokkaus jne.

1. Digitaalinen kuva
2. Kuvankäsittelyn aloittaminen
2. Kuvan resoluution ja koon muuttaminen
3. Kuvan kääntäminen
4. Kuvan rajaus
5. Värien ja valoisuuden muuttaminen
6. Muut toiminnot

IrfanView on ensisijaisesti kuvien katseluun tarkoitettu ilmaisohjelma, mutta sillä voi myös tehdä peruskuvankäsittelyä. Ohjelma on helppokäyttöinen ja soveltuu työkaluksi erityisesti sellaisille käyttäjille, joiden kuvankäsittelytarpeet liittyvät ensisijaisesti digikuvien koon muuttamiseen ja pieniin korjauksiin. Ohjelma  on asennettu yliopiston mikroluokkiin. Kotikoneelle voit halutessasi ladata sen osoitteesta: http://www.irfanview.com/.

1. Digitaalinen kuva


Yleisimmät (bittikartta)kuvatiedostotyypit ovat:

TIFF

 • Ei hävitä kuvainformaatiota tallennettaessa, jolloin kuvan laatu säilyy hyvänä.
 • Suuri tallennuskoko, koska ei pakkaa tiedostoa.
 • Näyttää 16 miljoonaa väriä (24-bittinen).
 • Soveltuu pitkäaikaiseen kuvien säilyttämiseen. Käytetään painojulkaisuissa.

JPEG

 • Hävittää kuvainformaatiota tallennettaessa.
 • Pieni tallennuskoko.
 • Ei tue läpinäkyvyyttä.
 • Näyttää 16 miljoonaa väriä (24-bittinen).
 • Käytetään usein Internet-sivujen valokuvissa. Käytetään myös mm. digitaalikameroissa, kun halutaan säilyttää kuvia pienessä tiedostokoossa.
 • Hyvin yleinen kuvaformaatti.

GIF

 • Näyttää korkeintaan 256 väriä (8-bittinen).
 • Hyvä kuvaformaatti animaatioiden tekemiseen.
 • Tukee läpinäkyvyyttä.
 • Käytetään usein netissä vain vähän värisävyjä sisältävissä piirroksissa ja kaavioissa sekä animaatioissa.

PNG

 • Nettiselainten tukema GIF-formaatin seuraajaksi kehitetty kuvatyyppi.
 • Tukee 48-bittistä (248 väriä) grafiikkaa.
 • Tukee läpinäkyvyyttä.
 • Ei tue animaatioita.

Eri kuvankäsittelyohjelmilla on myös omia kuvaformaattejaan. GIMPin xcf- ja Adobe Photoshopin psd-päätteiset tiedostoformaatit soveltuvat kuvankäsittelyn eri vaiheiden tallentamiseen. Nämä formaatit säilyttävät kuvassa tasot, jotka mahdollistavat tehokkaan kuvankäsittelyn, mutta niitä ei voi käyttää esim. verkkojulkaisussa. Tasoista myöhemmin lisää.

Kuvan koko

Kuvan koolla voidaan viitata eri asioihin. Voidaan puhua kuvan fyysisestä koosta painettuna, kuvan koosta näytöllä tai kuvan tiedostokoosta. Kuvatiedoston koko eli kuvan tallennuskoko riippuu paitsi käytetystä tallennusformaatista myös kuvan ominaisuuksista. Esimerkiksi harmaasävykuvat vievät yleensä vähemmän tallennustilaa kuin värikuvat. Myös kuvan fyysinen koko ja resoluutio vaikuttavat kuvan tiedostokokoon.

Kuvan fyysistä kokoa voidaan mitata esimerkiksi sentteinä, tuumina tai pikseleinä (kuvapisteinä). Bittikarttakuvat, joita näytöllä näkyvät valokuvat ovat, muodostuvat pienistä pisteistä. Esimerkiksi 800 x 600 pikselin kuvassa on leveyssuunnassa vieretysten 800 pistettä ja korkeussuunnassa 600 pistettä.

Kuvan tarkkuus

Kuvan tarkkuudesta puhuttaessa käytetään käsitettä resoluutio. Resoluution yksikkönä käytetään usein lyhennettä dpi (dots per inch). Resoluutio kertoo kuvapisteiden tiheyden eli montako kuvapistettä eli pikseliä kuvassa on pituusyksikköä kohden. Tietokoneen näytöltä katsottavalle kuvalle riittää resoluutioksi 72 dpi. Painotuotteelle suositellaan usein resoluutioksi 300 dpi. Jos kuvan resoluutio on liian pieni, kuva ”pikselöityy” tulostettaessa, eli kuvasta tulee epätarkka.

Kuvan resoluutio määritellään digitaalikamerasta ennen kuvausta tai skannerista ennen skannaamista. Kuvankäsittelyohjelmassa resoluutiota voidaan pienentää, mutta sen suurentaminen ei onnistu. Resoluutiolla saatetaan joskus viitata myös pikseleiden lukumäärään, eikä niiden tiheyteen. Esimerkiksi voidaan sanoa, että näytön resoluutio on 1024 x 768.

2. Kuvankäsittelyn aloittaminen

Ennen harjoitusten aloittamista tarvitaan kuvia, joita sitten muokataan.

 • Mene osoitteeseen http://users.jyu.fi/~tatjana/htkp103/ ja tallenna sieltä kuvatiedosto lehdet.jpg tai käytä jotain omaa kuvatiedostoasi.
 • Käynnistä IrfanView.
 • Avaa äsken tallentamasi kuvatiedosto.
 • Tallenna kuva uudelleen esim. lisänimellä _edit.jpg. Näin sinulla säilyy myös alkuperäinen kuva, etkä tee siihen peruuttamattomia muutoksia, joita myöhemmin kenties katuisit.

HUOM! Älä käytä skandinaavisia kirjaimia tai erikoismerkkejä verkkosivuille tulevien kuvatiedostojen nimissä.

3. Kuvan resoluution ja koon muuttaminen

 • Vaihda kuvan resoluutio nyt web-sivuille sopivaksi.
 • Valikkokomennolla Image | Resize/Resample avautuu työkalun ikkuna.
 • Valitse resoluutioksi 72 dpi.
 • Valitse kooksi jokin valmis kokovaihtoehto tai aseta kuvalle jokin muu koko. HUOM! Kun kohdassa Preserve aspect ratio on ruksi, niin uuden leveyden/korkeuden syöttäminen muuttaa myös toisen arvon automaattisesti.
 • Muista aina tallentaa IrfanViewissä, sillä ohjelman sulkiessasi menetät tekemäsi muutokset ilman varoituksia.

3. Kuvan kääntäminen

 • valikon kohdan Image takaa löytyy erilaisia vaihtoehtoja kääntämiselle
  • Rotate Left - 90 astetta oikealle
  • Rotate Right - 90 astetta vasemmalle
  • Custom/Fine Rotation - haluttu astemäärä
  • Vertical Flip - Kääntäminen peilikuvaksi pystyakselin ympäri
  • Horizontal Flip - kääntäminen peilikuvaksi vaaka-akselin ympäri
 • käännä kuva "oikein päin"

5. Kuvan rajaus

Rajaa kuvaa niin, että vain toinen lehdistä jää jäljelle:

 • Maalaa hiirellä haluamasi suorakulmion muotoinen alue
 • Syntyvää rajausta voit vielä muokata tarttumalla sen reunoihin ja niitä raahaamalla
 • Kun olet tyytyväinen rajaukseen, hyväksy tekemäsi valinta valikkokomennolla Edit | Crop selection.

6. Värien ja valoisuuden muuttaminen

Muokataan vielä kuvan värejä ja valoisuutta valikkokomennolla Image | Color corrections.

 • Testaa eri ominaisuuksia ja havainnoi, miten ne vaikuttavat esikatselukuvaan.
  • Valoisuus (brightness)
  • Väritasapaino (color balance)
  • Kontrasti (contrast)
  • Gammakorjaus (gamma correction)
  • Värien kylläisyys (saturation)
 • Palauta säädöt alkutilaan vasemman alareunan Set default values -painikkeella.
 • Lisää nyt jonkin verran sekä kuvan kirkkautta että kontrastia.

7. Muut toiminnot

 • Tekstin lisääminen kuvaan (Edit | Insert text into selection)
 • Kuvan kääntäminen asteittain (Image | Custom/Fine rotation)
 • Kuvan muuttaminen harmaasävykuvaksi (Image | Convert to Greyscale)
 • Kuvan muuttaminen negatiiviksi (Image | Negative)
 • Kuvan muuttaminen seepian sävyiseksi (Image | Effects | Sepia)
 • Kuvan muuttaminen painonapiksi (Image | Effects | 3D Button)