Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tekstinkäsittely I

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 21. huhtikuuta 2017, 15.51
Microsoft Office Word 2010

Ohjeissa annettavat valikkokomennot on esitetty valintajärjestyksessä |-merkillä erottaen. Esimerkiksi tiedoston avaaminen esitetään muodossa Tiedosto | Avaa (File | Open).

Seuraava materiaali on laadittu Microsoft Word -ohjelmalle. Voit asentaa ohjelman omalle tietokoneellesi Office 365 -palvelusta (llisäohjeet: https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/topic/Ohjelmistot#office-365.) Muista tekstinkäsittelyohjelmista, kuten LibreOffice Writer -ohjelmasta, löytyvät pääosin samat toiminnot, mutta tehtävien tekeminen toisella ohjelmalla voi olla haastavaa.

Microsoft Word

Tehtävät on suunniteltu ensisijaisesti Microsoft Office Word 2010 -tekstinkäsittelyohjelmaa varten, mutta tehtävät voi tehdä myös muillakin ohjelman versioilla, joskin valikkokomennot eroavat ohjelmamerkeittäin ja -versioittain. Word 2007 toimii näiden ohjeiden osalta lähes identtisesti.

Word-ohjelman kielen valinta

Useimmissa yliopiston mikroluokissa Microsoft Officen käyttöliittymän kielen voi vaihtaa haluamakseen valitsemalla tehtäväpalkista kohdasta Aloita (Start) | Kaikki ohjelmat (All Programs) | Microsoft Office | Microsoft Office 2010 Tools | Microsoft Office 2010 Language Settings.

 • Muokkauskielien lisääminen tuo mukanaan kielentarkastustyökaluja ja sanastoja.
 • Näytön ja ohjeen kieli määrittää ohjelman valikkojen, työkalujen ja ohjeiden kielen.

Jos Office-ohjelmia on avoinna, niin kieliasetusten muuttamisen jälkeen ne täytyy käynnistää uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.

Word-ohjelman käyttöliittymä

Käynnistä Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelma.

Word 2010:n käyttöliittymän yläosa rakentuu pikatyökalurivistä (aivan ylimpänä), Tiedosto (File) -valikosta ja muista valintanauhan välilehdistäAloitus (Home), Lisää (Insert) jne.

word.jpg

Samaa dokumenttia voi tarkastella usealla eri tavalla, joita voi valita ohjelmaikkunan oikean alalaidan kuvakkeilla. Samat valinnat löytyvät Näytä (View) -valikossa. Oletuksena on yleensä tulostusasettelu (Print Layout) (kuva yllä).

  Tekstitiedoston tallentaminen

  • Tiedoston tallentaminen tapahtuu valikkokommenolla Tiedosto | Tallenna nimellä (File | Save As).
  • Avautuvan ikkunan ylälaidasta valitaan tallennuspaikka ja alareunasta Tallennusmuoto (File Type).

  DOCX ja DOC

  Tekstidokumentteja voi tallentaa useissa eri tiedostomuodoissa. Word 2010 tarjoaa tallennusmuodoksi automaattisesti Word-asiakirjaa (tiedostopääte .docx).

  Word 2003:ssa ja sitä vanhemmissa ohjelmaversioissa Word-asiakirjan tiedostotyyppi on .doc. Myös Word 2007 ja 2010 tukevat .doc-tiedostomuotoa. Sen sijaan vanhemmissa .docx ei välttämättä avaudu Wordin versioissa tai sisällä kaikkia samoja ominaisuuksia kuin uudella ohjelmaversiolla työskennellessä.

  ODT

  Myös OpenOffice.org Write -ohjelmistolla on oma tallennusmuotonsa .odt.

  RTF

  Kun samaa asiakirjaa työstetään useilla eri ohjelmaversioilla, hyvä tallennusmuoto on usein .rtf. Se säilyttää dokumentin muotoilut, jolloin asiakirjan ulkoasu ei muutu ohjelmasta ja ohjelmaversiosta toiseen siirryttäessä. RTF ei kuitenkaan säilytä kaikkia muotoiluja OpenOffice.org Writessa.

  HTM, HTML

  Tekstidokumentin voi myös tallentaa verkkojulkaisukelpoisena .html tai .htm-tiedostona, joka on helposti luettavissa myös mobiililaitteissa. Nämä kaksi tiedostotyyppiä ovat periaatteessa identtiset.

  PDF

  PDF-muotoon tallentaminen säilyttää asiakirjan muotoilut juuri sen näköisenä kuin ne ovat. Dokumenttia ei voi kuitenkaan enää muokata tekstinkäsittelyohjelmalla, joten .pdf-muotoa on syytä käyttää ainoastaan valmiin tekstidokumentin jakamiseen.

  Jos tallennusvaihtoehdoista ei löydy PDF-tiedostoa, voi pdf-tiedostoksi muuttaminen onnistua Tiedosto | Tulosta (File | Print) -toiminnon kautta. Silloin tulostimeksi valitaan PDF-ajuri, esim. PDFCreator tai Adobe PDF.

  Jos kumpikaan toiminto ei ole käytettävissä, voi PDFCreatorin ladata kotikoneelle osoitteesta: http://www.pdfforge.org/.

  Tallenna tekstitiedosto Word2010.txt. Avaa tiedosto Wordissa. Tallenna se uudella nimellä SukunimiEtunimi_harjoitus1. Valitse tallennuspaikaksi U:-asema ja sinne kurssia varten luomasi kansio HTKP103. Valitse tiedostomuodoksi Word-asiakirja (Word Document), jonka tiedostopääte on docx. Tiedoston koko nimeksi tulee siis SukunimiEtunimi_harjoitus1.docx.

  Tekstin rakenteen merkitseminen tyylien avulla

  Tekstin ulkoasua voi muokata ohjelman Aloitus (Home) -välilehden työkaluilla. Näistä tärkeimpiä ovat Tyylit (Styles).

  Kaikki ulkoasumuotoilut kannattaa yleensä tehdä käyttäen tyylejä, koska

   • tyylien avulla on mahdollista pitkänkin tekstin ulkonäköä muokata helposti ja nopeasti, ja
   • otsikkotyylien käyttö on edellytys automaattisen sisällysluettelon luomiselle.

   Tyylien käyttö nopeuttaa tekstin ulkoasun muokkausta. Esimerkiksi kaikkien samalla otsikkotyylillä määriteltyjen otsikoiden fonttikoko voidaan muuttaa kerralla muokkaamalla käytettyä otsikkotyyliä. Jos tekstissä ei ole käytetty tyylejä, täytyy jokaisen otsikon fonttikoko muuttaa erikseen.

   Automaattinen sisällysluettelo mahdollistaa sisällysluettelon lisäämisen dokumenttiin muutamalla klikkauksella. Otsikoiden nimet ja sivunumerot tulevat tällöin mukaan suoraan, ilman työlästä kirjoittamista.

   Tyylejä on olemassa runsaasti jo valmiina, mutta niitä voi myös luoda uusia. Valmiita tyylejä voi lisäksi muokata mieleisensä näköisiksi.

   Huom! Jos käytät tyylejä, älä käytä Aloitus (Home) -välilehden muita muotoilutyökaluja, vaan tee kaikki muotoilut tyylejä muokkaamalla - tähän perehdytään myöhemmin tässä kurssimateriaalissa. 

   Tyylit Word-ohjelmassa

   word_styles_edit.jpgTyylit näkyvät Aloitus (Home) -välilehden kohdassa Tyylit (Styles). Työskentelyn kannalta on kuitenkin helpompaa ottaa esiin Tyylit (Styles) -ikkuna. Se onnistuu valitsemalla Tyylit (Styles) -kohdasta oikean alanurkan painike (kuva oikealla), joka aukaisee Wordin oikeaan laitaan Tyylit (Styles) -valikkoikkunan.

   Näkyvissä olevat tyylit voi valita ikkunan oikean alanurkan kohdasta Asetukset (Options), josta avautuu uusi ikkuna. Siinä voi mm.

   • valita näytettäväksi Kaikki tyylit (All styles) eli kaikki ohjelmassa valmiina olevat tyylit.
   • valita tyylien luettelointitavan, esim. aakkosjärjestyksen

   Samannimisistä tyleistä löytyy valmiina runsaasti eri näköisiä vaihtoehtoja. Näitä tyylijoukkoja pääsee tarkastelemaan ja vaihtamaan kohdasta Aloitus | Tyylit | Vaihda tyyliä (Home | Styles | Change Styles). Yleensä käyttökelpoisin on kuitenkin tyylijoukko Word 2010.

   Tyylien valinta ja käyttö

    Tyylejä käytetään valitsemalla haluttu tyyli Tyylit (Styles) -ikkunasta. Se tapahtuu joko

    a) valitsemalla haluttu tyyli tyhjän rivin alussa ja kirjoittamalla teksti TAI

    b) viemällä kursori jo kirjoitetulle riville ja valitsemalla haluttu tyyli.

    Tyylin voi aina vaihtaa toiseen sijoittamalla hiiren kursori halutulle tekstiriville tai -kappaleeseen ja valitsemalla tyylivalikosta uusi tyyli.

    Jos tyylejä käytetään jo muotoiltuun tekstiin, mahdolliset aiemmat muotoilut kannattaa ensin poistaa valitsemalla koko teksti (esim. pikakomennolla [Ctrl + A]) ja sitten joko 

    a) Aloitus  | Fontti (Home | Font) -kohdasta painike Poista muotoilut (Clear formats) -painike clearformat.jpg tai

    b) Tyylit (Styles) -ikkunasta kohta Poista kaikki (Clear All).

    Poista tekstistä muotoilut.

    Käsin tehdyt muotoilut näkyviin

    Kun kaikki muotoilut tehdään tyyleillä, myös Enter-painikkeella tehdyt tyhjät rivit ja sarkain- ja välilyöntinäppäimillä tehdyt ylimääräiset välit on hyvä poistaa. Ylimääräiset merkinnät saa näkyviin Aloitus (Home) -välilehden Näytä (Show/Hide) -painikkeella .  

    Poista dokumentista mahdolliset ylimääräiset tyhjät rivit ja välit.

    Yleisimmin käytetyt tyylit

    Tyypillisesti dokumentissa käytetään seuraavia tyylejä:

    • Normaali (Normal) - käytetään yleensä leipätekstissä
    • Otsikko (Title) - käytetään yleensä dokumentin pääotsikossa
    • Alaotsikko (Subtitle) - käytetään yleensä dokumentin alaotsikossa
    • Otsikko 1 (Heading 1), Otsikko 2 ( Heading 2) jne. - käytetään yleensä lukujen ja alalukujen otsikoissa
    Otsikkotyylien käyttö on välttämätöntä automaattisen sisällysluettelon luomiseksi.

    Otsikkotyylejä käytetään järjestyksessä! Lukujen otsikoissa käytettään tyyliä Otsikko 1 (Heading 1), alaotsikoissa tyyliä Otsikko 2 (Heading 2), niiden alaotsikoissa tyyliä Otsikko 3 (Heading 3) jne. Näin otsikoiden välinen suhde näkyy oikein myös sisällysluettelossa. Koko dokumentin pääotsikolle on oma tyyli Otsikko (Heading).

     Aloita tyylien käyttö muotoilemalla koko teksti Normaali (Normal) -tyylillä.

     Jatka seuraavaksi otsikkotyyleillä. Löydät dokumentista pääotsikon ja alaotsikon, käytä niihin tyylejä tyylejä Otsikko (Title) ja Alaotsikko (Subtitle).

     Varsinaisessa tekstissä on kolme pääotsikkoa ja useita alaotsikoita. Merkitse niiden otsikot tyyleillä Otsikko 1 (Heading 1) ja Otsikko 2 (Heading 2). 

     Luettelotyylejä on useanlaisia. Useimmin käytettyjä lienevät Numeroitu luettelo (Numbered List) ja listamerkein laadittu eli Merkitty luettelo (List Bullet). Käytä myös luettelotyylejä järjestyksessä!

     Muotoile dokumentissa oleva luettelo käyttäen luettelotyyliä.

     Tyylijoukot

     Word-tekstinkäsittelyohjelman uusimmissa versioissa on valmiina erilaisia tyylijoukkoja. Kun dokumenttiin on käytetty tyylejä, niin tyylijoukon avulla voi kaikkien dokumentissa käytettävien tyylien ulkoasua vaihtaa helposti ja nopeasti kohdasta Aloitus | Tyyli | Vaihda tyyliä | Tyylijoukko (Start | Style | Change Styles | Style Set).

     Kokeile erilaisia tyylijoukkoja. Valitse lopuksi Oletus (Mustavalkoinen) (Default (Black and White)).

     Dokumentissa käytetyt tyylit näkyviin

     Wordissa voi tarkastella yhdellä silmäyksellä, mitä tyylejä dokumentin kussakin osassa on käytetty. Tyylit saa näkyviin ikkunan vasempaan reunaan seuraavin askelin:

     • Valitse dokumentin näkymä Näytä | Luonnos (View  | Draft).
     • Valitse Tiedosto | Asetukset (File | Options). Siellä valitse Lisäasetukset | Näytä (Advanced | Display) ja kirjoita tyylialueen leveys (esim. 2 cm) kenttään Tyylialueruudun leveys... (Style area width...)
     • Hyväksy muutokset OK-painikkeella.

     Tyylien muokkaaminen

     Miten tyylejä muokataan?

     Tyylejä voi muokata hyvin yksityiskohtaisesti. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, kun dokumentin ulkoasulla on tarkat vaatimukset.

     Tyylejä muokatessa ei ole merkitystä sillä, missä kohtaa tekstiä kursori on (lukuunottamatta otsikoiden numerointia). Kaikki muutokset tyyleihin voidaan tehdä tyylivalikossa. Sen jälkeen muutokset tulevat voimaan kaikissa dokumentin osissa, joissa kyseistä tyyliä on käytetty.

     Tyylin ominaisuuksia muokataan tyylivalikossa joko

     a) valitsemalla hiiren oikealla painikkeella tyylinimi (esim. Normaali) ja alasvetovalikosta Muokkaa (Modify) TAI

     b) viemällä hiiri tyylinimen päälle Tyylit (Styles) -ikkunassa ja avaamalla nuolipainikkeella alasvetovalikko ja valitsemalla sieltä Muokkaa (Modify) (kuva alla)

     word_style_modify.jpg

     Joitain seikkoja voit muokata suoraan avautuvassa ikkunassa. Näitä ovat mm. fontti, fonttikoko, tekstin väri, tasaus ja riviväli.

     Paljon lisää muokkausvaihtoehtoja löytyy vasemman alareunan Muotoile (Format) -painikkeen alta avautuvasta valikosta (kuva alla).

     word_format.jpg

     Valikosta voi muokata seuraavia seikkoja:

     • Fontti (Font): kirjasin eli fontti, fonttikoko, tehosteet (esim. kaikki isolla) jne.
     • Kappale (Paragraph): jäsennystaso, tekstin tasaus, sisennykset, väli edeltävään ja seuraavaan kappaleeseen, riviväli, sivunvaihto aina ennen tyyliä jne.
     • Sarkaimet (Tabs): sarkainten määrittely eli esim. kuinka pitkän askeleen kursori ottaa, kun painetaan sarkainpainiketta (Tab)
     • Reuna (Border): reunaviivojen tyyli, paksuus, väri (tällä voidaan esim. määrittää otsikon alle viiva, joka on koko sivun levyinen)
     • Kieli (Language): tekstin kieli, määrittää esim. oikeinkirjoituksen ja tavutuksen toiminnan
     • Kehys (Frame): kehysten lisääminen
     • Luku (Numbering): automaattisen numeroinnin lisääminen
     • Pikanäppäin (Shortcut key): pikanäppäimen määrittäminen, jolloin tyylin käyttämistä varten ei tarvitse enää avata tyylivalikkoa

     Normaali-tyylin muokkaus

     Muokkaa Normaali (Normal) -tyyliä seuraavasti (vastaa useimpien oppiaineiden tutkielmaohjeita):
     FONTIN OMINAISUUDET
     - fontti on Times New Roman ja fonttikoko 12 pt
     KAPPALEEN OMINAISUUDET
     - tasaus (alignment) molempiin reunoihin
     - riviväli (line spacing) on 1,5
     - välistys (spacing) eli välimatka edeltävään kappaleeseen on 6 pt ja seuraavaan kappaleeseen 6 pt
     PIKANÄPPÄIN
     - tyylin pikanäppäimeksi (Shortcut key) asetetaan [Ctrl + 0]

     Lisäksi on asetuksia, jotka ovat mahdollisesti jo käytössä Normaali (Normal) -tyylissä - tarkista kuitenkin:
     kieli on suomi (valitse tarvittaessa jokin muu kielivaihtoehto)

     Kun viet kursorin tyyli-ikkunassa tyylin päälle, näet tyylin ominaisuudet luettelona. Se näyttää nyt suurin piirtein tältä:

     word_normal.jpg

     Testaa pikanäppäimen toimintaa johonkin dokumentin otsikkoon: Aseta kursori jollekin otsikkoriville ja käytä näppäinyhdistelmää Ctrl + 0. Jos pikanäppäin on asetettu oikein, otsikko muuttuu Normaali (Normal) -tyyliseksi. Voit perua muutoksen näppäinyhdistelmällä Ctrl + Z.

     Muista tallentaa valikkokomennolla Aloitus (Home) | Tallenna (Save) tai yksinkertaisesti painamalla levykkeen kuvaa valikkorivin alapuolella.Voit aina tallentaa myös näppäinyhdistelmällä Ctrl + S.

     HUOM! Kappaleen (paragraph) muokattavia ominaisuuksia on niin paljon, että ne löytyvät kahdelta eri väliehdeltä (kuva alla).

     Otsikkotyylien muokkaus

     Ensimmäisen tason otsikkotyylin muokkaus:

     Muokkaa Otsikko 1 (Heading 1) -tyyliä seuraavasti:
     FONTIN OMINAISUUDET
     fontti on Times New Roman ja fonttikoko 16 pt
     - teksti kirjoitetaan kaikki isolla (all caps)
     KAPPALEEN OMINAISUUDET
     - tasaus (alignment) vasempaan reunaan
     riviväli (line spacing) on 1
     välistys (spacing) eli välimatka edeltävään kappaleeseen on 0 pt ja seuraavaan kappaleeseen 6 pt
     - sivunvaihto ennen (page break before) päälle, jolloin uusi pääluku alkaa aina omalta sivultaan
     PIKANÄPPÄIN
     - tyylin pikanäppäimeksi (shortcut key) asetetaan [Ctrl + 1]

     Lisäksi on asetuksia, jotka ovat mahdollisesti jo käytössä Otsikko 1 (Heading 1) -tyylissä - tarkista kuitenkin:
     - kieli on suomi (valitse tarvittaessa jokin muu kielivaihtoehto)
     - leski- ja orporivien esto (Widow/Orphan control) on käytössä, jolloin kappaleen yksittäiset rivit eivät mene toiselle sivulle
     - kappale sidotaan seuraavaan (keep with next) eli otsikko ei koskaan jää yksinään sivun alareunaan, vaan pysyy sitä seuraavan alaotsikon tai tekstikappaleen mukana
     -  jäsennystaso (outline level) on Taso 1 (Level 1) eli tyyli on sisällysluettelossa ensimmäisellä tasolla

     Toisen tason otsikkotyylin muokkaus:

      Muokkaa Otsikko 2 (Heading 2) -tyyliä seuraavasti:
      - fontti on Times New Roman ja fonttikoko 14 pt
      - tasaus (alignment) vasempaan reunaan
      - riviväli (line spacing) on 1
      - välistys (spacing) eli välimatka edeltävään kappaleeseen on 12 pt ja seuraavaan kappaleeseen 6 pt.
      - tyylin pikanäppäimeksi (Shortcut key) asetetaan [Ctrl + 2]

      Lisäksi on asetuksia, jotka ovat mahdollisesti jo käytössä Otsikko 2 (Heading 2) -tyylissä - tarkista kuitenkin:
      - kieli on suomi (valitse tarvittaessa jokin muu kielivaihtoehto)
      - leski- ja orporivien esto (Widow/Orphan control) on käytössä, jolloin kappaleen yksittäiset rivit eivät mene toiselle sivulle
      - kappale sidotaan seuraavaan (keep with next) eli otsikko ei koskaan jää yksinään sivun alareunaan, vaan pysyy sitä seuraavan alaotsikon tai tekstikappaleen mukana
      - jäsennystaso (outline level) on Taso 2 (Level 2) eli tyyli on sisällysluettelossa toisella tasolla

      Otsikoiden numerointi

      otsikoiden numerointi

      Seminaaritöissä, raporteissa, sopimuksissa ja lukuisissa muissa asiakirjoissa otsikot on usein numeroitu. Word 2010:ssa otsikoiden numerointi samalla kerralla kaikkiin otsikoihin tehdään seuraavasti:

      • Kursori siirretään johonkin Heading 1 -tason otsikkoon tekstissä.
      • Valitaan Aloitus | Kappale (Home | Paragraph) -kohdan valikosta Monitasoinen luettelo (Multilevel List) vaihtoehto, jossa jokaisen numeron perässä on teksti Heading + numero (kuva oikealla).

       

      Aseta otsikkotyyleihin numerointi. Nyt jokaisessa otsikossa dokumentin pääotsikkoa lukuunottamatta pitäisi olla numero. 

      Edellisessä tehtävässä lisäsit numeroinnin kaikille otsikkotasoille kerralla. Joskus voi olla tarpeen lisätä tai poistaa numerointi yksittäisestä otsikosta. Tämä tapahtuu tyyiln muokkausikkunassa valikkokomennolla Muotoile | Luku (Format).

      Uuden tyylin luominen

      Useimmiten Wordin omilla tyyleillä pärjää mainiosti. Joskus tarvitaan kuitenkin sellaista tyyliä, jota valmiissa vaihtoehdoissa ei ole mukana. Esimerkiksi tutkielmissa lukujen otsikot on yleensä numeroitu, mutta lähdeluettelon ja liitteiden otsikoita ei. 

      Uusi tyyli luodaan Tyylit (Styles) -ikkunan vasemmasta alanurkasta löytyvällä painikkeella New Style (Uusi tyyli) . Avautuvassa ikkunassa

      • annetaan nimi uudelle tyylille,
      • valitaan tyylin lähde (style based on) eli jokin olemassa oleva tyyli, jonka pohjalta uusi tyyli luodaan,
      • valitaan seuraavan kappaleen tyyli (style for following paragraph) ja
      • muokataan tyylin ulkoasua.

      Luo dokumentin loppuun uusi otsikko Lähdeluettelo. Käytä siihen tyyliä Otsikko 1 (Heading 1). Varmista, että kursori on edelleen kyseisen otsikon rivillä. Luo sitten uusi tyyli, joka muuten samanlainen kuin Otsikko 1, mutta siinä ei ole numerointia. Numeroinnin pystyt poistamaan kohdassa Muotoile | Numerointi (Format | Numbering). Valitse seuraavan kappaleen tyyliksi Normaali (Normal). Lisää lähdeluetteloon lähteeksi tämä verkkosivu. 

      Uuden tyylin voi luoda myös esimerkiksi silloin, kun osa dokumentista on kirjoitettu eri kielellä. Tällöin erikielisille tekstikappaleille voi luoda oman tyylin, jolloin niille saadaan myös oikean kielen mukainen oikoluku.

      Sisällysluettelo

      Sisällysluettelon lisääminen

      Voit myös katsoa englanninkielisen ohjevideon sisällysluettelon lisäämisestä ja muokkaamisesta.

      Kun otsikoihin on käytetty valmiita otsikkotyylejä, on sisällysluettelon automaattinen luominen helppoa. Sisällysluettelon voi lisätä kohdasta Viittaukset | Sisällysluettelo (References | Table of Contents) valitsemalla avautuvasta valikosta

      • jonkin valmiista vaihtoehdoista TAI
      • toiminnon Lisää sisällysluettelo (Insert table of contents).

      Valmiiden vaihtoehtojen mukana tulevat valmiit muotoilut ja Sisällysluettelo-otsikko. Lisää sisällysluettelo (Insert table of contents) -toiminnon kautta otsikkoa ei tule valmiina ja pääset mm. valitsemaan, mitkä otsikkotyylit tulevat mukaan sisällysluetteloon kohdasta Näytä tasot (Show levels).

      Huom! Sisällysluettelo tulee aina siihen kohtaan, jossa hiiren kursori on, kun ryhdyt lisäämään sisällysluetteloa.

       Lisää sisällysluettelo dokumentin alkuun heti pääotsikon alle. Älä valitse valmista vaihtoehtoa, jonka mukana tulee sisällysluettelolle otsikko, vaan käytä Lisää sisällysluettelo (Insert table of contents) -toimintoa.

       Sisällysluettelon päivittäminen

       Muista näppäinyhdistelmät: tallenna [Ctrl + S] ja peru edellinen toiminto [Ctrl + Z]

       Kun otsikoihin tehdään muutoksia tai dokumenttiin tulee lisää tekstiä niin, että sivunumerot muuttuvat, sisällysluettelo tulee päivittää. Vasta päivittäminen tuo muutokset näkyviin sisällysluettelossa.

       Sisällysluettelon voi päivittää

       a) valikkokomennolla Viittaukset | Sisällysluettelo  | Päivitä taulukko (References | Table of contents | Update table) TAI

       b) klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta sisällysluettelon päällä, valitsemalla avautuvasta valikosta Update Field (Päivitä kenttä) ja avautuvasta ikkunasta joko Päivitä vain sivunumerot (Update page numbers only) tai Päivitä koko luettelo (Update entire table). Jälkimmäinen vaihtoehto siis päivittää myös mahdollisesti muuttuneet otsikot.

       Aseta kursori sisällysluettelon ensimmäisen rivin alkuun. Lisää seuraavaksi sivunvaihto dokumentin pääotsikon ja sisällysluettelon väliin valikkokomennolla Lisää (Insert) | Sivunvaihto (Page break). Päivitä sisällysluettelo. Huomaat, miten sisällysluettelon sivunumerot muuttuvat.

       Sisällysluettelon tyylien muokkaaminen

       Myös sisällysluettelon tyylejä voi muokata. Tyylivalikosta löytyvät tyylit Sisluet1 (TOC1), Sisluet 2 (TOC2) jne. vaikuttavat juuri sisällysluettelon tyyleihin.

       Materiaalin ovat laatineet Pekka Makkonen, Miia Lehtola ja Tanja Välisalo.