Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tekstinkäsittelyä OpenOffice.org Writerilla

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos lauantai 30. elokuuta 2014, 17.57

Osat

Asiakirjan jakaminen osiin on tarpeen, kun halutaan

 • erilaisia tietoja asiakirjan eri osien ylä- tai alatunnisteeseen, esimerkiksi sivunumerointi vain osaan dokumenttia
 • erilaiset sivuasetukset asiakirjan eri osiin, esimerkiksi erikokoisia sivuja tai osa sivuista pystysuuntaan, osa vaakasuuntaan

Asiakirjan jakaminen osiin tapahtuu Writerissa koostuu kahdesta osasta:

 1. lisätään sivunvaihdot niihin kohtiin, joihin halutaan osanvaihto
 2. annetaan eri osille eri sivutyylit

Luodaan seuraavaksi dokumenttiin kolme osaa, joista

 1. osassa EI ole sivunumerointia (esim. kansilehti ja sisällysluettelo)
 2. osassa on sivunumerointi
 3. osassa ei ole sivunumerointia
 • Luo sivunvaihdot haluamiisi kohtiin valikkokomennolla Insert | Manual Break ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta Page break.
 • Valitse sivutyyli ensimmäiseen osaan asettamalla kursori vilkkumaan sivun ensimmäisellä tekstirivillä. Valitse sitten Format | Paragraph ja välilehdeltä Text Flow kohdasta Breaks tee seuraavat valinnat
  • Insert, Type: Page, Position: Before
  • With Page Style: First Page
 • Valitse toisen osan sivutyyliksi (With Page Style) Default ja sivunumeroksi (Page number) 1.
 • Valitse kolmannen osan sivutyyliksi (With Page Style) Index.

  Ylä- ja alatunniste ja sivunumerointi

  Ylä- ja alatunnisteeseen voidaan lisätä tietoja, jotka toistuvat samanlaisina koko dokumentissa, kuten dokumentin laatijan nimi, dokumentin nimi, sivunumero tms. Ylä- ja alatunniste voivat kuitenkin poiketa toisistaan dokumentin eri osissa.

  Tietojen lisääminen ylätunnisteeseen

  • Lisää ylätunniste toiseen osaan valikkokomennolla Insert | Header | Default. Sivun yläreunaan ilmestyy tyhjä tekstikenttä.
  • Klikkaa kursori vilkkumaan kohtaan, johon haluat lisätä sivunumeron. Tee se valikkokomennolla Insert | Fields | Page Number. Nyt sivunumerointi alkaa toisesta osasta ja jatkuu dokumentin loppuun.
  • Voit lisätä eri osien ylä- ja alatunnisteisiin myös muita tietoja, kuten
   • tekijän nimen tai työn nimen, kirjoittamalla ne suoraan haluamaasi kohtaan
   • automaattisesti päivittyvän päivämäärän valitsemalla Insert | Fields | Date

  Voit muokata myös ylätunnisteen ulkonäköä tyylien avulla. Tyylivalikosta löydät valmiina tyylit Header (Alatunniste) ja Footer (Ylätunniste).

  Sivuasetukset

  Sivuasetuksilla määritellään muun muassa sivun koko ja marginaalit.

  Sivuasetuksissa voit aina valita, koskevatko asetukset vain asiakirjan nykyistä osaa vai koko asiakirjaa.
  • Määritä reunukset eli marginaalit kullekin osalle valikkokomennolla Format  | Page ja avautuvan ikkunan kohdasta Margins. Anna vaikkapa arvot: ylämarginaali 2,5 cm, alamarginaali 2 cm, vasen 3 cm, oikea 2 cm ja (eri välilehdellä), ylä- ja alatunnisteen etäisyydeksi paperin reunasta 1 cm.
   • Jos aiot tulostaa dokumentin kaksipuoleisena, voit määrittää vasemman ja oikean sijaan myös sisä- ja ulkoreunan marginaalin valitsemalla Page Layout -kohdasta Mirrored.
  • Samassa ikkunassa voit valita myös paperin koon ja suunnan.

    Muista sivuasetuksia määrittäessäsi, että sinulla on nyt dokumentissasi useampia osia ja sivuasetusten pitää koskea niitä kaikkia!

    PDF-tiedoston tekeminen

    Tallennetaan dokumentti vielä pdf-tiedostona. Kyseessä on tiedostomuoto, joka säilyttää dokumentin kaikki muotoilut, avattiinpa se millä koneella hyvänsä. Käytännössä PDF on kuvatiedostomuoto, joten sitä ei voi muokata tekstinkäsittelyohjelmalla.

    PDF-tiedosto säilyttää dokumentin ulkoasun juuri sellaisena kuin olet ne luonut, mutta sitä ei voi enää muokata tekstinkäsittelyohjelmalla.

    PDF-tiedoston voi käytettävissä olevasta tietokoneesta riippuen luoda tallentamalla tai tulostamalla.

    Jos tallennusvaihtoehdoista ei löydy PDF-tiedostoa, voit katsoa löytyykö tulostimista ajuri, joka muuntaa tiedoston pdf-muotoiseksi:

    • Ota tulostusikkuna esiin valikkokomennolla File | Print.
    • Valitse tulostimeksi Adobe PDF tai PDFCreator (tai muu tulostin, jonka nimessä on PDF) ja klikkaa OK.
    • Avautuvassa ikkunassa voit vielä vaihtaa tallennettavan tiedoston nimen (Document title). Klikkaa Save.
    • Valitse vielä tallennuspaikka ja klikkaa vielä Save. Tiedoston luominen kestää hetken, jonka jälkeen se avautuu Adobe Reader -ohjelmassa.

    Kotikoneelle voit halutessasi ladata PDFCreatorin osoitteesta: http://www.pdfforge.org/