Malliteksti

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 10. syyskuuta 2014, 17.37

Suunnitelma tieto- ja viestintäteknisten taitojen kehittämiseksi

Tieto- ja viestintätekniikan käyttötottumukset

Tieto- ja viestintätekniset taidot kehittyvät opinnoissa, työssä, harrastuksissa ja vapaa-ajalla. Miten olet käyttänyt tieto- ja viestintätekniikkaa tähän mennessä?

Opinnot ja työt

(Luettele tähän)

Harrastukset ja vapaa-aika

(Listaa tähän)

Tieto- ja viestintätekniset taitoni

Tietokoneen käyttöjärjestelmä

Tekstinkäsittely

Taulukkolaskenta

Esitysgrafiikka

Kuvankäsittely

Verkkosivujen laatiminen

Tieto- ja viestintäteknisten taitojen opiskelu yliopistossa

Opiskelu edellyttää lukuisten erilaisten tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien, taitojen ja toimintatapojen osaamista. Tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat toimintakulttuurin, jossa tieto- ja viestintätekniikka on saumattomasti mukana. Opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniset valmiudet ovat opintojen päättyessä riittävät myös työelämää silmällä pitäen.

Tieto- ja viestintätekniset taidot koostuvat seuraavista tasoista:

opinnoissa tarvittavat tvt-taidot

työelämässä tarvittavat tvt-taidot

erikoistuminen

Kaikki opiskelijat saavat opintojensa aikana kahden ensimmäisen tason taidot, joiden lisäksi osa erikoistuu jollakin tvt-taitojen alueella. Humanistinen tiedekunta järjestää tieto- ja viestintätekniikan opetusta sekä erillisinä kursseina että integroituna laitosten omaan opetukseen. 

Opiskelussa tarvittavien tvt-taitojen saamisen varmistavat peruskurssit HTKP102 ja HTKP103.

Työelämässä tarvittavat tvt-taidot kattavat opinnoissa tarvittavien taitojen lisäksi ammatillisia taitoja, jotka vaihtelevat opiskeltavan alan ja opiskelijan työllistymistavoitteiden mukaisesti. Niitä voi hankkia humanistisen tiedekunnan TVT-taitokursseilla:

HTKP105 TVT-klinikka (0 op), useita klinikkatapaamisia lukuvuoden aikana

HTKP143 Digitaalinen kuvankäsittely (4 - 6 op)

HTKP145 Digitaalinen portfolio (2 op)

HTKP147 Posteri (2 op)

HTKP200 Sosiaalinen web (5 op)

HTKP315 WWW-sisällöntuotanto (5 op)

HTKP316 Videotuotanto (5 op)

HTKP317 WWW-sisällöntuotannon jatkokurssi (2 op)

HTKP319 Digitaalinen sisällöntuotanto

HTKA115 Oppimisen teknologiat (5 op)

Lisätietoja: https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/tutorial/opintojaksot

Tieto- ja viestintätekniikan taitojaan voi kehittää myös informaatioteknologian tiedekunnan kursseilla. Lisätietoja: https://www.jyu.fi/it/opiskelu-ohjeet/topic/Muille+tarjottavat+sivuaineet

Tieto- ja viestintäteknisten taitojeni kehittäminen

Miten aiot kehittää tieto- ja viestintäteknisiä taitojasi tulevaisuudessa?

(Laadi tähän ainakin kolmen kohdan suunnitelma).

Lähteet

"Mitä tvt-taitoja humanisti tarvitsee?". Jyväskylän yliopisto. https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/tvt-taidot.
Humanistisen tiedekunnan tietostrategia 2012 - 2014. Jyväskylän yliopisto. https://www.jyu.fi/hum/esittely/tyoryhmat/tietostrategia/Tietostrategia%202012-2014.pdf.