Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Internet ja verkkoselaimet

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Jul 28, 2015 08:54 PM

WWW-selaimet

Verkkosivujen tarkasteluun tarvitaan aina WWW-selain. Useimmilta yliopiston tietokoneilta löytyvät WWW-selaimet ovat Internet Explorer, Chrome ja Mozilla Firefox. Muita yleisesti käytettyjä selaimia ovat mm. Opera ja SafariKaikkia selainohjelmia ei ole saatavilla kaikille käyttöjärjestelmille (Windows, OS X, Android jne.).

Esim. Mozilla Firefox -selainta ei ole saatavissa iOS-käyttöjärjestelmälle eikä Safari-selainta Linux-käyttöjärjestelmälle.

Selainten, jopa saman selaimen eri ohjelmaversioiden, välillä on joitakin eroja siinä, miten ne näyttävät verkkosivuja tai mitä erilaisia www-tekniikoita ne tukevat.

Esim. iOS-käyttöjärjestelmällä varustetuissa laitteissa, kuten iPhonessa tai iPadissa, Flash-tekniikalla toteutetut sisällöt (animaatioita, pelejä, verkkosivujen valikoita) eivät toimi suoraan.

Yleisimpiin selaimiin on saatavilla liitännäisiä, joilla voi monipuolistaa selaimen käyttöä. Tyypillisiä liitännäisiä ovat mm. mainosten piilottamiseen tarkoitetut adblocking-sovellukset (esim. Adblock+) ja verkkosivujen kehittäjää palvelevat sovellukset.

Esim. Unity-alustalla kehitettyjen selainpelien käyttämiseen tarvitaan Unity Web Player.

Lisätietoja: englanninkielisen Wikipedian selainvertailusta voi tarkistaa mm. eri selainten käyttöjärjestelmätuen HTML5-tuen, JavaScript-tuen jne.

Tiedostojen lataaminen verkkosivuilta

Kun verkkosivuilta tallennetaan tiedostoja omalle tietokoneelle, useimmissa selaimissa tiedostot latautuvat oletusarvoisesti Lataukset (Downloads) -nimiseen kansioon. Jotta tiedoston lataamisen yhteydessä olisi mahdollisuus valita itse tallennuspaikka, pitää selaimen asetuksia muuttaa.

Kirjanmerkit/Suosikit

Usein käytettyjä verkkosivuja voi tallentaa suosikkeihin tai kirjanmerkkeihin. Kirjanmerkkien avulla verkkosivulle on helppo palata uudelleen myöhemmin.

Mozilla Firefox

 • Avaa WWW-selain.
 • Mene haluamallesi opintoihin liittyvälle verkkosivulle.
 • Tallenna sivu kirjanmerkkeihin valitsemalla selainikkunan yläreunan työkalupalkista Bookmarks (Kirjanmerkit) ja sieltä komento Bookmark this page (Lisää sivu kirjanmerkkeihin). Voit myös käyttää pikakomentoa [Ctrl + D]. Huomaa, että voit halutessasi antaa kirjanmerkille eri nimen kuin oletusarvona on annettu.
 • Tallenna pari muuta verkkosivua kirjanmerkkeihin.
 • Kokeile kirjanmerkkien käyttöä. Löydät tallettamasi kirjanmerkit työkalupalkin kohdasta Bookmarks (Kirjanmerkit). Saat kirjanmerkkivalikon myös esille selainikkunan vasempaan reunaan valitsemalla View (Näytä) | Sidebar (Sivupaneeli) | Bookmarks (Kirjanmerkit) tai pikakomennolla [Ctrl + B].

Tärkeimpiä kirjainmerkkejä voi siirtää näkyville myös selainikkunan yläreunaan.

 • Ota kirjainmerkkipalkki näkyville valitsemalla View (Näytä) | Toolbars (Työkalupalkit) | Bookmarks bar (Kirjanmerkkipalkki).
 • Raahaa hiirellä jokin usein käyttämäsi kirjanmerkki vasemman reunan paneelista kirjanmerkkipalkkiin.

Kirjanmerkin voi tallentaa myös suoraan kirjanmerkkipalkkiin.

 • Mene seuraavaksi verkko-osoitteeseen, joka ei vielä ole selaimesi kirjanmerkeissä.
 • Valitse selaimen osoitekentästä sivuston osoite ja raahaa se suoraan kirjanmerkkipalkkiin.
 • Mene vielä toiseen verkko-osoitteeseen.
 • Tallenna sivu kirjanmerkkipalkkiin valitsemalla selainikkunan yläreunan työkalupalkista Bookmarks (Kirjanmerkit) ja sieltä komento Bookmark this page (Lisää sivu kirjanmerkkeihin) tai käytä pikakomentoa [Ctrl + D]. Avautuvassa ikkunassa valitset alareunan valikosta tallennuskohteeksi Kirjanmerkkipalkin (Bookmarks Toolbar).

Kirjanmerkkejä voi myös järjestellä.

 • Mene yläpalkin kohtaan Bookmarks (Kirjanmerkit) ja valitse sieltä kohta Organize Bookmarks (Järjestä kirjanmerkkejä).
 • Luo uusi kansio valitsemalla ruudun yläreunasta painikkeen New Folder (Uusi kansio). Anna avautuvassa ikkunassa kansiolle nimeksi Opinnot ja klikkaa OK-painiketta.
 • Siirrä opintoihin liittyvät kirjanmerkit Opinnot-kansioon hiirellä raahaamalla. Siirto onnistuu myös aktivoimalla kirjanmerkki, valitsemalla ikkunan yläreunan painikkeen Move (Siirrä) ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta Opinnot-kansion. OK-painiketta klikkamalla hyväksyt siirron.
 • Voit myös asettaa kirjanmerkit aakkosjärjestykseen klikkaamalla kirjanmerkkien päällä hiiren oikeaa painiketta ja klikkaamalla valikon kohtaa Sort by name (Järjestä nimen mukaan).

Kirjanmerkkejä voi myös poistaa ja nimetä uudelleen. Toimenpiteet onnistuvat myös kirjainmerkkipaneelissa.

Internet Explorer

 • Avaa WWW-selain.
 • Mene haluamallesi opintoihin liittyvälle verkkosivulle.
 • Tallenna sivu suosikkeihin valitsemalla selainikkunan yläreunan työkalupalkista Favorites (Suosikit) ja sieltä komento Add to favorites (Lisää sivu suosikkeihin). Huomaa, että voit halutessasi antaa linkille eri nimen kuin oletusarvona on annettu.

Tallenna pari muuta verkkosivua suosikkeihin.

 • Kokeile suosikkien käyttöä. Löydät tallettamasi kirjanmerkin työkalupalkin kohdasta Favorites (Suosikit). Saat kirjanmerkkivalikon myös esille selainikkunan vasempaan reunaan valitsemalla View (Näytä) | Explorer Bar (Explorer-palkki) | Favorites (Suosikit) tai pikakomennolla [Ctrl + Shift + I].

Tärkeimpiä suosikkeja voi siirtää näkyville myös selainikkunan yläreunaan.

 • Ota kirjainmerkkipalkki näkyville valitsemalla View (Näytä) | Toolbars (Työkalupalkit) | Links.
 • Levitä selaimen yläreunaan ilmestynyt Links alue hiirellä siten, että se näkyy palkkina. Siirrä tähän nyt suosikkilistasta linkkejä hiirellä raahaamalla.

Suosikin voi tallentaa myös suoraan linkkipalkkiin.

 • Mene seuraavaksi verkko-osoitteeseen, joka ei vielä ole selaimesi kirjanmerkeissä.
 • Tallenna sivu kirjanmerkkipalkkiin valitsemalla selainikkunan yläreunan työkalupalkista Favorites (Suosikit) ja sieltä komento Add to favorites (Lisää sivu suosikkeihin). Avautuvassa ikkunassa valitset alareunan valikosta tallennuskohteeksi Links.

Suosikkeja voi myös järjestellä.

 • Mene yläpalkin kohtaan Favorites (Suosikit) ja valitse sieltä kohta Organize Favorites (Järjestä kirjanmerkkejä).
 • Luo uusi kansio valitsemalla ruudun alareunasta painike New Folder (Uusi kansio). Anna avautuvassa ikkunassa kansiolle nimeksi Opinnot ja klikkaa OK-painiketta.
 • Siirrä opintoihin liittyvät kirjanmerkit Opinnot-kansioon hiirellä raahaamalla. Siirto onnistuu myös aktivoimalla kirjanmerkin, valitsemalla ikkunan alareunasta painikkeen Move (Siirrä) ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta Opinnot-kansion. OK-painiketta klikkamalla hyväksyt siirron.
 • Voit myös asettaa kirjanmerkit aakkosjärjestykseen klikkaamalla kirjanmerkkien päällä hiiren oikeaa painiketta ja klikkaamalla valikon kohtaa Järjestä nimen mukaan (Sort by name).

Suosikkeja voi myös poistaa ja nimetä uudelleen. Toimenpiteet onnistuvat myös vasemman reunan suosikkipalkissa.

Hakukoneet

Yleisin Internet-tiedonhaun muoto lienee tunnettujen hakukoneiden käyttö. Yleisimpiä ovat:

TEHTÄVÄ. Valitse kaksi yllä mainituista hakukoneista ja kokeilla samaa hakua molemmilla. Mitä eroja huomaat?

Hakukoneet antavat paljon tuloksia, mutta tuloksiin ja niiden järjestykseen vaikuttavat monet seikat, kuten:

 • kuinka usein ja missä kohtaa verkkosivustoa hakusana esiintyy
 • hakukoneoptimointi: osa verkkosivustoista on rakennettu niin, että ne nousisivat mahdollisimman ylös hakukonetuloksissa
 • Google tallentaa haut ja pyrkii muokkaamaan niitä selaajan aiemman toiminnan mukaan (Huom! Myös silloin, kun et ole kirjautunut Googlen palveluihin)
 • käytätkö paikallista vai globaalia versiota palvelusta (näkyykö esim. verkko-osoitteessa fi-tunnus)

Hakukoneissa on paljon mahdollisuuksia haun tarkentamiseen, kuten kielen tai tiedostotyypin rajaus. Lisäksi monissa hakukoneissa on mahdollista hakea pelkästään esimerkiksi kuvia, videoita tai blogeja. Näille dokumenttityypeille on myös omia hakukoneita. Esimerkiksi blogihakukoneita on verkossa runsaasti. Näitä ovat muun muassa: Blogilista (http://www.blogilista.fi/) Technorati (http://technorati.com/)

Hakukoneet ja tieteellisen tiedon hankinta

Hakukoneilla voi etsiä yleistietoa aiheesta, tarkistaa nopeasti yksityiskohtia, verrata eri fraasien yleisyyttä (hakutulosten määrää vertaamalla) tai hakea ennestään tuttuja sivustoja. Hakukone Googlesta on olemassa myös akateeminen versio Google Scholar (http://scholar.google.fi/), joka hakee tuloksia mm. julkaisijoiden tietokannoista.

Hakukoneilla ei pääse käsiksi suureen osaa tieteellisiä julkaisuja, koska Googlen hakurobotin pääsy niihin on estetty. Siksi on hyvä käyttää niihin yliopiston kirjaston tietokantoja.