Verkkosivuston käytettävyyden arviointi

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 03. helmikuuta 2011, 14.06
Tarkistuslista analyysin tueksi

WWW-sivujen käytettävyyden arviointiin on kehitetty monenlaisia työkaluja. Seuraavan listan kysymyksiä ja huomioitavia kohtia olen laatinut perustuen Donald Normanin ja Jakob Nielsenin ajatuksiin. Sitä voi käyttää paitsi valmiiden sivujen käytettävyyden arviointiin myös verkkotuotantojen suunnitteluun.

Perustiedot

1. Mikä sivusto on kyseessä?
Sivuston otsikon lisäksi etusivulta tulisi näkyvältä paikalta löytyä alaotsikko, tunnuslause tai lyhyt kuvaus, joka selittää, mistä sivustolla on kyse. Näiden tulisi löytyä läheltä sivun yläreunaa.

2. Organisaation tiedot
Jos kyseessä on organisaation sivusto, etusivulta olisi hyvä löytyä suora linkki perustietoihin: milloin organisaatio on perustettu, missä se toimii jne.

Sivuston sisältö

3. Navigaatio
Päänavigaatio eli sivuston "sisällysluettelo" erottuu selkeästi, useimmiten vaaka- tai pystypalkkina. Siinä on käytetty lyhyitä yhden sanan linkkejä, jotka johtavat sivuston eri osiin. Navigaatio auttaa usein hahmottamaan myös sivuston rakennetta. 

Navigaation avulla on myös helppo hahmottaa, missä osassa sivustoa milloinkin ollaan. Jos sivustolla on monitasoinen hierarkkinen rakenne, se näkyy myös navigaatiossa tai käyttäjää autetaan paikallistamaan sijaintinsa esim. murupolun avulla.

Sisältöjen löytämistä helpotetaan hakutoiminnon, hakemiston, sivukartan tai kaikkien kolmen avulla. Mitä enemmän sivustolla on alasivuja, sitä tärkeämpiä nämä navigoinnin apuvälineet ovat.

4. Ajankohtaisuus
Sivuston säännöllisestä päivittämisestä viestitään esim. uutisilla tai päivitystiedotteilla. Vähintäänkin sivustolla näkyy päivämäärä, jolloin sitä on viimeksi päivitetty.

5. Esimerkkisisällöt
Etusivulla on poimintoja sivuston "todellisesta" sisällöstä. Näin kävijän on helppo arvioida, ovatko sivuston sisällöt hänelle hyödyllisiä.

6. Verkkoteksti
Näytöltä lukeminen on erilaista. Siksi verkkotekstin tulisi sisältää vain lyhyitä kappaleita ja paljon väliotsikoita. Itse tekstin rakenteissa tulisi myös pyrkiä selkeään ilmaisuun.

7. Harkitut hyperlinkitykset
Hyperlinkit tekstistä on luotu harkiten. Linkkinä toimii aina avainsana, ei kokonainen virke. Hyperlinkkejä varten ei myöskään luoda turhia virkkeitä tai ilmauksia (esim. Lisätietoa löytyy täältä, jossa täältä toimii hyperlinkkinä.)

Ulkoasu

8. Tärkeysjärjestys
Sivuston keskeiset osat, joita kävijät useimmin tarvitsevat, ovat näkyvästi esillä, vähemmän tärkeät ovat visuaalisesti huomaamattomampia. Keskeiset osat (otsikot, navigaatio) ovat myös visuaalisesti selkeitä.

9. Konventioiden noudattaminen
Sivun asettelussa on tiettyjä konventioita, joita kannattaa rikkoa vain hyvin harkitusti: Sivuston otsikko ja logo ovat sivun ylälaidassa. Navigaatio on yleensä vaaka-palkkina pian sen alapuolella tai vasemmassa tai oikeassa reunassa. Kielivalinnat on merkitty maiden lipuilla ja/tai kielten nimillä (in english, suomeksi, på svenska jne.) ja löytyvät sivun yläreunasta, yleensä oikeasta reunasta. Myös muuhun ulkoasuun liittyy konventioita. Esim. sininen alleviivattu teksti toimii aina hyperlinkkinä.

10. Harkittu kuvien käyttö
Kaikki kuvat ja grafiikka tukevat sivuston viestiä. Kuvituskuvat liittyvät selkeästi sivuston sisältöön ja parhaimmillaan havainnollistavat ja tarjoavat lisätietoa. Kuvat on optimoitu verkkokäyttöön, jolloin ne aukeavat nopeasti.

 

Lähteet

Don Norman's jnd.org http://www.jnd.org/

useit.com: Jakob Nielsen's Website: http://www.useit.com/