Tieto- ja viestintäteknologian perusteet

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 22. joulukuuta 2017, 11.11
HYTP1001- ja HYTP1002-kurssien materiaalit

Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1 ja 2

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos tiistai 23. lokakuuta 2018, 12.36

 

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille on tarjolla kaksi tieto- ja viestintäteknologian peruskurssia

  • Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1 (3 op) ja
  • Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 2 (3 op).

Tänne on koottu kurssien demomateriaaleja. Materiaali on vapaasti käytettävissä myös itsenäiseen opiskeluun. 

Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 1

Materiaalissa käytännön harjoitukset on merkitty harmaalla taustalla. 

Koska Suomessa käyttöjärjestelmiä ja yleisimpiä ohjelmia käytetään pääasiassa suomen- tai englanninkielisinä, on kaikki komennot merkitty materiaaleissa yleensä sekä suomeksi että englanniksi.

1. demo

2. demo

  • Esitysgrafiikka: diaesityksen suunnittelu, esityksen luominen, kuvat ja kaaviot, ylä- ja alatunnisteet, ulkoasun muokkaaminen, esityksen katselu, siirtymät ja animaatiot, tulostus ja pdf-tiedostoksi tallentaminen, perustyyli; demossa tehdään vähintään kohdat 1 - 10

3. demo

  • Taulukkolaskenta: tietojen syöttäminen, muotoilut, kaavat, funktiot, kaaviot; demossa tehdään vähintään kohdat 1 - 6

4. demo

  • Pilvipalvelut: Google Driven käyttö, tiedostojen luominen, muokkaaminen ja jakaminen
  • Palautekerta

Muistathan vastata myös kurssin palautekyselyyn!

Muista myös

IT-palvelujen Uuden opiskelijan tietopaketti.

Tieto- ja viestintäteknologian perusteet 2

Tervetuloa kurssille!

Täältä löydät kaikki kurssin harjoitusten materiaalit. Kurssin oppimisympäristönä on työtila Moodlessa (pyydä kurssiavain opettajalta). Sieltä löydät lisämateriaalit ja tehtävät. Tehtävät myös palautetaan sinne.

Tietokoneen käyttöjärjestelmä ja kampuksen työasemat

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos lauantai 09. syyskuuta 2017, 20.14
Windows-käyttöjärjestelmä, työskentely kampuksen tietokoneilla

Tietokone

Pikakomennot

Pikakomennoilla työskentely nopeutuu!

Yliopisto-opiskelu saattaa lisätä tietokoneen käyttöä. Silloin työskentelyä nopeuttavat niksit tulevat tarpeeseen.

Yksi tapa nopeuttaa työskentelyä ovat pikakomennot, joihin pääsee käsiksi Ctrl- ja Alt-näppäinten avulla. Seuraavat yleisimmät pikakomennot on syytä opetella, sillä ne nopeuttavat tietokoneen käyttöä ja säästävät ”hiirikättä”. Voit harjoitella niiden käyttöä tämän kurssin demojen yhteydessä.

ToimintoPikanäppäin
Ohjelmien välillä liikkuminen Alt + Tab
Internet-selaimen välilehtien välillä liikkuminen Ctrl + Tab
Tallenna Ctrl + S
Tulosta Ctrl + P
Sulkee aktiivisen ohjelman Alt + F4
Kopioi Ctrl + C
Leikkaa Ctrl + X
Liitä Ctrl + V
Kumoa Ctrl + Z
Tee uudelleen Ctrl + Y
Valitse kaikki Ctrl + A
Avaa tehtävienhallinta (hyödyllinen jumiutuneen ohjelman sulkemisessa!) Ctrl + Alt + Del
Selainnäkymän suurentaminen Ctrl + +
Selainnäkymän pienentäminen Ctrl + -
Selainnäkymän oletuskokoon palaaminen Ctrl + 0

Erikoisnäppäimet

Tämänkin kurssin ohjeissa viitataan aika ajoin joihin erikoisnäppäimiin. Tunnetko jo nämä?

ErikoisnäppäinSymboli näppäimistölläToiminto
Control Ctrl käytetään pikakomennoissa
Shift / Vaihto käytetään näppäimen toisessa toiminnossa, esim. merkeissä > : *
Caps Lock Caps Lock käytetään isojen kirjainten lukitsemiseen: merkkivalo osoittaa toiminnon tilan
Tabulaattori / Sarkain Tab käytetään pikakomennoissa, verkkolomakkeiden osien välillä liikkumisessa ja tekstidokumenttien muotoilussa
Esc / Peruuta Esc käytetään toiminnon keskeyttämiseen tai perumiseen
Funktionäppäimet F1 - F12 käytetään erilaisiin toimintoihin monissa tietokoneohjelmissa
Alternative Alt käytetään yhdessä toisten näppäinten kanssa erilaisiin toimintoihin monissa tietokoneohjelmissa
Windows käytetään Käynnistä-valikon avaamiseen
Alternative Graphic Alt Gr käytetään näppäimen kolmannessa toiminnossa, esim. merkeissä @ ~
Nuolinäppäimet ←↑→↓ käytetään kohdistimen liikuttamiseen näytöllä
Page Up Pg Up käytetään kirjoitus- tai tarkastelukohdan siirtämiseen noin näytön verran ylöspäin esim. tekstinkäsittelyohjelmassa tai Internet-selaimessa
Page Down Pg Dn käytetään kuten Pg Up -näppäintä, mutta liike tapahtuu alaspäin
Home Home käytetään siirtymiseen tekstinkäsittelyohejlmassa rivin alkuun tai Internet-selaimessa sivun loppuun
End End käytetään siirtymiseen tekstinkäsittelyohjelmassa rivin loppuun tai Internet-selaimessa sivun loppuun
Insert Ins käytetään tekstin syöttötilan vaihtamiseksi lisäävästä tilasta tuhoavaan ja päinvastoin
Delete Del käytetään valitun kohteen poistamiseen tai kohdistinta seuraavien merkkien poistamiseen tekstinkäsittelyohjelmassa
Num Lock Num Lock käytetään numeronäppäimistön aktivoimiseen; merkkivalo osoittaa toiminnon tilan

Uudemmissa näppäimistöissä on usein myös muita erikoisnäppäimiä, kuten äänenvoimakkuuden säätö, zoom sekä pikanäppäimiä joidenkin ohjelmien, kuten sähköpostiohjelman tai Internet-selaimen käynnistämiseen.

Käyttöjärjestelmä

Tietokoneen käyttöjärjestelmä on itse asiassa ohjelmisto, joka hallinnoi tietokoneen laitteistoa ja mahdollistaa muiden ohjelmien käytön. Seuraavassa on käsitelty siitä osa-alueita, jotka ovat peruskäyttäjälle keskeisimpiä.

Tietokoneen työpöytä on tietokoneelle kirjautumisen jälkeen avautuva näkymä. Sieltä löytyvät työpöydän kuvakkeet (desktop icons)tehtäväpalkki (taskbar) ja Käynnistä (Start) -valikko.

Työpöydän kuvakkeet

Työpöydällä voi olla pikakuvakkeita (shortcuts), tiedostoja (files) ja kansioita (folders).

shortcut.jpg

Pikakuvake

Pikakuvake on oikotie ohjelman käynnistämiseen tai tiedoston avaamiseen. Vaikka itse ohjelmatiedostot sijaitsevat muualla, niin pikakuvakkeen avulla voit käynnistää ohjelman suoraan työpöydältä käsin. Pikakuvakkeen erottaa muista työpöydän kuvakkeista sen vasemmassa alanurkassa oleva nuoli. Pikakuvakkeita voit itse luoda lisää.

 

file.jpg

Tiedosto

Tiedosto on yleisimmin jollakin ohjelmalla laadittu dokumentti, esimerkiksi tekstitiedosto (tiedostomuoto rtf,  txt jne.), kuvatiedosto (jpg, bmp, png jne.) tai äänitiedosto (wav, mp3 jne.). Tiedostomuodosta riippuen tiedoston voi avata useissa eri ohjelmissa (esim. txt- tai jpg-tiedosto) tai vain ohjelmassa, jolla se on luotu. Ohjelmatiedostot tunnistaa .exe-päätteestä, (jos asetuksissa on määritelty, että tiedostopäätteet ovat näkyvissä).

Folder

Kansio

Kansio on nimensä mukaisesti paikka, jossa säilytetään erilaisia tiedostoja. Kansiot pitävät tietokoneen sisällön järjestyksessä, jonka avulla sitä on helpompi hallita.

Työpöydällä on yleensä ainakin kolme kuvaketta: Roskakori (Recycle Bin), Oma tietokone (My Computer) ja Omat tiedostot (My Documents). Työpöydän sisältöä voi muokata poistamalla, lisäämällä ja järjestämällä kuvakkeita.

Kuvakkeen valinta: Kuvake voidaan valita painamalla sen kohdalla kerran hiiren vasenta näppäintä. Valittu kuvake näkyy sinisenä. Hiiren vasemmalla näppäimellä voi myös ”maalata” eli valita useampia kuvakkeita kerrallaan. Tällöin näppäin painetaan alas kuvakkeen ulkopuolella, ja osoitin viedään alaspainettuna valittavien kuvakkeiden yli, ikään kuin nelikulmaisen alueen kulmasta kulmaan. Painike vapautetaan, ja valitut kuvakkeet näkyvät sinisinä.

Kuvakkeen raahaaminen: Valittu kuvake voidaan siirtää eri paikkaan työpöydällä raahaamalla. Tällöin hiiren vasen näppäin painetaan alas halutun kuvakkeen (tai valittujen kuvakkeen ryhmän) päällä, ja hiirtä liikutetaan niin, että kuvake siirtyy haluttuun paikkaan. Tämän jälkeen painike vapautetaan.

Kuvakkeen poistaminen: Kuvakkeen voi poistaa valitsemalla se hiiren vasemmalla painikkeella ja painamalla näppäimistöltä Delete-näppäintä. Poistamisen voi tehdä myös painamalla hiiren oikeaa painiketta kuvakkeen päällä ja valitsemalla avautuvasta valikosta Poista (Delete)HUOM! Pikakuvaketta poistaessasi varmista aina, että olet todellakin poistamassa pelkkää pikakuvaketta, etkä varsinaista tiedostoa! 

Kuvakkeiden järjestäminen: Kuvakkeet voi asettaa haluamaansa järjestykseen raahaamalla niitä hiiren vasemmalla painikkeella haluamaansa paikkaan. Kuvakkeet voidaan järjestää myös painamalla hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla Järjestä kuvakkeet (Arrange Icons by) sekä järjestämisperuste: koko (size), tiedostotyyppi (type) tai nimi (name).

Pikakuvakkeen luominen: Pikakuvakkeen voi luoda painamalla hiiren oikeaa painiketta työpöydän päällä. Sen jälkeen valitaan Uusi (New) | Pikakuvake (Shortcut). Ilmestyneessä valintaikkunassa valitaan Selaa (Browse) -painike ja etsitään tiedosto, josta halutaan luoda pikakuvake työpöydälle.

Tiedoston tai kansion avaaminen: Tiedosto tai kansio avataan hiirellä tuplaklikkaamalla pikakuvaketta eli painamalla vasenta painiketta kaksi kertaa nopeasti peräkkäin. Sama voidaan tehdä painamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta Avaa (Open).

Mitä kuvakkeita tietokoneesi työpöydällä on? Tunnistatko pikakuvakkeet, tiedostot ja kansiot? Järjestä työpöytäsi kuvakkeet mieleiseesi järjestykseen.

Tehtäväpalkki

Tehtäväpalkki (taskbar) sijaitsee yleensä näytön alareunassa. Tehtäväpalkissa on vasemmalta lähtien:

  • Käynnistä (Start) -painike, jota klikkaamalla saadaan esille Käynnistä (Start) -valikko (lisää valikosta seuraavassa alaluvussa)
  • pikakuvakkeita eri ohjelmiin ja kansioihin - näitä voi myös muokata itse
  • kulloinkin avoinna olevien ohjelmaikkunoiden ja kansioiden kuvakkeet
  • pikakuvakkeita käyttöjärjestelmän eri toimintoihin, kuten äänenvoimakkuuden säätö, kello ja kalenteri

Kun klikkaat hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin päällä, saat esille valikon, josta löytyvät myös tehtäväpalkin Ominaisuudet (Properties). Varmista, että klikkaat tosiaan tehtäväpalkin "tyhjässä" kohdassa, ei minkään pikakuvakkeen päällä. Ominaisuuksissa voit esimerkiksi siirtää tehtäväpalkin jonnekin toiseen kohtaan näytöllä tai määrittää, että se on näkyvillä vain, kun hiiri viedään sen päälle. 

Pikakuvakkeet eri ohjelmiin ja kansiohin

Tehtäväpalkin vasemmassa reunassa Käynnistä (Start) -painikkeen vieressä on pikakuvakkeita. Tässä kannattaa pitää pikakuvakkeita ohjelmiin, joita useimmin käyttää, esimerkiksi www-selainohjelmaan ja tekstinkäsittelyohjelmaan.

Pikakuvakkeita voi lisätä

  • Käynnistä (Start) -valikosta klikkaamalla ohjelmaa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla avautuvasta valikosta oikean vaihtoehdon (Pin to taskbar)
  • työpöydältä tai kansiosta raahaamalla niitä hiirellä

Pikakuvakkeita voi poistaa esimerkiksi hiiren oikean painikkeen avulla löytyvällä Poista (Delete) -valinnalla.

Tehtäväpalkin pikakuvakkeita voi järjestää raahaamalla.

Käynnistä-valikko

Käynnistä-valikon järjestäminen

Käynnistä (Start) -valikossa on näkyvillä muutaman ohjelman pikakuvakkeet:

  • yläreunassa Käynnistä (Start) -valikkoon kiinnitetyt ohjelmat ja 
  • alareunassa (vaakaviivan alapuolella) viimeksi käytetyt ohjelmat.

Muihin ohjelmiin pääsee käsiksi Kaikki ohjelmat (All programs) -painikkeella.

Yläreunaan voi kiinnittää ohjelmia klikkaamalla ohjelmaa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla avautuvasta valikosta oikean vaihtoehdon (Pin to Start Menu).

Käynnistä-valikon alareunan hakukentässä voi etsiä ohjelmia, tiedostoja tai kansioita. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen, kun tarvitset tiedostoa, jonka nimen ja/tai sijainnin olet unohtanut. Hakuja voi tiedoston nimestä ja sisällöstä ja hakualueen voi rajata esimerkiksi tiedostotyypin mukaan. 

Löytyvätkö tehtäväpalkista ja Käynnistä-valikosta jo sinulle tärkeimpien ohjelmien kuvakkeet? Lisää oikopolkuja kiinnittämällä ohjelmia Käynnistä-valikkoon tai tehtäväpalkkiin.

Asetukset

Käynnistä (Start) -valikosta löytyvät myös Asetukset (Settings) rataskuvakkeen takaa. Vanhemmissa käyttöjärjestelmissä samat toiminnot löytyvät Ohjauspaneelista (Control Panel)

Asetuksista löytyvät kaikki tietokoneen asetuksiin liittyvät toiminnot, muun muassa

Oletusohjelmien valinta: Voit valita, missä ohjelmassa eri tiedostotyypit oletusarvoisesti avautuvat. Tämä on mahdollista kohdassa System > Default apps.

Ohjelmien poistaminenTämä on mahdollista kohdassa System > Apps and features. Yliopiston verkossa tavallisella käyttäjällä ei ole oikeuksia lisätä tai poistaa ohjelmia tietokoneelta. Kotikoneella voit kuitenkin poistaa ohjelmia täällä.

Näytön asetuksetVoit muuttaa työpöydän resoluutiota, muuttaa näytönsäästäjän asetuksia ja muokata käyttöjärjestelmän graafista ilmettä ja väritystä kohdasta Personalization.

Tulostimien lisääminenVoit tarkastella tietokoneeseen kytkettyjä tulostimia tai lisätä uusia kohdasta Devices. Täällä voit myös kotikoneella keskeyttää tai peruuttaa tulostuksen hiiren oikean näppäimen takaa löytyvän valikon komennoilla. 

Resurssienhallinta

Resurssienhallintaan pääsee valitsemalla Käynnistä (Start) -valikosta File Explorer.

Resurssienhallinnassa näkee yhdellä silmäyksellä kaikki tärkeimmät tallennuspaikata. Kaikilla koneilla on ainakin kiintolevyasema (C:), joka sisältää kaikki kyseisen tietokoneen kiintolevylle tallennetut tiedostot. Joskus kiintolevyasema on lohkottu, jolloin se näkyy resurssienhallinnassa useina eri asemina.

Useimmilla tietokoneilla on myös CD-ROM-asema ja/tai DVD-asema, joka yliopiston koneilla on usein asema E:.

Tallenna tiedostot aina U:-levyasemalle.

Yliopistoverkon käyttäjillä on käytössään lisäksi useita verkkolevyasemia, mm.

U: on henkilökohtainen verkkolevyasema, jossa tallennustilaa on 200 MB. Tämä on ensisijainen tallennuspaikka opiskelutehtäville ja muille henkilökohtaisille tiedostoille yliopiston verkossa. U:-levyn sisältö on henkilökohtainen. Siihen pääsee käsiksi kirjautumalla omilla tunnuksilla mille tahansa kampuksen tietokoneelle tai VPN-yhteydellä kotikoneelta käsin (katso IT-palvelujen ohje). Näin tiedostoja ei tarvitse kuljetella USB-tikulla.

W: on henkilökohtainen www-hakemisto, jossa tallennustilaa on 500/600 MB. Levyasema on tarkoitettu verkkosivujen julkaisemiseen, ja hakemistoon tallennetut tiedostot näkyvät internetissä osoitteessa http://users.jyu.fi/~omatunnus. Levyasema tulee näkyviin, kun käyttäjä aktivoi sen osoitteessa http://salasana.jyu.fi. Aktivointi kannattaa tehdä vasta, kun ryhtyy käyttämään kotisivutilaa. Lisätietoja kotisivutilan käyttönotosta löytyy IT-palvelujen ohjeista.

HUOM! Näkyvissä olevat verkkolevyasemat vaihtelevat käyttäjän oikeuksien ja asetusten mukaan. Kaikilla on kuitenkin näkyvissä vähintäänkin verkkolevy U.

Mac-tietokoneilla verkkolevyt pitää erikseen tuoda näkyville. Ks. IT-palvelujen ohje.

Kansion luominen

Uuden kansion luominen tapahtuu painamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta Uusi (New) | Kansio (Folder). Uusi kansio ilmestyy ja sen nimi Uusi kansio (New Folder) näkyy aktivoituna. Kansiolle voi nyt antaa nimen ja hyväksyä sen vaikkapa Enter-painikkeella.

Tiedoston tai kansion avaaminen

Tiedosto tai kansio avataan hiirellä tuplaklikkaamalla eli painamalla vasenta painiketta kaksi kertaa nopeasti peräkkäin. Avaaminen voidaan tehdä myös painamalla hiiren oikeaa painiketta kuvakkeen kohdalla ja valitsemalla avautuvasta valikosta Avaa (Open).

Tiedoston tai kansion kopiointi

Tiedosto tai kansio voidaan kopioida painamalla hiiren oikeaa painiketta kuvakkeen kohdalla ja valitsemalla avautuvasta valikosta Kopioi (Copy). Toinen vaihtoehto on valita kuvake ja käyttää pikakomentoa [Ctrl + C].

Tiedoston tai kansion leikkaaminen

Tiedosto tai kansio voidaan leikata painamalla hiiren oikeaa painiketta kuvakkeen kohdalla ja valitsemalla avautuvasta valikosta Leikkaa (Cut). Toinen vaihtoehto on valita kuvake ja käyttää pikakomentoa [Ctrl + X].

Tiedoston tai kansion liittäminen

Kopioitu tai leikattu tiedosto tai kansio voidaan liittää uuteen paikkaan. Tämä tapahtuu painamalla hiiren oikeaa painiketta alueella, jonne tiedosto halutaan liittää, ja valitsemalla avautuvasta valikosta Liitä (Paste). Toinen vaihtoehto on käyttää pikakomentoa [Ctrl + V].

Kopiointi, leikkaaminen ja liittäminen tapahtuvat automaattisesti leikepöydän avulla. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tekstin tai kuvien siirtämisen eri ohjelmien välillä.

Tiedoston tai kansion poistaminen

Tiedosto tai kansio voidaan poistaa painamalla hiiren oikeaa painiketta kuvakkeen kohdalla ja valitsemalla avautuvasta valikosta Poista (Delete). Toinen vaihtoehto on valita kuvake ja painaa näppäimistöltä Delete-painiketta.

Tiedoston tai kansion uudelleennimeäminen

Tiedosto tai kansio voidaan nimetä uudelleen painamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta Nimeä uudelleen (Rename).

(a) Luo U-asemalle kansio nimeltään Opinnot.
(b) Luo U-asemalle tämän jälkeen toinen kansio nimeltään HTKP103.
(c) Leikkaa kansio HTKP103 ja liitä se kansion Opinnot sisälle. 
(d) Nimeä kansio Opinnot uudelleen esim. lisäämällä Opinnot-sanan perään meneillään oleva vuosi.

Käyttäjäprofiili 

Yliopiston verkon kaikilla käyttäjillä on oma profiili. Siinä on määritelty käyttäjän oikeudet yliopiston verkossa, esimerkiksi verkkolevyt, joihin käyttäjä pääsee käsiksi. Käyttäjäprofiili sisältää myös käyttöjärjestelmälle ja ohjelmille itse muokatut asetukset, esimerkiksi WWW-selaimen suosikit ja oman maun mukaan järjestetyn työpöytänäkymän. Profiili on tallennettu yliopiston palvelimelle. Profiili kopioituu sisäänkirjautumisen yhteydessä kyseiselle yliopiston verkon tietokoneelle ja tuhoutuu siitä uloskirjautumisen yhteydessä.

Profiililla on kokorajoitus (25 MB). Tästä syystä henkilökohtaisia tiedostoja ei tule tallentaa minnekään muualle (esim. työpöydälle) kuin verkkolevyasemille. Profiilitilan ylityttyä käyttäjä ei pysty kirjautumaan ulos käyttämältään tietokoneelta ennen profiilikoon palauttamista kokorajoituksen piiriin. Profiilin koon kertova painike on tehtäväpalkin oikeassa laidassa.

HUOM! Jos profiilitila ylittyy, älä jätä tietokonetta ja käyttäjäprofiiliasi auki, vaan selvitä tilanne. Ohjeita löydät IT-palvelujen sivuilta: https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/faq/kuinka-toimia-jos-profiilitila-ylittyy

Selvitä, kuinka suuri osa profiilitilastasi on käytössä.

Tulostus

Yliopistoverkossa kaikki tulostukset kampuksella tehdään tulostimelle nimeltään jysecure. Tulostettavat dokumentit siirtyvät tällöin tulostinpalvelimelle, josta ne voi tulostaa henkilökohtaisella tunnuksella. Word-, Excel- tai pdf-tiedoston voi siirtää tulostinpalvelimelle myös lähettämällä sen sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen printit@jyu.fi. Tiedostot voi tulostaa millä tahansa kampusalueen monitoimilaitteista.

Monitoimilatteille voi kirjautua

  1. opiskelijakortilla, joka on saatu syksyllä 2012 tai sen jälkeen, ja joka on aktivoitu kirjautumiskäyttöön,
  2. kopioavaimella, joka on saatavissa yliopistokauppa Sopista tai
  3. yliopistoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Yliopisto myöntää opiskelijoille 7 euron tulostuskiintiön jokaista lukukautta kohden. Summalla pystyy tulostamaan esimerkiksi 100 kpl mustavalkoisia yksipuolisia tulosteita. Kiintiötä voi myös ostaa lisää. Lisätietoa tulostuksesta kampuksella yliopistopainon verkkosivuilla: https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/kayttoohjeet

Ohjelmien käyttäminen

Ikkunat

Ohjelmat avautuvat ikkunoihin, joita käyttäjä voi muokata tarpeidensa mukaa. Ohjelmaikkunan oikean yläkulman painikkeilla ohjelman tilaa voidaan muokata painikkeilla Minimoi (Minimize), Pienennä (Restore Down) / Suurenna (Maximize) ja Sulje (Close).

Ikkunan kokoa voidaan muuttaa myös kulmista tai reunoista raahaamalla silloin, kun ikkuna on pienennetyssä tilassa. Pienennettyä ikkunaa voidaan myös liikuttaa ruudulla yläpalkista raahaamalla.

Ohjelmien käyttäminen samanaikaisesti

Useita ohjelmia ja ohjelmaikkunoita voidaan pitää auki samanaikaisesti. Ohjelmien välillä voidaan siirtyä valitsemalla tehtäväpalkista se ohjelma, jota kulloinkin halutaan tarkastella.

[Alt + Tab] -yhdistelmällä liikut nopeasti eri ikkunoiden välillä.

Toinen vaihtoehto ohjelmien välillä liikkumiseen on pikakomennon [Alt + Tab] käyttäminen. Pikakomentoa käytettäessä pidä Alt-näppäin painettuna alas ja klikkaa kerran sarkainnäppäintä. Näin saat näkyviin ruudun, jossa on jokaisen avoinna olevan ohjelman kuvake. Sarkainnäppäimen avulla pääset liikkumaan ohjelmakuvakkeiden välillä. Alt-näppäimen vapauttaminen sulkee ruudun ja aktivoi viimeksi valitun ohjelman.

Aktiivisena olevan sovelluksen tai kansion erottaa siitä, että tehtäväpalkissa sen pikakuvake on korostettu. Jos useampi sovellus tai kansio on pienennetyssä tilassa näytöllä, on aktiivinen kansio päällimmäinen ja sen yläpalkki on korostettu.

(a) Avaa kaksi ohjelmaa, esimerkiksi kaksi internetselainta (Internet Explorer ja Mozilla Firefox). Muokkaa avoinna olevien ikkunoiden kokoa niin, että näet molemmat ikkunat rinnakkain näytöllä.
(b) Suurenna molemmat avoinna olevat ohjelmaikkunat. Testaa ohjelmien välillä liikkumista sekä tehtäväpalkin että pikakomennon [Alt + Tab] avulla.

Tiedostojen tallentaminen

Tiedostojen tallennus tapahtuu valitsemalla ohjelmaikkunan yläreunan työkalupalkista kohta Tiedosto (File) ja avautuvasta hakemistosta Tallenna (Save) tai Tallenna nimellä (Save As).

Useimpia tiedostoja voi tallentaa useassa eri tiedostomuodossa ohjelmasta ja tiedostosta riippuen.

Hyperlinkin kohteena olevan tiedoston voi tallentaa myös avaamatta itse tiedostoa. Tämä tapahtuu klikkaamalla hyperlinkin päällä hiiren oikeata painiketta ja valitsemalla Tallenna linkki nimellä (Save link as) tai Tallenna kohde nimellä (Save target as). Myös WWW-sivulla olevan yksittäisen kuvan voi tallentaa hiiren oikean painikkeen alta löytyvällä komennolla Tallenna kuva nimellä (Save picture as).

Tallentaessa voit valita sekä kohteen (save in), johon tiedoston tallennat sekä tiedostotyypin (file type), jossa tallennat.

(a) Tallenna jokin verkkosivu (esimerkiksi yliopiston etusivu osoitteesta www.jyu.fi) kurssin kansioon U:-asemalle.
(b) Tallenna sama sivu uudelleen txt-tiedostona.
(c) Sulje selain ja avaa molemmat tiedostot resurssienhallinnan kautta. Mitä eroja huomaat avautuvissa tiedostoissa?

(a) Tallenna jollakin verkkosivulla oleva kuva U:-levyasemalle.
(b) Avaa kuva resurssienhallinnan kautta.

Ohje

Kaikissa ohjelmissa on Ohje (Help), josta käyttäjä saa apua ongelmatilanteissa. Linkki ohjeeseen löytyy ohjelmaikkunan yläreunasta, mutta useimmiten ohjeen saa auki myös funktionäppäimellä F1.

    Kampuksen työasemat ja ohjelmat

    Kampuksen työasemat

    Kampuksen kaikki tietokoneluokat löytyvät esimerkiksi Navi.jyu.fi-palvelusta, jossa voit tarkistaa myös reaaliaikasesti sen, onko tietokoneluokka vapaana.

    • Valitse ensin kampus (esim. Seminaarinmäki)
    • Avaa seuraavaksi Tietokoneluokat-valikko.
    Lähimmät vapaana olevat tietokoneet löytyvät Navi.jyu.fi-palvelusta.

    Lisäksi yleisessä käytössä olevia tietokoneita löytyy muun muassa aulatiloista, ainejärjestötiloista ja kirjaston eri toimipisteistä.

    Kaikki kampuksen ohjelmat

    Kaikki kampusalueella jyunet-verkon koneille asennetut ohjelmat näkyvät osoitteessa http://www.ad.jyu.fi/jyunet/asennetutSoftat.html. Jos sinulla on tarve käyttää jotain tiettyä ohjelmaa, tarkista täältä, löytyykö sitä kampukselta tai tiedustele asiaa IT-palvelujen palvelupisteestä.

    Kurssimateriaalin ovat laatineet Miia Lehtola ja Tanja Välisalo.

    Yliopiston verkkopalvelut

    tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos lauantai 09. syyskuuta 2017, 20.11
    Sähköposti, Korppi, Koppa, Optima, kirjaston tietokannat

    Opiskelijalle tärkeisiin verkkopalveluihin pääsee käsiksi yliopiston verkkosivujen yläreunassa olevan työkalupalkin avulla, jonka voi avata tai piilottaa tarpeen mukaan. 

     

    Yliopiston verkkopalvelujen osoitteet ovat muotoa palvelunnimi.jyu.fi, joten niiden osoitteet on myös helppo muistaa ulkoa:

    Sähköposti

    Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden sähköpostijärjestelmä on Isa-posti (isamail.jyu.fi). Sähköpostipalvelu on ostettu Googlelta, joten jos olet käyttänyt Gmail-sähköpostipalvelua, niin myös Isa-postin käyttäminen on helppoa. Ohjeita sähköpostin käyttöön löytyy osoitteesta: http://googletuki.jyu.fi/ohjeet/sahkoposti. Seuraavaksi käydään läpi kuitenkin muutama ominaisuus:

    Asetusten muuttaminen

    Automaattisen allekirjoituksen määrittäminen nopeuttaa sähköpostiviestien kirjoittamista.

    Asetuksista voit muun muassa

    • määrittää, kuinka monta viestiä näkyy yhdellä sivulla
    • asettaa viesteille allekirjoituksen, joka tulee automaattisesti jokaisen sähköpostin loppuun
    • liittää sähköpostitiliin toisen sähköpostitilin, jolloin voit lukea kahden eri tilin sähköposteja samassa palvelussa
    • vaihtaa sähköpostisovelluksen ulkoasua valitsemalla haluamasi teeman tarjolla olevista

    Selvitä, missä kohtaa asetuksissa voit muokata yllä lueteltuja ominaisuuksia. Ota halutessasi käyttöön automaattinen allekirjoitus.

    Viestien järjestäminen tunnisteiden avulla

    Isa-postissa sähköposteja ei järjestellä kansioihin, kuten ehkä aiemmin olet tottunut tekemään, vaan niitä järjestellään tunnisteiden avulla. Ohjeita tunnisteiden käyttöön löytyy Isa-postin ohjeista: http://googletuki.jyu.fi/ohjeet/sahkoposti/sahkopostin-tunnisteet

    Tutustu tunnisteiden käyttöön ja luo sähköpostitilillesi ainakin yksi tunniste.

    Sähköposti mobiililaitteeseen

    Sähköpostin voi myös synkroinoida mobiililaitteiden sähköpostiohjelmien kanssa. Ohjeita tähän löytyy osoitteesta: http://googletuki.jyu.fi/mobiili/

    Sähköpostiviestien sisältö

    Kun sähköpostia käytetään opintoihin liittyvään asioimiseen, on hyvä muistaa perusasiat myös sisällöstä:

    • tervehdys alussa
    • kokonaiset lauseet ja virkkeet
    • allekirjoituksena koko nimi

    Korppi

    Opintotietojärjestelmä Korppi on tärkeä sovellus opiskelijan arjessa. Laajat ohjeet Korpin käyttöön löytyvät IT-palvelujen sivuilta. Seuraavassa on kuitenkin joitakin pääkohtia sen käytöstä.

    Korpissa navigoidaan vasemman reunan valikon avulla.

    Opinnot

    Opiskelijalle tärkeimmät toiminnot Korpissa löytyvät Opinnot-kohdasta. Siitä avautuvat ne kurssit ja tentit, joille opiskelija on jo ilmoittautunut tai jotka ovat käynnissä. Alakohdasta Kurssit ja kokonaisuudet löytyvät lisäksi omilta välilehdiltään jo suoritetut ja vanhentuneet kurssit. 

    Korpissa voi yksittäisten kurssien lisäksi hakea myös koko oppiaineen opetusohjelman.

    Käytetyin toiminto Korpissa lienee kurssien ja kokonaisuuksien ja tenttien hakeminen ja niille ilmoittautuminen. Kursseja voi hakea

    • nimellä tai koodilla
    • oppiaineen tai laitoksen mukaan
    • oppiaineen, laitoksen tai tiedekunnan opetusohjelmaa tarkastelemalla (Opinnot > Opetusohjelma).

    Opintojen suunnittelussa käytetään eHOPS-sovellusta, joka löytyy kohdasta Opinnot > Opintojen suunnittelu. Kyseessä on sähköinen henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka avulla suunnittellaan omia opintoja. Sovellus esitellään ja otetaan käyttöön opinto-ohjauksen yhteydessä ensimmäisen opiskeluvuoden aikana - ajankohta vaihtelee oppiaineesta riippuen. Opintosuunnitelmaa päivitetään koko opintojen ajan.

    Opintosuoritusote kertoo opintorekisterissä olevat opintosuoritukset. Kun opintosuoritus tulee näkyviin Korpissa, kestää yleensä pari vuorokautta ennen kuin se tulee näkyviin opintosuoritusotteessa. Tässä näkymässä voi myös valita, haluaako tiedon opintorekisterisuorituksista sähköpostitse. HUOM! Opintosuoritusote löytyy omalta välilehdeltään myös englanninkielisenä - tämä voi tulla tarpeeseen esimerkiksi haettaessa harjoittelupaikkaa ulkomailta.

    Kalenteri

    Kalenteriin pääsee käsiksi sekä vasemman reunan valikon kautta, että vasemman ylänurkan pienestä kalenterinäkymästä. Kalenterissa näkyvät ne kurssit, joille on ilmoittautunut.

    Kalenteriin voi lisätä myös henkilökohtaisia tapahtumia

    • kohdasta Kalenteri > Lisää tapahtuma tai
    • suoraan kalenteriin halutun päivän ja kellonajan kohdalle +-merkkiä klikkaamalla.

    Kalenterista voi myös varata ohjausaikoja niille henkilökunnan jäsenille, jotka ovat ottaneet toiminnon käyttöön Korpissa (Kalenteri > Ohjausajat).

    Katso myös IT-palvelujen laajat kuvitetut ohjeet kalenterin käyttöön ja kalenteritietojen viemiseen mobiililaitteille.

    Henkilötiedot

    Henkilötiedoissa voi muokata esimerkiksi sähköpostiosoitetta, johon Korpin ilmoitukset tulevat. Tässä suositellaan käytettäväksi yliopiston sähköpostiosoitetta. HUOM! Jos vaihdat sähköpostiosoitettasi Korpissa, ole tarkkana, että kirjoitusasu on oikea. Kursseihin liittyvät tärkeät sähköpostitiedotteet tulevat yleensä Korpin sähköpostilistojen kautta, ja opiskelijan oletetaan seuraavan kurssin sähköpostitiedotusta.

    Kyselyt

    Kyselyt-kohdasta löytyvät kaikki vastattavat kyselyt, jotka liittyvät esimerkiksi meneillään oleviin kursseihin. Kurssikyselyihin on aina linkit myös kurssien tietojen yhteydessä.

    Täällä opiskelijat voivat myös laatia omia kyselyjä esimerkiksi tutkielman tekemisen yhteydessä. Korppi-kyselyjä ei kuitenkaan saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

    Kartat

    Kartat-kohdasta löytyy rakennusten sijainti eri kampuksilla sekä useimpien yksittäisten salien sijainti rakennusten sisällä. Erityisesti opintojen alkuvaiheessa salien sijainti kannattaa tarkastaa jo etukäteen kartasta. Myös Navi.jyu.fi-palvelu on hyödyllinen erityisesti mobiililaitteella.

    Useimmiten salien nimi koostuu rakennuksen kirjaimesta ja luvusta, jonka ensimmäinen numero kertoo, missä kerroksessa sali sijaitsee. Esimerkiksi mikroluokka L128 sijaitsee L-rakennuksen (Liikunta) ensimmäisessä kerroksessa.

    Koppa

    Koppa (https://koppa.jyu.fi/) on kurssi- ja oppimateriaalien jakamiseen tarkoitettu palvelu, jossa on mahdollista myös palauttaa tehtäviä. 

    Koppa jakautuu kahteen osaan

    • avoimiin materiaaleihin ja
    • kurssikansioihin.

    Avoimet materiaalit ovat julkisia eli näkyvissä kaikille. Esimerkiksi tämän kurssin materiaalit ovat Kopan avoimissa materiaaleissa.

    Kurssikansiot ovat suojattuja eli niiden sisältöihin pääsevät käsiksi vain kurssin opiskelijat kirjautumalla Koppaan omilla tunnuksillaan.

    Moodle

    Moodle (https://moodle.jyu.fi/) on Jyväskylän yliopistossa käytössä oleva verkko-oppimisympäristö. 

    Moodle-ohjeet IT-palveluiden verkkosivuilla

    Huom! Tämän kurssin Moodle-työtila on testimoodlen puolella osoitteessa: https://moodle-test.cc.jyu.fi/course/view.php?id=1131.

     

    Optima (käyttö JY:ssa loppuu vuonna 2018)

    Optima (https://optima.cc.jyu.fi/) on Jyväskylän yliopistossa käytössä oleva verkko-oppimisympäristo. Kattavat Optima-ohjeet löytyvät IT-palveluiden verkkosivuilta. Optimassa on mahdollista mm. osallistua verkkokeskusteluihin ja chattiin, täyttää lomakkeita sekä monivalinta- ja aukkotehtäviä, lukea dokumentteja, ladata dokumentteja kotikoneelta ja kotikoneelle sekä muokata dokumentteja yksin ja ryhmässä. Optima toimii parhaiten seuraavilla selaimilla:

    • Mozilla Firefox
    • Google Chrome
    • Microsoft Internet Explorer

    Kirjautuminen Optimaan

    Kirjaudu Optimaan alla olevien askelten mukaan.

    • Mene Optiman sisäänkirjautumissivulle.
    • Valitse Kirjaudu Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella -linkki.
    • Anna avautuvassa ikkunassa yliopiston käyttäjätunnuksesi ja salasanasi (samat kuin yliopiston sähköpostissa käyttämäsi). Ensimmäistä kertaa palveluun kirjautuessasi sinun tulee hyväksyä käyttäjätietojesi liittäminen Optimaan ja hyväksyä Optiman tekijänoikeusehdot.

    Aloitusnäkymä

    Yläpalkissa keskellä on sen Optima-ympäristön nimi, johon olet kirjautuneena. Tästä voit myös vaihtaa ympäristöä, jos käyt jossain toisessa tiedekunnassa kurssia, jolla käytetään Optimaa.

    Yläpalkin oikeassa reunassa on Ohjeet-pikakuvake .

    Aloitusnäkymässä näet eri kurssien työtiloista mahdollisesti tulleet ajankohtaiset ilmoitukset.

    Vasemmassa reunassa Jyväskylän yliopiston logon alapuolella on

    • Työtilat-välilehti 
    • Oma tila -välilehti 

    Vasemman reunan palkin voi piilottaa nuolikuvakkeella .

    Työtilat

    Työtilat-välilehdellä ovat näkyvillä kaikki työtilat, joiden jäsen käyttäjä on. Tämän kurssin osallistujilla pitäisi näkyä vähintäänkin tämän kurssin työtila. Työtilan nimeä klikkaamalla avautuu työtilan etusivu.

    Kurssin työtilassa on kurssista riippuen erilaisia sisältöjä:

    • luentodioja
    • muita oppimateriaaleja
    • tehtävälomakkeita
    • palautuskansioita tehtäville
    • keskustelualueita jne.

    Sisältö koostuu objekteista ja kansioista. Niihin pääsee käsiksi vasemman reunan valikon kautta tai sivuilla olevien linkkien avulla.

    Takaisin työtilan etusivulle pääsee klikkaamalla työtilan nimeä vasemman reunan valikosta.

    Jokaisen objektin yhteydessä näkyy oikeassa yläreunassa valikkokuvake . Sitä klikkaamalla avautuu objektista riippuen erilaisia toimintoja kuten:

    • Tallenna omalle tietokoneelle
    • Tulosta pääkehyksen sisältö
    • Avaa uuteen selaimen ikkunaan

    Objektien luominen

    Uusia objekteja voi luoda niissä työtiloissa ja kansioissa, joihin on myönnetty kirjoitusoikeudet. 

    TEHTÄVÄ. Luo uusi tekstiobjekti kurssin työtilan kansiossa Hiekkalaatikko. Anna objektin nimeksi oma nimesi muodossa Sukunimi Etunimi.

    Optimaan voi tuoda tiedostoja omalta tietokoneelta tai luoda uusia objekteja Optimassa

    Uuden tekstiobjektin luominen tapahtuu seuraavasti:

    1. Valitaan vasemmasta reunasta työtila ja kansio, johon tiedosto halutaan luoda ja sen alta Uusi objekti -linkki.
    2. Valitaan työkalu uuden objektin luomiseen. Esimerkiksi tekstiobjektin voi luoda joko tekstidokumentti-työkalulla tai web-editorilla. Ensiksi mainitulla voi kirjoittaa pelkkää tekstiä, jälkimmäisellä tekstiä voi myös muotoilla ja lisätä esimerkiksi kuvia.
    3. Luodaan sopiva sisältö ja tallennetaan Tallenna-painikkeella.
    4. Seuraavaksi objektille annetaan nimi. Optima itse ehdottaa vain geneeristä nimeä, joka on yleensä hyvä muuttaa joksikin toiseksi. Samassa näkymässä voidaan vaikuttaa objektin muihin asetuksiin, kuten tehdä objektista piilotettu, jolloin se näkyy vain objektin luojalle itselleen ja työtilan omistajalle (yleensä kurssin opettaja).
    5. Hyväksytään nimi ja muut asetukset OK-painikkeella. Vasta nyt objekti on tallennettu!
    6. Käyttöoikeudet-linkistä voi vielä määrittää objektin luku- ja kirjoitusoikeuksia. Halutessaan voi esimerkiksi antaa kirjoitus- eli muokkausoikeudet jollekulle toiselle.

    Objektin tuominen omalta tietokoneelta tapahtuu samaan tapaan. Voit halutessasi katsoa ohjevideon aiheesta (JAMK / YouTube).

    Objektia voi myöhemmin muokata valitsemalla ensin objekti ja valitsemalla sen jälkeen oikeasta yläreunasta Muokkaa-painikke .

    Objektin asetukset löytyvät objektin nimen vierestä olevan rataskuvakkeen alta (ks. kuva alla).

    Asetuksissa voi muun muassa

    • vaihtaa objektin nimeä,
    • muokata objektin luku- ja kirjoitusoikeuksia tai 
    • poistaa koko objektin.

    Oma tila

    Omassa tilassa käyttäjä voi muun muassa

    • muokata omia tietojaan ja asetuksiaan (Käyttäjätiedot),
    • nähdä nopeasti viime käynnin jälkeen tapahtuneet muutokset (Uudet ja muokatut),
    • kirjoittaa yksityisviestejä ja tarkastella kootusti eri kurssien keskustelualueilla kirjoitettuja viestejä (Omat viestit)
    • luoda tai tuoda omia dokumentteja ja tarkastella kootusti luomiaan dokumentteja (Omat materiaalit)

    TEHTÄVÄ. Mene omaan tilaan ja siellä kohtaan Käyttäjäkortti.
    (a) Valitse siellä välilehti Muokkaa tietojasi ja tee haluamasi muutokset.
    (b) Mene välilehdelle Asetukset ja tee haluamasi muutokset. 

    Yliopiston kirjaston tietokannat

    Yliopiston kirjasto tarjoaa koulutusta erilaisten tietokantojen käytössä. Vaikka olisit aiemmin etsinyt ja löytänyt yleisen kirjaston tietokannasta suosikkikirjailijasi uusimman teoksen, ei tämä vielä anna valmiuksia yliopiston kirjaston tietokantojen täysimääräiseen hyödyntämiseen. Siksi kannattaa perehtyä tieteelliseen tiedonhakuun ja osallistua yliopiston kirjaston järjestämään tiedonhankinnan koulutukseen.

    Yliopiston kirjaston verkkosivuilta löytyy tietoa kirjaston tarjoamasta koulutuksesta. 

    Tietokannat

    JYKDOK on Jyväskylän yliopiston kirjaston kokoelmatietokanta, josta löytyvät yliopiston kirjaston kokoelmissa olevat painetut tai elektroniset julkaisut. 

    TEHTÄVÄ. Selvitä, onko kirjaston jossain toimipisteessä paikalla tutkimuksen tekemisen perusopas Tutki ja kirjoita. Missä se on? Perehdy tarvittaessa JYKDOKin omiin ohjeisiin tai Kirjastotuutorin ohjeisiin koskien JYKDOKin kirjan hakua ja hakutuloksia.

    JYKDOKin kansainvälisten e-aineistojen haku on opinnoissa äärettömän tärkeä väline, sillä suuri osa uusimmasta tutkimuksesta julkaistaan artikkeleina kansainvälisissä aikakausjulkaisuissa, joihin tällä haulla pääsee käsiksi. Monet näistä aikakausjulkaisuista ovat maksullisissa tietokannoissa, joihin pääsee käsiksi vain yliopiston käyttäjätunnuksilla.

    Kirjautumalla sisään JYKDOKiin omilla tunnuksillaan voi myös

    • tallentaa suosikkeja (hyödyllinen erityisesti esim. e-kirjojen kanssa)
    • tallentaa kokonaisia hakuja 
    • uusia lainoja
    • tehdä varauspyyntöjä

    Tiedonhaku ja -hankinta

    Jyväskylän yliopiston kirjaston verkkosivuilla on runsaasti materiaalia tiedonhankinnan itseopiskelun tueksi, muun muassa Kirjastotuutori tiedonhankinnan perusteiden opetteluun

    TEHTÄVÄ. Tutustu oman alasi tiedonhankintalinkkeihin yliopiston kirjaston sivuilla.

      Materiaalin ovat laatineet Miia Lehtola ja Tanja Välisalo.

      Internet ja verkkoselaimet

      tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos lauantai 09. syyskuuta 2017, 20.16

      WWW-selaimet

      Verkkosivujen tarkasteluun tarvitaan aina WWW-selain. Useimmilta yliopiston tietokoneilta löytyvät WWW-selaimet ovat Internet Explorer, Chrome ja Mozilla Firefox. Muita yleisesti käytettyjä selaimia ovat mm. Opera ja SafariKaikkia selainohjelmia ei ole saatavilla kaikille käyttöjärjestelmille (Windows, OS X, Android jne.).

      Esim. Mozilla Firefox -selainta ei ole saatavissa iOS-käyttöjärjestelmälle eikä Safari-selainta Linux-käyttöjärjestelmälle.

      Selainten, jopa saman selaimen eri ohjelmaversioiden, välillä on joitakin eroja siinä, miten ne näyttävät verkkosivuja tai mitä erilaisia www-tekniikoita ne tukevat.

      Esim. iOS-käyttöjärjestelmällä varustetuissa laitteissa, kuten iPhonessa tai iPadissa, Flash-tekniikalla toteutetut sisällöt (animaatioita, pelejä, verkkosivujen valikoita) eivät toimi suoraan.

      Yleisimpiin selaimiin on saatavilla liitännäisiä, joilla voi monipuolistaa selaimen käyttöä. Tyypillisiä liitännäisiä ovat mm. mainosten piilottamiseen tarkoitetut adblocking-sovellukset (esim. Adblock+) ja verkkosivujen kehittäjää palvelevat sovellukset.

      Esim. Unity-alustalla kehitettyjen selainpelien käyttämiseen tarvitaan Unity Web Player.

      Lisätietoja: englanninkielisen Wikipedian selainvertailusta voi tarkistaa mm. eri selainten käyttöjärjestelmätuen HTML5-tuen, JavaScript-tuen jne.

      Tiedostojen lataaminen verkkosivuilta

      Kun verkkosivuilta tallennetaan tiedostoja omalle tietokoneelle, useimmissa selaimissa tiedostot latautuvat oletusarvoisesti Lataukset (Downloads) -nimiseen kansioon. Jotta tiedoston lataamisen yhteydessä olisi mahdollisuus valita itse tallennuspaikka, pitää selaimen asetuksia muuttaa.

      Kirjanmerkit/Suosikit

      Usein käytettyjä verkkosivuja voi tallentaa suosikkeihin tai kirjanmerkkeihin. Kirjanmerkkien avulla verkkosivulle on helppo palata uudelleen myöhemmin.

      Mozilla Firefox

      • Avaa WWW-selain.
      • Mene haluamallesi opintoihin liittyvälle verkkosivulle.
      • Tallenna sivu kirjanmerkkeihin valitsemalla selainikkunan yläreunan työkalupalkista Bookmarks (Kirjanmerkit) ja sieltä komento Bookmark this page (Lisää sivu kirjanmerkkeihin). Voit myös käyttää pikakomentoa [Ctrl + D]. Huomaa, että voit halutessasi antaa kirjanmerkille eri nimen kuin oletusarvona on annettu.
      • Tallenna pari muuta verkkosivua kirjanmerkkeihin.
      • Kokeile kirjanmerkkien käyttöä. Löydät tallettamasi kirjanmerkit työkalupalkin kohdasta Bookmarks (Kirjanmerkit). Saat kirjanmerkkivalikon myös esille selainikkunan vasempaan reunaan valitsemalla View (Näytä) | Sidebar (Sivupaneeli) | Bookmarks (Kirjanmerkit) tai pikakomennolla [Ctrl + B].

      Tärkeimpiä kirjainmerkkejä voi siirtää näkyville myös selainikkunan yläreunaan.

      • Ota kirjainmerkkipalkki näkyville valitsemalla View (Näytä) | Toolbars (Työkalupalkit) | Bookmarks bar (Kirjanmerkkipalkki).
      • Raahaa hiirellä jokin usein käyttämäsi kirjanmerkki vasemman reunan paneelista kirjanmerkkipalkkiin.

      Kirjanmerkin voi tallentaa myös suoraan kirjanmerkkipalkkiin.

      • Mene seuraavaksi verkko-osoitteeseen, joka ei vielä ole selaimesi kirjanmerkeissä.
      • Valitse selaimen osoitekentästä sivuston osoite ja raahaa se suoraan kirjanmerkkipalkkiin.
      • Mene vielä toiseen verkko-osoitteeseen.
      • Tallenna sivu kirjanmerkkipalkkiin valitsemalla selainikkunan yläreunan työkalupalkista Bookmarks (Kirjanmerkit) ja sieltä komento Bookmark this page (Lisää sivu kirjanmerkkeihin) tai käytä pikakomentoa [Ctrl + D]. Avautuvassa ikkunassa valitset alareunan valikosta tallennuskohteeksi Kirjanmerkkipalkin (Bookmarks Toolbar).

      Kirjanmerkkejä voi myös järjestellä.

      • Mene yläpalkin kohtaan Bookmarks (Kirjanmerkit) ja valitse sieltä kohta Organize Bookmarks (Järjestä kirjanmerkkejä).
      • Luo uusi kansio valitsemalla ruudun yläreunasta painikkeen New Folder (Uusi kansio). Anna avautuvassa ikkunassa kansiolle nimeksi Opinnot ja klikkaa OK-painiketta.
      • Siirrä opintoihin liittyvät kirjanmerkit Opinnot-kansioon hiirellä raahaamalla. Siirto onnistuu myös aktivoimalla kirjanmerkki, valitsemalla ikkunan yläreunan painikkeen Move (Siirrä) ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta Opinnot-kansion. OK-painiketta klikkamalla hyväksyt siirron.
      • Voit myös asettaa kirjanmerkit aakkosjärjestykseen klikkaamalla kirjanmerkkien päällä hiiren oikeaa painiketta ja klikkaamalla valikon kohtaa Sort by name (Järjestä nimen mukaan).

      Kirjanmerkkejä voi myös poistaa ja nimetä uudelleen. Toimenpiteet onnistuvat myös kirjainmerkkipaneelissa.

      Internet Explorer

      • Avaa WWW-selain.
      • Mene haluamallesi opintoihin liittyvälle verkkosivulle.
      • Tallenna sivu suosikkeihin valitsemalla selainikkunan yläreunan työkalupalkista Favorites (Suosikit) ja sieltä komento Add to favorites (Lisää sivu suosikkeihin). Huomaa, että voit halutessasi antaa linkille eri nimen kuin oletusarvona on annettu.

      Tallenna pari muuta verkkosivua suosikkeihin.

      • Kokeile suosikkien käyttöä. Löydät tallettamasi kirjanmerkin työkalupalkin kohdasta Favorites (Suosikit). Saat kirjanmerkkivalikon myös esille selainikkunan vasempaan reunaan valitsemalla View (Näytä) | Explorer Bar (Explorer-palkki) | Favorites (Suosikit) tai pikakomennolla [Ctrl + Shift + I].

      Tärkeimpiä suosikkeja voi siirtää näkyville myös selainikkunan yläreunaan.

      • Ota kirjainmerkkipalkki näkyville valitsemalla View (Näytä) | Toolbars (Työkalupalkit) | Links.
      • Levitä selaimen yläreunaan ilmestynyt Links alue hiirellä siten, että se näkyy palkkina. Siirrä tähän nyt suosikkilistasta linkkejä hiirellä raahaamalla.

      Suosikin voi tallentaa myös suoraan linkkipalkkiin.

      • Mene seuraavaksi verkko-osoitteeseen, joka ei vielä ole selaimesi kirjanmerkeissä.
      • Tallenna sivu kirjanmerkkipalkkiin valitsemalla selainikkunan yläreunan työkalupalkista Favorites (Suosikit) ja sieltä komento Add to favorites (Lisää sivu suosikkeihin). Avautuvassa ikkunassa valitset alareunan valikosta tallennuskohteeksi Links.

      Suosikkeja voi myös järjestellä.

      • Mene yläpalkin kohtaan Favorites (Suosikit) ja valitse sieltä kohta Organize Favorites (Järjestä kirjanmerkkejä).
      • Luo uusi kansio valitsemalla ruudun alareunasta painike New Folder (Uusi kansio). Anna avautuvassa ikkunassa kansiolle nimeksi Opinnot ja klikkaa OK-painiketta.
      • Siirrä opintoihin liittyvät kirjanmerkit Opinnot-kansioon hiirellä raahaamalla. Siirto onnistuu myös aktivoimalla kirjanmerkin, valitsemalla ikkunan alareunasta painikkeen Move (Siirrä) ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta Opinnot-kansion. OK-painiketta klikkamalla hyväksyt siirron.
      • Voit myös asettaa kirjanmerkit aakkosjärjestykseen klikkaamalla kirjanmerkkien päällä hiiren oikeaa painiketta ja klikkaamalla valikon kohtaa Järjestä nimen mukaan (Sort by name).

      Suosikkeja voi myös poistaa ja nimetä uudelleen. Toimenpiteet onnistuvat myös vasemman reunan suosikkipalkissa.

      Hakukoneet

      Yleisin Internet-tiedonhaun muoto lienee tunnettujen hakukoneiden käyttö. Yleisimpiä ovat:

      TEHTÄVÄ. Valitse kaksi yllä mainituista hakukoneista ja kokeilla samaa hakua molemmilla. Mitä eroja huomaat?

      Hakukoneet antavat paljon tuloksia, mutta tuloksiin ja niiden järjestykseen vaikuttavat monet seikat, kuten:

      • kuinka usein ja missä kohtaa verkkosivustoa hakusana esiintyy
      • hakukoneoptimointi: osa verkkosivustoista on rakennettu niin, että ne nousisivat mahdollisimman ylös hakukonetuloksissa
      • Google tallentaa haut ja pyrkii muokkaamaan niitä selaajan aiemman toiminnan mukaan (Huom! Myös silloin, kun et ole kirjautunut Googlen palveluihin)
      • käytätkö paikallista vai globaalia versiota palvelusta (näkyykö esim. verkko-osoitteessa fi-tunnus)

      Hakukoneissa on paljon mahdollisuuksia haun tarkentamiseen, kuten kielen tai tiedostotyypin rajaus. Lisäksi monissa hakukoneissa on mahdollista hakea pelkästään esimerkiksi kuvia, videoita tai blogeja. 

      Hakukoneet ja tieteellisen tiedon hankinta

      Hakukoneilla voi etsiä yleistietoa aiheesta, tarkistaa nopeasti yksityiskohtia, verrata eri fraasien yleisyyttä (hakutulosten määrää vertaamalla) tai hakea ennestään tuttuja sivustoja. Hakukone Googlesta on olemassa myös akateeminen versio Google Scholar (http://scholar.google.fi/), joka hakee tuloksia mm. julkaisijoiden tietokannoista.

      Hakukoneilla ei pääse käsiksi suureen osaa tieteellisiä julkaisuja, koska Googlen hakurobotin pääsy niihin on estetty. Siksi on hyvä käyttää niihin yliopiston kirjaston tietokantoja.

      Tekstinkäsittely I

      tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos maanantai 20. elokuuta 2018, 16.09
      Microsoft Office Word 2016

      Ohjeissa annettavat valikkokomennot on esitetty valintajärjestyksessä |-merkillä erottaen. Esimerkiksi tiedoston avaaminen esitetään muodossa Tiedosto | Avaa (File | Open).

      Seuraava materiaali on laadittu Microsoft Word -ohjelmalle. Voit asentaa ohjelman omalle tietokoneellesi Office 365 -palvelusta (llisäohjeet: https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/topic/Ohjelmistot#office-365.) Muista tekstinkäsittelyohjelmista, kuten LibreOffice Writer -ohjelmasta, löytyvät pääosin samat toiminnot, mutta tehtävien tekeminen toisella ohjelmalla voi olla haastavaa.

      Microsoft Word

      Tehtävät on suunniteltu ensisijaisesti Microsoft Office Word 2016 -tekstinkäsittelyohjelmaa varten, mutta tehtävät voi tehdä myös muillakin ohjelman versioilla, joskin valikkokomennot jossain määrin eroavat ohjelmamerkeittäin ja -versioittain. 

      Word-ohjelman kielen valinta

      Useimmissa yliopiston mikroluokissa Microsoft Officen käyttöliittymän kielen voi vaihtaa haluamakseen valitsemalla tehtäväpalkista kohdasta Aloita (Start) | Kaikki ohjelmat (All Programs) | Microsoft Office | Microsoft Office 2010 Tools | Microsoft Office 2010 Language Settings.

      • Muokkauskielien lisääminen tuo mukanaan kielentarkastustyökaluja ja sanastoja.
      • Näytön ja ohjeen kieli määrittää ohjelman valikkojen, työkalujen ja ohjeiden kielen.

      Jos Office-ohjelmia on avoinna, niin kieliasetusten muuttamisen jälkeen ne täytyy käynnistää uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.

      Word-ohjelman käyttöliittymä

      Käynnistä Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelma.

      Word 2016:n käyttöliittymän yläosa rakentuu 

      • pikatyökalurivistä (aivan ylimpänä), 
      • Tiedosto (File) -valikosta ja muista valintanauhan välilehdistäAloitus (Home), Lisää (Insert) jne.
      • kulloinkin avoinna olevan välilehden työkaluista

      Samaa dokumenttia voi tarkastella usealla eri tavalla, joita voi valita ohjelmaikkunan oikean alalaidan kuvakkeilla. Samat valinnat löytyvät Näytä (View) -valikossa. Oletuksena on yleensä tulostusasettelu (Print Layout) (kuva yllä).

        Tekstitiedoston tallentaminen ja tiedostomuodot

        • Tiedoston tallentaminen tapahtuu valikkokommenolla Tiedosto | Tallenna nimellä (File | Save As).
        • Avautuvan ikkunan ylälaidasta valitaan tallennuspaikka ja alareunasta Tallennusmuoto (File Type).

        DOCX ja DOC

        Tekstidokumentteja voi tallentaa useissa eri tiedostomuodoissa. Word 2010 tarjoaa tallennusmuodoksi automaattisesti Word-asiakirjaa (tiedostopääte .docx).

        Word 2003:ssa ja sitä vanhemmissa ohjelmaversioissa Word-asiakirjan tiedostotyyppi on .doc. Myös Word 2007 ja 2010 tukevat .doc-tiedostomuotoa. Sen sijaan vanhemmissa .docx ei välttämättä avaudu Wordin versioissa tai sisällä kaikkia samoja ominaisuuksia kuin uudella ohjelmaversiolla työskennellessä.

        ODT

        Myös OpenOffice.org Write -ohjelmistolla on oma tallennusmuotonsa .odt.

        RTF

        Kun samaa asiakirjaa työstetään useilla eri ohjelmaversioilla, hyvä tallennusmuoto on usein .rtf. Se säilyttää dokumentin muotoilut, jolloin asiakirjan ulkoasu ei muutu ohjelmasta ja ohjelmaversiosta toiseen siirryttäessä. RTF ei kuitenkaan säilytä kaikkia muotoiluja OpenOffice.org Writessa.

        HTM, HTML

        Tekstidokumentin voi myös tallentaa verkkojulkaisukelpoisena .html tai .htm-tiedostona, joka on helposti luettavissa myös mobiililaitteissa. Nämä kaksi tiedostotyyppiä ovat periaatteessa identtiset.

        PDF

        PDF-muotoon tallentaminen säilyttää asiakirjan muotoilut juuri sen näköisenä kuin ne ovat. Dokumenttia ei voi kuitenkaan enää muokata tekstinkäsittelyohjelmalla, joten .pdf-muotoa on syytä käyttää ainoastaan valmiin tekstidokumentin jakamiseen.

        Jos tallennusvaihtoehdoista ei löydy PDF-tiedostoa, voi pdf-tiedostoksi muuttaminen onnistua Tiedosto | Tulosta (File | Print) -toiminnon kautta. Silloin tulostimeksi valitaan PDF-ajuri, esim. PDFCreator tai Adobe PDF.

        Jos kumpikaan toiminto ei ole käytettävissä, voi PDFCreatorin ladata kotikoneelle osoitteesta: http://www.pdfforge.org/.

        Tallenna tekstitiedosto Word.txt klikkaamalla linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla tallennusvaihtoehto avautuvasta valikosta. Avaa sen jälkeen tiedosto Wordissa. Tallenna se uudella nimellä SukunimiEtunimi_harjoitus1. Valitse tallennuspaikaksi U:-asema ja sinne kurssia varten luomasi kansio HYTP1001. Valitse tiedostomuodoksi Word-asiakirja (Word Document), jonka tiedostopääte on docx. Tiedoston koko nimeksi tulee siis SukunimiEtunimi_harjoitus1.docx. 

        Tekstin rakenteen merkitseminen tyylien avulla

        Tekstin ulkoasua voi muokata ohjelman Aloitus (Home) -välilehden työkaluilla. Näistä tärkeimpiä ovat Tyylit (Styles).

        Kaikki ulkoasumuotoilut kannattaa yleensä tehdä käyttäen tyylejä, koska

          • tyylien avulla on mahdollista pitkänkin tekstin ulkonäköä muokata helposti ja nopeasti, ja
          • otsikkotyylien käyttö on edellytys automaattisen sisällysluettelon luomiselle.

          Tyylien käyttö nopeuttaa tekstin ulkoasun muokkausta. Esimerkiksi kaikkien samalla otsikkotyylillä määriteltyjen otsikoiden fonttikoko voidaan muuttaa kerralla muokkaamalla käytettyä otsikkotyyliä. Jos tekstissä ei ole käytetty tyylejä, täytyy jokaisen otsikon fonttikoko muuttaa erikseen.

          Automaattinen sisällysluettelo mahdollistaa sisällysluettelon lisäämisen dokumenttiin muutamalla klikkauksella. Otsikoiden nimet ja sivunumerot tulevat tällöin mukaan suoraan, ilman työlästä kirjoittamista.

          Tyylejä on olemassa runsaasti jo valmiina, mutta niitä voi myös luoda uusia. Valmiita tyylejä voi lisäksi muokata mieleisensä näköisiksi.

          Huom! Jos käytät tyylejä, älä käytä Aloitus (Home) -välilehden muita muotoilutyökaluja, vaan tee kaikki muotoilut tyylejä muokkaamalla - tähän perehdytään myöhemmin tässä kurssimateriaalissa. 

          Tyylit Word-ohjelmassa

          word_styles_edit.jpgTyylit näkyvät Aloitus (Home) -välilehden kohdassa Tyylit (Styles). Työskentelyn kannalta on kuitenkin helpompaa ottaa esiin Tyylit (Styles) -ikkuna. Se onnistuu valitsemalla Tyylit (Styles) -kohdasta oikean alanurkan painike (kuva oikealla), joka aukaisee Wordin oikeaan laitaan Tyylit (Styles) -valikkoikkunan.

          Näkyvissä olevat tyylit voi valita ikkunan oikean alanurkan kohdasta Asetukset (Options), josta avautuu uusi ikkuna. Siinä voi mm.

          • valita näytettäväksi Kaikki tyylit (All styles) eli kaikki ohjelmassa valmiina olevat tyylit.
          • valita tyylien luettelointitavan, esim. aakkosjärjestyksen

          Tyylien valinta ja käyttö

            Tyylejä käytetään valitsemalla haluttu tyyli Tyylit (Styles) -ikkunasta. Se tapahtuu joko

            a) valitsemalla haluttu tyyli tyhjän rivin alussa ja kirjoittamalla teksti TAI

            b) viemällä kursori jo kirjoitetulle riville ja valitsemalla haluttu tyyli.

            Tyylin voi aina vaihtaa toiseen sijoittamalla hiiren kursori halutulle tekstiriville tai -kappaleeseen ja valitsemalla tyylivalikosta uusi tyyli.

            Jos tyylejä käytetään jo muotoiltuun tekstiin, mahdolliset aiemmat muotoilut kannattaa ensin poistaa valitsemalla koko teksti (esim. pikakomennolla [Ctrl + A]) ja sitten joko 

            a) Aloitus  | Fontti (Home | Font) -kohdasta painike Poista muotoilut (Clear formats) -painike clearformat.jpg tai

            b) Tyylit (Styles) -ikkunasta kohta Poista kaikki (Clear All).

            Poista tekstistä muotoilut.

            Käsin tehdyt muotoilut näkyviin

            Kun kaikki muotoilut tehdään tyyleillä, myös Enter-painikkeella tehdyt tyhjät rivit ja sarkain- ja välilyöntinäppäimillä tehdyt ylimääräiset välit on hyvä poistaa. Ylimääräiset merkinnät saa näkyviin Aloitus | Kappale  (Home | Paragraph) -kohdasta painikkeella Näytä (Show/Hide).  

            Poista dokumentista mahdolliset ylimääräiset tyhjät rivit ja välit.

            Yleisimmin käytetyt tyylit

            Tyypillisesti dokumentissa käytetään seuraavia tyylejä:

            • Normaali (Normal) - käytetään yleensä leipätekstissä
            • Otsikko (Title) - käytetään yleensä dokumentin pääotsikossa
            • Alaotsikko (Subtitle) - käytetään yleensä dokumentin alaotsikossa
            • Otsikko 1 (Heading 1), Otsikko 2 ( Heading 2) jne. - käytetään yleensä lukujen ja alalukujen otsikoissa
            Otsikkotyylien käyttö on välttämätöntä automaattisen sisällysluettelon luomiseksi.

            Otsikkotyylejä käytetään järjestyksessä! Lukujen otsikoissa käytettään tyyliä Otsikko 1 (Heading 1), alaotsikoissa tyyliä Otsikko 2 (Heading 2), niiden alaotsikoissa tyyliä Otsikko 3 (Heading 3) jne. Näin otsikoiden välinen suhde näkyy oikein myös sisällysluettelossa. Koko dokumentin pääotsikolle on oma tyyli Otsikko (Title).

              Aloita tyylien käyttö muotoilemalla koko teksti Normaali (Normal) -tyylillä.

              Jatka seuraavaksi otsikkotyyleillä. Löydät dokumentista pääotsikon ja alaotsikon, käytä niihin tyylejä tyylejä Otsikko (Title) ja Alaotsikko (Subtitle).

              Varsinaisessa tekstissä on kolme pääotsikkoa ja useita alaotsikoita. Merkitse niiden otsikot tyyleillä Otsikko 1 (Heading 1) ja Otsikko 2 (Heading 2). 

              Luettelotyylejä on useanlaisia. Useimmin käytettyjä lienevät Numeroitu luettelo (Numbered List) ja listamerkein laadittu eli Merkitty luettelo (List Bullet). Käytä myös luettelotyylejä järjestyksessä!

              Muotoile dokumentissa oleva luettelo käyttäen luettelotyyliä.

              Dokumentissa käytetyt tyylit näkyviin

              Wordissa voi tarkastella yhdellä silmäyksellä, mitä tyylejä dokumentin kussakin osassa on käytetty. Tyylit saa näkyviin ikkunan vasempaan reunaan seuraavin askelin:

              • Valitse dokumentin näkymä Näytä | Luonnos (View  | Draft).
              • Valitse Tiedosto | Asetukset (File | Options). Siellä valitse Lisäasetukset | Näytä (Advanced | Display) ja kirjoita tyylialueen leveys (esim. 2 cm) kenttään Tyylialueruudun leveys... (Style area width...)
              • Hyväksy muutokset OK-painikkeella.

              Tyylien muokkaaminen

              Miten tyylejä muokataan?

              Tyylejä voi muokata hyvin yksityiskohtaisesti. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, kun dokumentin ulkoasulla on tarkat vaatimukset.

              Tyylejä muokatessa ei ole merkitystä sillä, missä kohtaa tekstiä kursori on (lukuunottamatta otsikoiden numerointia). Kaikki muutokset tyyleihin voidaan tehdä tyylivalikossa. Sen jälkeen muutokset tulevat voimaan kaikissa dokumentin osissa, joissa kyseistä tyyliä on käytetty.

              Tyylin ominaisuuksia muokataan tyylivalikossa joko

              a) valitsemalla hiiren oikealla painikkeella tyylinimi (esim. Normaali) ja alasvetovalikosta Muokkaa (Modify) TAI

              b) viemällä hiiri tyylinimen päälle Tyylit (Styles) -ikkunassa ja avaamalla nuolipainikkeella alasvetovalikko ja valitsemalla sieltä Muokkaa (Modify) (kuva alla)

              word_style_modify.jpg

              Joitain seikkoja voit muokata suoraan avautuvassa ikkunassa. Näitä ovat mm. fontti, fonttikoko, tekstin väri, tasaus ja riviväli.

              Paljon lisää muokkausvaihtoehtoja löytyy vasemman alareunan Muotoile (Format) -painikkeen alta avautuvasta valikosta (kuva alla).

              word_format.jpg

              Valikosta voi muokata seuraavia seikkoja:

              • Fontti (Font): kirjasin eli fontti, fonttikoko, tehosteet (esim. kaikki isolla) jne.
              • Kappale (Paragraph): jäsennystaso, tekstin tasaus, sisennykset, väli edeltävään ja seuraavaan kappaleeseen, riviväli, sivunvaihto aina ennen tyyliä jne.
              • Sarkaimet (Tabs): sarkainten määrittely eli esim. kuinka pitkän askeleen kursori ottaa, kun painetaan sarkainpainiketta (Tab)
              • Reuna (Border): reunaviivojen tyyli, paksuus, väri (tällä voidaan esim. määrittää otsikon alle viiva, joka on koko sivun levyinen)
              • Kieli (Language): tekstin kieli, määrittää esim. oikeinkirjoituksen ja tavutuksen toiminnan
              • Kehys (Frame): kehysten lisääminen
              • Luku (Numbering): automaattisen numeroinnin lisääminen
              • Pikanäppäin (Shortcut key): pikanäppäimen määrittäminen, jolloin tyylin käyttämistä varten ei tarvitse enää avata tyylivalikkoa

              Normaali-tyylin muokkaus

              Muokkaa Normaali (Normal) -tyyliä seuraavasti (vastaa useimpien oppiaineiden tutkielmaohjeita):
              FONTIN OMINAISUUDET
              - fontti on Times New Roman ja fonttikoko 12 pt
              KAPPALEEN OMINAISUUDET
              - tasaus (alignment) molempiin reunoihin
              - riviväli (line spacing) on 1,5
              - välistys (spacing) eli välimatka edeltävään kappaleeseen on 6 pt ja seuraavaan kappaleeseen 6 pt
              PIKANÄPPÄIN
              - tyylin pikanäppäimeksi (Shortcut key) asetetaan [Ctrl + 0]

              Lisäksi on asetuksia, jotka ovat mahdollisesti jo käytössä Normaali (Normal) -tyylissä - tarkista kuitenkin:
              kieli on suomi (valitse tarvittaessa jokin muu kielivaihtoehto)

              Kun viet kursorin tyyli-ikkunassa tyylin päälle, näet tyylin ominaisuudet luettelona. Se näyttää nyt suurin piirtein tältä:

              word_normal.jpg

              Testaa pikanäppäimen toimintaa johonkin dokumentin otsikkoon: Aseta kursori jollekin otsikkoriville ja käytä näppäinyhdistelmää Ctrl + 0. Jos pikanäppäin on asetettu oikein, otsikko muuttuu Normaali (Normal) -tyyliseksi. Voit perua muutoksen näppäinyhdistelmällä Ctrl + Z.

              Muista tallentaa valikkokomennolla Aloitus (Home) | Tallenna (Save) tai yksinkertaisesti painamalla levykkeen kuvaa valikkorivin alapuolella.Voit aina tallentaa myös näppäinyhdistelmällä Ctrl + S.

              HUOM! Kappaleen (paragraph) muokattavia ominaisuuksia on niin paljon, että ne löytyvät kahdelta eri väliehdeltä (kuva alla).

              Otsikkotyylien muokkaus

              Ensimmäisen tason otsikkotyylin muokkaus:

              Muokkaa Otsikko 1 (Heading 1) -tyyliä seuraavasti:
              FONTIN OMINAISUUDET
              fontti on Times New Roman ja fonttikoko 16 pt
              - teksti kirjoitetaan kaikki isolla (all caps)
              KAPPALEEN OMINAISUUDET
              - tasaus (alignment) vasempaan reunaan
              riviväli (line spacing) on 1
              välistys (spacing) eli välimatka edeltävään kappaleeseen on 0 pt ja seuraavaan kappaleeseen 6 pt
              - sivunvaihto ennen (page break before) päälle, jolloin uusi pääluku alkaa aina omalta sivultaan
              PIKANÄPPÄIN
              - tyylin pikanäppäimeksi (shortcut key) asetetaan [Ctrl + 1]

              Lisäksi on asetuksia, jotka ovat mahdollisesti jo käytössä Otsikko 1 (Heading 1) -tyylissä - tarkista kuitenkin:
              - kieli on suomi (valitse tarvittaessa jokin muu kielivaihtoehto)
              - leski- ja orporivien esto (Widow/Orphan control) on käytössä, jolloin kappaleen yksittäiset rivit eivät mene toiselle sivulle
              - kappale sidotaan seuraavaan (keep with next) eli otsikko ei koskaan jää yksinään sivun alareunaan, vaan pysyy sitä seuraavan alaotsikon tai tekstikappaleen mukana
              -  jäsennystaso (outline level) on Taso 1 (Level 1) eli tyyli on sisällysluettelossa ensimmäisellä tasolla

              Toisen tason otsikkotyylin muokkaus:

                Muokkaa Otsikko 2 (Heading 2) -tyyliä seuraavasti:
                - fontti on Times New Roman ja fonttikoko 14 pt
                - tasaus (alignment) vasempaan reunaan
                - riviväli (line spacing) on 1
                - välistys (spacing) eli välimatka edeltävään kappaleeseen on 12 pt ja seuraavaan kappaleeseen 6 pt.
                - tyylin pikanäppäimeksi (Shortcut key) asetetaan [Ctrl + 2]

                Lisäksi on asetuksia, jotka ovat mahdollisesti jo käytössä Otsikko 2 (Heading 2) -tyylissä - tarkista kuitenkin:
                - kieli on suomi (valitse tarvittaessa jokin muu kielivaihtoehto)
                - leski- ja orporivien esto (Widow/Orphan control) on käytössä, jolloin kappaleen yksittäiset rivit eivät mene toiselle sivulle
                - kappale sidotaan seuraavaan (keep with next) eli otsikko ei koskaan jää yksinään sivun alareunaan, vaan pysyy sitä seuraavan alaotsikon tai tekstikappaleen mukana
                - jäsennystaso (outline level) on Taso 2 (Level 2) eli tyyli on sisällysluettelossa toisella tasolla

                Otsikoiden numerointi

                otsikoiden numerointi

                Seminaaritöissä, raporteissa, sopimuksissa ja lukuisissa muissa asiakirjoissa otsikot on usein numeroitu. Word 2010:ssa otsikoiden numerointi samalla kerralla kaikkiin otsikoihin tehdään seuraavasti:

                • Kursori siirretään johonkin Heading 1 -tason otsikkoon tekstissä.
                • Valitaan Aloitus | Kappale (Home | Paragraph) -kohdan valikosta Monitasoinen luettelo (Multilevel List) vaihtoehto, jossa jokaisen numeron perässä on teksti Heading + numero (kuva oikealla).

                 

                Aseta otsikkotyyleihin numerointi. Nyt jokaisessa otsikossa dokumentin pääotsikkoa lukuunottamatta pitäisi olla numero. 

                Edellisessä tehtävässä lisäsit numeroinnin kaikille otsikkotasoille kerralla. Joskus voi olla tarpeen lisätä tai poistaa numerointi yksittäisestä otsikosta. Tämä tapahtuu tyyiln muokkausikkunassa valikkokomennolla Muotoile | Luku (Format).

                Uuden tyylin luominen

                Useimmiten Wordin omilla tyyleillä pärjää mainiosti. Joskus tarvitaan kuitenkin sellaista tyyliä, jota valmiissa vaihtoehdoissa ei ole mukana. Esimerkiksi tutkielmissa lukujen otsikot on yleensä numeroitu, mutta lähdeluettelon ja liitteiden otsikoita ei. 

                Uusi tyyli luodaan Tyylit (Styles) -ikkunan vasemmasta alanurkasta löytyvällä painikkeella New Style (Uusi tyyli) . Avautuvassa ikkunassa

                • annetaan nimi uudelle tyylille,
                • valitaan tyylin lähde (style based on) eli jokin olemassa oleva tyyli, jonka pohjalta uusi tyyli luodaan,
                • valitaan seuraavan kappaleen tyyli (style for following paragraph) ja
                • muokataan tyylin ulkoasua.

                Luo dokumentin loppuun uusi otsikko Lähdeluettelo. Käytä siihen tyyliä Otsikko 1 (Heading 1). Varmista, että kursori on edelleen kyseisen otsikon rivillä. Luo sitten uusi tyyli, joka muuten samanlainen kuin Otsikko 1, mutta siinä ei ole numerointia. Numeroinnin pystyt poistamaan kohdassa Muotoile | Numerointi (Format | Numbering). Valitse seuraavan kappaleen tyyliksi Normaali (Normal). Lisää lähdeluetteloon lähteeksi tämä verkkosivu. 

                Uuden tyylin voi luoda myös esimerkiksi silloin, kun osa dokumentista on kirjoitettu eri kielellä. Tällöin erikielisille tekstikappaleille voi luoda oman tyylin, jolloin niille saadaan myös oikean kielen mukainen oikoluku.

                Sisällysluettelo

                Sisällysluettelon lisääminen

                Voit myös katsoa englanninkielisen ohjevideon sisällysluettelon lisäämisestä ja muokkaamisesta.

                Kun otsikoihin on käytetty valmiita otsikkotyylejä, on sisällysluettelon automaattinen luominen helppoa. Sisällysluettelon voi lisätä kohdasta Viittaukset | Sisällysluettelo (References | Table of Contents) valitsemalla avautuvasta valikosta

                • jonkin valmiista vaihtoehdoista TAI
                • toiminnon Lisää sisällysluettelo (Insert table of contents).

                Valmiiden vaihtoehtojen mukana tulevat valmiit muotoilut ja Sisällysluettelo-otsikko. Lisää sisällysluettelo (Insert table of contents) -toiminnon kautta otsikkoa ei tule valmiina ja pääset mm. valitsemaan, mitkä otsikkotyylit tulevat mukaan sisällysluetteloon kohdasta Näytä tasot (Show levels).

                Huom! Sisällysluettelo tulee aina siihen kohtaan, jossa hiiren kursori on, kun ryhdyt lisäämään sisällysluetteloa.

                  Lisää sisällysluettelo dokumentin alkuun heti pääotsikon alle. Älä valitse valmista vaihtoehtoa, jonka mukana tulee sisällysluettelolle otsikko, vaan käytä Lisää sisällysluettelo (Insert table of contents) -toimintoa.

                  Sisällysluettelon päivittäminen

                  Muista näppäinyhdistelmät: tallenna [Ctrl + S] ja peru edellinen toiminto [Ctrl + Z]

                  Kun otsikoihin tehdään muutoksia tai dokumenttiin tulee lisää tekstiä niin, että sivunumerot muuttuvat, sisällysluettelo tulee päivittää. Vasta päivittäminen tuo muutokset näkyviin sisällysluettelossa.

                  Sisällysluettelon voi päivittää

                  a) valikkokomennolla Viittaukset | Sisällysluettelo  | Päivitä taulukko (References | Table of contents | Update table) TAI

                  b) klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta sisällysluettelon päällä, valitsemalla avautuvasta valikosta Update Field (Päivitä kenttä) ja avautuvasta ikkunasta joko Päivitä vain sivunumerot (Update page numbers only) tai Päivitä koko luettelo (Update entire table). Jälkimmäinen vaihtoehto siis päivittää myös mahdollisesti muuttuneet otsikot.

                  Aseta kursori sisällysluettelon ensimmäisen rivin alkuun. Lisää seuraavaksi sivunvaihto dokumentin pääotsikon ja sisällysluettelon väliin valikkokomennolla Lisää (Insert) | Sivunvaihto (Page break). Päivitä sisällysluettelo. Huomaat, miten sisällysluettelon sivunumerot muuttuvat.

                  Sisällysluettelon tyylien muokkaaminen

                  Myös sisällysluettelon tyylejä voi muokata. Tyylivalikosta löytyvät tyylit Sisluet1 (TOC1), Sisluet 2 (TOC2) jne. vaikuttavat juuri sisällysluettelon tyyleihin.

                  Taulukot

                  Word-ohjelmassa tekstidokumenttiin voi tuoda taulukon kahdella tavalla:

                  1. lisäämällä dokumenttiin Word-taulukon TAI
                  2. upottamalla dokumenttiin valmiin Excel-taulukon

                  Jälkimmäinen vaihtoehto on hyödyllinen silloin, kun kyseessä on mittava numeraalinen aineisto ja/tai sitä joka tapauksessa käsitellään taulukkolaskentaohjelma Excelissä.

                  Word-taulukon voi lisätä komennolla Lisää | Taulukko (Insert | Table) ja valitsemalla taulukon sarakkeiden ja rivien määrä.

                  Olemassa olevan tekstin voi muuntaa taulukoksi valitsemalla tekstin ja käyttämällä komentoa Lisää | Taulukko | Muunna teksti taulukoksi (Insert | Table | Convert Text to Table).

                  Siirry dokumentin otsikkoon Merkintä tyylein. Luo luvun loppuun taulukko, jonka sisältönä ovat yleisimmät tyylit ja niiden käyttötilanteet. Luo taulukko, jossa on kaksi saraketta ja kuusi riviä, joissa on seuraavat sisällöt:

                  TyyliKäyttö
                  Normaali käytetään yleensä leipätekstissä
                  Otsikko käytetään yleensä dokumentin pääotsikossa
                  Alaotsikko käytetään yleensä dokumentin alaotsikossa
                  Otsikko 1 käytetään yleensä lukujen pääotsikoissa
                  Otsikko 2 käytetään yleensä lukujen alaotsikoissa

                  Taulukon muokkaukseen tarkoitetut Taulukkotyökalut (Table tools) ovat näkyvissä vain silloin, kun hiiren kursori on jossain taulukon solussa tai taulukko on valittuna. Työkalut näyttäytyvät kahtena välilehtenä Rakenne (Design) ja Asettelu (Layout) (kuva alla).

                  word_tabletools.jpg

                  Työkalujen avulla voi mm.

                  • valita taulukolle ulkoasun kohdasta Rakenne (Design) | Taulukkotyylit (Table Styles)
                  • lisätä ja poistaa rivejä ja sarakkeita kohdasta Asettelu (Layout) | Rivit ja sarakkeet (Rows and Columns)
                  • jakaa ja yhdistää soluja
                  • lajitella taulukon tietoja (esimerkiksi järjestää aakkosjärjestykseen)
                  • lisätä taulukkoon yksinkertaisia laskukaavoja (esimerkiksi summa tai keskiarvo)

                  Valitse taulukolle mielestäsi sopiva ulkoasu.

                  Kuvat

                  Wordissa voi lisätä kuvia Lisää (Insert) -välilehdellä usealla eri tavalla:

                  • lataamalla kuvan (Picture) omalta tietokoneelta,
                  • valitsemalla jonkin ohjelman mukana tulevista ClipArt-kuvista,
                  • piirtämällä kuvan käyttäen eri vaihtoehtoja Muodot (Shapes) -valikosta,
                  • piirtämällä kuvan SmartArt-toiminnon avulla,
                  • lisäämällä kaavion (Chart), joka havainnollistaa olemassa olevaa tilastoaineistoa
                  • lisäämällä kuvaruutukaappauksen halutusta ohjelmaikkunasta Näyttökuva (Screenshot) -toiminnolla

                  Valitse jokin kuva dokumenttiin liittämistä varten. Se voi olla oma kuvasi tai internetistä hakemasi kuva. Mikäli haet kuvan internetistä, niin muista rajata haku kuviin, joiden käyttöoikeudet sallivat kuvien julkaisun myös muualla. Tallenna kuva täysikokoisena U:-asemalle luomaasi kurssin kansioon. Lisää kuva dokumenttiisi sopivaan kohtaan.

                    Kuvien ja taulukoiden otsikot

                    Tieteellisessä tekstissä ja muissa ammatillisissa dokumenteissa kuvilla ja taulukoilla on otsikot, jotka on myös useimmiten numeroitu siinä järjestyksessä, kuin ne esiintyvät dokumentissaOtsikkojen lisäämiseen ja numerointiin on oma työkalunsa.

                    Kuville ja taulukoille voi lisätä otsikon valikkokomennolla Reference (Viittaukset) | Insert Caption (Lisää otsikko), kun kyseinen kuva tai taulukko on valittuna. Avautuvassa ikkunassa valitaan otsikkolaji kohdasta Otsikko (Label) tai luodaan Uusi otsikkolaji (New label). Tällä tavalla lisätyissä otsikoissa on automaattisesti juokseva numerointi. 

                    Itse otsikon teksti kirjoitetaan ikkunan yläreunassa olevaan kenttään Taulukko 1 (tai muun otsikon) -tekstin perään.

                    Lisää dokumenttisi taulukoille ja kuville otsikot. Valitse jokaiselle oikea otsikkolaji tai luo uusi otsikkolaji. Kirjoita sitten kuvalle otsikko sivun ylälaidan kentässä ja paina OK.

                      Jos kuvia tai taulukoita käytetään opintoihin liittyvässä kirjoitustehtävässä tai tutkielmassa, on niihin tärkeä viitata tekstissä ja otsikoida kuvat juoksevasti numeroiden.

                      Sivunumerointi

                      Sivunumeroinnin voi lisätä dokumenttiin tai poistaa siitä valikossa Lisää (Insert) | Sivunumero (Page Number). Sivunumerointia lisätessä voidaan valita sen sijainti ja jokin valmis ulkoasumalli.

                      Sivunumeroista on mahdollista määrittää myös muita asioita valikkokomennolla Lisää (Insert) | Sivunumero (Page Number) | Muotoile sivunumerot (Format Page Numbers). Avautuvassa ikkunassa voi määrittää muun muassa sivunumeroiden

                      • lukumuodon (Number Format) - tavallisten arabialaisten numeroiden lisäksi esim. negatiiviset arabialaiset numerot tai roomalaiset numerot - ja
                      • aloittavan numeron (Start at) eli luvun, josta numerointi alkaa.

                      Lisää sivunumerointi dokumentin alareunan keskelle. Valitse sivunumerovaihtoehdoista Normaali (Normal). Varmista, että numerointi alkaa numerosta 1.

                      Sivunumerointia voi muotoilla Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä valikkokomennolla Sivunumerot | Muotoile sivunumerot (Page Numbers | Format Page Numbers). Avautuvassa ikkunassa voi määritellä

                      • numeroiden muodon (arabialaiset numerot, roomalaiset numerot jne.) ja
                      • jatkuuko numerointi edellisestä osasta vai alkaako se nykyisessä osassa tietystä numerosta.

                      Sivunumeroinnin voi lisätä Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä kohdasta Sivunumero (Page Number).

                      Sivunumeroinnin voi poistaa Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä kohdasta Sivunumero | Poista sivunumerot (Page Number | Delete Page Numbers).

                      Ylä- ja alatunniste

                      Ylä- ja alatunniste ovat sivun ylä- ja alareunassa olevat tilat, joihin voidaan joka sivulla samanlaisena tai samantyyppisenä toistuvaa tietoa, kuten dokumentin laatijan nimi, dokumentin nimi, sivunumero tms. Sivunumeron voi lisätä omalla valikkokomennollaan, mutta muuten ylä- ja alatunnistetta voi muokata joko

                      a) hiiren tuplaklikkauksella sivun yläreunan tai alareunan kohdalla TAI

                      b) valikkokomennolla Lisää | Ylätunniste | Muokkaa ylätunnistetta (Insert | Header | Edit Header) - samoin ylätunnisteen (Footer) osalta. 

                      Siirry muokkaamaan dokumentin ylätunnistetta. Varmista, ettet valitse mitään valmiista Lisää | Ylätunniste (Insert | Header) -valikon valmiista vaihtoehdoista, vaan siirryt muokkaamaan suoraan tyhjää ylätunnistetta..

                      word_header.jpg

                      Ylä- ja alatunnisteen muokkausnäkymässä muu osa dokumentista muuttuu himmeäksi ja ylä- ja alatunnisteet erottuvat muusta dokumentista katkoviivoilla. Samalla valintanauhaan ilmestyy uusi välilehti Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools), jonka työkalujen avulla voi muun muassa

                      • lisätä sivunumeron (page number) - tarjolla useita vaihtoehtoja sijainnin ja tyylin suhteen
                      • lisätä päivämäärän ja ajan (date & time), jotka voi halutessaan määrittää päivittymään automaattisesti
                      • määrittää erilaisen ensimmäisen sivun (different first page) - näin voi esimerkiksi määrittää, että ylä- ja alatunniste ovat tyhjät dokumentin kansilehdellä
                      • määrittää erilaiset parilliset ja parittomat sivut (different odd & even pages) näin voi esimerkiksi määrittää sivunumeron joka toisella sivulla ylä- tai alatunnisteen vasempaan reunaan, joka toisella sivulla oikeaan reunaan, jos dokumentti pitää tulostaa paperille kaksipuolisena

                        Lisää ylätunnisteen vasempaan reunaan kirjoittajan nimi ja oikeaan reunaan päivämäärä.

                        Ylä- ja alatunnisteen muokkaustilasta voi poistua joko

                        a) valitsemalla Ylä- ja alatunnistetyökalut -välilehdellä olevan ruksin tai

                        b) tuplaklikkaamalla jotain kohtaa muualla dokumentissa eli ylä- tai alatunnisteiden ulkopuolella.

                        Ylä- ja alatunnisteen ulkoasun muokkaaminen

                        Myös ylä- ja alatunnisteen ulkonäköä voi muokata tyylien avulla. Tyylivalikosta löytyvät tyylit Ylätunniste (Header) ja Alatunniste (Footer).

                        Muokkaa Ylätunniste (Header)- ja Alatunniste (Footer) -tyylejä niin, että niissä on sama fontti kuin Normaali-tyylissä, mutta fonttikoko on 1 - 2 pistettä pienempi.

                        Sivun asetukset

                        Sivun asetuksiin kuuluvat muun muassa paperin koko ja reunukset eli marginaalit. Asetuksiin pääsee vaikuttamaan valikossa Sivun asettelu (Page Layout) kohdassa Sivun asetukset (Page Setup)

                        Jos dokumentissa on useita osia, voi aina valita koskevatko sivuasetukset nykyistä osaa vai koko dokumenttia.

                        Reunuksia on valmiina useita erilaisia vaihtoehtoja valikossa Reunukset (Margins). Tarkat luvut on mahdollista syöttää vaihtoehdolla Mukautetut reunukset (Custom margins) avautuvasta ikkunasta. Jos dokumentin aikoo tulostaa kaksipuoleisena, voi määrittää vasemman ja oikean sijaan myös sisä- ja ulkoreunan marginaalin valitsemalla Useita sivuja | Peilikuvamarginaalit (Multiple Pages | Mirror margins).

                            Anna koko dokumentin reunuksille seuraavat arvot: ylämarginaali 2,5 cm, alamarginaali 2 cm, vasen 3 cm, oikea 2 cm ja (eri välilehdellä) ylä- ja alatunnisteen etäisyydeksi paperin reunasta 1 cm. 

                            Sivun asetuksissa koko dokumentin tai dokumentien osien sisällöt voi järjestää sarakkeittain valikkokomennolla Sivun asettelu Sarakkeet (Page Layout | Columns). Toimintoa voi käyttää koko asiakirjaan tai valita ensin osan asiakirjasta ja käyttää toimintoa siihen.

                            Tulostaminen

                            Tulostaminen alkaa Wordissa...

                            Tulostaminen tapahtuu valikkokomennolla Tiedosto | Tulosta (File | Print)Täällä on mahdollista vielä esikatsella tiedostoa ennen tulostamista ja määrittää tulostusasetukset, esimerkiksi tulostus paperin yhdelle tai molemmille puolille.

                            Kampuksella tulostettaessa valitaan tulostimeksi jysecure.

                            ...ja jatkuu kampuksen monitoimilaitteilla

                            Jyväskylän yliopistossa on keskitetty tulostus- ja kopiointijärjestelmä, jonka ylläpidosta vastaa Yliopistopaino. Opiskelijoiden käytössä on ympäri kampusta monitoimilaitteita, joita voi käyttää tulostamisen lisäksi kopiointiin ja skannaamiseen. Monitoimilaitteelle kirjaudutaan kopioavaimella tai yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja valitaan, mitä omista tulostusjonossa olevista tiedostoista tulostetaan.

                            Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet: https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/kayttoohjeet

                            PDF-tiedoston luominen tulostustoiminnolla

                            Dokumentin voi tallentaa PDF-tiedostoksi toiminnolla Tiedosto | Tallenna nimellä (File | Save as). PDF-tiedoston voi kuitenkin luoda myös tulostustoiminnolla

                            • valitsemalla Tiedosto | Tulosta (File | Print) ja 
                            • valitsemalla avautuvassa ikkunassa tulostimeksi Adobe PDFPDF Creator tai muu vastaava. Jos tulostinvalikossa ei ole sopivaa vaihtoehtoa, niin kotikoneelle voi asentaa esim. PDF Creatorin.
                            Tulostustoiminnon avulla on mahdollista luoda PDF-tiedosto myös vain osasta alkuperäistä dokumenttia valitsemalla tulostusikkunassa haluamansa sivut.

                            Kielityökalut

                            Word 2010 tarkistaa sekä oikeinkirjoituksen että kieliopin dokumenttiin määritellyllä kielellä. Tekstin ja samalla oikoluvun kielen voi määrittää tyyleissä. Normaali (Normal) -tyyli on useimpien muiden tyylien lähteenä, joten kun sen kielen määrittää kirjoituskielekseen, niin myös oikoluku toimii oletusarvoisesti kyseisellä kielellä.

                            Oikoluvun voi tehdä milloin tahansa valikkokomennolla Tarkista | Kieliasun tarkistus (Review | Spelling & Grammar).

                            Tavutuksen koko asiakirjaan voit asettaa Sivun asettelu | Tavutus (Page Layout | Hyphenation).

                            Automaattisen kielentarkastuksen voi halutessaan ottaa pois päältä kohdasta Tiedosto | Asetukset | Tarkistustyökalut (File | Options | Proofing).

                            Etsi-korvaa-toiminto

                            Etsi-korvaa-toiminto on suuri apu pitkissä asiakirjoissa, kun pitää löytää nopeasti jokin tietty kohta tai korjata esimerkiksi vääriä sanamuotoja. Se löytyy kohdasta Aloitus (Home) | Etsi (Find). Toimintoa voi käyttää koko asiakirjaan tai valita ensin osan asiakirjasta ja käyttää toimintoa siihen.

                            Jos etsimisen tarkoituksena on vaihtaa jokin termi toiseen, niin siihen voi käyttää toimintoa Aloitus | Korvaa (Home | Replace).

                            Materiaalin ovat laatineet Pekka Makkonen, Miia Lehtola ja Tanja Välisalo.

                            Tekstinkäsittely I Mac-koneille

                            tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 05. syyskuuta 2018, 11.00
                            Microsoft Office Word 2011

                            Ohjeissa annettavat valikkokomennot on esitetty valintajärjestyksessä |-merkillä erottaen. Esimerkiksi tiedoston avaaminen esitetään muodossa Tiedosto | Avaa (File | Open).

                            Seuraava materiaali on laadittu Microsoft Word -ohjelmalle. Muista tekstinkäsittelyohjelmista, kuten OpenOffice Writer -ohjelmasta, löytyvät pääosin samat toiminnot, mutta tehtävien tekeminen toisella ohjelmalla voi olla haastavaa.

                            Microsoft Word

                            Tehtävät on suunniteltu ensisijaisesti Microsoft Office Word 2011 -tekstinkäsittelyohjelmaa varten, mutta tehtävät voi tehdä myös muillakin ohjelman versioilla, joskin valikkokomennot eroavat ohjelmamerkeittäin ja -versioittain. Word 2008 toimii näiden ohjeiden osalta lähes identtisesti.

                            Word-ohjelman kielen valinta

                            Useimmissa yliopiston mikroluokissa Microsoft Officen käyttöliittymän kielen voi vaihtaa haluamakseen valitsemalla tehtäväpalkista kohdasta Aloita (Start) | Kaikki ohjelmat (All Programs) | Microsoft Office | Microsoft Office 2010 Tools | Microsoft Office 2010 Language Settings.

                            • Muokkauskielien lisääminen tuo mukanaan kielentarkastustyökaluja ja sanastoja.
                            • Näytön ja ohjeen kieli määrittää ohjelman valikkojen, työkalujen ja ohjeiden kielen.

                            Jos Office-ohjelmia on avoinna, niin kieliasetusten muuttamisen jälkeen ne täytyy käynnistää uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.

                            Word-ohjelman käyttöliittymä

                            Käynnistä Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelma.

                            Word 2010:n käyttöliittymän yläosa rakentuu pikatyökalurivistä (aivan ylimpänä), Tiedosto (File) -valikosta ja muista valintanauhan välilehdistäAloitus (Home), Lisää (Insert) jne.

                            word.jpg

                            Samaa dokumenttia voi tarkastella usealla eri tavalla, joita voi valita ohjelmaikkunan oikean alalaidan kuvakkeilla. Samat valinnat löytyvät Näytä (View) -valikossa. Oletuksena on yleensä tulostusasettelu (Print Layout) (kuva yllä).

                              Tekstitiedoston tallentaminen

                              • Tiedoston tallentaminen tapahtuu valikkokommenolla Tiedosto | Tallenna nimellä (File | Save As).
                              • Avautuvan ikkunan ylälaidasta valitaan tallennuspaikka ja alareunasta Tallennusmuoto (File Type).

                              DOCX ja DOC

                              Tekstidokumentteja voi tallentaa useissa eri tiedostomuodoissa. Word 2010 tarjoaa tallennusmuodoksi automaattisesti Word-asiakirjaa (tiedostopääte .docx).

                              Word 2003:ssa ja sitä vanhemmissa ohjelmaversioissa Word-asiakirjan tiedostotyyppi on .doc. Myös Word 2007 ja 2010 tukevat .doc-tiedostomuotoa. Sen sijaan vanhemmissa .docx ei välttämättä avaudu Wordin versioissa tai sisällä kaikkia samoja ominaisuuksia kuin uudella ohjelmaversiolla työskennellessä.

                              ODT

                              Myös OpenOffice.org Write -ohjelmistolla on oma tallennusmuotonsa .odt.

                              RTF

                              Kun samaa asiakirjaa työstetään useilla eri ohjelmaversioilla, hyvä tallennusmuoto on usein .rtf. Se säilyttää dokumentin muotoilut, jolloin asiakirjan ulkoasu ei muutu ohjelmasta ja ohjelmaversiosta toiseen siirryttäessä. RTF ei kuitenkaan säilytä kaikkia muotoiluja OpenOffice.org Writessa.

                              HTM, HTML

                              Tekstidokumentin voi myös tallentaa verkkojulkaisukelpoisena .html tai .htm-tiedostona, joka on helposti luettavissa myös mobiililaitteissa. Nämä kaksi tiedostotyyppiä ovat periaatteessa identtiset.

                              PDF

                              PDF-muotoon tallentaminen säilyttää asiakirjan muotoilut juuri sen näköisenä kuin ne ovat. Dokumenttia ei voi kuitenkaan enää muokata tekstinkäsittelyohjelmalla, joten .pdf-muotoa on syytä käyttää ainoastaan valmiin tekstidokumentin jakamiseen.

                              Jos tallennusvaihtoehdoista ei löydy PDF-tiedostoa, voi pdf-tiedostoksi muuttaminen onnistua Tiedosto | Tulosta (File | Print) -toiminnon kautta. Silloin tulostimeksi valitaan PDF-ajuri, esim. PDFCreator tai Adobe PDF.

                              Jos kumpikaan toiminto ei ole käytettävissä, voi PDFCreatorin ladata kotikoneelle osoitteesta: http://www.pdfforge.org/.

                              Tekstin rakenteen merkitseminen tyylien avulla

                              Tekstin ulkoasua voi muokata ohjelman Aloitus (Home) -välilehden työkaluilla. Näistä tärkeimpiä ovat Tyylit (Styles).

                              Kaikki ulkoasumuotoilut kannattaa yleensä tehdä käyttäen tyylejä, koska

                                • tyylien avulla on mahdollista pitkänkin tekstin ulkonäköä muokata helposti ja nopeasti, ja
                                • otsikkotyylien käyttö on edellytys automaattisen sisällysluettelon luomiselle

                                Tyylien käyttö nopeuttaa tekstin ulkoasun muokkausta. Esimerkiksi kaikkien samalla otsikkotyylillä määriteltyjen otsikoiden fonttikoko voidaan muuttaa kerralla muokkaamalla käytettyä otsikkotyyliä. Jos tekstissä ei ole käytetty tyylejä, täytyy jokaisen otsikon fonttikoko muuttaa erikseen.

                                Automaattinen sisällysluettelo mahdollistaa sisällysluettelon lisäämisen dokumenttiin muutamalla klikkauksella. Otsikoiden nimet ja sivunumerot tulevat tällöin mukaan suoraan, ilman työlästä kirjoittamista.

                                Tyylejä on olemassa runsaasti jo valmiina, mutta niitä voi myös luoda uusia. Valmiita tyylejä voi lisäksi muokata mieleisensä näköisiksi.

                                Huom! Jos käytät tyylejä, älä käytä Aloitus (Home) -välilehden muita muotoilutyökaluja, vaan tee kaikki muotoilut tyylejä muokkaamalla - tähän perehdytään myöhemmin tässä kurssimateriaalissa.

                                Tyylit Word-ohjelmassa

                                Tyylit näkyvät Aloitus (Home) -välilehden kohdassa Tyylit (Styles). Työskentelyn kannalta on kuitenkin helpompaa ottaa esiin Tyylit (Styles) -ikkuna. Se onnistuu valitsemalla Tyylit (Styles) -kohdasta oikean alanurkan painike (kuva oikealla), joka aukaisee Wordin oikeaan laitaan Tyylit (Styles) -valikkoikkunan.

                                Näkyvissä olevat tyylit voi valita ikkunan oikean alanurkan kohdasta List: Recommended Siinä voi mm.

                                • valita näytettäväksi Kaikki tyylit (All styles) eli kaikki ohjelmassa valmiina olevat tyylit.
                                • valita tyylien luettelointitavan, esim. aakkosjärjestyksen

                                Tyylien valinta ja käyttö

                                  Tyylejä käytetään valitsemalla haluttu tyyli Tyylit (Styles) -ikkunasta. Se tapahtuu joko

                                  a) valitsemalla haluttu tyyli tyhjän rivin alussa ja kirjoittamalla teksti TAI

                                  b) viemällä kursori jo kirjoitetulle riville ja valitsemalla haluttu tyyli.

                                  Tallenna tekstitiedosto Word.txt klikkaamalla linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla tallennusvaihtoehto avautuvasta valikosta. Avaa sen jälkeen tiedosto Wordissa. Tallenna se uudella nimellä SukunimiEtunimi_harjoitus1Valitse tallennuspaikaksi U:-asema. Valitse tiedostomuodoksi Word-asiakirja (Word Document), jonka tiedostopääte on docx. 

                                  Tyylin voi aina vaihtaa toiseen sijoittamalla hiiren kursori halutulle tekstiriville tai -kappaleeseen ja valitsemalla tyylivalikosta uusi tyyli.

                                  Jos tyylejä käytetään jo muotoiltuun tekstiin, aiemmat muotoilut kannattaa ensin poistaa valitsemalla koko teksti (esim. pikakomennolla [Ctrl + A]) ja sitten joko 

                                  a) Aloitus  | Fontti (Home | Font) -kohdasta painike Poista muotoilut (Clear formats) -painike clearformat.jpg tai

                                  b) Tyylit (Styles) -ikkunasta kohta Poista kaikki (Clear All).

                                  Poista tekstistä muotoilut.

                                  Poista asiakirjastasi vielä mahdolliset ylimääräiset tyhjät rivit, jotka on luotu Enter-painikkeella. Tämä tapahtuu siten, että asetat kohdistimen vilkkumaan tyhjän rivin alkuun ja painat Delete-painiketta. Kappaleiden välit muotoutuvat nyt tyylien perusteella, eivät tyhjien rivien avulla

                                  Käsin tehdyt muotoilut näkyviin

                                  Kun kaikki muotoilut tehdään tyyleillä, myös Enter-painikkeella tehdyt tyhjät rivit ja sarkain- ja välilyöntinäppäimillä tehdyt ylimääräiset välit on hyvä poistaa. Ylimääräiset merkinnät saa näkyviin ylhäältä kuvakkeesta:  eli: Näytä (Show/Hide)- painikkeella .  

                                  Yleisimmin käytetyt tyylit

                                  • Normaali (Normal) - käytetään yleensä leipätekstissä
                                  • Otsikko (Heading) - käytetään yleensä dokumentin pääotsikossa
                                  • Otsikko 1 (Heading 1), Otsikko 2 ( Heading 2) jne. - käytetään yleensä lukujen ja alalukujen otsikoissa
                                  Otsikkotyylien käyttö on välttämätöntä sisällysluettelon luomiseksi.

                                  Otsikkotyylejä käytetään järjestyksessä! Lukujen otsikoissa käytettään tyyliä Otsikko 1 (Heading 1), alaotsikoissa tyyliä Otsikko 2 (Heading 2), niiden alaotsikoissa tyyliä Otsikko 3 (Heading 3) jne. Näin otsikoiden välinen suhde näkyy oikein myös sisällysluettelossa. Koko dokumentin pääotsikolle on oma tyyli Otsikko (Heading).

                                    Aloita tyylien käyttö otsikoista. Käytä dokumentissa tyylejä Otsikko (Title tai Heading), Otsikko 1 (Heading 1) ja Otsikko 2 (Heading 2). Dokumentista pitäisi löytyä neljä päälukua ja kaksi alalukua. 

                                    Luettelotyylejä on useanlaisia. Useimmin käytettyjä lienevät Numeroitu luettelo (Numbered List) ja listamerkein laadittu eli Merkitty luettelo (List Bullet). Käytä myös luettelotyylejä järjestyksessä!

                                    Toisesta pääluvusta Tieto- ja viestintäteknisten taitojen opiskelu yliopistossa löytyy kaksi luetteloa, joista toinen on numeroitu ja toinen merkitty luettelo. Päättele kumpi on kumpi ja käytä luetteloihin oikeita tyylejä!

                                    Dokumentissa käytetyt tyylit näkyviin

                                    (Tätä vastaavaa toimintoa ei löydy OpenOffice.org Write -ohjelmasta.)

                                    Wordissa voi tarkastella yhdellä silmäyksellä, mitä tyylejä dokumentin kussakin osassa on käytetty. Tyylit saa näkyviin ikkunan vasempaan reunaan seuraavin askelin:

                                    • Valitse dokumentin näkymä Näytä | Luonnos (View  | Draft).
                                    • Valitse Word | Preferences). Siellä valitse View  ja kirjoita tyylialueen leveys (esim. 2 cm) kenttään Tyylialueruudun leveys... (Style area width...)
                                    • Hyväksy muutokset OK-painikkeella.

                                    Tyylien muokkaaminen

                                    Miten tyylejä muokataan?

                                    Tyylejä muokatessa ei ole merkitystä sillä, missä kohtaa tekstiä kursori on (lukuunottamatta otsikoiden numerointia). Kaikki muutokset tyyleihin voidaan tehdä tyylivalikossa. Sen jälkeen muutokset tulevat voimaan kaikissa dokumentin osissa, joissa kyseistä tyyliä on käytetty.

                                    Tyylin ominaisuuksia muokataan tyylivalikossa joko

                                    a) valtisemalla hiiren oikealla painikkeella tyylinimi ja alasvetovalikosta Muokkaa (Modify) TAI

                                    b) viemällä hiiri tyylinimen päälle Tyylit (Styles) -ikkunassa ja valitsemalla alasvetovalikosta Muokkaa (Modify) (kuva alla)

                                    Joitain muutoksia voi tehdä suoraan avautuneessa ikkunassa, mutta paljon lisää muokkausvaihtoehtoja löytyy vasemman alareunan Muotoile (Format) -painikkeen alta avautuvasta valikosta (kuva alla).

                                    Valikosta voi muokata seuraavia seikkoja:

                                    • Fontti (Font): kirjasin eli fontti, fonttikoko, tehosteet (esim. kaikki isolla) jne.
                                    • Kappale (Paragraph): jäsennystaso, tekstin tasaus, sisennykset, väli edeltävään ja seuraavaan kappaleeseen, riviväli, sivunvaihto aina ennen tyyliä jne.
                                    • Sarkaimet (Tabs): sarkainten määrittely eli esim. kuinka pitkän askeleen kursori ottaa, kun painetaan sarkainpainiketta (Tab)
                                    • Reuna (Border): reunaviivojen tyyli, paksuus, väri (tällä voidaan esim. määrittää otsikon alle viiva, joka on koko sivun levyinen)
                                    • Kieli (Language): tekstin kieli, määrittää esim. oikeinkirjoituksen ja tavutuksen toiminnan
                                    • Kehys (Frame): kehysten lisääminen
                                    • Luku (Numbering): automaattisen numeroinnin lisääminen
                                    • Pikanäppäin (Shortcut key): pikanäppäimen määrittäminen, jolloin tyylin käyttämistä varten ei tarvitse enää avata tyylivalikkoa

                                    Normaali-tyylin muokkaus

                                    Muokkaa Normaali (Normal) -tyyliä seuraavasti (vastaa useimpien oppiaineiden tutkielmaohjeita):
                                    - fontti on Times New Roman ja fonttikoko 12 pt
                                    - tasaus (alignment) molempiin reunoihin
                                    - riviväli (line spacing) on 1,5
                                    - välistys (spacing) eli välimatka edeltävään kappaleeseen on 6 pt ja seuraavaan kappaleeseen 6 pt
                                    - tyylin pikanäppäimeksi (Shortcut key) asetetaan [Ctrl + 0]

                                    Lisäksi on asetuksia, jotka ovat mahdollisesti jo käytössä Normaali (Normal) -tyylissä - tarkista kuitenkin:
                                    kieli on suomi (valitse tarvittaessa jokin muu kielivaihtoehto)

                                    Kun viet hiiren tyylivalikossa tyylin päälle, näet tyylin ominaisuudet luettelona. Se näyttää nyt suurin piirtein tältä:

                                    word_normal.jpg

                                    Testaa pikanäppäimen toimintaa johonkin dokumentin otsikkoon asettamalla kursori kyseiselle riville ja käyttämällä näppäinyhdistelmää Ctrl + 0. Jos pikanäppäin on asetettu oikein, otsikko muuttuu Normaali (Normal) -tyyliseksi. Voit perua muutoksen samantien näppäinyhdistelmällä cmd + Z.

                                    Lopuksi tallenna valikkokomennolla Aloitus (Home) | Tallenna (Save) tai yksinkertaisesti painamalla levykkeen kuvaa valikkorivin alapuolella.Voit aina tallentaa myös näppäinyhdistelmällä cmd+ S.

                                    Otsikkotyylien muokkaus

                                    Ensimmäisen tason otsikkotyylin muokkaus:

                                    Muokkaa Otsikko 1 (Heading 1) -tyyliä seuraavasti:
                                    fontti on Times New Roman ja fonttikoko 16 pt
                                    - teksti kirjoitetaan kaikki isolla (all caps)
                                    - tasaus (alignment) vasempaan reunaan
                                    riviväli (line spacing) on 1
                                    välistys (spacing) eli välimatka edeltävään kappaleeseen on 0 pt ja seuraavaan kappaleeseen 6 pt
                                    - sivunvaihto ennen (page break before) päälle, jolloin uusi pääluku alkaa aina omalta sivultaan
                                    - tyylin pikanäppäimeksi (shortcut key) asetetaan [Ctrl + 1]

                                    Lisäksi on asetuksia, jotka ovat mahdollisesti jo käytössä Otsikko 1 (Heading 1) -tyylissä - tarkista kuitenkin:
                                    - kieli on suomi (valitse tarvittaessa jokin muu kielivaihtoehto)
                                    - leski- ja orporivien esto (Widow/Orphan control) on käytössä, jolloin kappaleen yksittäiset rivit eivät mene toiselle sivulle
                                    - kappale sidotaan seuraavaan (keep with next) eli otsikko ei koskaan jää yksinään sivun alareunaan, vaan pysyy sitä seuraavan alaotsikon tai tekstikappaleen mukana
                                    -  jäsennystaso (outline level) on Taso 1 (Level 1) eli tyyli on sisällysluettelossa ensimmäisellä tasolla

                                    Koska asiakirjaan tuli lisää sivunvaihtoja, myös sivunumerot muuttuivat. Päivitä sisällysluettelo vastaamaan todellisuutta.

                                    Toisen tason otsikkotyylin muokkaus:

                                      Muokkaa Otsikko 2 (Heading 2) -tyyliä seuraavasti:
                                      - fontti on Times New Roman ja fonttikoko 14 pt
                                      - tasaus (alignment) vasempaan reunaan
                                      - riviväli (line spacing) on 1
                                      - välistys (spacing) eli välimatka edeltävään kappaleeseen on 12 pt ja seuraavaan kappaleeseen 6 pt.
                                      - tyylin pikanäppäimeksi (Shortcut key) asetetaan [Ctrl + 2]

                                      Lisäksi on asetuksia, jotka ovat mahdollisesti jo käytössä Otsikko 2 (Heading 2) -tyylissä - tarkista kuitenkin:
                                      - kieli on suomi (valitse tarvittaessa jokin muu kielivaihtoehto)
                                      - leski- ja orporivien esto (Widow/Orphan control) on käytössä, jolloin kappaleen yksittäiset rivit eivät mene toiselle sivulle
                                      - kappale sidotaan seuraavaan (keep with next) eli otsikko ei koskaan jää yksinään sivun alareunaan, vaan pysyy sitä seuraavan alaotsikon tai tekstikappaleen mukana
                                      - jäsennystaso (outline level) on Taso 2 (Level 2) eli tyyli on sisällysluettelossa toisella tasolla

                                      Otsikoiden numerointi

                                      otsikoiden numerointi

                                      Seminaaritöissä, raporteissa, sopimuksissa ja lukuisissa muissa asiakirjoissa otsikot on usein numeroitu. Word 2010:ssa otsikoiden numerointi samalla kerralla kaikkiin otsikoihin tehdään seuraavasti:

                                      • Valitaan Aloitus | Kappale (Home | Paragraph) -kohdan valikosta Monitasoinen luettelo (Multilevel List) vaihtoehto, jossa jokaisen numeron perässä on teksti Heading + numero (kuva oikealla).

                                       

                                      Aseta otsikkotyyleihin numerointi. Nyt jokaisessa otsikossa dokumentin pääotsikkoa lukuunottamatta pitäisi olla numero. 

                                      Uuden tyylin luominen

                                      Useimmiten Wordin omilla tyyleillä pärjää mainiosti. Joskus tarvitaan kuitenkin sellaista tyyliä, jota valmiissa vaihtoehdoissa ei ole mukana.

                                      Uusi tyyli luodaan Tyylit (Styles) -ikkunan vasemmasta alanurkasta löytyvällä painikkeella New Style (Uusi tyyli) . Avautuvassa ikkunassa

                                      • annetaan nimi uudelle tyylille
                                      • valitaan tyylin lähde (style based on) eli jokin olemassa oleva tyyli, jonka pohjalta uusi tyyli luodaan
                                      • valitaan seuraavan kappaleen tyyli (style for following paragraph)
                                      • muokataan tyylin ulkoasua

                                      Normaalisti tieteellisissä tai asiateksteissä lähdeluettelon tai kirjallisuusluettelon otsikkoa ei ole numeroitu. Korjaa siis asia tässä dokumentissa: Siirrä kursori dokumentin viimeiseen otsikkoon Lähteet. Luo otsikkoa varten siis uusi tyyli, joka pohjautuu tyyliin Otsikko 1 (Heading 1). Uusi tyyli saa olla muuten samanlainen, mutta siinä ei ole numerointia. Numeroinnin pystyt poistamaan kohdassa Muotoile | Numerointi (Format | Numbering)

                                      Uuden tyylin voi luoda myös esimerkiksi silloin, kun osa dokumentista on kirjoitettu eri kielellä. Tällöin erikielisille tekstikappaleille voi luoda oman tyylin, jolloin niille saadaan myös oikean kielen mukainen oikoluku.

                                      Sisällysluettelo

                                      Sisällysluettelon lisääminen

                                      Kun otsikoihin on käytetty valmiita otsikkotyylejä, on sisällysluettelon automaattinen luominen helppoa. Sisällysluettelon voi lisätä kohdasta Document Elements | Table of Contents valitsemalla avautuvasta valikosta

                                      • jonkin valmiista vaihtoehdoista TAI
                                      • toiminnon Lisää sisällysluettelo (Insert table of contents).

                                      Valmiiden vaihtoehtojen mukana tulevat tietyt muotoilut ja Sisällysluettelo-otsikko. Insert | Index and Tables |  Table of Contents -kohdassa pääset mm. valitsemaan, mitkä otsikkotyylit tulevat mukaan sisällysluetteloon kohdasta Näytä tasot (Show levels).

                                      Huom! Sisällysluettelo tulee aina siihen kohtaan, jossa hiiren kursori on, kun ryhdyt lisäämään sisällysluetteloa.

                                        Lisää sisällysluettelo dokumentin alkuun heti pääotsikon alle. Älä valitse valmista vaihtoehtoa, jonka mukana tulee sisällysluettelolle otsikko, vaan käytä Insert | Index and Tables |  Table of Contents) -toimintoa.

                                        Sisällysluettelon päivittäminen

                                        Muista näppäinyhdistelmät: tallenna [Ctrl + S] ja peru edellinen toiminto [Ctrl + Z]

                                        Kun otsikoihin tehdään muutoksia tai dokumenttiin tulee lisää tekstiä niin, että sivunumerot muuttuvat, sisällysluettelo tulee päivittää. Vasta päivittäminen tuo muutokset näkyviin sisällysluettelossa.

                                        Sisällysluettelon voi päivittää

                                        a) klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta sisällysluettelon päällä, valitsemalla avautuvasta valikosta Update Field  ja avautuvasta ikkunasta joko  Update page numbers only tai Update entire table.

                                        Aseta kursori sisällysluettelon ensimmäisen rivin alkuun. Lisää seuraavaksi sivunvaihto dokumentin pääotsikon ja sisällysluettelon väliin valikkokomennolla Lisää (Insert) | Sivunvaihto (Page break). Päivitä sisällysluettelo. Huomaat, miten sisällysluettelon sivunumerot muuttuvat.

                                        Sisällysluettelon tyylien muokkaaminen

                                        Myös sisällysluettelon tyylejä voi muokata. Tyylivalikosta löytyvät tyylit Sisluet1 (TOC1), Sisluet 2 (TOC2) jne. vaikuttavat juuri sisällysluettelon tyyleihin.

                                        Taulukot

                                        Word-ohjelmassa tekstidokumenttiin voi tuoda taulukon kahdella tavalla:

                                        1. lisäämällä dokumenttiin Word-taulukon TAI
                                        2. upottamalla dokumenttiin valmiin Excel-taulukon

                                        Jälkimmäinen vaihtoehto on hyödyllinen silloin, kun kyseessä on mittava numeraalinen aineisto ja/tai sitä joka tapauksessa käsitellään taulukkolaskentaohjelma Excelissä.

                                        Word-taulukon voi lisätä komennolla Insert | Table… tai valitsemalla nauhalta Tables | New ja valitsemalla taulukon sarakkeiden ja rivien määrä.

                                        Olemassa olevan tekstin voi muuntaa taulukoksi valitsemalla tekstin ja käyttämällä komentoa Tables | New |  Convert Text to Table.

                                        Valitse dokumentin toisen luvun Tieto- ja viestintätekniset taitoni sisältö eli luettelo erilaisista taitoalueista. Muunna se taulukoksi, jossa on yksi sarake ja kuusi riviä.

                                        Taulukon muokkaukseen tarkoitettu Table layout on näkyvissä vain silloin, kun kursori on jossain taulukon solussa tai taulukko on valittuna. 

                                        Taulukkotyökalujen avulla voi mm.

                                        • valita taulukolle ulkoasun kohdasta Tables  | Table Styles
                                        • lisätä ja poistaa rivejä ja sarakkeita kohdasta Table layout | Rows and Columns
                                        • jakaa ja yhdistää soluja
                                        • lajitella taulukon tietoja (esimerkiksi järjestää aakkosjärjestykseen)
                                        • lisätä taulukkoon yksinkertaisia laskukaavoja (esimerkiksi summa tai keskiarvo)

                                        a) Lisää taulukkoon viisi saraketta nykyisen sarakkeen oikealle puolelle.
                                        b) Lisää yksi rivi taulukon yläreunaan. Syötä rivin soluihin vasemmalta lähtien seuraavat sisällöt Taito, En hallitse, Alkeet, Perustaidot, Hyvät taidot ja Erinomaiset taidot. 
                                        c) Valitse taulukolle mielestäsi sopiva ulkoasu.
                                        d) Lisää X joka riville siihen taulukon soluun, joka parhaiten kuvaa taitojasi. Voit halutessasi myös lisätä uusia rivejä ja taitoalueita.

                                        Kuvat

                                        Wordissa voi lisätä kuvia valitsemalla Insert -valikosta:

                                        • lataamalla kuvan (Picture) omalta tietokoneelta,
                                        • valitsemalla jonkin ohjelman mukana tulevista ClipArt-kuvista,
                                        • piirtämällä kuvan käyttäen eri vaihtoehtoja Shapes -valikosta,
                                        • piirtämällä kuvan nauhalta löytyvän SmartArt-toiminnon avulla,
                                        • lisäämällä kaavion (Chart), joka havainnollistaa olemassa olevaa tilastoaineistoa

                                        Valitse jokin kuva dokumenttiin liittämistä varten. Se voi olla oma kuvasi tai internetistä hakemasi kuva. Tallenna kuva täysikokoisena U:-asemalle luomaasi kurssin kansioon. Lisää kuva dokumenttiisi sopivaan kohtaan.

                                          Kuvien ja taulukoiden otsikot

                                          Tieteellisessä tekstissä ja muissa ammatillisissa dokumenteissa kuvilla ja taulukoilla on otsikot, jotka on myös useimmiten numeroitu siinä järjestyksessä, kuin ne esiintyvät dokumentissaOtsikkojen lisäämiseen ja numerointiin on oma työkalunsa.

                                          Kuville ja taulukoille voi lisätä yläpalkista valikkokomennolla Insert (Lisää) | Caption (Otsikko), kun kyseinen kuva tai taulukko on valittuna. Avautuvassa ikkunassa valitaan otsikkolaji kohdasta Otsikko (Label) tai luodaan Uusi otsikkolaji (New label). Tällä tavalla lisätyissä otsikoissa on automaattisesti juokseva numerointi. 

                                          Itse otsikon teksti kirjoitetaan ikkunan yläreunassa olevaan kenttään Taulukko 1 (tai muun otsikon) -tekstin perään.

                                          Lisää dokumenttisi taulukoille ja kuville otsikot. Valitse jokaiselle oikea otsikkolaji tai luo uusi otsikkolaji. Kirjoita sitten kuvalle otsikko sivun ylälaidan kentässä ja paina OK.

                                            Jos kuvia tai taulukoita käytetään opintoihin liittyvässä kirjoitustehtävässä tai tutkielmassa, on niihin tärkeä viitata tekstissä ja otsikoida kuvat juoksevasti numeroiden.

                                            Sivunumerointi

                                            Sivunumeroinnin voi lisätä dokumenttiin tai poistaa siitä valikossa Document Elements | Page #. Sivunumerointia lisätessä voidaan valita sen sijainti ja jokin valmis ulkoasumalli.

                                            Sivunumeroista on mahdollista määrittää myös muita asioita valikkokomennolla Insert | Page Numbers. Avautuvassa ikkunassa voi määrittää muun muassa sivunumeroiden

                                            • lukumuodon (Number Format) - tavallisten arabialaisten numeroiden lisäksi esim. negatiiviset arabialaiset numerot tai roomalaiset numerot - ja
                                            • aloittavan numeron (Start at) eli luvun, josta numerointi alkaa.

                                            Lisää sivunumerointi dokumentin alareunan keskelle. Varmista, että numerointi alkaa numerosta 1.

                                            Ylä- ja alatunniste

                                            Ylä- ja alatunniste ovat sivun ylä- ja alareunassa olevat tilat, joihin voidaan joka sivulla samanlaisena tai samantyyppisenä toistuvaa tietoa, kuten dokumentin laatijan nimi, dokumentin nimi, sivunumero tms. Sivunumeron voi lisätä omalla valikkokomennollaan, mutta muuten ylä- ja alatunnistetta voi muokata joko

                                            a) hiiren tuplaklikkauksella sivun yläreunan tai alareunan kohdalla TAI

                                            b) valikkokomennolla Document Elements | Header and Footer | Header) - samoin ylätunnisteen (Footer) osalta. 

                                            Siirry muokkaamaan dokumentin ylätunnistetta tuplaklikkaamalla sivun yläreunan kohdalla. Varmista, että siirryt muokkaamaan tyhjää ylätunnistetta.

                                            ylätunniste_mac

                                            Ylä- ja alatunnisteen muokkausnäkymässä muu osa dokumentista muuttuu himmeäksi ja ylä- ja alatunnisteet erottuvat muusta dokumentista katkoviivoilla. Samalla valintanauhaan ilmestyy uusi välilehti Header & Footer , jonka työkalujen avulla voi muun muassa

                                            • lisätä sivunumeron (Page #) - tarjolla useita vaihtoehtoja sijainnin ja tyylin suhteen
                                            • lisätä päivämäärän ja ajan (Date), jotka voi halutessaan määrittää päivittymään automaattisesti
                                            • määrittää erilaisen ensimmäisen sivun (Different First Page) - näin voi esimerkiksi määrittää, että ylä- ja alatunniste ovat tyhjät dokumentin kansilehdellä
                                            • määrittää erilaiset parilliset ja parittomat sivut (Different Odd & Even Pages) näin voi esimerkiksi määrittää sivunumeron joka toisella sivulla ylä- tai alatunnisteen vasempaan reunaan, joka toisella sivulla oikeaan reunaan, jos dokumentti pitää tulostaa paperille kaksipuolisena

                                              Lisää ylätunnisteen vasempaan reunaan kirjoittajan nimi ja oikeaan reunaan päivämäärä.

                                              Ylä- ja alatunnisteen muokkaustilasta voi poistua joko

                                              a) valitsemalla Ylä- ja alatunnistetyökalut -välilehdellä olevan ruksin tai

                                              b) tuplaklikkaamalla jotain kohtaa muualla dokumentissa eli ylä- tai alatunnisteiden ulkopuolella.

                                              Ylä- ja alatunnisteen ulkoasun muokkaaminen

                                              Myös ylä- ja alatunnisteen ulkonäköä voi muokata tyylien avulla. Tyylivalikosta löytyvät tyylit Ylätunniste (Header) ja Alatunniste (Footer).

                                              Muokkaa Ylätunniste- ja Alatunniste-tyylejä niin, että niissä on sama fontti kuin Normaali-tyylissä, mutta fonttikoko on 1 - 2 pistettä pienempi.

                                              Sivun asetukset

                                              Sivun asetuksiin kuuluvat muun muassa paperin koko ja reunukset eli marginaalit. Asetuksiin pääsee vaikuttamaan valikossa Layout kohdassa Page Setup

                                              Jos dokumentissa on useita osia, voi aina valita koskevatko sivuasetukset nykyistä osaa vai koko dokumenttia.

                                              Reunuksia on valmiina useita erilaisia vaihtoehtoja valikossa Reunukset (Margins). Tarkat luvut on mahdollista syöttää vaihtoehdolla Mukautetut reunukset (Custom margins) avautuvasta ikkunasta. Jos dokumentin aikoo tulostaa kaksipuoleisena, voi määrittää vasemman ja oikean sijaan myös sisä- ja ulkoreunan marginaalin valitsemalla Margins |  Mirror margins.

                                                  Anna koko dokumentin reunuksille seuraavat arvot: ylämarginaali 2,5 cm, alamarginaali 2 cm, vasen 3 cm, oikea 2 cm ja (eri välilehdellä) ylä- ja alatunnisteen etäisyydeksi paperin reunasta 1 cm. 

                                                  Sivun asetuksissa koko dokumentin tai dokumentien osien sisällöt voi järjestää sarakkeittain valikkokomennolla  Layout | Columns. Toimintoa voi käyttää koko asiakirjaan tai valita ensin osan asiakirjasta ja käyttää toimintoa siihen.

                                                  Tulostaminen

                                                  Tulostaminen alkaa Wordissa...

                                                  Tulostaminen tapahtuu valikkokomennolla File | PrintTäällä on mahdollista vielä esikatsella tiedostoa ennen tulostamista ja määrittää tulostusasetukset, esimerkiksi tulostus paperin yhdelle tai molemmille puolille.

                                                  Kampuksella tulostettaessa valitaan tulostimeksi jysecure.

                                                  ...ja jatkuu kampuksen monitoimilaitteilla

                                                  Jyväskylän yliopistossa on keskitetty tulostus- ja kopiointijärjestelmä, jonka ylläpidosta vastaa Yliopistopaino. Opiskelijoiden käytössä on ympäri kampusta monitoimilaitteita, joita voi käyttää tulostamisen lisäksi kopiointiin ja skannaamiseen. Monitoimilaitteelle kirjaudutaan kopioavaimella tai yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja valitaan, mitä omista tulostusjonossa olevista tiedostoista tulostetaan.

                                                  Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet: https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/kayttoohjeet

                                                  PDF-tiedoston luominen tulostustoiminnolla

                                                  Dokumentin voi tallentaa PDF-tiedostoksi toiminnolla File | Save as. PDF-tiedoston voi kuitenkin luoda myös tulostustoiminnolla

                                                  • valitsemalla File | Print ja 
                                                  • valitsemalla avautuvassa ikkunassa tulostimeksi Adobe PDFPDF Creator tai muu vastaava. Jos tulostinvalikossa ei ole sopivaa vaihtoehtoa, niin kotikoneelle voi asentaa esim. PDF Creatorin.
                                                  Tulostustoiminnon avulla on mahdollista luoda PDF-tiedosto myös vain osasta alkuperäistä dokumenttia valitsemalla tulostusikkunassa haluamansa sivut.

                                                    Kielityökalut

                                                    Word 2011 tarkistaa sekä oikeinkirjoituksen että kieliopin dokumenttiin määritellyllä kielellä. Tekstin ja samalla oikoluvun kielen voi määrittää tyyleissä. Normaali (Normal) -tyyli on useimpien muiden tyylien lähteenä, joten kun sen kielen määrittää kirjoituskielekseen, niin myös oikoluku toimii oletusarvoisesti kyseisellä kielellä.

                                                    Oikoluvun voi tehdä milloin tahansa valikkokomennolla Tools Spelling & Grammar.

                                                    Tavutuksen koko asiakirjaan voit asettaa Tools | Hyphenation.

                                                    Automaattisen kielentarkastuksen voi halutessaan ottaa pois päältä kohdasta Word  | Preferences | Automatically correct spelling and formatting as you type).

                                                    Etsi-korvaa-toiminto

                                                    Etsi-korvaa-toiminto on suuri apu pitkissä asiakirjoissa, kun pitää löytää nopeasti jokin tietty kohta tai korjata esimerkiksi vääriä sanamuotoja. Se löytyy ikkunan oikeasta yläkulmasta. Toimintoa voi käyttää koko asiakirjaan tai valita ensin osan asiakirjasta ja käyttää toimintoa siihen.

                                                    Jos etsimisen tarkoituksena on vaihtaa jokin termi toiseen, niin siihen voi käyttää toimintoa Edit | Find... Replace.

                                                    Materiaalin ovat laatineet Pekka Makkonen, Miia Lehtola ja Tanja Välisalo.

                                                    Esitysgrafiikka

                                                    tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 21. syyskuuta 2018, 10.05
                                                    Microsoft PowerPoint 2010

                                                    Esitysgrafiikkaohjelmia käytetään yleisesti erilaisten esitysten tukena. Yleisin esitysgrafiikkaohjelma on Microsoft PowerPoint, jota käytetään myös tässä harjoituksessa. Voit asentaa ohjelman omalle tietokoneellesi Office 365 -palvelusta (llisäohjeet: https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/topic/Ohjelmistot#office-365). Sen vastine ilmaisessa LibreOffice-paketissa on nimeltään Impress.

                                                    Diaesityksen suunnittelu

                                                    Diaesityksen tarkoitus on yleensä

                                                    • havainnollistaa
                                                    • tiivistää
                                                    • korostaa pääkohtia

                                                    Diaesityksen ei tarvitse toistaa koko esityksen sisältöä.

                                                    Hyvässä diaesityksessä

                                                    • yhdellä dialla käsitellään vain yhtä asiaa
                                                    • on yhtenäinen ulkoasu

                                                    Koska diaesitystä yleensä katsellaan näytöltä tai valkokankaalta, on sen rakenteen ja ulkoasun suunnittelussa huomioitava esitystapaan liittyviä suosituksia:

                                                    • Yhdellä dialla saa olla korkeintaan 7 - 10 lyhyttä tekstiriviä.
                                                    • Näytöllä tai valkokankaalla helppolukuisinta on päätteetön fontti (esim. Arial, Verdana).
                                                    • Riittävän suuri fonttikoko, yleensä vähintään 24 pt, helpottaa lukemista, otsikoissa vielä suurempi.
                                                    • Efektejä on käytettävä harkiten (esim. kursivointi, harvennettu merkkiväli tai ISOT KIRJAIMET), sillä pitkissä teksteissä ne vaikeuttavat lukemista
                                                    • Vältä tyypillisiä värisokeille vaikeuksia aiheuttavia väriyhdistelmiä (vihreä + punainen, sininen + vihreä).
                                                    • Värien valinnassa on syytä huomioida riittävän suuri kontrasti eli valoisuuden ero fonttivärin ja taustavärin välillä. Mitä suurempi kontrasti, sitä paremmin teksti erottuu kauas. Myös värisokeiden on helpompi nähdä esitys, jossa kontrasti on suuri.
                                                    • Varmista, että käyttämäsi kuvat ovat teknisesti hyvälaatuisia. Huonolaatuinen kuva näyttäytyy epäselvänä valkokankaalle heijastettaessa.

                                                    Peruskäsitteitä

                                                    Käynnistä Microsoft Office PowerPoint -ohjelma.

                                                    Diaesitys (slide show) koostuu useista dioista (slide). Diat voivat sisältää tekstiä, kuvia, ääniä ja videoita.

                                                    Diaesitystä voi tarkastella usealla eri tavalla. Normaalinäkymässä aktiivinen dia on esillä pääkehyksessä, jossa sitä voi muokata. Vasemmassa reunassa näkyy koko esityksen sisältö. Sitä voi tarkastella Diat (Slides) -näkymässä, jossa dioja voi kopioida, leikata, liittää ja siirtää. Siinä näkyy aktiivisena aina se dia, jota kulloinkin muokataan.

                                                    PP2

                                                    Jäsennys (Outline) -näkymässä voi muokata diojen tekstisisältöä.

                                                    pp3

                                                    Näytä (View) -välilehdeltä voi valita muitakin näkymävaihtoehtoja, mutta palataan niihin tuonnempana.

                                                    Ikkunan alareunassa on tilaa muistiinpanoille, jotka voit jättää itsellesi näkyviin näyttäessäsi esitystä datatykin avulla.

                                                    Esityksen luominen ja tiedostomuodot

                                                    Tiedostossa on yleensä jo valmiina yksi tyhjä dia, jossa on oletuksena otsikkorakenne eli siinä on tekstikentät pääotsikolle ja alaotsikolle. Tekstikenttiin on valmiiksi määritelty toisistaan poikkeavat ulkoasut, jotka heijastavat pää- ja alaotsikon suhdetta toisiinsa.

                                                    Valitse diaesitykselle aihe. Jos haluat tehdä kurssin tehtävän 2 diaesityksen jo näissä harjoituksissa, tutustu tehtävän ohjeisiin Moodlessa.

                                                    Aktivoi vuorollaan molemmat tyhjän dian tekstikentät ja anna esitykselle pääotsikko, esim. Tiedonhaku ja tekijänoikeudet ja anna alaotsikoksi oma  nimesi. 

                                                    Tallenna tiedosto U-asemalle tekemääsi kurssikansioon. Valitse tallennusmuodoksi ohjelman tarjoama tiedostomuoto .pptx.

                                                    Diojen lisääminen ja rakenne

                                                    Diaesitykseen voi lisätä dioja Aloitus (Home) -välilehdeltä Diat | Uusi dia (Slides | New Slide) tai pikakomennolla Ctrl + M.

                                                    Lisää esitykseen seuraavaksi uusi dia.

                                                    Uudessa diassa on oletusarvoisesti otsikkokenttä ja sisältökenttä. Muita asetteluvaihtoehtoja löytyy Aloitus (Home) -valikon kohdasta Diat | Asettelu (Slides | Layout). Sisältökenttään voidaan syöttää tekstiä tai tuoda tai laatia erilaisia kuva-, ääni- tai videoelementtejä. Sisältökentässä on kuvakkeita, jotka kertovat, mitä muuta sisältöä tekstin lisäksi diaan voidaan luoda: Table (taulukko), Chart (kaavio), SmartArt Graphic, Picture from File (kuvatiedosto), Clip Art tai Media Clip (medialeike). Valitsemalla kuvakkeista itselleen sopivan voi diaan luoda muutakin sisältöä kuin tekstiä.

                                                    Anna uuden dian otsikoksi Sisältö. Tähän tulee esityksen jäsennys eli siinä käsiteltävät aiheet, esim. Aihe, Monografia, Artikkeli, Kuvalähteet, ja Opittua

                                                    Ylä- ja alatunnisteet

                                                    Jokaisessa diassa näkyviä tietoja voidaan merkitä alatunnisteeseen, aivan kuten tekstinkäsittelyohjelma Wordissa. Se tapahtuu välilehden Lisää (Insert) -kohdasta Teksti | Ylä- ja alatunniste (Text | Header & Footer).

                                                    Avautuvassa ikkunassa voi

                                                    • asettaa päiväyksen ja jopa ajankohdan, joko automaattisiksi päivittyviksi tai tekstinä
                                                    • lisätä dioihin järjestysnumerot
                                                    • lisätä alatunnisteeseen tekstin, esim. esityksen laatijan nimen
                                                    • valita, että ala- ja ylätunniste eivät tule näkyville otsikkodiaan

                                                    Muutokset hyväksytään painikkeella Käytä kaikissa (Apply to All Slides) tai Käytä (Apply)

                                                    Lisää diaesitykseen päiväys ja oma nimesi. Jätä tiedot kuitenkin pois otsikkodiasta.

                                                    Ulkoasun muokkaaminen

                                                    Esityksen ulkoasua voidaan muokata useilla eri tavoilla ja niiden yhdistelmillä. Helpointa on käyttää valmiita suunnittelumalleja.

                                                    Suunnittelumallit

                                                    Suunnittelumallissa on määritelty valmiiksi dian fontit, värit, listamerkit, taustakuvat jne. Suunnittelumalleja voi selailla Rakenne (Design) -välilehden Teemat (Themes) -kohdan valikosta. Valittua teemaa voi vielä muokata Värit (Colors)-, Fontit (Fonts) ja Tehosteet (Effects) -valikkojen avulla. Valmiiden väripalettien ja fonttiyhdistelmien sijaan voi myös luoda mieleisensä oman yhdistelmän.

                                                    Suunnittelumallia voi käyttää paitsi kaikkiin dioihin myös yhteen diaan tai osaan dioista. Se onnistuu

                                                    • valitsemalla ensin vasemman reunan Diat (Slides) -valikosta halutut diat - usean dian valitseminen hiirellä onnistuu, kun pidetään samalla Ctrl-painike alaspainettuna ja
                                                    • valitsemalla suunnittelumallin hiiren oikealla painikkeella ja avautuvasta valikosta vaihtoehdon Käytä valituissa (Apply to Selected Slides).

                                                    Käytä diaesitykseen mieleistäsi teemaa. Muokkaa sitä tarvittaessa.

                                                    Kuvat ja kaaviot

                                                    Dian sisältökentässä olevilla painikkeilla on mahdollista lisätä diaan kuvia kahdella tavalla:

                                                    • Lisää kuva (Insert Picture from File) mahdollistaa tietokoneelle tallennettujen kuvien lisäämisen
                                                    • Clip Art -toiminnolla voi diaan lisätä Office-ohjelmistojen mukana tulevia piirroskuvia

                                                    Kuvia voi muokata valitsemalla kuvan ja siirtymällä ylävalikon kohtaan Muotoile (Format). Siellä on mahdollista muokata mm. kuvan kokoa ja valoisuutta, rajata kuvaa tai lisätä sille kehykset tai erilaisia efektejä. 

                                                    Kaavioita voi myös lisätä kahdella tavalla:

                                                    • Lisää kaavio (Insert Chart) -toiminnolla voidaan diaesitykseen lisätä kaavio, joka perustuu Excel-tiedostoon syötettäviin tietoihin.
                                                    • SmartArt-toiminnolla lisätään kaavioita, joilla havainnollistetaan mm. erilaisia hierarkkisia tai syy-seuraus-suhteita

                                                    Kuvaruutukaappaus

                                                    Joskus esityksissä on tarpeen käyttää kuvaruutukaappauksia. Niitä voi lisätä PowerPointissa oman tietokoneen näytöstä kahdella tavalla:

                                                    • Lisää | Näyttökuva (Insert | Screenshot) tai
                                                    • näppäimistöltä löytyvällä Prnt Scrn -painikkeella (Print Screen), jolloin kuva tallentuu leikepöydälle ja sen voi liittää tyhjään Liitä (Paste) tai Ctrl + V -näppäinyhdistelmällä.

                                                    Kuvaruutukaapausta on yleensä tarpeen pienentää, jotta se mahtuu dialle. Ruutukaappauksia voi muokata samaan tapaan kuin muitakin kuvia.

                                                    Tekstikehykset

                                                    Diaan voi lisätä tekstiä haluamiinsa kohtiin tekstikehyksien avulla. Tekstikehyksen lisääminen onnistuu

                                                    • valitsemalla Lisää (Insert) -välilehdeltä kohta Tekstiruutu (Text Box),
                                                    • maalaamalla hiirellä nelikulmainen alue haluamaasi kohtaan diassa ja
                                                    • kirjoittamalla teksti.

                                                    Lisää seuraavaksi diaesitykseen uusia dioja ja niihin sisältöä tehtävän 2 ohjeiden mukaisesti.
                                                    1. Käytä kuvakaappauksia tiedonhankinnan vaiheiden kuvaamiseen.
                                                    2. Käytä piirtotyökaluja. Esimerkiksi nuolet, viivat ja kehykset auttavat selventämään prosessia.
                                                    3. Luo diaan ainakin yksi SmartArt-kaavio. Sillä voit esimerkiksi selventää tiedonhaun prosessia.
                                                    Käytä tarpeen mukaan myös muita kuin Otsikko ja sisältö (Title and Content) -asetteluja. 

                                                    Esityksen katseleminen

                                                    Diaesityksen käynnistäminen

                                                    Valmista diaesitystä voidaan katsella valikkokomennolla Diaesitys | Alusta (Slide Show | From Beginning) tai painamalla pikanäppäintä F5.

                                                    Diaesityksen voi myös aloittaa parhaillaan valittuna olevasta diasta, eikä esityksen alusta, valitsemalla Diaesitys | Nykyisestä diasta (Slide Show | From Current Slide) tai painamalla näppäinyhdistelmää Shift + F5.

                                                    Diojen välillä liikkuminen

                                                    Seuraavan dian voi valita

                                                    • välilyöntinäppäimellä,
                                                    • hiiren vasemmalla painikeeella tai
                                                    • näppäimistön nuolinäppäimellä.

                                                    Edellisen dian voi valita vasemmalla nuolinäppäimellä.

                                                    Esityksestä voit poistua painamalla Esc-näppäintä tai esityksen loputtua painamalla hiiren vasenta painiketta tai välilyöntinäppäintä.

                                                    Katso tekemäsi esitys.

                                                    Kun esitystä näytetään datatykin avulla, niin itse tietokoneelle voi jättää näkymän, jossa ovat esillä myös muistiinpanot. Tämä edellyttää Diaesitys (Slide Show) -välilehden kohdan Näytöt | Näytä esittäjänäkymä (Monitors | Use Presenter View) valintaa.

                                                    Siirtymät ja animaatiot

                                                    Esitykseen voi myös tuoda liikettä lisäämällä

                                                    • siirtymiä diojen välille ja
                                                    • animaatioita itse dioihin.

                                                    Siirtymät

                                                    Siirtymät (Transitions) -välilehdellä voi määrittää, millä tavalla kuhunkin diaan siirrytään. Siirtymän voi määrittää

                                                    • yhteen diaan tai osaan dioista valitsemalla ne ja valitsemalla sen jälkeen mieleinen siirtymä Siirtymä tähän diaan (Transition to This Slide) -valikosta tai
                                                    • kaikkiin dioihin kerralla valitsemalla mieleinen siirtymä ja Ajoitus | Käytä kaikissa (Timing | Apply to All).

                                                    Lisää esitykseen mieleisesi siirtymä.

                                                    Siirtymiä voi myös ajoittaa kohdassa Ajoitus (Timing), jossa on mahdollista määrittää siirtymäanimaation kesto (Duration) ja milloin siirrytään seuraavaan diaan (joko hiiren klikkauksella tai tietyn ajan jälkeen).

                                                    Animaatio

                                                    Dian yksittäisille elementeille voi myös määrittää erilaisia animaatioita Animaatiot (Animations) -välilehdellä. Kun animaatio on valittu, sitä voidaan vielä hienosäätää kohdasta Tehosteen asetukset (Effect Options).

                                                    Animaation ajoitukseen voi vaikuttaa kohdassa Ajoitus (Timing). Siinä on mahdollista määrittää

                                                    • milloin animaatio käynnistyy: hiiren klikkauksella, edellisen kanssa eli esim. dian vaihtumisen jälkeen vai edellisen jälkeen
                                                    • animaation kesto
                                                    • viive eli aika, joka kuluu ennen kuin animaatio käynnistyy

                                                    Lisää animaatio esitykseen luomaasi SmartArt-kaavioon. Luo animaatio, jossa jokainen kaavion osa tulee esille eri aikaan.

                                                      Dian eri osille on mahdollista määritellä toisistaan poikkeavat animaatiot avaamalla Animaatioruutu (Animation Pane). Ruudussa jokainen elementti näkyy omalla rivillään. Jos näin ei ole, niin yhden rivin alla näkyvällä nuolipainikkeella saa esille kaikki dian animoidut elementit.

                                                        Voit luoda animaatioita myös diaesityksen muille sivuille.

                                                        PowerPoint-esityksen tulostaminen tai tallentaminen pdf-tiedostona

                                                        PowerPoint-esityksen tulostamisessa ja pdf-tiedostoksi tallentamisessa on huomattavasti enemmän vaihtoehtoja kuin vaikkapa tekstiasiakirjan tulostamisessa. 

                                                        Tiedosto | Tulosta (File | Print) -toiminnolla avautuvat tulostusvaihtoehdot. PowerPointissa on mahdollista valita, missä muodossa sisällön tulostaa. Vaihtoehtoja ovat:

                                                        • diat,
                                                        • diat ja muistiinpanot
                                                        • pelkkä jäsennys eli diojen tekstisisällöt

                                                        Jos haluaa tulostaa enemmän kuin yhden dian arkille, voi valita miten monta diaa yhdelle arkille tulostuu: 2, 3, 4, 6 tai 9. Kolmen dian vaihtoehdossa diojen viereen jää muistiinpanotilaa.

                                                        Tallennettaessa pdf-tiedostoksi useamman dian tallentaminen arkille onnistuu, kun pdf-tiedoston luominen tehdään Tulosta (Print) -toiminnon kautta ja tulostimeksi valitaan jokin pdf-ajuri.

                                                        Tee esityksestäsi pdf-tiedosto, jossa on tilaa muistiinpanoille.

                                                        Perustyyli ja PowerPoint-mallin tallennus

                                                        Perustyyli

                                                        Kuten Wordissa voi muokata tyylejä ja tallentaa asiakirjamalleja, niin PowerPointissakin voi muokata esityksen perustyylejä. Niitä voi muokata valitsemalla Näytä (View) | Dian perustyyli (Slide Master). Avautuvassa perustyylinäkymässä varsinainen esitys jää piiloon. Lisäksi sivun yläreunaan tulee näkyviin uusi työkaluvalikko.

                                                        Dian perustyyli

                                                        Perustyylissä tehdyt muokkaukset vaikuttavat koko dokumenttiin hiemaan samaan tapaan kuin tyylit tekstinkäsittelyohjelmassa. Kun muutokset on tehty, esitykseen palataan sulkemalla perustyylinäkymä työkalupalkissa olevalla painikkeella.

                                                        PowerPoint-mallin tallentaminen

                                                        Jos johonkin valmiista malleista tekee muutoksia, joita haluaa käyttää myöhemminkin, kannattaa luoda PowerPoint-malli aivan kuin Wordissa voi luoda asiakirjamallin.

                                                        PowerPoint-mallin luominen tapahtuu

                                                        • poistamalla dokumentista kaikki tekstit ja kuvat ja
                                                        • valitsemalla Tiedosto | Tallenna nimellä (File | Save as) ja siinä tallennusmuodoksi PowerPoint-malli (PowerPoint Template), jonka tiedostopääte on .potx, ja tallennuspaikaksi Microsoft Officen Templates -kansio

                                                        Kurssimateriaalin on laatinut Tanja Välisalo.

                                                        Esitysgrafiikka Mac-koneille

                                                        tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 21. syyskuuta 2018, 10.06
                                                        Microsoft PowerPoint 2011

                                                        Esitysgrafiikkaohjelmia käytetään yleisesti erilaisten esitysten tukena. Yleisin esitysgrafiikkaohjelma on Microsoft PowerPoint, jota käytetään myös tässä harjoituksessa. Sen vastine ilmaisessa OpenOffice.org -paketissa on nimeltään Impress.

                                                        Diaesityksen suunnittelu

                                                        Diaesityksen tarkoitus on yleensä

                                                        • havainnollistaa
                                                        • tiivistää
                                                        • korostaa pääkohtia

                                                        Diaesityksen ei tarvitse toistaa koko esityksen sisältöä.

                                                        Hyvässä diaesityksessä

                                                        • yhdellä dialla käsitellään vain yhtä asiaa
                                                        • on yhtenäinen ulkoasu

                                                        Koska diaesitystä yleensä katsellaan näytöltä tai valkokankaalta, on sen rakenteen ja ulkoasun suunnittelussa huomioitava esitystapaan liittyviä suosituksia:

                                                        • Yhdellä dialla saa olla korkeintaan 7 - 10 lyhyttä tekstiriviä.
                                                        • Näytöllä tai valkokankaalla helppolukuisinta on päätteetön fontti (esim. Arial, Verdana).
                                                        • Riittävän suuri fonttikoko, yleensä vähintään 24 pt, helpottaa lukemista, otsikoissa vielä suurempi.
                                                        • Efektejä on käytettävä harkiten (esim. kursivointi, harvennettu merkkiväli tai ISOT KIRJAIMET), sillä pitkissä teksteissä ne vaikeuttavat lukemista
                                                        • Vältä tyypillisiä värisokeille vaikeuksia aiheuttavia väriyhdistelmiä (vihreä + punainen, sininen + vihreä).
                                                        • Värien valinnassa on syytä huomioida riittävän suuri kontrasti eli valoisuuden ero fonttivärin ja taustavärin välillä. Mitä suurempi kontrasti, sitä paremmin teksti erottuu kauas. Myös värisokeiden on helpompi nähdä esitys, jossa kontrasti on suuri.
                                                        • Varmista, että käyttämäsi kuvat ovat teknisesti hyvälaatuisia. Huonolaatuinen kuva näyttäytyy epäselvänä valkokankaalle heijastettaessa.

                                                        Peruskäsitteitä

                                                        Käynnistä Microsoft Office PowerPoint -ohjelma.

                                                        Diaesitys (slide show) koostuu useista dioista (slide). Diat voivat sisältää tekstiä, kuvia, ääniä ja videoita.

                                                        Diaesitystä voi tarkastella usealla eri tavalla. Normaalinäkymässä aktiivinen dia on esillä pääkehyksessä, jossa sitä voi muokata. Vasemmassa reunassa näkyy koko esityksen sisältö. Sitä voi tarkastella Diat (Slides) -näkymässä, jossa dioja voi kopioida, leikata, liittää ja siirtää. Siinä näkyy aktiivisena aina se dia, jota kulloinkin muokataan.

                                                        Jäsennys (Outline) -näkymässä voi muokata diojen tekstisisältöä.

                                                        Ikkunan alareunassa on tilaa muistiinpanoille.

                                                        Esityksen luominen

                                                        Tiedostossa on yleensä jo valmiina yksi tyhjä dia, jossa on oletuksena otsikkorakenne eli siinä on tekstikentät pääotsikolle ja alaotsikolle. Tekstikenttiin on valmiiksi määritelty toisistaan poikkeavat ulkoasut, jotka heijastavat pää- ja alaotsikon suhdetta toisiinsa.

                                                        Valitse diaesitykselle aihe. Jos haluat tehdä kurssin tehtävän 2 diaesityksen jo näissä harjoituksissa, tutustu tehtävän ohjeisiin Moodlessa.

                                                        Aktivoi vuorollaan molemmat tyhjän dian tekstikentät ja anna esitykselle pääotsikko, esim. Tiedonhaku ja tekijänoikeudet ja anna alaotsikoksi oma  nimesi. 

                                                        Tallenna tiedosto U-asemalle tekemääsi kurssikansioon. Valitse tallennusmuodoksi ohjelman tarjoama tiedostomuoto .pptx.

                                                        Diojen lisääminen

                                                        Diaesitykseen voi lisätä dioja Aloitus (Home) -välilehdeltä Diat | Uusi dia (Slides | New Slide) tai pikakomennolla Shift + cmd + N.

                                                        Lisää esitykseen seuraavaksi uusi dia.

                                                        Uudessa diassa on oletusarvoisesti otsikkokenttä ja sisältökenttä. Muita asetteluvaihtoehtoja löytyy Aloitus (Home) -valikon kohdasta Diat | Asettelu (Slides | Layout). Sisältökenttään voidaan syöttää tekstiä tai tuoda tai laatia erilaisia kuva-, ääni- tai videoelementtejä. Sisältökentässä on kuvakkeita, jotka kertovat, mitä muuta sisältöä tekstin lisäksi diaan voidaan luoda: Table (taulukko), Chart (kaavio), SmartArt Graphic, Picture from File (kuvatiedosto), Clip Art tai Media Clip (medialeike). Valitsemalla kuvakkeista itselleen sopivan voi diaan luoda muutakin sisältöä kuin tekstiä.

                                                        Syötä dian otsikoksi SisältöTähän tulee esityksen jäsennys eli siinä käsiteltävät aiheet, esim. Aihe, Monografia, Artikkeli, Kuvalähteet, ja Opittua

                                                        Ylä- ja alatunnisteet

                                                        Jokaisessa diassa näkyviä tietoja voidaan merkitä alatunnisteeseen, aivan kuten tekstinkäsittelyohjelma Wordissa. Se tapahtuu valikosta Lisää (Insert) kohdasta Ylä- ja alatunniste (Text | Header & Footer). Avautuvassa ikkunassa voi

                                                        • asettaa päiväyksen ja jopa ajankohdan, joko automaattisiksi päivittyviksi tai tekstinä
                                                        • lisätä dioihin järjestysnumerot
                                                        • lisätä alatunnisteeseen tekstin, esim. esityksen laatijan nimen
                                                        • valita, että ala- ja ylätunniste eivät tule näkyville otsikkodiaan

                                                        Muutokset hyväksytään painikkeella Käytä kaikissa (Apply to All) tai Käytä (Apply)

                                                        Lisää diaesitykseen päiväys ja oma nimesi. Jätä tiedot kuitenkin pois otsikkodiasta.

                                                        Ulkoasun muokkaaminen

                                                        Esityksen ulkoasua voidaan muokata useilla eri tavoilla ja niiden yhdistelmillä. Helpointa on käyttää valmiita suunnittelumalleja.

                                                        Suunnittelumallit

                                                        Suunnittelumallissa on määritelty valmiiksi dian fontit, värit, listamerkit, taustakuvat jne. Suunnittelumalleja voi selailla Teemat  (Themes) -välilehdeltä. Valittua teemaa voi vielä muokata Värit (Colors)- ja  Fontit (Fonts) -valikkojen avulla. Valmiiden väripalettien ja fonttiyhdistelmien sijaan voi myös luoda mieleisensä oman yhdistelmän.

                                                        Suunnittelumallia voi käyttää paitsi kaikkiin dioihin myös yhteen diaan tai osaan dioista. Se onnistuu

                                                        • valitsemalla ensin vasemman reunan Diat (Slides) -valikosta halutut diat - usean dian valitseminen hiirellä onnistuu, kun pidetään samalla cmd-painike alaspainettuna ja
                                                        • valitsemalla suunnittelumallin hiiren oikealla painikkeella ja avautuvasta valikosta vaihtoehdon Käytä valituissa (Apply to Selected Slides).

                                                        Käytä dioihin mieleistäsi teemaa. Muokkaa sitä tarvittaessa.

                                                        Kuvat ja kaaviot

                                                        Dian sisältökentässä olevilla painikkeilla on mahdollista lisätä diaan kuvia kahdella tavalla:

                                                        • Lisää kuva (Insert Picture from File) mahdollistaa tietokoneelle tallennettujen kuvien lisäämisen
                                                        • Clip Art -toiminnolla voi diaan lisätä Office-ohjelmistojen mukana tulevia piirroskuvia

                                                        Kuvia voi muokata valitsemalla kuvan ja siirtymällä ylävalikon kohtaan Muotoile (Format). Siellä on mahdollista muokata mm. kuvan kokoa ja valoisuutta, rajata kuvaa tai lisätä sille kehykset tai erilaisia efektejä. 

                                                        Kaavioita voi myös lisätä kahdella tavalla:

                                                        • Lisää kaavio (Insert Chart) -toiminnolla voidaan diaesitykseen lisätä kaavio, joka perustuu Excel-tiedostoon syötettäviin tietoihin.
                                                        • SmartArt-toiminnolla lisätään kaavioita, joilla havainnollistetaan mm. erilaisia hierarkkisia tai syy-seuraus-suhteita

                                                        Kuvaruutukaappaus

                                                        Joskus esityksissä on tarpeen käyttää kuvaruutukaappauksia. Niitä voi lisätä PowerPointissa oman tietokoneen näytöstä kahdella tavalla:

                                                        • Lisää | Näyttökuva (Insert | Screenshot) tai
                                                        • näppäimistöltä löytyvällä Prnt Scrn -painikkeella (Print Screen), jolloin kuva tallentuu leikepöydälle ja sen voi liittää tyhjään Liitä (Paste) tai cmd + V -näppäinyhdistelmällä.

                                                        Kuvaruutukaapausta on yleensä tarpeen pienentää, jotta se mahtuu dialle. Ruutukaappauksia voi muokata samaan tapaan kuin muitakin kuvia.

                                                        Tekstikehykset

                                                        Diaan voi lisätä tekstiä haluamiinsa kohtiin tekstikehyksien avulla. Tekstikehyksen lisääminen onnistuu

                                                        • valitsemalla Lisää (Insert) -välilehdeltä kohta Tekstiruutu (Text Box),
                                                        • maalaamalla hiirellä nelikulmainen alue haluamaasi kohtaan diassa ja
                                                        • kirjoittamalla teksti.

                                                        Lisää seuraavaksi diaesitykseen uusia dioja ja niihin sisältöä tehtävän 2 ohjeiden mukaisesti.
                                                        1. Käytä kuvakaappauksia tiedonhankinnan vaiheiden kuvaamiseen.
                                                        2. Käytä piirtotyökaluja. Esimerkiksi nuolet, viivat ja kehykset auttavat selventämään prosessia.
                                                        3. Luo diaan ainakin yksi SmartArt-kaavio. Sillä voit esimerkiksi selventää tiedonhaun prosessia.
                                                        Käytä tarpeen mukaan myös muita kuin Otsikko ja sisältö (Title and Content) -asetteluja. 

                                                        Esityksen katseleminen

                                                        Diaesityksen käynnistäminen

                                                        Valmista diaesitystä voidaan katsella valikkokomennolla Diaesitys | Alusta (Slide Show | From Beginning) tai painamalla pikanäppäintä Shift + cmd + Enter.

                                                        Diaesityksen voi myös aloittaa parhaillaan valittuna olevasta diasta, eikä esityksen alusta, valitsemalla Diaesitys | Nykyisestä diasta (Slide Show | From Current Slide) tai painamalla näppäinyhdistelmää cmd + Enter.

                                                        Diojen välillä liikkuminen

                                                        Seuraavan dian voi valita

                                                        • välilyöntinäppäimellä,
                                                        • hiiren vasemmalla painikeeella tai
                                                        • näppäimistön nuolinäppäimellä.

                                                        Edellisen dian voi valita vasemmalla nuolinäppäimellä.

                                                        Esityksestä voit poistua painamalla Esc-näppäintä tai esityksen loputtua painamalla hiiren vasenta painiketta tai välilyöntinäppäintä.

                                                        Katso tekemäsi esitys.

                                                        Kun esitystä näytetään datatykin avulla, niin itse tietokoneelle voi jättää näkymän, jossa ovat esillä myös muistiinpanot. Tämä edellyttää Diaesitys (Slide Show) -välilehden kohdan Setting for Two Displays | Use Presenter View valintaa.

                                                        Siirtymät ja animaatiot

                                                         

                                                        Esitykseen voi myös tuoda liikettä lisäämällä

                                                        • siirtymiä diojen välille ja
                                                        • animaatioita itse dioihin.

                                                        Siirtymät

                                                        Siirtymät (Transitions) -välilehdellä voi määrittää, millä tavalla kuhunkin diaan siirrytään. Siirtymän voi määrittää

                                                        • yhteen diaan tai osaan dioista valitsemalla ne ja valitsemalla sen jälkeen mieleinen siirtymä Siirtymä tähän diaan (Transition to This Slide) -valikosta tai
                                                        • kaikkiin dioihin kerralla valitsemalla mieleinen siirtymä ja Apply To All Slides).

                                                        Lisää esitykseen mieleisesi siirtymä.

                                                        Siirtymiä voi myös ajoittaa kohdassa Advance Slide, jossa on mahdollista määrittää siirtymäanimaation kesto (Duration) ja milloin siirrytään seuraavaan diaan (joko hiiren klikkauksella tai tietyn ajan jälkeen).

                                                        Animaatio

                                                        Dian yksittäisille elementeille voi myös määrittää erilaisia animaatioita Animations -välilehdellä. Kun animaatio on valittu, sitä voidaan vielä hienosäätää kohdasta Effect Options.

                                                        Animaation ajoitukseen voi vaikuttaa kohdassa Animation Options. Siinä on mahdollista määrittää

                                                        • milloin animaatio käynnistyy: hiiren klikkauksella, edellisen kanssa eli esim. dian vaihtumisen jälkeen vai edellisen jälkeen
                                                        • animaation kesto
                                                        • viive eli aika, joka kuluu ennen kuin animaatio käynnistyy

                                                        Lisää animaatio esitykseen luomaasi SmartArt-kaavioon. Luo animaatio, jossa jokainen kaavion osa tulee esille eri aikaan.

                                                          Dian eri osille on mahdollista määritellä toisistaan poikkeavat animaatiot avaamalla Animations | Reorder. Avautuneessa Custom Animation -ikkunassa pääset muokkaamaan animaatiota. Ruudussa jokainen elementti näkyy omalla rivillään. J

                                                            Voit luoda animaatioita myös diaesityksen muille sivuille.

                                                            PowerPoint-esityksen tulostaminen tai tallentaminen pdf-tiedostona

                                                            PowerPoint-esityksen tulostamisessa ja pdf-tiedostoksi tallentamisessa on huomattavasti enemmän vaihtoehtoja kuin vaikkapa tekstiasiakirjan tulostamisessa. 

                                                            Tiedosto | Tulosta (File | Print) -toiminnolla avautuvat tulostusvaihtoehdot. PowerPointissa on mahdollista valita, missä muodossa sisällön tulostaa. Vaihtoehtoja ovat:

                                                            • diat,
                                                            • diat ja muistiinpanot
                                                            • pelkkä jäsennys eli diojen tekstisisällöt

                                                            Jos haluaa tulostaa enemmän kuin yhden dian arkille, voi valita miten monta diaa yhdelle arkille tulostuu: 2, 3, 4, 6 tai 9. Kolmen dian vaihtoehdossa diojen viereen jää muistiinpanotilaa.

                                                            Tallennettaessa pdf-tiedostoksi useamman dian tallentaminen arkille onnistuu, kun pdf-tiedoston luominen tehdään Tulosta (Print) -toiminnon kautta ja valitaan lopuksi tulostusikkunan vasemmasta alanurkasta PDF.

                                                            Tee esityksestäsi pdf-tiedosto, jossa on tilaa muistiinpanoille.

                                                            Perustyyli ja PowerPoint-mallin tallennus

                                                            Perustyyli

                                                            Kuten Wordissa voi muokata tyylejä ja tallentaa asiakirjamalleja, niin PowerPointissakin voi muokata esityksen perustyylejä. Niitä voi muokata valitsemalla Näytä (View) | Dian perustyyli (Slide Master). Avautuvassa perustyylinäkymässä varsinainen esitys jää piiloon. Lisäksi sivun yläreunaan tulee näkyviin uusi työkaluvalikko.

                                                            Dian perustyyli

                                                            Perustyylissä tehdyt muokkaukset vaikuttavat koko dokumenttiin. Kun muutokset on tehty, esitykseen palataan sulkemalla perustyylinäkymä työkalupalkissa olevalla painikkeella.

                                                            PowerPoint-mallin tallentaminen

                                                            Jos johonkin valmiista malleista tekee muutoksia, joita haluaa käyttää myöhemminkin, kannattaa luoda PowerPoint-malli aivan kuin Wordissa voi luoda asiakirjamallin.

                                                            PowerPoint-mallin luominen tapahtuu

                                                            • poistamalla dokumentista kaikki tekstit ja kuvat
                                                            • valitsemalla Tiedosto | Tallenna nimellä (File | Save as) ja siinä tallennusmuodoksi PowerPoint-malli (PowerPoint Template), jonka tiedostopääte on .potx, ja tallennuspaikaksi Microsoft Officen Templates -kansio

                                                            Kurssimateriaalin on laatinut Tanja Välisalo.

                                                            Taulukkolaskenta

                                                            tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 05. syyskuuta 2018, 10.55

                                                            Taulukkolaskentaohjelmat ovat numeerisen ja tilastollisen tiedon tarkasteluun ja muokkaamiseen tarkoitettuja ohjelmia. Yleisin näistä on Microsoft Excel, jota käytämme myös tässä harjoituksessa. Voit asentaa ohjelman omalle tietokoneellesi Office 365 -palvelusta (llisäohjeet: https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/topic/Ohjelmistot#office-365.) Ilmainen taulukkolaskentaohjelma on esimerkiksi LibreOffice Calc.

                                                            Taulukkolaskentaohjelmia voi käyttää arkipäivän apuvälineenä, esimerkiksi tulojen ja menojen tarkkailussa tai työtuntikirjanpidossa, mutta myös tutkimustarkoituksissa tilastollista tietoa tarkasteltaessa. Ohjelmassa voi suorittaa kaikkia peruslaskutoimituksia mutta myös mutkikkaampia kaavoja. Taulukkojen tietoja voidaan esittää myös erilaisina graafisina kaavioina.

                                                            Tämän sivun materiaalissa esitellään Excelin perustoiminnot ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia. Itsenäisesti voi perehtyä myös Microsoft Officen omiin ohjeisiin.

                                                            Tarvitset harjoitusta varten tiedoston, jossa on valmiina numeraalista dataa. Lataa tiedosto Kulut.xlsx ja tallenna se henkilökohtaiselle verkkolevyllesi kurssia varten luomaasi kansioon. 

                                                            Microsoft Excelin käyttö

                                                            Käyttöliittymä

                                                            Käynnista Microsoft Excel -ohjelma. Avatessasi ohjelman avautuu myös tyhjä dokumentti eli työkirja (workbook)

                                                            excel1.jpg

                                                            Yhdessä työkirjassa eli tiedostossa voi olla useita laskentataulukoita (sheets). Uudessa työkirjassa niitä on oletuksena kolme (3). Kulloinkin työstettävää laskentataulukkoa voi vaihtaa näytön alalaidasta. Alareunassa laskentataulukkoja voi myös lisätä, poistaa ja nimetä uudelleen. Niiden keskinäistä järjestystä voi muokata raahaamalla.

                                                            Laskentataulukon muodostavat rivit (rows) ja sarakkeet (columns). Molempia voidaan lisätä, poistaa ja järjestellä uudelleen. Rivit on merkitty numeroin (1, 2, 3...) ja sarakkeet kirjaimin (A, B, C jne., aakkosten loputtua kirjainyhdistelmin AA, AB jne.).

                                                            Solu (cell) on rivin ja sarakkeen risteyskohdassa oleva yksittäinen ruutu. Soluja kutsutaan numero-kirjainyhdistelmillä. Esimerkiksi sarakkeen D ja rivin 13 risteyskohdassa oleva solu on D13.

                                                            Solualue (cell area) on usean vierekkäin sijaitsevan solun muodostama nelikulmainen alue. Solualuetta kuvataan sen vasemman yläkulman ja oikean alakulman soluilla. Esimerkiksi solut B2, B3, B4, C2, C3 ja C4 sisältävä solualue on B2:C4.

                                                            Taulukoiden nimeäminen

                                                            Aloitus (Home) -välilehden valikossa Solut | Muotoile (Cells | Format) voi muokata laskentatulukon nimeä. Ohjelmaikkunan alalaidassa näkyvä taulukon nimi aktivoituu ja sen tilalle voi suoraan syöttää uuden. Sama onnistuu myös tuplaklikkaamalla taulukon nimeä. Muutos hyväksytään Enter-painikkeella.

                                                            Laskentataulukon nimeäminen uudelleen

                                                            Avaa tiedosto Kulut.xlsx. Huomaat, että laskentataulukossa on kaksi välilehteä, joilla on nimet Verotus ja Arvosanat. Muuta Arvosanat -laskentataulukon nimeksi Arvosanat 2012.

                                                            Taulukon alueiden valinta

                                                            Tyhjässä työkirjassa on valmiiksi aktivoituna eli valittuna solu A1. Solujen välillä voi liikkua nuolinäppäimillä. Jos samalla pidetään Shift-painiketta alaspainettuna, saadaan valittua kokonaisia solualueita. Soluja ja solualueita voi valita myös hiirellä klikkailemalla ja maalaamalla. Valitun alueen kaikki solut voi yhtäaikaisesti tyhjentää sisällöstä tai niiden sisällän ulkoasua (fontti, väri, taustaväri jne.) voi muotoilla.

                                                            Rivin valinta tapahtuu klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella rivin numeroa. Sarakkeen valinta tapahtuu klikkaamalla sarakkeen kirjainta. Koko taulukko valitaan klikkaamalla numerosarakkeen ja kirjainrivin kulmassa taulukon vasemmassa ylänurkassa olevaa harmaata neliötä. Valittu alue näkyy korostuneena. Valinnan voi perua klikkaamalla missä tahansa laskentataulukon alueella.

                                                            Rivin tai sarakkeen voi poistaa valitsemalla sen ja käyttämällä Aloitus (Home) -välilehdeltä valikkokomentoa Poista (Delete) | Poista rivejä / sarakkeita (Delete Rows / Columns).

                                                              Poista Verotus-taulukosta ylimääräiset sarakkeet A ja C.
                                                              Poista Arvosanat 2012 -taulukosta ylimääräiset sarakkeet A ja B ja ylimääräinen rivi 1.

                                                              Tietojen syöttäminen

                                                              Tietoja voi syöttää Excelissä joko

                                                              • aktivoimalla solu ja syöttämällä tietoja suoraan siihen tai
                                                              • aktivoimalla solu ja syöttämällä tietoja kaavariville.

                                                              Kummassa tahansa kohdassa syötätkin tietoja, ne näkyvät molemmissa (ks. kuva alla).

                                                              excel_input.jpg

                                                                Verotus-laskentataulukosta puuttuu vielä tietoja. Täydennä siihen vuodelle 2007 kannettaviin tietokoneisiin kohdistuneita kuluja 1 000 euroa.

                                                                Rivejä tai sarakkeita voi lisätä myös jälkikäteen Aloitus (Home) -välilehden kohdasta Solut | Lisää (Cells | Insert) tai valitsemalla rivin tai sarakkeen ja sen jälkeen hiiren oikean painikkeen klikkauksella avautuvasta valikosta vaihtoehdon Lisää (Insert).

                                                                Verotus-laskentataulukosta on unohtunut vuonna 2011 hankittu 800 euron arvoinen dataprojektori. Lisää sitä  varten oma rivi ja lisää puuttuvat tiedot. Muista aakkosjärjestys eli lisää projektori ensimmäiseksi kulukohteeksi kannettavan tietokoneen yläpuolelle.

                                                                Kopiointi ja liittäminen

                                                                Excelissä voit kopioida ja liittää soluja käyttäen tuttuja näppäinkomentoja

                                                                • kopiointi [Ctrl + C]
                                                                • leikkaaminen [Ctrl + X]
                                                                • liittäminen [Ctrl + V]

                                                                Saman sisällön voi liittää kerralla useampaan soluun kopioimalla ensin halutun sisällön, valitsemalla sen jälkeen kokonaisen solualueen ja liittämällä sisällön siihen.

                                                                Automaattinen täyttö

                                                                Excel-ohjelmassa on myös ns. automaattinen täyttö, jonka avulla voi kopioida saman sisällön useampaan soluun tai täydentää joitakin yleisimpiä luku- tai merkkisarjoja. Sitä voi käyttää esimerkiksi seuraavasti sarjan täydentämiseen seuraavasti:

                                                                1. Kirjoitetaan yhteen tai kahteen samalla rivillä tai samassa sarakkeessa peräkkäin olevaan soluun arvoja, esim. maanantai tai 1, 2, 3,...
                                                                2. Sen jälkeen valitaan nämä solut.
                                                                  Solu valittuna
                                                                3. Viedään hiiren kursori valinta-alueen oikean alanurkan kohdalle, kunnes kursori muuttuu mustaksi ristikursoriksi. Hiiren vasen painike painetaan alas ja venytetään valinta-aluetta niin pitkälle kuin halutaan tietoja täydentää.
                                                                  copy_of_excel_valinta2.jpg

                                                                4. Lopputuloksena on todennäköisesti oikeaoppisesti täydennetty lista. 
                                                                  Automaattinen täyttö käytännössä
                                                                  Jos toiminto ei täydentänytkään tietoja, vaan ainoastaan kopioi alkuperäiset tiedot, niin valinta-alueen oikeaan alanurkkaan ilmestyneestä -ikonista klikkaamalla avautuu valikko, jossa voi valita, mitä automaattinen täyttö oikeastaan tekee: kopioi sisällön, täyttää sarjan (Fill series), kopioi pelkät muotoilut jne. Tässä tapauksessa oikea vaihtoehto olisi Täytä sarjat (Fill series).
                                                                  Jos valinta-alueen oikeaan alareunaan ei ilmestynyt ikonia, niin toiminnon saa päälle Excelin asetuksista: Tiedosto (File) | Asetukset (Options) | Lisäasetukset (Advanced Options) ja siellä otsikon Leikkaa, kopioi ja liitä (Cut, copy and paste) alla ruksi kohtaan Näytä liittämisasetusten painikeet (Show Paste Options button when content is pasted).

                                                                Luo samaan tiedostoon uusi laskentataulukko ja testaa automaattista täyttöä siihen syöttämällä rivin tai sarakkeen ensimmäisiin soluihin esimerkiksi seuraavat arvot:
                                                                a) 1, 2, 3
                                                                b) 2, 4, 6
                                                                c) maanantai, tiistai

                                                                Muotoilut

                                                                Kerrallaan voi muotoilla koko taulukkoa, yksittäistä solua, solualuetta, riviä tai saraketta. Muotoilu aloitetaan valitsemalla muotoiltava alue. Valittua aluetta voi muokata

                                                                • klikkaamalla valitun alueen päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla Muotoile solut (Format Cells), jolloin avautuu erillinen ikkuna tai
                                                                • valitsemalla yläreunan Aloitus (Home) -välilehden Fontti (Font)-, Tasaus (Alignment)-, Numero (Number) -kohdista muotoiluvaihtoehtoja.

                                                                Fontti

                                                                Aloitus (Home) -välilehden Fontti (Font) -kohdasta tai muotoiluikkunan välilehdeltäl Fontti (Fon) pääsee muokkaamaan valittujen solujen

                                                                • fonttia eli kirjasinta
                                                                • fonttikokoa
                                                                • fonttityyliä (lihavointi, kursivointi jne.)
                                                                • väriä jne.

                                                                Valitse Verotus-laskentataulukon rivi, jossa ovat sarakkeiden otsikot eli vuosiluvut jne. Lihavoi koko rivi. 
                                                                Lihavoi solussa B27 oleva teksti (Yhteensä) ja sen alapuolella olevat solut (yhteensä 5 solua).

                                                                Kun rivin tai sarakkeen tyylejä muotoillaan, niin ul)koasumuutokset vaikuttavat myös rivin tai sarakkeen tyhjiin soluihin. Tällöin myös tyhjiin soluihin syötettävät uudet tiedot saavat samat muotoilut.

                                                                Tasaus

                                                                Tasaus (Alignment) -kohdassa voi muokata solussa olevan tekstin

                                                                • tasausta sekä pysty- että vaakasuunnassa (sijoittuuko teksti siis vasemmalle, oikealle vai keskelle jne.)
                                                                • rivitystä: jos Rivitä teksti (Wrap text) on valittuna, niin teksti ei mene solun reunan yli, vaan rivittyy niin, että rivin korkeus tarvittaessa kasvaa
                                                                • Muotoile solut (Format Cells) -valinnalla avautuvasta ikkunsta voi valita myös kohdan Sovita soluun (Shrink to fit), jolloin solun fonttikokoa pienennetään niin, että sisältö mahtuu soluun, eikä rivikorkeutta tarvitse silti muuttaa

                                                                Lisäksi soluja voi yhdistää (Merge).

                                                                  Valitse solut, jotka sisältävät vuosiluvut 2007 - 2011. Keskitä (Center) soluissa oleva teksti.
                                                                  Valitse solut B31 ja B32, joiden tekstisisältö ylittää reilusti solun leveyden. Rivitä kyseisten solujen teksti. 

                                                                  Solujen muotoilun yhteydessä niiden sisältö voi joskus korvautua #####-merkinnällä. Tämä johtuu siitä, että solun sisältö ei mahdu soluun. Ongelma korjaantuu sarakkeen tai rivin kokoa suurentamalla tai fonttia pienentämällä.

                                                                  Numero eli solun sisällön tyyppi

                                                                  Taulukkolaskentaohjelmassa on hyvä erikseen määritellä, minkä tyyppistä solujen sisältö on. Aloitus (Home) -välilehden kohdan Numero (Number) pudotusvalikosta voi valita sisällön tyypiksi esimerkiksi

                                                                  • luvun, 
                                                                  • tekstin, 
                                                                  • kellonajan, 
                                                                  • päivämäärän 
                                                                  • tai prosentin. 

                                                                  Solun sisällön tyyppi vaikuttaa siihen, miten Excel käsittelee solun sisältöä. Esimerkiksi laskutoimitusten tekeminen ei onnistu, jos lukuja sisältävien solujen tyypiksi on määritelty teksti.

                                                                  Numero (Number) -kohdasta voit myös omilla painikkeillaan  määrittää luvuissa näytettävien desimaalien määrän.

                                                                  Valitse Verotus-laskentataulukosta kaikki solut, joihin on syötetty kuluja ja määritä niiden sisällön tyypiksi luku (number). Määrittele luvut näytettäviksi kaksidesimaalisina.

                                                                  Valitse saman taulukon yläräeunasta vuosilukuja sisältävät solut ja määritä niiden sisällön tyypiksi teksti (text). Määrittele myös kaikkien tekstiä sisältävien solujen tyypiksi teksti (text).

                                                                  Valmiiden tyylien käyttö

                                                                  Excel tarjoaa myös valmiita tyylejä, jotka löytyvät Aloitus (Home) -välilehden kohdasta Tyylit (Styles). Kohdasta Muotoile taulukoksi (Format as table) löytyy valmiita tyyeljä koko taulukon ulkoasun muotoiluun kerralla. Kohdasta Solutyylit (Cell Styles) löytyy valmiita soluja, joita voi käyttää yksittäisiin soluihin tai solualueisiin.

                                                                  Käytä A1-soluun valmista solutyyliä Otsikko 1 (Heading 1)

                                                                  Ehdollinen muotoilu

                                                                  Kohdassa Ehdollinen muotoilu (Conditional Formatting) on mahdollista määrittää, että solun muotoilut määräytyvät sen sisällön mukaan. Esimerkiksi ensimmäisessä kohdassa Solujen korostussäännöt (Highlight Cells Rules) voi määrittää muotoilun, joka tulee käyttöön, kun solun arvo ylittää tai alittaa tietyn luvun.

                                                                  Rivien ja sarakkeiden koon muokkaus

                                                                  Rivien ja sarakkeiden kokoa voi muokata ainakin kahdella eri tavalla:

                                                                  • silmämääräisesti tarttumalla hiirellä rivinumeroiden tai sarakekirjainten välisiin rajoihin ja raahaamalla niitä TAI
                                                                  • valitsemalla yhden tai useamman rivin tai sarakkeen ja valitsemalla sitten Aloitus (Home) -välilehden kohdasta Solut (Cells) | Muotoile (Format) joko Rivin korkeus (Row height) tai Sarakkeen leveys (Column width) ja syöttämällä avautuvaan ikkunaan halutun arvon

                                                                  Levennä saraketta A hiirellä raahaamalla niin, että otsikkoteksti mahtuu hyvin soluun A1.
                                                                  Muokkaa tarpeen mukaan myös muita sarakkeita. 

                                                                  Kaavat ja funktiot

                                                                  Kaavan syöttäminen

                                                                  Kaavat antavat mahdollisuuden tehdä laskutoimituksia. Kaava syötetään siihen soluun, johon sen tulos halutaan näkyville. Kaavan laatiminen aloitetaan aina =-merkillä. Peruslaskutoimitukset merkitään kaavassa seuraavin merkein:

                                                                  Yhteenlasku + 
                                                                  Vähennyslasku – 
                                                                  Jakolasku / 
                                                                  Kertolasku *
                                                                  Potenssi ^

                                                                  Esimerkki: 
                                                                  Kaava on muotoa =10+35
                                                                  Solussa näkyvä luku on tällöin 45

                                                                  Kaavoissa voi käyttää myös toisten solujen sisältöä soluviittauksilla.

                                                                  Esimerkki:
                                                                  Solussa B3 on luku 75
                                                                  Soluun B4 kirjoitetaan kaava muotoa =B3/3
                                                                  Solussa B4 näkyvä luku on tällöin soluun B3 kirjoitettu luku jaettuna kolmella.

                                                                  Kaavan tulos näkyy solussa.

                                                                  Laskutoimituksissa voi käyttää myös sekaisin lukuja ja soluviitteitä, kuten edellisessä esimerkissä.

                                                                  Kaavan muokkaaminen tapahtuu aina kaavarivillä. Jos siis kaavaa halutaan muuttaa, niin

                                                                  1. valitaan solu, johon kaava on syötetty
                                                                  2. muokataan kaavaa taulukon yläpuolella näkyvällä kaavarivillä

                                                                  Verotus-taulukosta puuttuu vielä yksi luku. Vuonna 2008 hankittiin laskimia kaksinkertaisella summalla edellisvuoteen nähden. Syötä kyseiseen soluun kaava, joka kertoo kahdella sen vasemmalla puolella olevan solun sisältämän luvun.

                                                                  Funktiot

                                                                  Funktiot eli valmiit kaavat käsittävät erilaisia laskukaavoja yksinkertaisesta summafunktiosta mutkikkaisiin tilastofunktioihin asti. Funktioita voi Excelissä lisätä

                                                                  • kirjoittamalla suoraan soluun tai kaavariville,
                                                                  • valitsemalla sopiva funktio Kaavat (Formulas) -välilehdeltä tai
                                                                  • valitsemalla sopiva funktio Aloitus (Home) -välilehden kohdan Muokkaaminen (Editing) pudotusvalikosta AutoSum (Automaattinen summa).

                                                                  Yleisimmin käytettyjä funktioita ovat:

                                                                  Funktion nimiFunktion kaava suomeksiFunktion kaava englanniksi
                                                                  yhteenlasku  =SUMMA =SUM
                                                                  keskiarvo =KESKIARVO =AVERAGE
                                                                  mediaani =MEDIAANI =MEDIAN
                                                                  pienin arvo =MIN =MIN
                                                                  suurin arvo =MAKS =MAX

                                                                  Esimerkki:
                                                                  Solujen B2:B8 summa halutaan näkyville soluun B9.
                                                                  Soluun kirjoitettava kaava on tällöin muotoa =SUMMA(B2:B8) tai =SUM(B2:B8)

                                                                  Funktioita käytetään seuraavasti:

                                                                  1. Valitaan solu, johon funktion tulos halutaan näkyviin.
                                                                  2. Kirjoitetaan funktion kaava tai valitaan funktiotoiminto edellä mainituilla tavoilla. Jos funktiota ei kirjoiteta itse, Excel useimmiten ehdottaa tiettyä solualuetta valittavaksi katkoviivalla rajaamalla. Valinta-aluetta voi muokata kulmista raahaamalla tai kaavariville kirjoittamalla. Funktio hyväksytään Enter-painikkeella tai kaavarivin vasemmalta puolelta löytyvällä kuvakkeellaEnter-ikoni kaavarivin vasemmalla puolella.

                                                                  Funktion käyttö

                                                                  Excel antaa virheilmoituksen, mikäli kaavassa on virhe. Tyypillinen virhe on muokattavan solun ottaminen mukaan summakaavaan. 

                                                                  Laske Yhteensä-sarakkeen (sarake H) ensimmäiseen tyhjään soluun kyseisen kululajin menojen summa. Voit kirjoittaa kaavan käsin tai käyttää valmista työkalua sen luomiseen. Muista sisällyttää kaavaan kaikkien vuosien solut, vaikka osa niistä olisi tyhjiä. Jos kuluja kirjataan vielä jälkikäteen, niin ne tulevat automaattisesti mukaan Yhteensä-sarakkeen summaan vain, jos kyseinen solu on mukana kaavassa.

                                                                  Kaavojen ja funktioiden kopiointi

                                                                  Kaavan kopiointi tapahtuu kopioimalla kaavan sisältävä solu ja liittämällä se haluttuun soluun. Kaavan kopiointi ei kopioi solussa näkyvää arvoa, vaan kaavan. Samalla kaava mukautuu uuteen sijaintiinsa.

                                                                  Esimerkki:
                                                                  Kaavan kopiointi
                                                                  Solussa B4 on kaava =B3/3, joka jakaa solun yläpuolella olevan solun arvon kolmella. Solu kopioidaan ja liitetään soluun C4. Kaava mukautuu uuteen sijaintiinsa ja on nyt muotoa =C3/3 eli se edelleen jakaa solun yläpuolella olevan solun arvon kolmella.

                                                                  Kopioinnin jälkeen solun oikeaan alanurkkaan ilmestyy Ctrl-ikoni, josta avautuvasta valikosta on mahdollista vaikuttaa liittämisen asetuksiin, esimerkiksi kopioida pelkän solun arvon (esimerkissä luvun 25) tai vaikkapa vain solun muotoilut (fontti, fonttikoko  jne.).

                                                                  Kopioi hetki sitten luomasi summafunktio nyt myös muiden kululajien kohdalle. Huomaa, että Excel osaa muokata kopioitua kaavaa niin, että se laskee aina kyseisen rivin summan. 

                                                                  Kun kaavoissa käytetään soluviitteitä, ne päivittyvät automaattisesti, kun jonkin kaavassa mukana olevan solun sisältö muuttuu.

                                                                  Tulostinkustannuksissa vuodelta 2010 on virhe. Todellinen kustannus oli 490 euroa. Tee korjaus ja huomaat, miten myös kyseisen kululajin summa muuttuu.

                                                                  Täydennetään vielä loput tarvittavat funktiot.

                                                                  1. Laske Vuosien keskiarvo -otsikon alle kunkin kululajin osalta, miten paljon siihen on käytetty keskimäärin rahaa vuositasolla. Luo funktio ensimmäisen kululajin osalta ja kopioi se myös muihin soluihin.
                                                                  2. Laske kunkin vuoden kulut yhteen niille varatulla Yhteensä-rivillä (rivi 27) summafunktiota käyttäen.
                                                                  3. Laske kunkin vuoden  suurin erä sopivaa funktiota käyttäen.
                                                                  4. Laske kunkin vuoden pienin erä sopiva funktiota käyttäen.
                                                                  5. Laske kaikkien  vuosien kaikkien kulujen summa soluun H32 eli tätä varten varatulle riville.

                                                                  Määrittele nyt täytettyjen solujen sisällön tyypiksi luku ja muotoile ne kaksidesimaalisiksi,

                                                                  Lisäksi tarvitaan vielä yhtä itse luotua kaavaa: 

                                                                  Laske matkakulujen osuus kaikista kuluista luomalla kaava, joka jakaa matkakulut kyseisen vuoden kaikkien kulujen summalla. Tee kaava käyttäen soluviitteitä. Luo kaava ensin vuodelle 2007 ja kopioi se sitten muille vuosille.

                                                                  Määrittele hetki sitten täyttämiesi solujen sisällön tyypiksi prosentti ja muotoile ne yksidesimaalisiksi.

                                                                  Kaaviot

                                                                  Kaavion piirtäminen


                                                                  Taulukon tietoja voidaan esittää myös graafisesti erilaisina kaavioina
                                                                  , esimerkiksi sektoridiagrammina (eli piirakkakuviona), pylväsdiagrammina, viivadiagrammina jne.

                                                                  Kaavion voi luoda seuraavasti:

                                                                  1. Valitaan solualue, jonka tiedot halutaan mukaan kaavioon. (Huom! Tämä sisältää lukujen lisäksi myös tarpeelliset tekstisisällöt.)
                                                                  2. Valitaan Lisää (Insert) -välilehdeltä kohdasta Kaaviot (Charts) tarkoitukseen sopiva kaaviovaihtoehto.

                                                                  Luo pylväskaavio, joka esittää menoja kululajeittain. Valitse taulukosta mukaan kaikki tarpeelliset solut. Valitse kaavion tyypiksi Pinottu pylväskaavio (Stacked Column).

                                                                  Kaavion muokkaaminen

                                                                  Kaaviota voi muokata monin tavoin. Aina kun kaavio on valittuna ikkunan ylälaidassa on näkyvillä uusia välilehtiä Kaaviotyökalut (Chart Tools) -otsikon alla. Sieltä löytyvät Rakenne (Design)-, Asettelu (Layout)- ja Format-välilehdet.

                                                                  Rakenne (Design) -välilehdellä voi vielä mm.

                                                                  • muuttaa solualuetta, jonka perusteella kaavio on luotu toiminnolla Select Data
                                                                  • vaihtaa kaavion vaaka- ja pystyakselia keskenään toiminnolla Vaihda rivi/sarake (Switch Row/Column) siirtää kaavion omaksi välilehdekseen laskentataulukoiden tapaan valitsemalla Sijainti (Location) | Siirrä kaavio (Move Chart)

                                                                  excelchart.png

                                                                  Kaaviota voi siirtää myös hiirellä raahaamalla. 

                                                                  Testaa vaaka- ja pystyakselin vaihtamista keskenään. Miten se vaikuttaa kaavion informaatioarvoon? Saako kaaviosta nyt erilaisia tietoja?

                                                                  Asettelu (Layout) -kohdassa voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja kaaviossa näytetään:

                                                                  • Lisää (Insert) -kohdassa kaavioon voi lisätä kuvia, piirrettyjä muotoja tai tekstikenttiä vaikkapa jonkin seikan korostamiseksi tai lisätiedon tuomiseksi
                                                                  • Otsikot (Labels) -kohdassa voi lisätä otsikon koko kaaviolle tai x- ja y-akselille, sekä lisätä kaavioon näkyviin selitteen sen eri väreille, luvut kaavion eri kohtiin tai koko alkuperäisen taulukon luvut
                                                                  • Akselit (Axes) -kohdassa voi vaikuttaa siihen, näkyvätkö kaaviossa vaaka- ja pystyakseli tai apuviivat

                                                                  Anna kaaviolle sen sisältöä kuvaava otsikko.
                                                                  Anna akseleille otsikot Vuosi ja Euroa

                                                                  Testaa, miten kaavion informaatioarvoon vaikuttavat selitteen (Legend) tai arvotaulukon (Data table) näkyminen.

                                                                  Tietojen järjestäminen

                                                                  Lajittelu

                                                                  Laskentataulukon tietoja voidaan järjestää ja suodattaa erilaisilla perusteilla. 

                                                                  Tiedot voidaan lajitella Aloitus (Home) -välillehden kohdassa Muokkaaminen (Editing) | Lajittele ja suodata (Sort & Filter)

                                                                  • aakkosten tai numeroiden perusteella ja
                                                                  • nousevaan tai laskevaan järjestykseen. 

                                                                  Aktiivisina olevilla soluilla on merkitystä sen kannalta, mitä lajitellaan:

                                                                  • Kun valittuna on solualue, lajittelu koskee vain kyseisiä soluja. Muut solut pysyvät alkuperäisellä paikallaan. 
                                                                  • Kun valittuna on yksi solu, lajittelu koskee koko sitä aluetta, jonka solut ovat yhteydessä toisiinsa (eil jonka Excel tulkitsee taulukoksi, jonka tiedot ovat kytköksissä toisiinsa). 

                                                                  Muotoile Arvosanat 2012 -laskentataulukon solussa A1 oleva otsikko mieleiselläsi tavalla.
                                                                  Valitse taulukon muut solut ja käytä niihin valmista taulukkomuotoilua Aloitus (Home) -välilehden valikosta Tyylit (Styles) | Muotoile taulukoksi (Format as Table). Taulukossa on otsikkosoluja, joten varmista, että kyseinen valinta on ruksittuna.

                                                                   Siirry mihin tahansa sarakkeen B soluun, jossa on oppilaan sukunimi. Järjestä taulukon tiedot aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan.

                                                                  Lajittelua voidaan tehdä myös useammalla eri perusteella, jotka on asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen. Silloin lajittelu tehdään valikkokomennolla Muokkaaminen (Editing) | Lajittele ja suodata (Sort & Filter) | Mukautettu lajittelu (Custom sort).

                                                                  Lajittele tiedto kahdella eri periaatteella
                                                                  1. luokan mukaan
                                                                  2. sukunimen mukaan 

                                                                  Suodatus

                                                                  Tietoja voidaan myös suodattaa erilaisilla periaatteilla, jolloin näkyvissä ovat kulloinkin vain ne tiedot, joita halutaan tarkastella. Suodatuksen saa päälle tai pois päältä valikkokomennolla Muokkaaminen (Editing) | Lajittele ja suodata (Sort & Filter) | Suodata (Filter).

                                                                  Varsinaisen suodatuksen voi tehdä haluamansa sarakkeen mukaan klikkaamalla sarakkeen otsikkosolussa olevaa nuoilsymbolia ja valitsemalla näytettävät sisällöt avautuvasta valikosta.

                                                                  Suodata taulukosta esille vain arvosanan 4 saaneet oppilaat. Taulukkoon pitäisi jäädä nyt vain kaksi  nimeä.

                                                                  Poista suodatus samasta valikosta, josta laitoit sen päälle. 

                                                                  Valitse sarake D, jossa on arvosanat ja käytä siihen ehdollista muotoilua, joka antaa eri arvosanoille eri värin niiden numeraalisen arvon mukaan.
                                                                  Testaa  vielä suodatusta värin mukaan. 

                                                                  Laskentataulukon tai kaavion vieminen muihin dokumentteihin

                                                                  Laskentataulukon tai kaavion voi viedä myös muihin dokumentteihin, esimerkiksi Word-asiakirjaan. 

                                                                  Kaavion vieminen muihin ohjelmiin

                                                                  Kaavion voi kopioida ja liittää leikepöydän avulla, aivan kuten tekstin.

                                                                  Kopioi ja liitä luomasi kaavio aiemmin kurssilla luomaasi tekstiasiakirjaan. Tallenna asiakirja.

                                                                  Laskentataulukon vieminen muihin ohjelmiin

                                                                  Laskentataulukon voi viedä toiseen dokumenttiin kolmella tavalla:

                                                                  1. kopioimalla, jolloin pelkästään taulukossa olevat tiedot ja muotoilut siirtyvät 
                                                                  2. upottamalla, jolloin myös taulukossa olevat kaavat ja laskutoimitukset siirtyvät,
                                                                  3. linkittämällä, jolloin taulukkolaskentatiedoston ja uuden tiedoston välillä on yhteys ja laskentataulukkoon tehdyt muutokset päivittyvät myös uuteen dokumenttiin.

                                                                  Lasketataulukon upottaminen esimerkiksi Word-asiakirjaan tapahtuu seuraavasti:

                                                                  • Laskentataulukko kopioidaan normaalisti.
                                                                  • Kohdeohjelmassa valitaan Aloitus (Home) -välilehdeltä Liitä | Liitä määräten (Paste | Paste special).
                                                                  • Avautuvasta ikkunasta valitaan Microsoft Excel -objekti (Microsoft Excel Worksheet Object).
                                                                  • Liitettyä taulukkoa voi jatkossa muokata ensin tuplaklikkaamalla sitä ja sen jälkeen muokkaamalla taulukkoa kuten Excelissäkin.

                                                                  Laskentataulukko voidaan myös linkittää esimerkiksi Word-asiakirjaan. Silloin toistetaan muutoin edelliset askeleet, mutta avautuvassa ikkunassa vaihdetaan valinta Liitä (Paste) valinnaksi Liitä linkki (Paste link).

                                                                  Upota luomasi laskentataulukko aiemmissa harjoituksissa luomaasi tekstidokumenttiin.

                                                                  Laskentataulukon tulostaminen

                                                                  Laskentataulukkoa tulostaessa kannattaaa aina ensin tarkistaa, miltä taulukko näyttäisi tulostettuna. Tämä onnistuu esimerkiksi valitsemalla Tiedosto (File) -valikosta kohdan Tulosta | Esikatselu (Print | Preview). Jos tulostusnäkymä ei vaikuta lupaavalta, voi taulukon asettelua muokata Sivun asettelu (Page Layout) -välilehdeltä. Siellä voit tarvittaessa esim. vaihtaa sivun pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi tai vaihtaa automaattisesti määrittyvän korkeuden sijaan vaihtoehdon, joka sovittaa kaiken sisällön yhden sivun leveydelle fonttia pienentämällä.

                                                                  ITSENÄINEN TEHTÄVÄ: Henkilökohtainen budjettilaskelma

                                                                  Tässä lisätehtävässä tehdään budjettilaskelma omista tuloista ja menoista seuraavien kuuden kuukauden ajalta. Samalla kerrataan ja syvennetään kaavojen syöttämistä.

                                                                  Avaa uusi tiedosto johon teet kaksi laskentataulukkoa (Sheet)

                                                                  Anna ensimmäisen laskentataulukon nimeksi Menot
                                                                  Anna toisen laskentataulukon nimeksi Tulot.
                                                                  Poista kolmas laskentataulukko tarpeettomana. 

                                                                  Budjetoidaan ensin menot.

                                                                  Aloita tietojen syöttäminen antamalla laskentataulukolle otsikko Menot soluun A1. 

                                                                  Syötä kululajit, ainakin Vuokra, Ruoka, Puhelin ja Matkustus, sekä niiden alapuolelle Yhteensä sarakkeeseen A alkaen solusta A3. Syötä niin monta kululajia kuin on tarpeen.
                                                                  Syötä kuukaudet riville 2 alkaen solusta B2. Tämä onnistuu helposti käyttämällä  automaattista täyttöä. Lisää viimeiseksi vielä Yhteensä.
                                                                  Syötä nyt arvio kuluista eri kuukausina. 

                                                                   Laske summat sekä kuukausittain että kululajeittain käyttäen summafunktioita.

                                                                  Muotoile solut niin, että sisällöt mahtuvat soluihin  ja kaikissa luvuissa on kaksi desimaalia.

                                                                  Seuraavaksi syötetään odotettavissa olevat tulot.

                                                                  Luo uusi laskentataulukko. Kopioi Menot-laskentataulukosta kaksi ensimmäistä riviä. Siirry Tulot-laskentataulukkoon ja valitse Aloitus (Home) -välilehdeltä Liitä | Säilytä muotoilut (Paste | Keep source formatting).

                                                                  Syötä solun A3 arvoksi Tulot.
                                                                  Syötä rivin 3 soluihin kunkin kuukauden arvioidut tulot.
                                                                  Laske tulot yhteen Yhteensä-sarakkeessa summafunktion avulla.

                                                                   Lopuksi vähennetään odotettavissa olevat menot tuloista.

                                                                  Siirry takaisin Menot-laskentataulukkoon ja kopioi sen viimeinen rivi eli Yhteensä-rivi. 
                                                                  Siirry Tulot-laskentataulukkoon ja aktivoi solu A4. Valitse Aloitus (Home) -välilehdeltä Liitä | Arvot ja muotoilut (Paste | Values and number formatting). Näin kopioit vain kunkin kuukauden kulujen arvioidun summan, et niiden laskemiseksi luotua kaavaa. 

                                                                  Syötä soluun A5 teksti Yhteensä.
                                                                  Luo soluun B5 kaava, joka vähentää kyseisen kuukauden menot saman kuukauden tuloista. Käytä soluviitteitä.
                                                                  Kopioi kaava myös muiden kuukausien ja Yhteensä-rivin kohdalle. 

                                                                  Materiaalin on laatinut Tanja Välisalo. Harjoituksissa käytettävän tiedoston on laatinut Kari Salonen.

                                                                  Taulukkolaskenta Mac-koneille

                                                                  tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos maanantai 20. elokuuta 2018, 16.18

                                                                  Taulukkolaskentaohjelmat ovat numeerisen ja tilastollisen tiedon tarkasteluun ja muokkaamiseen tarkoitettuja ohjelmia. Yleisin näistä on Microsoft Excel, jota käytämme myös tässä harjoituksessa. Ilmainen taulukkolaskentaohjelma on esimerkiksi LibreOffice Calc.

                                                                  Taulukkolaskentaohjelmia voi käyttää arkipäivän apuvälineenä, esimerkiksi tulojen ja menojen tarkkailussa tai työtuntikirjanpidossa, mutta myös tutkimustarkoituksissa tilastollista tietoa tarkasteltaessa. Ohjelmassa voi suorittaa kaikkia peruslaskutoimituksia mutta myös mutkikkaampia kaavoja. Taulukkojen tietoja voidaan esittää myös erilaisina graafisina kaavioina.

                                                                  Tämän sivun materiaalissa esitellään Excelin perustoiminnot ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia. Itsenäisesti voi perehtyä myös Microsoft Officen omiin ohjeisiin.

                                                                  Tarvitset harjoitusta varten tiedoston, jossa on valmiina numeraalista dataa. Lataa tiedosto Kulut.xlsx ja tallenna se henkilökohtaiselle verkkolevyllesi kurssia varten luomaasi kansioon. 

                                                                  Microsoft Excelin käyttö

                                                                  Käyttöliittymä

                                                                  Käynnista Microsoft Excel -ohjelma. Avatessasi ohjelman avautuu myös tyhjä dokumentti eli työkirja (workbook)

                                                                  excel1.jpg

                                                                  Yhdessä työkirjassa eli tiedostossa voi olla useita laskentataulukoita (sheets). Kulloinkin työstettävää laskentataulukkoa voi vaihtaa näytön alalaidasta. Alareunassa laskentataulukkoja voi myös lisätä, poistaa ja nimetä uudelleen. Niiden keskinäistä järjestystä voi muokata raahaamalla.

                                                                  Laskentataulukon muodostavat rivit (rows) ja sarakkeet (columns). Molempia voidaan lisätä, poistaa ja järjestellä uudelleen. Rivit on merkitty numeroin (1, 2, 3...) ja sarakkeet kirjaimin (A, B, C jne., aakkosten loputtua kirjainyhdistelmin AA, AB jne.).

                                                                  Solu (cell) on rivin ja sarakkeen risteyskohdassa oleva yksittäinen ruutu. Soluja kutsutaan numero-kirjainyhdistelmillä. Esimerkiksi sarakkeen D ja rivin 13 risteyskohdassa oleva solu on D13.

                                                                  Solualue (cell area) on usean vierekkäin sijaitsevan solun muodostama nelikulmainen alue. Solualuetta kuvataan sen vasemman yläkulman ja oikean alakulman soluilla. Esimerkiksi solut B2, B3, B4, C2, C3 ja C4 sisältävä solualue on B2:C4.

                                                                  Taulukoiden nimeäminen

                                                                  Laskentataulukon nimeä voi muokata tuplaklikkaamalla ohjelmaikkunan alalaidassa näkyvää laskentataulukon nimeä. Taulukon nimi aktivoituu ja sen tilalle voi suoraan syöttää uuden. Sama onnistuu myös klikkaamalla taulukon nimeä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Nimeä uudelleen (Rename). Muutos hyväksytään Enter-painikkeella.

                                                                  Laskentataulukon nimeäminen uudelleen

                                                                  Avaa tiedosto Kulut.xlsx. Huomaat, että laskentataulukossa on kaksi välilehteä, joilla on nimet Verotus ja Arvosanat. Muuta Arvosanat -laskentataulukon nimeksi Arvosanat 2012.

                                                                  Taulukon alueiden valinta

                                                                  Tyhjässä työkirjassa on valmiiksi aktivoituna eli valittuna solu A1. Solujen välillä voi liikkua nuolinäppäimillä. Jos samalla pidetään Shift-painiketta alaspainettuna, saadaan valittua kokonaisia solualueita. Soluja ja solualueita voi valita myös hiirellä klikkailemalla ja maalaamalla. Valitun alueen kaikki solut voi yhtäaikaisesti tyhjentää sisällöstä tai niiden sisällän ulkoasua (fontti, väri, taustaväri jne.) voi muotoilla.

                                                                  Rivin valinta tapahtuu klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella rivin numeroa. Sarakkeen valinta tapahtuu klikkaamalla sarakkeen kirjainta. Koko taulukko valitaan klikkaamalla numerosarakkeen ja kirjainrivin kulmassa taulukon vasemmassa ylänurkassa olevaa harmaata neliötä. Valittu alue näkyy korostuneena. Valinnan voi perua klikkaamalla missä tahansa laskentataulukon alueella.

                                                                  Rivin tai sarakkeen voi poistaa valitsemalla sen ja käyttämällä Aloitus (Home) -välilehdeltä valikkokomentoa Poista (Delete) | Poista rivejä / sarakkeita (Delete Rows / Columns).

                                                                    Poista Verotus-taulukosta ylimääräiset sarakkeet A ja C.
                                                                    Poista Arvosanat 2012 -taulukosta ylimääräiset sarakkeet A ja B ja ylimääräinen rivi 1.

                                                                    Tietojen syöttäminen

                                                                    Tietoja voi syöttää Excelissä joko

                                                                    • aktivoimalla solu ja syöttämällä tietoja suoraan siihen tai
                                                                    • aktivoimalla solu ja syöttämällä tietoja kaavariville.

                                                                    Kummassa tahansa kohdassa syötätkin tietoja, ne näkyvät molemmissa (ks. kuva alla).

                                                                    excel_input.jpg

                                                                      Verotus-laskentataulukosta puuttuu vielä tietoja. Täydennä siihen vuodelle 2007 kannettavaan tietokoneeseen menneet kulut 1 000 euroa.

                                                                      Rivejä tai sarakkeita voi lisätä myös jälkikäteen Aloitus (Home) -välilehden kohdasta Solut | Lisää (Cells | Insert) tai valitsemalla rivin tai sarakkeen ja sen jälkeen hiiren oikean painikkeen klikkauksella avautuvasta valikosta vaihtoehdon Lisää (Insert).

                                                                      Verotus-laskentataulukosta on unohtunut vuonna 2011 hankittu 800 euron arvoinen dataprojektori. Lisää sitä  varten oma rivi ja lisää puuttuvat tiedot. Muista aakkosjärjestys eli lisää projektori ensimmäiseksi kulukohteeksi kannettavan tietokoneen yläpuolelle.

                                                                      Kopiointi ja liittäminen

                                                                      Excelissä voit kopioida ja liittää soluja käyttäen tuttuja näppäinkomentoja

                                                                      • kopiointi [Command + C]
                                                                      • leikkaaminen [Command + X]
                                                                      • liittäminen [Command + V]

                                                                      Command eli cmd-näppäin löytyy Mac-koneiden näppäimistöissä välilyönnin vierestä.

                                                                      Saman sisällön voi liittää kerralla useampaan soluun kopioimalla ensin halutun sisällön, valitsemalla sen jälkeen kokonaisen solualueen ja liittämällä sisällön siihen.

                                                                      Automaattinen täyttö

                                                                      Excel-ohjelmassa on myös ns. automaattinen täyttö, jonka avulla voi kopioida saman sisällön useampaan soluun tai täydentää joitakin yleisimpiä luku- tai merkkisarjoja. Sitä voi käyttää esimerkiksi seuraavasti sarjan täydentämiseen seuraavasti:

                                                                      1. Kirjoitetaan yhteen tai kahteen samalla rivillä tai samassa sarakkeessa peräkkäin olevaan soluun arvoja, esim. maanantai tai 1, 2, 3,...
                                                                      2. Sen jälkeen valitaan nämä solut.
                                                                        Solu valittuna
                                                                      3. Viedään hiiren kursori valinta-alueen oikean alanurkan kohdalle, kunnes kursori muuttuu mustaksi ristikursoriksi. Hiiren vasen painike painetaan alas ja venytetään valinta-aluetta niin pitkälle kuin halutaan tietoja täydentää.
                                                                        copy_of_excel_valinta2.jpg

                                                                      4. Lopputuloksena on todennäköisesti oikeaoppisesti täydennetty lista. 
                                                                        Automaattinen täyttö käytännössä
                                                                        Jos toiminto ei täydentänytkään tietoja, vaan ainoastaan kopioi alkuperäiset tiedot, niin valinta-alueen oikeaan alanurkkaan ilmestyneestä -ikonista klikkaamalla avautuu valikko, jossa voi valita, mitä automaattinen täyttö oikeastaan tekee: kopioi sisällön, täyttää sarjan (Fill series), kopioi pelkät muotoilut jne. Tässä tapauksessa oikea vaihtoehto olisi Täytä sarjat (Fill series).
                                                                        Jos valinta-alueen oikeaan alareunaan ei ilmestynyt ikonia, niin toiminnon saa päälle Excelin asetuksista: Excel | Asetukset (Options) | Muokkaa (Edit) ja siellä ruksi kohtaan Näytä liittämisasetusten painikeet (Show Paste Options button).

                                                                      Luo samaan tiedostoon uusi laskentataulukko ja testaa automaattista täyttöä siihen syöttämällä rivin tai sarakkeen ensimmäisiin soluihin esimerkiksi seuraavat arvot:
                                                                      a) 1, 2, 3
                                                                      b) 2, 4, 6
                                                                      c) Monday, Tuesday

                                                                      Muotoilut

                                                                      Kerrallaan voi muotoilla koko taulukkoa, yksittäistä solua, solualuetta, riviä tai saraketta. Muotoilu aloitetaan valitsemalla muotoiltava alue. Valittua aluetta voi muokata

                                                                      • klikkaamalla valitun alueen päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla Muotoile soluja... (Format Cells...), jolloin avautuu erillinen ikkuna tai
                                                                      • valitsemalla yläreunan Aloitus (Home) -välilehden Fontti (Font)-, Tasaus (Alignment)-, Luku (Number) -kohdista muotoiluvaihtoehtoja.

                                                                      Fontti

                                                                      Aloitus (Home) -välilehden Fontti (Font) -kohdasta tai muotoiluikkunan välilehdeltä Fontti (Font) pääsee muokkaamaan valittujen solujen

                                                                      • fonttia eli kirjasinta
                                                                      • fonttikokoa
                                                                      • fonttityyliä (lihavointi, kursivointi jne.)
                                                                      • väriä jne.

                                                                      Valitse Verotus-laskentataulukon rivi,  jossa ovat sarakkeiden otsikot eli vuosiluvut jne. Lihavoi koko rivi. 
                                                                      Lihavoi solussa B27 oleva teksti (Yhteensä) ja sen alapuolella olevat solut (yhteensä 5 solua).

                                                                      Kun rivin tai sarakkeen tyylejä muotoillaan, niin ulkoasumuutokset vaikuttavat myös rivin tai sarakkeen tyhjiin soluihin. Tällöin myös tyhjiin soluihin syötettävät uudet tiedot saavat samat muotoilut.

                                                                      Tasaus

                                                                      Tasaus (Alignment) -kohdassa voi muokata solussa olevan tekstin

                                                                      • tasausta sekä pysty- että vaakasuunnassa (sijoittuuko teksti siis vasemmalle, oikealle vai keskelle jne.)
                                                                      • rivitystä: jos Rivitä teksti (Wrap text) on valittuna, niin teksti ei mene solun reunan yli, vaan rivittyy niin, että rivin korkeus tarvittaessa kasvaa. Rivitä teksti -kohdasta voi myös valita asetuksen Sovita soluun (Shrink to fit), jolloin solun fonttikokoa pienennetään niin, että sisältö mahtuu soluun, eikä rivikorkeus muutu.

                                                                      Lisäksi soluja voi yhdistää (Merge).

                                                                        Valitse solut, jotka sisältävät vuosiluvut 2007 - 2011. Keskitä (Center) soluissa oleva teksti.
                                                                        Valitse solut B31 ja B32, joiden tekstisisältö ylittää reilusti solun leveyden. Rivitä kyseisten solujen teksti. 

                                                                        Solujen muotoilun yhteydessä niiden sisältö voi joskus korvautua #####-merkinnällä. Tämä johtuu siitä, että solun sisältö ei mahdu soluun. Ongelma korjaantuu sarakkeen tai rivin kokoa suurentamalla tai fonttia pienentämällä.

                                                                        Luku eli solun sisällön tyyppi

                                                                        Taulukkolaskentaohjelmassa on hyvä erikseen määritellä, minkä tyyppistä solujen sisältö on. Aloitus (Home) -välilehden kohdan Luku (Number) pudotusvalikosta voi valita sisällön tyypiksi esimerkiksi

                                                                        • luvun, 
                                                                        • tekstin, 
                                                                        • kellonajan, 
                                                                        • päivämäärän 
                                                                        • tai prosentin. 

                                                                        Solun sisällön tyyppi vaikuttaa siihen, miten Excel käsittelee solun sisältöä. Esimerkiksi laskutoimitusten tekeminen ei onnistu, jos lukuja sisältävien solujen tyypiksi on määritelty teksti.

                                                                        Numero (Number) -kohdasta voit myös omilla painikkeillaan  määrittää luvuissa näytettävien desimaalien määrän.

                                                                        Valitse Verotus-laskentataulukosta kaikki solut, joihin on syötetty kuluja ja määritä niiden sisällön tyypiksi luku (number). Määrittele luvut näytettäviksi kaksidesimaalisina, jos ne eivät jo ole.

                                                                        Valitse saman taulukon yläräeunasta vuosilukuja sisältävät solut ja määritä niiden sisällön tyypiksi teksti (text). Määrittele myös kaikkien tekstiä sisältävien solujen tyypiksi teksti (text).

                                                                        Valmiiden tyylien käyttö

                                                                        Excel tarjoaa myös valmiita tyylejä, jotka löytyvät Taulukot (Tables) -välilehden kohdasta Taulukkotyylit (Table Styles). Valmiilla tyyleillä voi muotoilla koko taulukon ulkoasua kerralla. Aloitus (Home) -välilehden kohdasta Muotoile (Format) löytyy puolestaan valinta Tyylit (Styles), jonka alla on erilaisia solutyylejä, joita voi käyttää yksittäisiin soluihin ja solualueisiin.

                                                                        Käytä Verotus-laskentataulukon A1-soluun valmista solutyyliä Otsikko 1 (Heading 1)

                                                                        Ehdollinen muotoilu

                                                                        Kohdassa Ehdollinen muotoilu (Conditional Formatting) on mahdollista määrittää, että solun muotoilut määräytyvät sen sisällön mukaan. Esimerkiksi ensimmäisessä kohdassa Solujen korostussäännöt (Highlight Cells Rules) voi määrittää muotoilun, joka tulee käyttöön, kun solun arvo ylittää tai alittaa tietyn luvun.

                                                                        Rivien ja sarakkeiden koon muokkaus

                                                                        Rivien ja sarakkeiden kokoa voi muokata ainakin kahdella eri tavalla:

                                                                        • silmämääräisesti tarttumalla hiirellä rivinumeroiden tai sarakekirjainten välisiin rajoihin ja raahaamalla niitä TAI
                                                                        • valitsemalla yhden tai useamman rivin tai sarakkeen ja valitsemalla sitten Aloitus (Home) -välilehden kohdasta Solut (Cells) | Muotoile (Format) joko Rivin korkeus (Row height) tai Sarakeleveys (Column width) ja syöttämällä avautuvaan ikkunaan halutun arvon.

                                                                        Levennä saraketta A hiirellä raahaamalla niin, että otsikkoteksti mahtuu hyvin soluun A1.
                                                                        Muokkaa tarpeen mukaan myös muita sarakkeita. 

                                                                        Kaavat ja funktiot

                                                                        Kaavan syöttäminen

                                                                        Kaavat antavat mahdollisuuden tehdä laskutoimituksia. Kaava syötetään siihen soluun, johon sen tulos halutaan näkyville. Kaavan laatiminen aloitetaan aina =-merkillä. Peruslaskutoimitukset merkitään kaavassa seuraavin merkein:

                                                                        Yhteenlasku + 
                                                                        Vähennyslasku – 
                                                                        Jakolasku / 
                                                                        Kertolasku *
                                                                        Potenssi ^

                                                                        Esimerkki: 
                                                                        Kaava on muotoa =10+35
                                                                        Solussa näkyvä luku on tällöin 45

                                                                        Kaavoissa voi käyttää myös toisten solujen sisältöä soluviittauksilla.

                                                                        Esimerkki:
                                                                        Solussa B3 on luku 75
                                                                        Soluun B4 kirjoitetaan kaava muotoa =B3/3
                                                                        Solussa B4 näkyvä luku on tällöin soluun B3 kirjoitettu luku jaettuna kolmella.

                                                                        Kaavan tulos näkyy solussa.

                                                                        Laskutoimituksissa voi käyttää myös sekaisin lukuja ja soluviitteitä, kuten edellisessä esimerkissä.

                                                                        Kaavan muokkaaminen tapahtuu aina kaavarivillä. Jos siis kaavaa halutaan muuttaa, niin

                                                                        1. valitaan solu, johon kaava on syötetty
                                                                        2. muokataan kaavaa taulukon yläpuolella näkyvällä kaavarivillä

                                                                        Verotus-taulukosta puuttuu vielä yksi luku. Vuonna 2008 hankittiin laskimia kaksinkertaisella summalla edellisvuoteen nähden. Syötä kyseiseen soluun kaava, joka kertoo kahdella sen vasemmalla puolella olevan solun sisältämän luvun.

                                                                        Funktiot

                                                                        Funktiot eli valmiit kaavat käsittävät erilaisia laskukaavoja yksinkertaisesta summafunktiosta mutkikkaisiin tilastofunktioihin asti. Funktioita voi Excelissä lisätä

                                                                        • kirjoittamalla suoraan soluun tai kaavariville,
                                                                        • valitsemalla sopiva funktio Kaavat (Formulas) -välilehdeltä tai
                                                                        • valitsemalla sopiva funktio yläpalkin summasymboli-ikonin () vieressä olevan nuolen pudotusvalikosta.

                                                                        Yleisimmin käytettyjä funktioita ovat:

                                                                        Funktion nimiFunktion kaava suomeksiFunktion kaava englanniksi
                                                                        yhteenlasku  =SUMMA =SUM
                                                                        keskiarvo =KESKIARVO =AVERAGE
                                                                        mediaani =MEDIAN =MEDIAANI
                                                                        pienin arvo =MIN =MIN
                                                                        suurin arvo =MAX =MAKS

                                                                        Esimerkki:
                                                                        Solujen B2:B8 summa halutaan näkyville soluun B9.
                                                                        Soluun kirjoitettava kaava on tällöin muotoa =SUMMA(B2:B8) tai =SUM(B2:B8)

                                                                        Funktioita käytetään seuraavasti:

                                                                        1. Valitaan solu, johon funktion tulos halutaan näkyviin.
                                                                        2. Kirjoitetaan funktion kaava tai valitaan funktiotoiminto edellä mainituilla tavoilla. Jos funktiota ei kirjoiteta itse, Excel useimmiten ehdottaa tiettyä solualuetta valittavaksi katkoviivalla rajaamalla. Valinta-aluetta voi muokata kulmista raahaamalla tai kaavariville kirjoittamalla. Funktio hyväksytään Enter-painikkeella tai kaavarivin vasemmalta puolelta löytyvällä kuvakkeellaEnter-ikoni kaavarivin vasemmalla puolella.

                                                                        Funktion käyttö

                                                                        Excel antaa virheilmoituksen, mikäli kaavassa on virhe. Tyypillinen virhe on muokattavan solun ottaminen mukaan summakaavaan. 

                                                                        Laske Yhteensä-sarakkeen (sarake H) ensimmäiseen tyhjään soluun kyseisen kululajin menojen summa. Voit kirjoittaa kaavan käsin tai käyttää valmista työkalua sen luomiseen. Muista sisällyttää kaavaan kaikkien vuosien solut, vaikka osa niistä olisi tyhjiä. Jos kuluja kirjataan vielä jälkikäteen, niin ne tulevat automaattisesti mukaan Yhteensä-sarakkeen summaan vain, jos kyseinen solu on mukana kaavassa.

                                                                        Kaavojen ja funktioiden kopiointi

                                                                        Kaavan kopiointi tapahtuu kopioimalla kaavan sisältävä solu ja liittämällä se haluttuun soluun. Kaavan kopiointi ei kopioi solussa näkyvää arvoa, vaan kaavan. Samalla kaava mukautuu uuteen sijaintiinsa.

                                                                        Esimerkki:
                                                                        Kaavan kopiointi
                                                                        Solussa B4 on kaava =B3/3, joka jakaa solun yläpuolella olevan solun arvon kolmella. Solu kopioidaan ja liitetään soluun C4. Kaava mukautuu uuteen sijaintiinsa ja on nyt muotoa =C3/3 eli se edelleen jakaa solun yläpuolella olevan solun arvon kolmella.

                                                                        Kopioinnin jälkeen solun oikeaan alanurkkaan ilmestyy Ctrl-ikoni, josta avautuvasta valikosta on mahdollista vaikuttaa liittämisen asetuksiin, esimerkiksi kopioida pelkän solun arvon tai vaikkapa vain solun muotoilut (fontti, fonttikoko  jne.).

                                                                        Kopioi hetki sitten luomasi summafunktio nyt myös muiden kululajien kohdalle. Huomaa, että Excel osaa muokata kopioitua kaavaa niin, että se laskee aina kyseisen rivin summan. 

                                                                        Kun kaavoissa käytetään soluviitteitä, ne päivittyvät automaattisesti, kun jonkin kaavassa mukana olevan solun sisältö muuttuu.

                                                                        Tulostinkustannuksissa vuodelta 2010 on virhe. Todellinen kustannus oli 490 euroa. Tee korjaus ja huomaat, miten myös kyseisen kululajin summa muuttuu.

                                                                        Täydennetään vielä loput tarvittavat funktiot.

                                                                        1. Laske Vuosien keskiarvo -otsikon alle kunkin kululajin osalta, miten paljon siihen on käytetty keskimäärin rahaa vuositasolla. Luo funktio ensimmäisen kululajin osalta ja kopioi se myös muihin soluihin.
                                                                        2. Laske kunkin vuoden kulut yhteen niille varatulla Yhteensä-rivillä (rivi 27) summafunktiota käyttäen.
                                                                        3. Laske kunkin vuoden  suurin erä sopivaa funktiota käyttäen.
                                                                        4. Laske kunkin vuoden pienin erä sopiva funktiota käyttäen.
                                                                        5. Laske kaikkien  vuosien kaikkien kulujen summa soluun H32 eli tätä varten varatulle riville.

                                                                        Määrittele nyt täytettyjen solujen sisällön tyypiksi luku ja muotoile ne kaksidesimaalisiksi, jos ne eivät jo ole.

                                                                        Lisäksi tarvitaan vielä yhtä itse luotua kaavaa: 

                                                                        Laske matkakulujen osuus kaikista kuluista luomalla kaava, joka jakaa matkakulut kyseisen vuoden kaikkien kulujen summalla. Tee kaava käyttäen soluviitteitä. Luo kaava ensin vuodelle 2007 ja kopioi se sitten muille vuosille.

                                                                        Määrittele hetki sitten täyttämiesi solujen sisällön tyypiksi prosentti ja muotoile ne yksidesimaalisiksi.

                                                                        Kaaviot

                                                                        Kaavion piirtäminen

                                                                        Taulukon tietoja voidaan esittää myös graafisesti erilaisina kaavioina, esimerkiksi sektoridiagrammina (eli piirakkakuviona), pylväsdiagrammina, viivadiagrammina jne.

                                                                        Kaavion voi luoda seuraavasti:

                                                                        1. Valitaan solualue, jonka tiedot halutaan mukaan kaavioon. (Huom! Tämä sisältää lukujen lisäksi myös tarpeelliset tekstisisällöt.)
                                                                        2. Valitaan Kaaviot (Charts) -välilehdeltä sopiva kaaviovaihtoehto.

                                                                        Luo pylväskaavio, joka esittää menoja kululajeittain. Valitse taulukosta mukaan kaikki tarpeelliset solut. Valitse kaavion tyypiksi Pinottu pylväskaavio (Stacked Column).

                                                                        Kaavion muokkaaminen

                                                                        Kaaviota voi muokata monin tavoin. Aina kun kaavio on valittuna ikkunan ylälaidassa on näkyvillä myös uusia välilehtiä: Kaavion asettelu (Chart Layout)- ja Muotoile (Format) -välilehdet.

                                                                        Kaaviot-välilehdellä

                                                                        • voi vaihtaa kaavion vaaka- ja pystyakselia keskenään kohdassa Tiedot (Data) painikkeilla Käännä piirto (Switch Plot).
                                                                        • valita kaaviolle tyylin kohdassa Kaavion tyylit (Chart Styles)

                                                                        Kaaviota voi siirtää raahaamalla hiirellä kohdasta, jossa ei ole taulukon elementtiä.

                                                                        Testaa vaaka- ja pystyakselin vaihtamista keskenään. Miten se vaikuttaa kaavion informaatioarvoon? Saako kaaviosta nyt erilaisia tietoja? Valitse lopuksi akselit niin, että vaaka-akselilla näkyvät vuodet ja pystyakselilla eurot.

                                                                        Kaavion asettelu (Chart Layout) -kohdassa voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja kaaviossa näytetään:

                                                                        • Otsikot (Labels) -kohdassa voi lisätä otsikon koko kaaviolle tai x- ja y-akselille, sekä lisätä kaavioon näkyviin selitteen sen eri väreille, luvut kaavion eri kohtiin tai koko alkuperäisen taulukon luvut
                                                                        • Akselit (Axes) -kohdassa voi vaikuttaa siihen, näkyvätkö kaaviossa vaaka- ja pystyakseli tai apuviivat

                                                                        Anna kaaviolle sen sisältöä kuvaava otsikko. Anna akseleille otsikot Vuosi ja Euroa

                                                                        Testaa, miten kaavion informaatioarvoon vaikuttavat selitteen (Legend) tai arvotaulukon (Data table) näkyminen.

                                                                        Tietojen järjestäminen

                                                                        Lajittelu

                                                                        Laskentataulukon tietoja voidaan järjestää ja suodattaa erilaisilla perusteilla. 

                                                                        Tiedot voidaan lajitella Tiedot (Data) -välilehden kohdassa Lajittele ja suodata (Sort & Filter)

                                                                        • aakkosten tai numeroiden perusteella ja
                                                                        • nousevaan tai laskevaan järjestykseen. 

                                                                        Aktiivisina olevilla soluilla on merkitystä sen kannalta, mitä lajitellaan:

                                                                        • Kun valittuna on solualue, lajittelu koskee vain kyseisiä soluja. Muut solut pysyvät alkuperäisellä paikallaan. 
                                                                        • Kun valittuna on yksi solu, lajittelu koskee koko sitä aluetta, jonka solut ovat yhteydessä toisiinsa (eil jonka Excel tulkitsee taulukoksi, jonka tiedot ovat kytköksissä toisiinsa). 

                                                                        Muotoile Arvosanat-laskentataulukon solussa A1 oleva otsikko mieleiselläsi tavalla.
                                                                        Valitse taulukon muut solut ja käytä niihin valmista taulukkomuotoilua Taulukot (Tables) -välilehden kohdasta Taulukkotyylit (Table Styles). Tyylin valittuasi varmista, että Taulukon asetuksissa (Table Options) on ruksittuna kohta Otsikkorivi (Header Row), sillä taulukossa on otsikkosoluja.

                                                                         Siirry mihin tahansa sarakkeen B soluun, jossa on oppilaan sukunimi. Järjestä taulukon tiedot aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan.

                                                                        Lajittelua voidaan tehdä myös useammalla eri perusteella, jotka on asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen. Silloin lajittelu tehdään Tiedot (Data) -välilehden kohdassa Lajittele ja suodata (Sort & Filter) | Sort (Lajittele) | Mukautettu lajittelu (Custom sort).

                                                                        Lajittele tieto kahdella eri periaatteella
                                                                        1. luokan mukaan
                                                                        2. sukunimen mukaan.

                                                                        Voit ensin lajitella tiedot luokan mukaan ja sitten siirtyä mukautettuun lajitteluun (Custom sort), jossa lisäät (+) toiseksi lajitteluperiaatteeksi sukunimen. Tietojen pitäisi tällöin olla luokittain (1A, 1B, 1C) ja kukin luokka järjestettynä sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen.

                                                                        Suodatus

                                                                        Tietoja voidaan myös suodattaa erilaisilla periaatteilla, jolloin näkyvissä ovat kulloinkin vain ne tiedot, joita halutaan tarkastella. Suodatuksen saa päälle tai pois päältä Tiedot (Data) -välilehden kohdassa Lajittele ja suodata (Sort & Filter) valinnalla Suodata (Filter).

                                                                        Varsinaisen suodatuksen voi tehdä haluamansa sarakkeen mukaan klikkaamalla sarakkeen otsikkosolussa olevaa nuoilsymbolia ja valitsemalla näytettävät sisällöt avautuvasta valikosta.

                                                                        Suodata taulukosta esille vain arvosanan 4 saaneet oppilaat. Taulukkoon pitäisi jäädä nyt vain kaksi  nimeä.

                                                                        Poista suodatus samasta valikosta, josta laitoit sen päälle. 

                                                                        Valitse sarake D, jossa on arvosanat ja käytä siihen ehdollista muotoilua, joka antaa eri arvosanoille eri värin niiden numeraalisen arvon mukaan. Ehdollinen muotoilu (Conditional Formatting) tehdään Aloitus (Home) -välilehdeltä.
                                                                        Testaa vielä suodatusta värin mukaan.

                                                                        Laskentataulukon tai kaavion vieminen muihin dokumentteihin

                                                                        Laskentataulukon tai kaavion voi viedä myös muihin dokumentteihin, esimerkiksi Word-asiakirjaan. 

                                                                        Kaavion vieminen muihin ohjelmiin

                                                                        Kaavion voi kopioida ja liittää leikepöydän avulla, aivan kuten tekstin.

                                                                        Kopioi ja liitä luomasi kaavio aiemmin kurssilla luomaasi tekstiasiakirjaan. Tallenna asiakirja.

                                                                        Laskentataulukon vieminen muihin ohjelmiin

                                                                        Laskentataulukon voi viedä toiseen dokumenttiin kolmella tavalla:

                                                                        1. kopioimalla, jolloin pelkästään taulukossa olevat tiedot ja muotoilut siirtyvät 
                                                                        2. upottamalla, jolloin myös taulukossa olevat kaavat ja laskutoimitukset siirtyvät,
                                                                        3. linkittämällä, jolloin taulukkolaskentatiedoston ja uuden tiedoston välillä on yhteys ja laskentataulukkoon tehdyt muutokset päivittyvät myös uuteen dokumenttiin.

                                                                        Lasketataulukon upottaminen esimerkiksi Word-asiakirjaan tapahtuu seuraavasti:

                                                                        • Laskentataulukko kopioidaan normaalisti.
                                                                        • Microsoft Word -ohjelmassa valitaan yläpalkista Muokkaa (Edit) ja sieltä kohta Liitä määräten... (Paste special...).
                                                                        • Avautuvasta ikkunasta valitaan Microsoft Excel -laskentataulukko objekti (Microsoft Excel Worksheet Object).
                                                                        • Liitettyä taulukkoa voi jatkossa muokata tuplaklikkaamalla sitä. Taulukko avautuu Exceliin, jossa voi tehdä halutut muutokset, ja muutokset päivittyvät automaattisesti Word-asiakirjaan upotettuun taulukkoon.

                                                                        Laskentataulukko voidaan myös linkittää esimerkiksi Word-asiakirjaan. Silloin toistetaan muutoin edelliset askeleet, mutta avautuvassa ikkunassa vaihdetaan valinta Liitä (Paste) valinnaksi Liitä linkki (Paste link).

                                                                        Upota luomasi laskentataulukko aiemmissa harjoituksissa luomaasi tekstidokumenttiin.

                                                                        Laskentataulukon tulostaminen

                                                                        Laskentataulukkoa tulostaessa kannattaaa aina ensin tarkistaa, miltä taulukko näyttäisi tulostettuna. Tämä onnistuu esimerkiksi valitsemalla Tiedosto (File) -valikosta kohta Tulosta (Print) ja tarkistamalla tulostuksen esikatselunäkymän. Jos tulostusnäkymä ei vaikuta lupaavalta, voi taulukon asettelua muokata Asettelu (Layout) -välilehdeltä. Siellä voit tarvittaessa esim. vaihtaa sivun pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi tai vaihtaa automaattisesti määrittyvän korkeuden sijaan vaihtoehdon, joka sovittaa kaiken sisällön yhden sivun leveydelle fonttia pienentämällä.

                                                                        ITSENÄINEN TEHTÄVÄ: Henkilökohtainen budjettilaskelma

                                                                        Tässä lisätehtävässä tehdään budjettilaskelma omista tuloista ja menoista seuraavien kuuden kuukauden ajalta. Samalla kerrataan ja syvennetään kaavojen syöttämistä.

                                                                        Anna ensimmäisen laskentataulukon nimeksi Menot
                                                                        Anna toisen laskentataulukon nimeksi Tulot.
                                                                        Poista kolmas laskentataulukko tarpeettomana. 

                                                                        Budjetoidaan ensin menot.

                                                                        Aloita tietojen syöttäminen antamalla laskentataulukolle otsikko Menot soluun A1. 

                                                                        Syötä kululajit, ainakin Vuokra, Ruoka, Puhelin ja Matkustus, sekä niiden alapuolelle Yhteensä sarakkeeseen A alkaen solusta A3. Syötä niin monta kululajia kuin on tarpeen.
                                                                        Syötä kuukaudet riville 2 alkaen solusta B2. Tämä onnistuu helposti käyttämällä  automaattista täyttöä. Lisää viimeiseksi vielä Yhteensä.
                                                                        Syötä nyt arvio kuluista eri kuukausina. 

                                                                         Laske summat sekä kuukausittain että kululajeittain käyttäen summafunktioita.

                                                                        Muotoile solut niin, että sisällöt mahtuvat soluihin  ja kaikissa luvuissa on kaksi desimaalia.

                                                                        Seuraavaksi syötetään odotettavissa olevat tulot.

                                                                        Luo uusi laskentataulukko. Kopioi Menot-laskentataulukosta kaksi ensimmäistä riviä. Siirry Tulot-laskentataulukkoon ja valitse Aloitus (Home) -välilehdeltä Liitä | Säilytä muotoilut (Paste | Keep source formatting).

                                                                        Syötä solun A3 arvoksi Tulot.
                                                                        Syötä rivin 3 soluihin kunkin kuukauden arvioidut tulot.
                                                                        Laske tulot yhteen Yhteensä-sarakkeessa summafunktion avulla.

                                                                         Lopuksi vähennetään odotettavissa olevat menot tuloista.

                                                                        Siirry takaisin Menot-laskentataulukkoon ja kopioi sen viimeinen rivi eli Yhteensä-rivi. 
                                                                        Siirry Tulot-laskentataulukkoon ja aktivoi solu A4. Valitse Aloitus (Home) -välilehdeltä Liitä | Arvot ja muotoilut (Paste | Values and number formatting). Näin kopioit vain kunkin kuukauden kulujen arvioidun summan, et niiden laskemiseksi luotua kaavaa. 

                                                                        Syötä soluun A5 teksti Yhteensä.
                                                                        Luo soluun B5 kaava, joka vähentää kyseisen kuukauden menot saman kuukauden tuloista. Käytä soluviitteitä.
                                                                        Kopioi kaava myös muiden kuukausien ja Yhteensä-rivin kohdalle. 

                                                                        Materiaalin on laatinut Tanja Välisalo ja Katariina Pesonen. Harjoituksissa käytettävän tiedoston on laatinut Kari Salonen.

                                                                        Pilvipalvelut: Google Drive

                                                                        tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 21. syyskuuta 2017, 22.44
                                                                        Verkkopalvelu dokumenttien jakamiseen ja yhteismuokkaukseen

                                                                        Pilvipalvelut

                                                                        Pilvipalvelut on nimitys verkkopalveluille, joissa voi työstää ja tallentaa tietoa ajasta ja paikasta riippumatta. 

                                                                        Esimerkkejä yleisimmistä pilvipalveluista, jotka sopivat erilaisten tiedostojen tallentamiseen, muokkaamiseen ja jakamiseen:

                                                                        • Google Apps
                                                                        • Office 365
                                                                        • Dropbox

                                                                        Pilvipalvelujen erilaisten ominaisuuksien vertailua löydät esim. Wikipediasta

                                                                        Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla on yliopiston käyttäjätunnuksilla käytettävissä kaksi pilvipalvelua:

                                                                        1. Google Apps for Education, johon kuuluvat Isa-posti, Google Kalenteri, Google Drive, Google Sivustot, Google Groups, Google+ ja Google Hangouts (lisätietoja; http://googletuki.jyu.fi/) ja
                                                                        2. Office 365, johon kuuluvat mm. OneDrive, Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote Online ja Yammer (lisätietoja: https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/how-to-nain-tehdaan/o365)

                                                                        Molemmat pilvipalvelut  ovat käytettävissä yliopiston tunnuksilla. Näissä harjoituksissa perehdytään ensisijaisesti Googlen Driven käyttöön. Palvelujen pääperiaatteet ovat kuitenkin samat.

                                                                        Ohjeita yliopiston Google Driven käyttöön: http://googletuki.jyu.fi/

                                                                        Google Drive, palvelun käyttöönotto ja asetukset

                                                                        Google Drive -palvelussa voi luoda, muokata ja jakaa

                                                                        • tekstiasiakirjoja,
                                                                        • laskentataulukoita,
                                                                        • esityksiä,
                                                                        • piirroksia ja
                                                                        • kyselylomakkeita.

                                                                        Keskeiset erot perinteisiin toimisto-ohjelmistoihin:

                                                                        Vahvuudet

                                                                        • Yhteistyön helppous: Samaa tiedostoa voivat muokata useat ihmiset ajasta ja paikasta riippumatta, ja uusin versio on aina jokaisen saatavilla
                                                                        • Tiedostojen siirtämisen helppous: Tiedostojen siirtäminen tietokoneiden välillä onnistuu ilman muistitikkua tai sähköpostia

                                                                        Heikkoudet

                                                                        • Riippuvuus verkkoyhteydestä: Työskentely onnistuu vain toimivan internet-yhteyden äärellä
                                                                        • Rajallisempi valikoima toimintoja: Toimisto-ohjelmistojen edistyneimmät ominaisuudet puuttuvat (esim. yksityiskohtaiset animaatiot), toisaalta käytettävissä on uusia toimintoja, kuten pdf-tiedoston muuntaminen tekstitietodostoksi
                                                                        • Tietoturva: Pilvipalvelut eivät yleensä täytä tietosuojatun aineiston tallentamiseen tarkoitetun palvelun kriteerejä

                                                                        Google Driveen kirjautuminen

                                                                        Palveluun voi kirjautua

                                                                          • kirjautumalla ensin yliopiston sähköpostiin osoitteessa isamail.jyu.fi ja valitsemalla yläreunasta Sovellukset-valikosta  Drive tai 
                                                                          • siirtymällä suoraan osoitteeseen http://drive.google.com/a/student.jyu.fi ja kirjautumalla palveluun yliopiston tunnuksilla tai

                                                                        siirtymällä osoitteeseen http://drive.google.com ja kirjautumalla sisään tunnuksella omatunnus@student.jyu.fi ja omalla salasanalla - tämän jälkeen tarvitaan vielä normaali kirjautuminen tunnuksella ja salasanalla.

                                                                        Kirjaudu Google Driveen.

                                                                        Google Driven käyttöliittymä ja asetukset

                                                                        Palvelun kieltä ja aikavyöhykettä voi vaihtaa Asetukset (Settings) -valikon  kohdassa Asetukset (Settings).

                                                                        Tiedostojen luominen ja muokkaaminen

                                                                        Tiedostojen luomisen kaksi tapaa

                                                                        •  Olemassaolevan tiedoston tuominen omalta tietokoneelta
                                                                        • Uuden tiedoston luominen

                                                                        Olemassaolevien tiedostojen tuominen

                                                                        Esim. perinteisellä toimisto-ohjelmistolla aloitetun dokumentin muokkausta voi jatkaa Google Drivessa. 
                                                                        Huom! Kaikki muotoilut eivät siirry sellaisenaan palvelusta toiseen. Jos tiedostoa muokataan sekä Drivessa että Officella, niin lopullinen ulkoasun hiominen kannattaa tehdä vasta lopuksi.

                                                                        Kohdasta UUSI | Tiedoston lataus (NEW | File Upload) palveluun voi tuoda tiedoston omalta koneelta

                                                                        Tuo palveluun aiemmin kurssilla luomasi taulukkolaskentatiedosto.

                                                                        Tiedoston muuntaminen muokattavaan Google-muotoon ja tiedostojen tuomisen asetukset

                                                                        Tiedostoja voi tuoda Google Driveen alkuperäisessä tiedostomuodossaan tai ne voi muuntaa selaimessa muokattaviksi Google-tiedostoiksi. Tämä koskee tekstiasiakirjoja, laskentataulukoita ja esitysgrafiikkatiedostoja.

                                                                        Google Driveen tuodun tiedoston saa muokattavaan muotoon avaamalla tiedoston ja klikkaamalla yläreunasta Avaa (Open). Drive luo uuden tiedoston, joka on nyt Googlen omassa muokattavassa muodossa.

                                                                        Muunna palveluun tuomasi xslx-tiedosto Google Sheets -tiedostoksi.

                                                                        Voit halutessasi muuttaa palvelun asetuksia niin, että kaikki asiakirjat muuttuvat Google-dokumenteiksi: Asetukset (Settings) -valikon kohdasta Asetukset (Settings) voi valita

                                                                        •  muunnetaanko kaikki Driveen ladattavat tiedostot automaattisesti muokattaviksi Google-tiedostoiksi VAI 
                                                                        • säilytetäänkö ne alkuperäisessä tiedostomuodossa, jolloin niitä voi vain tarkastella ja ladata.

                                                                         Muuntamisen Google-tiedostoiksi voi asettaa valitsemalla Muunna lähetetyt -kohdasta vaihtoehdon Muunna lähetetyt tiedostot Google Docs -editorin muotoon (Convert uploaded files to Google Docs format).

                                                                        Avaa molemmat tiedostot, alkuperäinen ja Google-tiedosto. Ne avautuvat omiin välilehtiinsä tai selainikkunoihinsa. Vertaile tiedostoja. Huomaatko eron? Toista tiedostoa pystyt muokkaamaan suoraan selaimessa, toista voit vain tarkastella. 

                                                                        Voit kokeilla samaa myös aiemmin luomasi PowerPoint-tiedoston kanssa.

                                                                        Uuden tiedoston luominen

                                                                        UUSI | Google Docs -toiminnolla voi luoda uuden tekstitiedoston. Vastaavasti valikosta voi valita, haluaako luoda laskentataulukon (Google Sheets), esityksen (Google Slides), piirroksen (Google Drawings) tai kyselylomakkeen (Google Forms).

                                                                        Tiedoston nimeäminen

                                                                        Avautuvan sivun ylälaidassa on nimenä Nimetön dokumentti (Untitled Document). Sitä klikkaamalla voidaan syöttää uusi nimi tiedostolle.

                                                                        Tiedoston muokkaaminen

                                                                        Yläreunan työkalupalkissa on tekstinkäsittelyohjelmasta tuttuja toimintoja ja valikkoja. Pienellä näytöllä työkalupalkkiin ilmestyy Lisätietoja (More) -painike, jonka takaa loput toiminnot löytyvät.

                                                                        Luo uusi tekstidokumentti. Syötä siihen tähän mennessä käsitellyt aihealueet omina otsikoinaan (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta jne.) – muista käyttää otsikkotyylejä! Kirjaa jokaisen otsikon alle tärkein kurssilla tähän mennessä oppimaasi tai oivaltamasi asia kyseisestä aihealueesta.

                                                                        Tiedoston kommentointi

                                                                        Tiedostoja voi kommentoida

                                                                        1) valitsemalla ensin kommentoitava teksti, kuva tms. hiirellä ja
                                                                        2) valitsemalla Lisää | Kommentti (Insert | Comment),
                                                                        3) kirjoittamalla kommentti sivun reunaan avautuvaan "kuplaan" ja tallentamalla se.

                                                                        Kommentteja voi myös muokata tai poistaa.

                                                                        Tiedoston tallentaminen

                                                                        Tiedostoja ei tarvitse erikseen tallentaa. Tallentaminen tapahtuu automaattisesti aina, kun tiedostoon tehdään muokkauksia
                                                                        Jos internet-yhteys katkeaa, myös tiedoston muokkaaminen estyy.

                                                                        Tiedostojen järjestäminen

                                                                        Tiedostoja voi järjestää kansioihin. Uuden kansion voi luoda Driven pääikkunassa UUSI | Kansio (NEW | Folder) -painikkeen avulla. 

                                                                        Luo kansio ja anna sille nimeksi esim. HTKP103

                                                                        Tiedoston voi siirtää kansioon

                                                                         Driven pääikkunassa esim. raahaamalla tiedoston vasemmassa reunassa näkyvän kansion kohdalle

                                                                        • Tiedoston muokkausnäkymässä valikkokomennolla Tiedosto | Siirrä kansioon (File | Move to folder)

                                                                         

                                                                        Siirrä hetki sitten luomasi tiedosto juuri luomaasi kansioon.

                                                                        Tiedoston tallentaminen tietokoneelle

                                                                        Tiedoston voi tallentaa Google Drivesta omalle tietokoneelle mm. tiedoston muokkausnäkymässä valikkokomennolla Tiedosto | Lataa tiedostona (File | Download as). Samalla valitaan tiedostomuoto.

                                                                        Tiedostojen jakaminen

                                                                        Tiedoston jakamista voi käyttää opinnoissa esimerkiksi

                                                                        •  kurssityön palauttamiseen opettajalle
                                                                        • yhteisen esityksen tai tekstin työstämiseen opiskelutoverin kanssa

                                                                         Tiedoston voi jakaa

                                                                        •  yksittäisille henkilöille,
                                                                        • linkin avulla kenelle tahansa tai
                                                                        • julkisesti niin, että se on löydettävissä hakukoneilla.

                                                                         Tiedostoon voi myöntää oikeuksia Jaa (Share) -painikkeella. Jo painikkeessa olevata kuvasymbolista näkee, onko tiedosto näkyvissä muille. Lukon kuva painikkeessa kertoo, että tiedosto on näkyvissä vain sen tekijälle.

                                                                        Tiedoston jakaminen tietyille henkilöille

                                                                        Tiedoston voi jakaa yksittäisille henkilöille syöttämällä heidän sähköpostiosoitteensa ikkunan alareunassa. Samalla voi valita, antaako oikeudet muokata, kommentoida vai katsella tiedostoa. Lisää jakamisvaihtoehtoja saa esille Lisäasetukset (Advanced).

                                                                        Tässä näkymässä on lista kaikista henkilöistä, joilla on oikeudet tiedostoon. Myös tässä näkymässä voit jakaa oikeuksia yksittäisille henkilöille sähköpostiosoitteen avulla. Lisää vaihtoehtoja löytyy Muuta (Change) -painikkeen takaa--.

                                                                        Samalla voi valita, lähetetäänkö tiedoston jakamisesta sähköposti. Lopuksi muutos hyväksytään OK- tai Lähetä (Send) -painikkeella

                                                                        Oikeudet tiedostoon

                                                                        •  Katseluoikeudet: käyttäjä voi katsella tiedostoa
                                                                        • Kommentointioikeudet: käyttäjä voi katsella tiedostoa ja lisätä kommentteja, jotka ilmestyvät ”puhekuplina” ikkunan reunaan
                                                                        • Muokkausoikeudet: käyttäjä voi katsella, kommentoida ja muokata tiedostoa

                                                                         Jaa oman tiedostosi kommentointioikeudet vierustoverillesi. 

                                                                        Jaetun tiedoston katselu

                                                                        Löydät sinulle jaetun tiedoston Google Driven päänäkymästä vasemman sivupalkin kohdasta Jaettu minun kanssani (Shared with me).

                                                                        Kommentoi sinulle jaettua tiedostoa.

                                                                        Tiedoston jakaminen julkisesti

                                                                        Voit jakaa tiedoston julkisesti Muuta… (Change)… -kohdasta. Sieltä voit valita tiedoston jakamisen

                                                                        •  julkisesti verkossa (tiedosto on siis löydettävissä  hakukoneilla kuten Googlella)
                                                                        • jokaiselle, jolla on linkki
                                                                        • Jyväskylän yliopiston käyttäjille - Huom! Tämä tarkoittaa vain opiskelijoita, ei henkilökuntaa
                                                                        • Jyväskylän yliopiston käyttäjille, joilla on linkki

                                                                         

                                                                        Saman ikkunan alalaidasta valitaan, mitä oikeuksia tarkalleen ottaen myönnetään: 

                                                                        •  tarkasteluoikeudet,
                                                                        • kommentointioikeudet tai
                                                                        • muokkausoikeudet.

                                                                        Materiaalin on laatinut Tanja Välisalo.

                                                                        Tekstinkäsittely II

                                                                        tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos maanantai 05. helmikuuta 2018, 09.28
                                                                        Office Word 2010

                                                                        Aloittaessasi tämän materiaalin tehtävät sinulla tulisi olla valmiina tekstidokumentti, jossa on (1) otsikoita, joissa on käytetty otsikkotyylejä, ja (2) sisällysluettelo. Tarvittaessa voit kerrata nämä materiaalin I-osassa.

                                                                        Osanvaihto ja sivunumerointi

                                                                        Osanvaihto

                                                                        Asiakirjan jakaminen osiin on tarpeen, kun halutaan

                                                                        • erilaisia tietoja asiakirjan eri osien ylä- tai alatunnisteiseen, esimerkiksi sivunumerointi vain osaan dokumenttia
                                                                        • erilaiset sivuasetukset asiakirjan eri osiin, esimerkiksi erikokoisia sivuja tai marginaaleja tai osa sivuista pystysuuntaan, osa vaakasuuntaan

                                                                        Osanvaihto tapahtuu

                                                                        1. siirtämällä kursori kohtaan, jossa osanvaihto halutaan tehdä ja 
                                                                        2. valitsemalla Sivun asettelu | Vaihdot | Seuraava sivu (Page LayoutBreaks | Next Page).

                                                                        Tulostusasettelussa osanvaihto ei näy suoraan asiakirjassa, mutta luonnosnäkymässä osanvaihto näkyy kaksoisviivana ja tekstinä Osanvaihto (Section break). Eri näkymien välillä voi siirtyä ohjelmaikkunan oikean alalaidan kuvakkeilla tai valikossa Näytä (View).

                                                                        Siirrä kursori aivan sisällysluettelosivun loppuun tai ensimmäisen tekstisivun alkuun. Lisää tähän kohtaan osanvaihto.

                                                                        Osille erilaiset ylä- ja alatunnisteet

                                                                        Jos dokumentin eri osien ylä- tai alatunnisteisiin halutaan erilainen sisältö, niin linkitys osien väliltä pitää ottaa pois päältä. Se onnistuu Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä ottamalla pois päältä toiminto Linkitä edelliseen (Link to previous). (Alla olevassa kuvassa Linkitä edelliseen -toiminto on vielä päällä.)

                                                                        linkita.jpg

                                                                        Kun Linkitä edelliseen -toiminto on pois päältä, niin ylä- ja alatunnisteisiin voidaan syöttää erilaisia tietoja dokumentin eri osissa.

                                                                        Siirry dokumentin 2. osan ylätunnisteeseen. Poista linkitys edelliseen. Toista sama toimenpide alatunnisteessa.

                                                                        Poista ylätunnisteesta kaikki tiedot dokumentin ensimmäisessä osassa. Nimi ja päiväys jäävät nyt vain toiseen osaan.

                                                                        Osanvaihto ja sivunumeroinnin muotoilu

                                                                        Osanvaihdon ansiosta sivunumeroinnin voi muotoilla jokaiseen osaan erilaiseksi. Sivunumeroinnin voi myös lisätä vain toisiin osiin dokumenttia tai poistaa toisista.

                                                                        Sivunumerointia voi muotoilla Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä valikkokomennolla Sivunumerot | Muotoile sivunumerot (Page Numbers | Format Page Numbers). Avautuvassa ikkunassa voi määritellä

                                                                        • numeroiden muodon (arabialaiset numerot, roomalaiset numerot jne.) ja
                                                                        • jatkuuko numerointi edellisestä osasta vai alkaako se nykyisessä osassa tietystä numerosta.

                                                                        Sivunumeroinnin voi lisätä Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä kohdasta Sivunumero (Page Number).

                                                                        Sivunumeroinnin voi poistaa Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä kohdasta Sivunumero | Poista sivunumerot (Page Number | Delete Page Numbers).

                                                                        Muokkaa dokumenttia niin, että sivunumerointi on näkyvissä vain dokumentin toisessa osassa eli heti sisällysluettelon jälkeiseltäsivulta alkaen. Määritä se alkamaan tässä osassa numerosta 1 (ellei se jo valmiiksi niin tee).

                                                                        Alaviite ja ristiviite

                                                                        Alaviite

                                                                        Alaviite on sivun alareunassa oleva teksti, joka sisältää asiakirjan varsinaista tekstiä selventäviä lisähuomioita. Käytännössä varsinaisessa tekstissä on viitemerkki, yleensä numero, ja vastaava viitemerkki on sivun alareunassa tai dokumentin lopussa perässään itse viitteen teksti. Alaviite voi olla siis:

                                                                        • alaviitteenä sivun lopussa
                                                                        • loppuviitteenä koko dokumentin lopussa

                                                                        Alaviitteet voi myöhemmin muuttaa loppuviitteiksi tai päinvastoin.

                                                                        Alaviitteen voi lisätä Viittaukset (References) -välilehdeltä kohdassa Alaviitteet (Footnotes), josta valitaan

                                                                        • Lisää alaviite (Insert footnote) tai 
                                                                        • Lisää loppuviite (Insert endnote).

                                                                        Alaviitteiden ja loppuviitteiden kopiointi tapahtuu kopioimalla pelkkä viitemerkki, ei viitteen tekstiä.

                                                                        Alaviitteiden ja loppuviitteiden numerot pysyvät automaattisesti dokumentissa numerojärjestyksessä. 

                                                                        Ristiviite

                                                                        Ristiviitteitä käytetään usein tekstin sisäisissä viittauksissa, kun halutaan esimerkiksi kertoa lukijalle, missä kohdassa asiakirjaa käsitellään tarkemmin jotain tiettyä aihetta. Sen avulla voidaan viitata esimerkiksi luvun otsikkoon tai kuvaan. Jos kohdeteksti (esim. otsikko) muuttuu, niin viite säilyy silti 

                                                                        Ristiviitteen valinta onnistuu valikkokomennolla Viittaukset (References) | Ristiviite (Cross-reference) ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta 

                                                                        • Viittauksen tyyppi (Reference type),
                                                                        • Mihin... (For which...) viitataan ja
                                                                        • viittauksen sisältö Lisää viittaus (Insert reference to) -kohdasta.

                                                                        Ristiviitteet voi myös päivittää, jos viittauksen sisältöön (esim. otsikon numero tai sivunumero) tulee muutoksia.

                                                                        Lisää tekstiin viittaus johonkin asiakirjassa olevaan kuvaan tai taulukkoon, esim. (katso Taulukko1), niin, että teksti Taulukko 1 lisätään ristiviitteenä, ei kirjoiteta tekstinä.

                                                                        Asiakirjamalli

                                                                        Asiakirjamallin luominen

                                                                        Asiakirjamalli(e)n tekeminen on hyödyllistä, jos käyttää usein samoja muotoiluja asiakirjoissa. Asiakirjamalliin voi siis tallentaa tyylit ja muotoilut, jolloin ne ovat aina valmiina uuteen työhön. Asiakirjamallin tallentaminen tapahtuu seuraavasti

                                                                        1. Valitaan asiakirja, jonka muotoiluja halutaan käyttää myöhemminkin.

                                                                        2. Tallennetaan tiedosto uudella nimellä esim. Omamalli ja valitaan tiedostotyypiksi Word-malli (Word template), jonka tiedostopääte on .dotx. Tallennuspaikaksi valitaan Microsoft Officen Templates-kansio.

                                                                        3. Poistetaan dokumentista kaikki teksti, jota ei haluta mukaan uusiin dokumentteihin. Asiakirjamalliin voi olla hyödyllistä jättää esimerkiksi ylätunnisteen sisältö tai sivunumerointi.

                                                                          Asiakirjamallin käyttäminen

                                                                          Asiakirjamallia voi käyttää pohjana uudelle tiedostolle seuraavasti:

                                                                          • Avataan uusi dokumentti valinnalla Tiedosto | New (Tiedosto | Uusi).
                                                                          • Valitaan vasemman reunan valikosta Omat mallit ja sieltä juuri tallennettu asiakirjamalli.
                                                                          • Kirjoita uuteen asiakirjaan hieman tekstiä (muutamia otsikoita ja normaalia tekstiä). Voit käyttää tyylien pikakomentoja!
                                                                          • Tallenna uusi asiakirja U:-levyasemalle kurssin kansioon.

                                                                          Luo asiakirjamalli harjoitusdokumentin pohjalta. Kokeile sen käyttöä.

                                                                            Erikoismerkit

                                                                            Muutamat näppäimistön merkeistä ovat ns. aksenttimerkkejä, (¨ ~ ´ ` ^) jotka yleensä liitetään muihin merkkeihin. Tällöin kirjoitetaan ensin liitettävä aksentti ja vasta tämän jälkeen kirjain, johon aksenttimerkki halutaan liittää. Esim. â. Jos aksenttimerkki halutaan sellaisenaan, voidaan se liittää välilyöntiin.

                                                                            Lisää (Insert) -valikosta löytyy muita erikoismerkkejä valikosta Merkki (Symbol). Jos jotain merkkiä käyttää usein, se on hyvä yhdistää pikanäppäimeen esim. © näppäinyhdistelmään [Alt+C].

                                                                            Kyrilliset merkit on usein mahdollista saada päälle Windowsin tehtäväpalkin työkalusta. Klikkaa kohtaa missä näkyy valittu kieli (esim. EN), vaihda se kyrilliseksi menemällä vaihtoehdon RU päälle. Tämän jälkeen voit kirjoittaa kyrillisillä aakkosilla.

                                                                            Materiaalin ovat laatineet Pekka Makkonen, Miia Lehtola ja Tanja Välisalo.

                                                                            Tekstinkäsittely II Mac-koneille

                                                                            tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos lauantai 16. syyskuuta 2017, 14.55
                                                                            Office Word 2011

                                                                            Osanvaihto ja sivunumerointi

                                                                            Osanvaihto

                                                                            Asiakirjan jakaminen osiin on tarpeen, kun halutaan

                                                                            • erilaisia tietoja asiakirjan eri osien ylä- tai alatunnisteiseen, esimerkiksi sivunumerointi vain osaan dokumenttia
                                                                            • erilaiset sivuasetukset asiakirjan eri osiin, esimerkiksi erikokoisia sivuja tai marginaaleja tai osa sivuista pystysuuntaan, osa vaakasuuntaan

                                                                            Osanvaihto tapahtuu

                                                                            1. siirtämällä kursori kohtaan, jossa osanvaihto halutaan tehdä ja 
                                                                            2. valitsemalla Document Elements |  Breaks | Next Page.

                                                                            Tulostusasettelussa osanvaihto ei näy suoraan asiakirjassa, mutta luonnosnäkymässä osanvaihto näkyy kaksoisviivana ja tekstinä Osanvaihto (Section break). Eri näkymien välillä voi siirtyä ohjelmaikkunan vasemman alalaidan kuvakkeilla tai valikossa View.

                                                                            Siirrä kursori aivan sisällysluettelosivun loppuun tai ensimmäisen tekstisivun alkuun. Lisää tähän kohtaan osanvaihto.

                                                                            Osille erilaiset ylä- ja alatunnisteet

                                                                            Jos dokumentin eri osien ylä- tai alatunnisteisiin halutaan erilainen sisältö, niin linkitys osien väliltä pitää ottaa pois päältä. Se onnistuu Ylä- ja alatunniste (Header & Footer) -välilehdellä ottamalla pois päältä toiminto Linkitä edelliseen (Link to previous). (Alla olevassa kuvassa Linkitä edelliseen -toiminto on vielä päällä.)

                                                                            Kun Linkitä edelliseen -toiminto on pois päältä, niin ylä- ja alatunnisteisiin voidaan syöttää erilaisia tietoja dokumentin eri osissa.

                                                                            Siirry dokumentin 2. osan ylätunnisteeseen. Poista linkitys edelliseen. Toista sama toimenpide alatunnisteessa.

                                                                            Poista ylätunnisteesta kaikki tiedot dokumentin ensimmäisessä osassa. Nimi ja päiväys jäävät nyt vain toiseen osaan.

                                                                            Osanvaihto ja sivunumeroinnin muotoilu

                                                                            Osanvaihdon ansiosta sivunumeroinnin voi muotoilla jokaiseen osaan erilaiseksi. Sivunumeroinnin voi myös lisätä vain toisiin osiin dokumenttia tai poistaa toisista.

                                                                            Sivunumerointia voi muotoilla  valikkokomennolla Insert Page Numbers ). Avautuvassa ikkunassa voi määritellä

                                                                            • numeroiden muodon (arabialaiset numerot, roomalaiset numerot jne.) ja
                                                                            • jatkuuko numerointi edellisestä osasta vai alkaako se nykyisessä osassa tietystä numerosta.

                                                                            Sivunumeroinnin voi lisätä Document Elements -välilehdellä kohdasta Page #.

                                                                            Sivunumeroinnin voi poistaa poistamalla sivunumerot ylä- tai alatunnisteesta.

                                                                            Muokkaa dokumenttia niin, että sivunumerointi on näkyvissä vain dokumentin toisessa osassa eli heti sisällysluettelon jälkeiseltäsivulta alkaen. Määritä se alkamaan tässä osassa numerosta 1 (ellei se jo valmiiksi niin tee).

                                                                            Alaviite ja ristiviite

                                                                            Alaviite

                                                                            Alaviite on sivun alareunassa oleva teksti, joka sisältää asiakirjan varsinaista tekstiä selventäviä lisähuomioita. Käytännössä varsinaisessa tekstissä on viitemerkki, yleensä numero, ja vastaava viitemerkki on sivun alareunassa tai dokumentin lopussa perässään itse viitteen teksti. Alaviite voi olla siis:

                                                                            • alaviitteenä sivun lopussa
                                                                            • loppuviitteenä koko dokumentin lopussa

                                                                            Alaviitteet voi myöhemmin muuttaa loppuviitteiksi tai päinvastoin.

                                                                            Alaviitteen voi lisätä Document Elements -välilehdeltä kohdassa Citations, josta valitaan

                                                                            • Footnote tai 
                                                                            • Endnote.

                                                                            Alaviitteiden ja loppuviitteiden kopiointi tapahtuu kopioimalla pelkkä viitemerkki, ei viitteen tekstiä.

                                                                            Alaviitteiden ja loppuviitteiden numerot pysyvät automaattisesti dokumentissa numerojärjestyksessä. 

                                                                            Ristiviite

                                                                            Ristiviitteitä käytetään usein tekstin sisäisissä viittauksissa, kun halutaan esimerkiksi kertoa lukijalle, missä kohdassa asiakirjaa käsitellään tarkemmin jotain tiettyä aihetta. Sen avulla voidaan viitata esimerkiksi luvun otsikkoon tai kuvaan. Jos kohdeteksti (esim. otsikko) muuttuu, niin viite säilyy silti 

                                                                            Ristiviitteen valinta onnistuu valitsemalla Insert  | Cross-reference ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta 

                                                                            • Viittauksen tyyppi (Reference type),
                                                                            • Mihin… (Insert reference to) viitataan ja
                                                                            • viittauksen sisältö Lisää viittaus (For which numbered item) -kohdasta.

                                                                            Ristiviitteet voi myös päivittää, jos viittauksen sisältöön (esim. otsikon numero tai sivunumero) tulee muutoksia.

                                                                            Lisää tekstiin viittaus johonkin asiakirjassa olevaan kuvaan tai taulukkoon, esim. (katso Taulukko1), niin, että teksti Taulukko 1 lisätään ristiviitteenä, ei kirjoiteta tekstinä.

                                                                            Asiakirjamalli

                                                                            Asiakirjamallin luominen

                                                                            Asiakirjamalli(e)n tekeminen on hyödyllistä, jos käyttää usein samoja muotoiluja asiakirjoissa. Asiakirjamalliin voi siis tallentaa tyylit ja muotoilut, jolloin ne ovat aina valmiina uuteen työhön. Asiakirjamallin tallentaminen tapahtuu seuraavasti

                                                                            1. Valitaan asiakirja, jonka muotoiluja halutaan käyttää myöhemminkin.

                                                                            2. Tallennetaan tiedosto uudella nimellä esim. Omamalli ja valitaan tiedostotyypiksi Word-malli (Word template), jonka tiedostopääte on .dotx. Tallennuspaikaksi valitaan Microsoft Officen Templates-kansio.

                                                                            3. Poistetaan dokumentista kaikki teksti, jota ei haluta mukaan uusiin dokumentteihin. Asiakirjamalliin voi olla hyödyllistä jättää esimerkiksi ylätunnisteen sisältö tai sivunumerointi.

                                                                              Asiakirjamallin käyttäminen

                                                                              Asiakirjamallia voi käyttää pohjana uudelle tiedostolle seuraavasti:

                                                                              • Avataan uusi dokumentti valinnalla FIle | New from Template.
                                                                              • Valitaan vasemman reunan valikosta My templates ja sieltä juuri tallennettu asiakirjamalli.
                                                                              • Kirjoita uuteen asiakirjaan hieman tekstiä (muutamia otsikoita ja normaalia tekstiä). Voit käyttää tyylien pikakomentoja!
                                                                              • Tallenna uusi asiakirja U:-levyasemalle kurssin kansioon.

                                                                              Luo asiakirjamalli harjoitusdokumentin pohjalta. Kokeile sen käyttöä.

                                                                                Erikoismerkit

                                                                                Muutamat näppäimistön merkeistä ovat ns. aksenttimerkkejä, (¨ ~ ´ ` ^) jotka yleensä liitetään muihin merkkeihin. Tällöin kirjoitetaan ensin liitettävä aksentti ja vasta tämän jälkeen kirjain, johon aksenttimerkki halutaan liittää. Esim. â. Jos aksenttimerkki halutaan sellaisenaan, voidaan se liittää välilyöntiin.

                                                                                Insert -valikosta löytyy muita erikoismerkkejä valikosta Symbol. Jos jotain merkkiä käyttää usein, se on hyvä yhdistää pikanäppäimeen esim. © näppäinyhdistelmään [Alt+C].

                                                                                Kyrilliset merkit on usein mahdollista saada päälle Windowsin tehtäväpalkin työkalusta. Klikkaa kohtaa missä näkyy valittu kieli (esim. EN), vaihda se kyrilliseksi menemällä vaihtoehdon RU päälle. Tämän jälkeen voit kirjoittaa kyrillisillä aakkosilla.

                                                                                Materiaalin ovat laatineet Pekka Makkonen, Miia Lehtola ja Tanja Välisalo. Macille tekstit sovitti Terhi Taanonen.

                                                                                tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 08. syyskuuta 2017, 13.51

                                                                                Full-size image: 124 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                Word.txt

                                                                                tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 22. syyskuuta 2017, 00.51

                                                                                Plain Text icon Word 2010.txt — Plain Text, 7 KB (8061 bytes)

                                                                                Tiedoston sisältö

                                                                                Word 2010 
                                                                                Jrkev kytt omassa opiskelussa
                                                                                TEKSTIST
                                                                                Tm teksti on harjoitusmateriaalina tieto- ja viestinttekniikan kurssilla kasvatustieteen laitoksella Jyvskyln yliopistolla. Tt teksti kytetn Word-harjoituksessa muokattavana tekstin ja sille tehdyist muotoiluista on tarkoitus oppia hyvi tekstinksittelytapoja. 
                                                                                Teksti itsessn on laadittu niin, ett se opastaa muotoilijaansa oikeaoppisen muotoilun tekemiseen. Teksti sislt mys joitakin virheit ja ylimrisi muotoiluja. Tekstin muotoilu aloitetaankin aina aiempien muotoilujen poistolla, jotta ulkoasun muokkaaminen on helpompaa.
                                                                                TEKSTIN MUOTOILU
                                                                                Jrkev tekstidokumentin muotoilu tehdn aina tyyleill, jotta muotoilun muuttaminen jlkikteen on helpompaa. Tyylit takaavat mys samanlaisiksi tarkoitettujen kohtien yhtenevn ulkoasun ja mahdollistavat muotoilun ja sislln automatisointia. Tllaisia automaattisia sislln osia ovat muun muassa kansilehdet, sisllysluettelot ja sivun reunoilla toistuvat tunnisteet. 
                                                                                Tyyleill muotoilu st kaikkien asiakirjan sisltjen ulkasun varsin tarkasti. Muotoilu perustuu tekstin jakautumiseen kappaleisiin, ja kappalejaon merkkin toimii aina enterin painallus. Tyylit mrittelevt mys erilaiset sisennykset, luettelomerkit yms., joten valmista teksti editoidessa on trke poistaa kaikki ylimriset vlilynnit ja rivinvaihdot sek tabulaattorit ja tekstiin mahdollisesti tehdyt omat luettelomerkit. 
                                                                                Tss tekstiss on alun perin kytetty ylimrisi Enterin painalluksia. Luetteloissa on kytetty luettelokohdan merkitsemiseen merkki * ja sisennyst tabulaattoreilla. Nm on hyv poistaa.
                                                                                Tekstin ulkoasu korjaantuu siistiksi, kun teksti on muotoiltu tyylein.Tm takaa lisksi paremman mahdollisuuden varmistua koko tekstin yhtenisest ulkoasusta mys mahdollisten ulkoasumuutosten jlkeen.
                                                                                
                                                                                Ylimristen merkkien poisto
                                                                                Jrkevss tekstiss kaikki sisennykset yms. on mritelty tyylein ja kappaleet pttyvt aina yhteen rivinvaihtoon. Nin sisennykset ym. ovat aina fontista sek muusta asiakirjasta riippumattomia. Ylimristen rivinvaihtojen poisto on erityisen trke, sill Enterin painallus katkaisee kappaleen ja aloittaa uuden. Ylimriset merkit on helppo poistaa, kun ottaa ne ensin nkyviin. 
                                                                                Kaikkien painikkeiden, mys Enterin, tabulaattorin ja vlilyntipainikkeen, painallukset, saa nkyville Word 2010 ohjelmassa Aloitus-vlilehdell Kappale-osiossa olevasta Nyt kaikki -painikkeella.
                                                                                Merkint tyylein
                                                                                Kun teksti on korjattu ylimristen muotoilujen ja merkkien osalta, niin on jrkev muotoilla koko teksti normaalin tekstin tyylill. Tmn jlkeen tekstin eri kohdat merkitn niille sopivilla tyyleill. Tarkoittaa, ett otsikot merkitn sopivilla otsikkotyyleill, luettelot luettelotyyleill jne. Otsikkotyyleiss on kahta eri laatua. "Otsikko" on tyyli, joka on tarkoitettu koko asiakirjan otsikolle. Varsinaisen tekstin lukujen otsikkotyylit ovat nimeltn Otsikko 1, Otsikko 2, Otsikko 3 jne. Nm otsikkotyylit muodostavat hierarkkian, jossa Otsikko 1 on tarkoitettu pluvuille, Otsikko 2 niiden alaotsikoille, Otsikko 3 alaotsikoiden alaotsikoille jne.
                                                                                Tss tekstiss koko asiakirjan otsikko on "Word 2010" ja se merkitn tyylill "Otsikko". Asiakirjan otsikon alaotsikko on "Jrkev kytt omassa opiskelussa", joka merkitn tyylill "Alaotsikko". Ensimminen luvun otsikko on "Tekstist", joka merkitn tyylill "Otsikko 1". Toisen luvun aloittaa otsikko "Tekstin muotoilu" ja sekin muotoillaan tyylill "Otsikko 1". Tss luvussa on mys alaotsikoita, jotka muotoillaan tyylill "Otsikko 2". Seuraavan luvun aloittaa kohta "Lopullinen ulkoasu" jne.
                                                                                Tekstin muotoilun ensimmiset vaiheet:
                                                                                * Poista ylimriset vlilynnit, rivinvaihdot yms.
                                                                                * Merkitse koko teksti Normaali-tyylill.
                                                                                * Mieti otsikoiden tasot ja merkitse ne sopivin tyylein.
                                                                                * Merkitse eri osat tekstist jollakin sopivalla tyylill, jonka luot tarvittaessa, ellei sopivaa jo ole. 
                                                                                
                                                                                LOPULLINEN ULKOASU
                                                                                Lopullisessa ulkoasussa tarvitaan usein mys muutamia lisyksi dokumenttiin. Nit ovat marginaalit, kansilehti, yl- ja alatunnisteet, sisllysluettelo, hakemistot ja taulukot, kuvat sek graafiset objektit. Kaikkien niden lisminen tai muokkaaminen tulee usein kysymykseen jokaisessa dokumentissa, joka on tarkoitettu vhnkn virallisempaan kyttn.
                                                                                Marginaalit
                                                                                Marginaalit eli reunukset ovat tyhjt tilat sivun kussakin reunassa. Niden on syyt olla riittvi etenkin sidontareunan puolella, jos asiakirja on tarkoitettu tulostettavaksi. Marginaaleja muutetaan Sivun asettelu - vlilehdelt.
                                                                                Kansilehti
                                                                                Lopullisessa ulkoasussa on usein tarve list sivunvaihtoja. Nin on esimerkiksi mys kansilehden osalta. Kansilehden saa luotua helposti lismll kansilehden otsikon jlkeen sivunvaihto joko Lis-vlilehdelt tai Sivun asettelu -vlilehdelt (Sivun asetukset -> Vaihdot). Kansilehdelle sijoitetaan tavallisimmin mys dokumentit tekijn tiedot oikeaan alakulmaan. 
                                                                                Toinen vaihtoehto list kansilehti on kytt Wordin omaa toimintoa. Lis-vlilehdelt saat listty kansilehden painamalla Kansilehti-painiketta. Kansilehden ulkoasun voi valita painamalla nappulan alaosan nuolta.
                                                                                Yl- ja alatunnisteet
                                                                                Tunnisteisiin sijoitetaan yleens ainakin sivunumerointi ja usein mys dokumentin kansilehden otsikko sek tekijn nimi sijoitetaan nihin mys. Yl- ja alatunnisteet saa listty Lis-vlilehdelt, josta lytyy mys nappi automaattisen sivunumeroinnin lismiseen.
                                                                                Sisllysluettelo
                                                                                Word osaa list dokumenttiin automaattisen sisllysluettelon, joka muodostetaan tyyleill merkityst otsikkotasoista. Sisllysluettelon voi list Viittaukset-vlilehdelt ja sen ulkoasun voi valita nappulan alareunan nuolesta.
                                                                                Hakemisto
                                                                                Hakemisto on lyhyt listaus trkeist sanoista ja muista merkittvist kohteista tekstiss. Hakemiston automaattista muodostamista varten tytyy tekstist ensin merkit hakusanat tai -lauseet (esimerkiksi musiikissa kappaleiden hakuehdoiksi on jrkevmp laittaa hakusanojen asemasta kappaleessa esiintyvi lauseita). Sanat ja lauseet merkitn hakemistokohteiksi Viittaukset-vlilehden Hakemisto-osion Merkitse kohde -napilla. Merkint tapahtuu valitsemalla merkittv sana korostetuksi ja painamalla Merkitse kohde -nappia.
                                                                                Varsinainen hakemiston lisminen tapahtuu siirtmll kursori kohtaan, josta eteenpin hakemiston on tarkoitus muodostua ja painamalla Viittaukset -vlilehdelt Lis hakemisto.
                                                                                Lhdeluettelo
                                                                                Tutkimuksiin ja moniin muihinkin dokumentteihin listn yleens lhdeluettelo selventmn sislt tukevia lhteit. Erilaisten lhdeviitteiden lisminen tekstin sekaan tapahtuu Viittaukset-vlilehdelt Lis lainaus -painikkeella. Lhdeviite listn siihen kohtaan, jossa kursori on sill hetkell. Mikli aukeavassa valikossa ei viel ole lhdett, johon halutaan viitata, niin valitaan uuden lhteen lisminen ja kirjoitetaan lhteelle tiedot. Jos lhde on jo aiemmin listty, niin voidaan se valita luettelosta.
                                                                                Varsinainen lhdeluettelo luodaan Viittaukset-vlilehden Lainaukset ja lhdeluettelo -osiosta valinnalla Lhdeluettelo.
                                                                                Kuvien ja graafisten objektien lisminen
                                                                                Kuvia yms. voi list dokumenttiin raahaamalla niit resurssienhallinnan kansioista tai Internet-sivulta. Lismisen voi tehd mys valitsemalla tiedoston lismisen dokumenttiin. Kaikkien objektien sek piirrosten lisminen dokumenttiin hoituu Lis -vlilehdelt valitsemalla halutun listtvn objektin tyypin mukainen painike (Kuva, ClipArt, Muodot, SmartArt, Kaavio tai Hyperlinkki).
                                                                                Leikepyt
                                                                                Leikepyt tarjoaa mahdollisuuden liitt muiden Office-ohjelmien tuotoksia osaksi omaa dokumenttia melko helposti. Valitsemalla esimerkiksi haluttu osa Exceliss tai PowerPointissa kopioinnin leikepydlle, saadaan Excel-taulukko tai PowerPointilla luotu kaavio listty objektina tekstin sekaan.
                                                                                Kuvatekstit
                                                                                Kuville olisi aina hyv laittaa kuvateksti ja kuvan numero, jotta kuvaan on helpompaa viitata tarvittaessa tekstiss. Kuvalle voi valita kuvatekstin Viittaukset -vlilehdelt Lis otsikko -painikkeella.
                                                                                

                                                                                Verkkosivut

                                                                                tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos lauantai 17. maaliskuuta 2018, 00.08
                                                                                Verkkosivujen luominen Google Sites -palvelulla

                                                                                Verkkosivujen luominen ja julkaisu

                                                                                Verkkosivujen luomiseen tarvitaan yleensä

                                                                                1. verkkosivueditori eli ohjelma, jolla verkkosivut laaditaan
                                                                                2. palvelintila eli tallennustila tiedostoille, jotka muodostavat verkkosivuston 
                                                                                3. domain-nimi eli verkkotunnus, esim. yrityksennimi.comyhdistyksennimi.org tai omienkotisivujennimi.fi

                                                                                Palvelintila ja domain-nimi ovat useimmiten maksullisia.

                                                                                Google Sites

                                                                                Google Sites http://sites.google.com/ on verkkoselaimessa toimiva verkkosivujen luomiseen tarkoitettu palvelu. Se sisältää samalla sekä verkkosivueditorin että palvelintilan Sivuja ei tarvitse siis erikseen siirtää verkkoon, vaan ne ovat siellä jo muokattaessa. Verkkosivuilla ei ole omaa domainnimeä, vaan niiden verkko-osoite on sites.google.com-domainin alla, esim. sites.google.com/a/jyu.fi/omansivustonnimi.

                                                                                Palveluun kirjautuminen

                                                                                Palveluun voi kirjautua 

                                                                                Asetukset

                                                                                Palvelun asetuksiin pääsee oikean ylänurkan rataspainikkeesta. Siellä kohdasta Käyttäjän asetukset voi valita

                                                                                • palvelun kielen
                                                                                • aikavyöhykkeen

                                                                                Sivuston luominen

                                                                                Palvelusta on olemassa kaksi eri versiota: uusi ja vanha Google Sites. Näissä palveluversioissa on erilaiset käyttöliittymät ja hieman erilaisia valmiita ulkoasuja. Voit siirtyä palveluversiosta toiseen painikkeilla:

                                                                                • Takaisin vanhaan Sites-versioon (Back to old Sites)
                                                                                •  Uusi Google Sites (New Google Sites)

                                                                                Sivuston luominen vanhassa Sites-versiossa

                                                                                Uuden sivuston voi luoda vasemman reunan Luo (Create) -painikkeella. Avautuvassa näkymässä on mahdollista valita

                                                                                • Tyhjä malli (Blank template) tai
                                                                                • Selaa lisää vaihtoehtoja galleriassa (Browse the gallery for more), jossa on valmiina erilaisia sivustopohjia.

                                                                                Samassa näkymässä sivustolle annetaan nimi ja verkko-osoite. Yleensä nimen ja verkko-osoitteen olisi hyvä muistuttaa toisiaan. Kannattaa muistaa, että verkko-osoitteessa ei voi käyttää skandinaavisia aakkosia, erikoismerkkejä tai välilyöntejä. Kaikkien yliopiston tunnuksilla luotavien verkkosivustojen osoitteena on sites.google.com/a/jyu.fi/sivustonnimi.

                                                                                Valitse teema (Select a theme) -kohdasta voi valita sivustolleen ulkoasun.

                                                                                Sivusto avautuu oletusmuodossaan, jossa on valmiina etusivu (Home).

                                                                                Sivuston luominen uudessa Sites-versiossa

                                                                                Sivusto luodaan valitsemalla oikeasta alanurkasta Luo uusi sivusto -kuvake. Se avautuu heti sivuston muokkausnäkymässä oletusulkoasulla.

                                                                                Sivustolle voi antaa nimen vasemman ylänurkan kohdassa Kirjoita sivuston nimiVerkkosivustolle valitaan verkko-osoite sivuston julkaisun yhteydessä. Yleensä nimen ja verkko-osoitteen olisi hyvä muistuttaa toisiaan. Kannattaa muistaa, että verkko-osoitteessa ei voi käyttää skandinaavisia aakkosia, erikoismerkkejä tai välilyöntejä. Kaikkien yliopiston tunnuksilla luotavien verkkosivustojen osoitteena on sites.google.com/a/jyu.fi/sivustonnimi.

                                                                                Luo uusi tyhjä sivusto, anna sille nimi ja valitse ulkoasuteema. Voit antaa sivuston nimeksi esim. Portfolio.

                                                                                Sivun lisääminen

                                                                                Sivun lisääminen vanhassa Sites-versiossa

                                                                                Verkkosivustolle voi lisätä uusia verkkosivuja yläreunan painikkeesta Uusi sivu (New page) . Sivun luomisen yhteydessä voi valita

                                                                                • sivun nimen
                                                                                • sivun verkko-osoitteen 
                                                                                • sivun mallin (template)
                                                                                  • verkkosivu (Web Page) - tavallinen verkkosivu (näissä harjoituksissa käytämme vain tätä)
                                                                                  • ilmoitukset (Announcements) - sivu, jolle voi tuottaa sisältöä blogin tapaan, uusin kirjoitus ylimpänä
                                                                                  • tiedostoarkisto (File Cabinet) - kätevä useiden tiedoston jakamiseen verkkosivuston kautta, lukija voi tilata tiedon muutoksista
                                                                                  • luettelo (List) - kätevä listojen ylläpitämiseen, lukija voi tilata tiedon muutoksista
                                                                                • sijainnin
                                                                                  • ylätasolle
                                                                                  • olemassaolevan sivun alasivuksi

                                                                                Sivun lisääminen uudessa Sites-versiossa

                                                                                Verkkosivustolle voi lisätä uusia verkkosivuja oikean reunan valikon Sivut-välilehden alareunassa olevalla Lisää sivu -painikkeella. Avautuvassa ikkunassa sivulle voi antaa nimen ja verkko-osoitteen.

                                                                                Sivun voi asettaa toiselle sivulle alasivuksi oikean reunan sivuvalikossa joko

                                                                                • raahaamalla sivun toisen sivun päälle TAI
                                                                                • viemällä hiiren kursorin olemassaolevan sivun päälle ja siirtymällä esiin tulevan pistekuvakkeen kautta alavalikon kohtaan Lisää alasivu

                                                                                Lisää verkkosivustolle kaksi uutta sivua: Työnäytteet ja Osaamiseni. Molempien mallina on verkkosivu ja ne tulevat sivuston ylätasolle.

                                                                                Lisää verkkosivustolle vielä kaksi uutta sivua: Kuvankäsittely ja Videotuotanto. Kaikkien mallina on verkkosivu ja ne tulevat alasivuiksi Työnäytteet -sivulle. Voit halutessasi luoda myös lisää alasivuja.

                                                                                Sivujen välillä liikkuminen

                                                                                Sivulta toiselle voi siirtyä eli navigoida vasemman tai oikean reunan navigointipalkin kautta.

                                                                                Sisällön tuottaminen sivustolle vanhassa Sites-versiossa

                                                                                Teksti

                                                                                Verkkosivun sisältöä voi muokata oikean yläreunan painikkeesta Muokkaa sivua (Edit page) . Tämä painike avaa verkkosivun muokkaustilassa. Sivun ylälaidassa olevassa työkalupalkissa on tuttuja tekstin muokkauksen työkaluja.

                                                                                Lisää etusivulle tekstiä, esim. nimesi ja Tämä verkkosivusto on tehty Jyväskylän yliopiston kurssilla.

                                                                                Sivun nimeä voi muuttaa vaihtamalla sen muokkausnäkymässä. Uusi nimi päivittyy myös vasemman reunan navigaatiovalikkoon.

                                                                                Hyperlinkki

                                                                                Linkit ovat keskeinen verkkotekstin elementti. Linkin lisääminen tapahtuu

                                                                                1) valitsemalla ensin maalaamalla teksti, josta linkki halutaan muodostaa,
                                                                                2) valitsemalla sitten työkaluriviltä Linkki-työkalu  ja
                                                                                3) lisäämällä linkin kohteeksi avautuvassa ikkunassa joko saman verkkosivuston sivu Sivuston sivu (Sites page) tai ulkoinen verkkosivu Verkko-osoite (Web address).

                                                                                Lisää etusivulle linkki esim. yliopiston verkkosivustolle.

                                                                                Kuva

                                                                                Ylävalikon kohdasta Lisää | Kuva (Insert | Image) voi verkkosivustolle lisätä kuvan. Kuva sijaitsee pystysuunnassa siinä kohdassa, missä hiiren kursori on aktiivisena lisäämisen hetkellä.

                                                                                Kun kuva on lisätty, niin sitä voi edelleen muokata. Kun kuva on valittu, sen viereen ilmestyy työkalupalkki.

                                                                                Työkalupalkista on mahdollisuus määrittää

                                                                                • kuvan sijainti (vasen reuna, keskellä sivua, oikea reuna)
                                                                                • kuvan koko (pieni, keskikokoinen, suuri, 100 % eli koko sivun levyinen, alkuperäisen kokoinen)
                                                                                • tekstin rivitys suhteessa kuvaan (teksti ympäröi kuvaa tai kuva on tekstin kanssa omalla rivillään)

                                                                                Kuvan voi myös poistaa työkalurivin rastista.

                                                                                Tallenna kuvatiedosto, esim. lehdet.jpg (kuvaaja: Miia Lehtola). Lisää se sitten verkkosivustosi etusivulle. Voit myöhemmin korvata tämän jollain omalla kuvallasi. Muista merkitä kuvan tekijätiedot asianmukaisesti. 

                                                                                Liitetiedoston tuominen verkkosivulle

                                                                                Verkkosivustolle voi tuoda myös tiedostoja, jotka eivät avaudu verkkoselaimessa, mutta jotka sivustolla kävijä voi ladata omalle koneelleen. Tällaisten tiedostojen tiedostomuotoja voivat olla esimerkiksi ppt, docx, rtf, pdf jne. 

                                                                                Liitetiedosto lisätään muokkaustilassa valitsemalla sivun alalaidasta Lisää tiedostot (Add files).

                                                                                Lisää Työnäytteet-sivulle aiemmin kurssilla muokkaamasi xslx-tiedosto.

                                                                                Google-tiedoston upottaminen sivulle

                                                                                Sivustolle voi upottaa tiedoston suoraan omista Google Drive -dokumenteista kohdasta Lisää | Drive (Insert | Drive). Tämä toiminto on hyödyllinen mm. esitysten lisäämisessä sivustolle.

                                                                                Sisällön tuottaminen sivustolle uudessa Sites-versiossa

                                                                                Tekstiä, kuvia, liitetiedostoja ja upotettuja Google-tiedostoja voi uudessa Sites-versiossa lisätä sivustolle oikean palstan Lisää-välilehdellä. 

                                                                                HUOM! Uudessa Google Sites -versiossa muita kuin kuvatiedostoja ei voi tuoda suoraan verkkosivustolle liitteeksi, vaan ne tulee ladata Google Driveen tai muuhun palveluun ja luoda verkkosivuille linkki kyseiseen tiedostoon.

                                                                                Sivun toiminnot

                                                                                Sivuun liittyvät toiminnot vanhassa Sites-versiossa

                                                                                Sivun asetuksia voi muokata Lisää toimintoja (More actions) -valikosta . Valikosta löytyvillä toiminnoilla voi mm.

                                                                                • tarkastella sivun versiohistoriaa (Revision history) ja tarvittaessa palauttaa sivusta aiempi versio
                                                                                • luoda sivusta kopion Kopioi sivu (Copy page)
                                                                                • siirtää sivu toiseen kohtaan sivuhierarkiassa: Siirrä sivu (Move page)
                                                                                • poistaa sivun Poista sivu (Delete page)
                                                                                • muokata sivun asetuksia (Page Settings)

                                                                                Sivun asetuksista voi valita mm.

                                                                                • näkyykö sivulla sen otsikko
                                                                                • näkyykö sivulla linkit sen alasivuille
                                                                                • voivatko lukijat jättää sivulle kommentteja

                                                                                Piilota sivun otsikko näkyvistä Etusivulta (Home).

                                                                                Sivuun liittyvät toiminnot uudessa Sites-versiossa

                                                                                Vastaavat sivuun liittyvät toiminnot, kuten sivun kopiointi, löytyvät viemällä hiiren kursorin oikean reunan valikossa sivun päälle ja siirtymällä esiin tulevan pistekuvakkeen kautta alavalikkoon. 

                                                                                Sivuston asettelu

                                                                                Sivuston sivujen asettelua voi muokata Lisää toimintoja (More actions) -valikon kohdasta Muokkaa sivuston ulkoasua (Edit site layout).

                                                                                Tässä näkymässä voi muokata mm. sivuston

                                                                                • ylätunnistetta, 
                                                                                • alatunnistetta ja 
                                                                                • sivupalkkia.

                                                                                 

                                                                                Näkymässä yläreunassa työkalupalkki, jossa ovat jo valmiiksi valittuina ylätunniste ja sivupalkki. 

                                                                                Ala- ja ylätunniste

                                                                                Ala- ja ylätunniste ovat osia, jotka säilyvät samanlaisina kaikilla saman sivuston sivuilla. Ylätunnisteessa on tyypillisesti ainakin sivuston nimi ja alatunnisteessa sivuston tekijän nimi. 

                                                                                Lisää sivustolle alatunniste (footer) ja lisää sinne ainakin tieto siitä, milloin sivuston on viimeksi päivitetty muodossa: Päivitetty xx.xx.xxxx.

                                                                                Sivupalkki

                                                                                Sivupalkkia voi muokata tarkemmin alempaa sivun vasemman reunan kohdasta Sidebar.

                                                                                Kynäpainikkeesta voi muokata sivupalkin sijaintia (vasen/oikea) ja leveyttä.

                                                                                Plus-painikkeesta sivupalkkiin voi lisätä navigaatiovalikon lisäksi myös muita sisältöjä, kuten tekstiä tai sivuston uusimmat muutokset.

                                                                                Navigointivalikkoa voi muokata siirtämällä hiiren kursorin sen päälle ja klikkaamalla esiin tulevasta Navigointi (Navigation) -otsikosta

                                                                                Samalla avautuu muokkausikkuna, jossa voi vaikuttaa mm. navigaatiopalkin linkkien järjestykseen. 

                                                                                Muokkaa sivuston navigaatiopalkkia niin, että sivustokartta (Sitemap) ei ole näkyvissä. Voit myös ottaa navigaatiopalkin otsikon pois näkyvistä samassa ikkunassa.

                                                                                Sivuston asettelu uudessa Sites-versiossa

                                                                                Navigaatiopalkki voi verkkosivustolla olla yläreunassa tai vasemmassa reunassa. Oletusulkoasuassa se on yläreunassa. Viemällä hiiren yläpalkin päälle ja valitsemalla sen vasemmalle puolelle ilmestyneen rataskuvakkeen, voi navigaation sijaintia muokata.

                                                                                Sivun voi piilottaa navigaatiopalkista viemällä hiiren kursorin oikean reunan valikon Sivut-välilehdellä sivun päälle ja siirtymällä esiin tulevan pistekuvakkeen kautta alavalikkoon. 

                                                                                Sivuston asetukset

                                                                                Sivuston asetukset koskevat koko sivustoa. Valikon kohdasta Ylläpidä sivustoa (Manage Site) pääsee "konepellin" alle vaikuttamaan useisiin sivuston asetuksiin.

                                                                                Takaisin sivustolle pääseen vasemman reunan valikon ensimmäisestä linkistä, jossa on sivuston nimi.

                                                                                Seuraavassa on esitelty tärkeimmät sivuston asetukset:

                                                                                Yleisasetukset

                                                                                Kohdassa Yleistä (General) voi mm.

                                                                                • vaihtaa sivuston nimen 
                                                                                • lisätä sivuston kuvauksen 
                                                                                • valita sivuston oletuskielen 
                                                                                • ottaa käyttöön myös sivuston mobiiliversion
                                                                                • poistaa sivuston

                                                                                Käyttöoikeudet

                                                                                Sivuston julkisuutta ja muokkausoikeuksia voi muuttaa kohdasta Jakaminen ja käyttöoikeudet (Sharing and Permissions). Oletusarvoisesti sivusto on muiden Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden löydettävissä ja muokattavissa. Sivuston voi kuitenkin jakaa myös vain linkin saaneille, jolloin se ei ole löydettävissä hakukoneilla, tai antamalla oikeudet vain tietyille henkilöille, jolloin nämä pääsevät lukemaan sivustoa omilla tunnuksillaan. Sivustolle voi antaa kirjoitusoikeuksia syöttämällä kyseisten henkilöiden sähköpostiosoitteet sivun alareunan kenttään.

                                                                                Voit halutessasi muuttaa sivuston julkisuusasteen niin, että se on näkyvissä vain linkin saaneille ja kirjoitusoikeudet ovat vain itselläsi. HUOM! Jos valiset jakamisasetuksista vaihtoehdon, joka rajaa näkyvyyden Jyväskylän yliopiston käyttäjiin, niin tällä tarkoitetaan vain opiskelijoita, ei henkilökuntaa, eli siinä tapauksessa opettaja ei pääse näkemään verkkosivustoasi.

                                                                                Ulkoasu

                                                                                Sivuston muuta ulkoasua voi muokata kohdasta Teemat, värit ja kirjasimet (Themes, Colors, and Fonts). Avautuvassa näkymässä on ensimmäisenä valikko, josta voi vaihtaa sivuston teemaa. Sen alapuolella on runsaasti valintoja, joilla voi muokata sivuston ja sen eri osien taustaväriä, taustakuvaa, otsikoiden ja tekstin väriä ja kirjasinta jne.

                                                                                Sivuston asetukset uudessa Sites-versiossa

                                                                                Sivuston käyttöoikeudet voi määrittää julkaisun yhteydessä. Sivuston voi julkaista yläreunan Julkaise-painikkeella. Samalla voi valita sivustolle verkko-osoitteen. Samalla voi valita, onko sivuston näkyvyys rajattu Jyväskylän yliopiston käyttäjiin (käytännössä opiskelijoihin) vai onko se julkinen Samalla voi valita, onko sivusto listattuna hakukoneiden indekseihin.

                                                                                Oikean reunan valikon Teemat-välilehdellä voi valita sivustolleen ulkoasun. Jokaisessa ulkoasussa on mahdollisuus valita muutamasta väripaletista ja fonttivalikoimasta.

                                                                                Materiaalin on laatinut Tanja Välisalo.

                                                                                Kuvankäsittely

                                                                                tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos sunnuntai 11. helmikuuta 2018, 13.49
                                                                                Paint.NET-ohjelmalla

                                                                                Materiaalissa kaikki tehtävät on merkitty tällaisella harmaalla taustalla.

                                                                                Nämä ohjeet on tehty Paint.NET-ohjelmalle, joka löytyy kaikista kampuksen mikroluokista. Ohjelman voi ladata kotikoneelle ilmaiseksi osoitteesta: http://www.getpaint.net/. Samat toiminnot löytyvät kuitenkin mistä tahansa kuvankäsittelyohjelmasta. Muita yleisiä kuvankäsittelyohjelmia ovat:

                                                                                • Adobe Photoshop - maksullinen ohjelma, kuukausitilaus tarjolla myös opiskelijahintaan
                                                                                • GIMP - ilmaisohjelma, jossa on kattavat työkalut, ladattavissa ohjelmiston verkkosivuilta: https://www.gimp.org/downloads/
                                                                                • selaimessa toimiva kuvankäsittelyohjelma Pixlr

                                                                                Digitaalinen kuva ja kuvankäsittelyn aloittaminen

                                                                                Kuvatiedosto

                                                                                Digitaalisen kuvan tiedostomuodolla on merkitystä muun muassa kuvan laadun, muokkaamisen ja julkaisun kannalta. Kuvatiedostoja on kahta tyyppiä, bittikarttakuvia eli rasterikuvia ja vektorigrafiikkakuvia. Valokuvat ovat käytännössä aina bittikarttakuvia.

                                                                                Yleisimmät (bittikartta)kuvatiedostotyypit ovat:

                                                                                TIFF

                                                                                • Ei hävitä kuvainformaatiota tallennettaessa, jolloin kuvan laatu säilyy hyvänä
                                                                                • Suuri tallennuskoko, koska ei pakkaa tiedostoa
                                                                                • Näyttää 16 miljoonaa väriä (24-bittinen)
                                                                                • Soveltuu pitkäaikaiseen kuvien säilyttämiseen. Käytetään painojulkaisuissa

                                                                                JPEG

                                                                                • Hävittää kuvainformaatiota tallennettaessa
                                                                                • Pieni tallennuskoko
                                                                                • Ei tue läpinäkyvyyttä
                                                                                • Näyttää 16 miljoonaa väriä (24-bittinen)
                                                                                • Käytetään usein Internet-sivujen valokuvissa. Käytetään myös mm. digitaalikameroissa, kun halutaan säilyttää kuvia pienessä tiedostokoossa
                                                                                • Hyvin yleinen kuvaformaatti

                                                                                GIF

                                                                                • Näyttää korkeintaan 256 väriä (8-bittinen)
                                                                                • Hyvä kuvaformaatti animaatioiden tekemiseen
                                                                                • Tukee läpinäkyvyyttä
                                                                                • Käytetään usein netissä vain vähän värisävyjä sisältävissä piirroksissa ja kaavioissa sekä animaatioissa

                                                                                PNG

                                                                                • Nettiselainten tukema GIF-formaatin seuraajaksi kehitetty kuvatyyppi
                                                                                • Tukee 48-bittistä (248 väriä) grafiikkaa
                                                                                • Tukee läpinäkyvyyttä
                                                                                • Ei tue animaatioita

                                                                                Eri kuvankäsittelyohjelmilla on myös omia kuvaformaattejaan, jotka soveltuvat kuvankäsittelyn eri työvaiheiden tallentamiseen. Nämä tiedostomuodot eivät yleensä avaudu muilla ohjelmilla, eikä niitä voi käyttää esim. verkkojulkaisussa. Paint.NETissä tämä tiedostomuoto on PDN, GIMPissä XCF ja Adobe Photoshopissa PSD.

                                                                                Kuvankäsittelyn aloittaminen

                                                                                Käynnistä Paint.NET.

                                                                                Paint.NETin käyttöliittymä

                                                                                Paint.NETin käyttöliittymässä on ylävalikon ja sen alla olevan työkalurivin lisäksi useita erillisiä ikkunoita, joita voi sulkea ja avata tarpeen mukaan. Ohjelman avautuessa niiden pitäisi olla näkyvillä:

                                                                                • Tools eli työkaluvalikko - tärkeimmät työkalut kuvan muokkaukseen
                                                                                • Colors eli väripaletti
                                                                                • History eli historia eli mitä toimintoja kuvalle on tehty
                                                                                • Layers eli tasot, joita käytetään edistyneemmässä kuvan muokkauksessa

                                                                                Vie hiiren kursori Tools-ikkunan eli työkaluvalikon jonkin työkalun päälle. Kursorin viereen ilmestyvä tekstilaatikko kertoo, mistä työkalusta on kyse. Käy tällä tavalla läpi kaikki työkalut saadaksesi kokonaiskuvan tarjolla olevista työkaluista.

                                                                                Kuvatiedoston tallentaminen

                                                                                Kuvatiedoston tallentamisessa on valittava

                                                                                • tallennuspaikka
                                                                                • tiedoston nimi: jos kuva on tarkoitus julkaista webissä, nimi on syytä tallentaa ilman skandinaavisia aakkosia ja erikoismerkkejä
                                                                                • tiedostomuoto

                                                                                Tallenna kuvatiedosto lehdet.jpg kurssin kansioon U:-asemalle TAI käytä jotain itse ottamaasi kuvaa TAI etsi harjoitusta varten muokattavaksi kuva, jonka lisenssi sallii kuvan muokkauksen ja julkaisemisen verkossa. 

                                                                                Voit etsiä kuvan esimerkiksi Googlen kuvahaulla tai Flickr-kuvapalvelusta niin, että suodatat hakutuloksista esille vain ne kuvat, joiden lisenssi sallii muokkaukset (modifications). Kuvista on tärkeä ottaa talteen ja mainita kuvan julkaisun yhteydessä seuraavat tiedot:

                                                                                • kuvaajan nimi, 
                                                                                • kuvan nimi (jos on), 
                                                                                • sen verkkosivuston nimi JA verkko-osoite, jolla kuva on julkaistu sekä
                                                                                • lisenssi, jolla kuva on julkaistu.

                                                                                Avaa Paint.NETissä juuri tallentamasi kuvatiedosto.
                                                                                Tallenna kuva uudelleen esim. lisäämällä tiedoston loppuun liitteen _edit (esim. lehdet_edit.jpg).

                                                                                Kuvankäsittelyssä kaikki muutokset kannattaa aina tehdä alkuperäisen kuvan kopiolle. Näin alkuperäinen versio säilyy aina muuttumattona, jos sitä haluaa myöhemmin käyttää sellaisenaan tai muokata jollain toisella tavalla.

                                                                                Kuvan koon ja resoluution muokkaus

                                                                                Kuvan koko

                                                                                Kuvan koolla voidaan viitata eri asioihin. Voidaan puhua kuvan fyysisestä koosta painettuna, kuvan koosta näytöllä tai kuvan tiedostokoosta.

                                                                                Kuvan fyysistä kokoa mitataan yleensä senttimetreinä tai tuumina.

                                                                                Kuvan kokoa näytöllä mitataan pikseleinä (kuvapisteinä). Esimerkiksi 800 x 600 pikselin kuvassa on leveyssuunnassa vieretysten 800 pistettä ja korkeussuunnassa 600 pistettä ja pikseleitä yhteensä 800 x 600 = 480 000.

                                                                                Myös tietokoneen näytön kokoa mitataan kuvapisteinä. Yleinen näytön koko on esimerkiksi 1024 x 768.

                                                                                Kuvatiedoston koko eli kuvan tallennuskoko riippuu pikselien määrästä. Siis mitä enemmän pikseleitä, sitä suurempi tiedosto. Tallennuskoko riippuu kuitenkin myös tiedostomuodosta ja kuvan ominaisuuksista. Esimerkiksi harmaasävykuvat vievät yleensä vähemmän tallennustilaa kuin värikuvat.

                                                                                Kuvankäsittelyohjelmassa on mahdollista muokata sekä kuva-alan (canvas) että kuvan (image) kokoa. Molemmat toiminnot löytyvät valikon kohdasta Image.

                                                                                Kuvan koon muokkaus

                                                                                Kuvan koon muokkaus onnistuu valikkokomennolla Image | Resize tai näppäinyhdistelmällä Ctrl + R. Avautuvassa ikkunassa on mahdollista muokata kuvan leveyttä ja korkeutta näytöllä ja kuvan resoluutiota.

                                                                                Maintain aspect ratio -kohdassa oleva ruksi varmistaa, että kuvan mittasuhteet säilyvät, kun kokoa muutetaan, eikä kuva pääsee vääristymään. Tällöin kuvan leveyden muuttaminen muuttaa automaattisesti myös korkeutta ja päinvastoin.

                                                                                Kuvan koon muokkaus

                                                                                Muuta kuvan korkeudeksi 600 pikseliä. Varmista, että mittasuhteet säilyvät, jolloin kuvan leveys mukautuu korkeuden mukaan.

                                                                                Kuva-alan koon muokkaus

                                                                                Kuva-alan kokoa kasvattamalla saadaan kuvan ymäpärille tyhjää tilaa. Kuva-alan kokoa pienentämällä voidaan jättää kuvista osia pois.

                                                                                Kuva-alan kokoa voi muokata valikkokomennolla Image | Canvas Size. Avautuva ikkuna on muuten samanlainen kuin kuvan koon muokkauksessa, mutta kuvan alareunasta löytyy Anchor -kohta, jossa voi määrittää, miten alkuperäinen kuva sijoittuu suhteessa uuteen kuva-alaan. Oletuksena on, että alkuperäinen kuva jää kuva-alan keskelle.

                                                                                Kuva-alan muokkaus

                                                                                Suurenna kuvan kuva-alaa. Mitä tapahtuu?

                                                                                Peru edellinen toiminto Ctrl + Z -näppäinyhdistelmällä.

                                                                                Kuvan resoluution muokkaus

                                                                                Kuvan tarkkuudesta puhuttaessa tärkeä käsite on resoluutio. Resoluution yksikkönä käytetään usein lyhennettä ppi (pixels per inch). Resoluutio kertoo kuvapisteiden tiheyden eli montako pikseliä kuvassa on pituusyksikköä kohden.

                                                                                Mitä suurempi resoluutio kuvassa on, sitä tarkempi kuva on. Resoluution suurentaminen jälkikäteen ei kuitenkaan enää paranna kuvan tarkkuutta ja sitä kautta laatua, vaan olennaista on kuvan tarkkuus sen luomisen tai ottamisen hetkellä. Kuvan resoluutio määritellään digitaalikamerasta ennen kuvausta tai skannerista ennen skannaamista.

                                                                                Tietokoneen näytöltä katsottavalle kuvalle riittää resoluutioksi 72 ppi. Painotuotteelle suositellaan usein resoluutioksi 300 ppi. Jos kuvan resoluutio on liian pieni, kuva ”pikselöityy” tulostettaessa, eli kuvasta tulee epätarkka.

                                                                                Muuta kuvan resoluutio verkkosivulla julkaisuun sopivaksi.

                                                                                Kuvan kääntäminen

                                                                                Kuvan kääntäminen on mahdollista valikon kohdan Image, jonka takaa löytyy erilaisia vaihtoehtoja kääntämiselle:

                                                                                • Flip Vertical - Kääntäminen peilikuvaksi pystyakselin ympärityö
                                                                                • Flip Horizontal - kääntäminen peilikuvaksi vaaka-akselin ympäri
                                                                                • Rotate 90 Clockwise - käännä 90 astetta oikealle
                                                                                • Rotate 90 Counter-Clockwise - käännä 90 astetta vasemmalle
                                                                                • Rotate 180

                                                                                Joskus on tarpeen kääntää kuvaa jokin tietty astemäärä, esimerkiksi kun halutaan oikaista rakennus tai vaikkapa maiseman horisontti vaakatasoon. Tämä onnistuu valikkokomennolla Layers | Rotate/Zoom.

                                                                                Käännä kuvaa 90 astetta.

                                                                                Kuvan rajaus

                                                                                Kuvan rajaus tapahtuu valitsemalla kuvasta osa ja rajaamalla kuva uudelleen niin, että kuva-ala muuttuu valitun osan mukaiseksi. (Kuva voitaisiin rajata uudelleen siis myös muokkaamalla kuva-alaa pienemmäksi valikkokomennolla Image | Canvas Size.)

                                                                                Kuvan osan valinta tapahtuu Rectangle Select -työkalulla Rectangle Select -työkalu. Kun työkalu on valittu työkaluvalikosta, sitä käytetään kuvassa seuraavasti:

                                                                                • Painetaan hiiren vasen painike alas halutun valinta-alueen vasemmassa ylänurkassa.
                                                                                • Siirretään hiirtä vasen painike alaspainettuna kohti alueen oikeaa alanurkkaa.
                                                                                • Kun valinta-alue näyttää sopivalta, irrotetaan hiiren vasen painike.

                                                                                Syntyvää rajausta voi vielä muokata valitsemalla työkaluvaikosta Move Selection -työkalu Siirrä valintaa, jolloin voit vielä

                                                                                • siirtää koko valintaa toiseen kohtaa kuvassa tarttumalla hiiren kursorilla jonnekin valinta-alueen keskelle ja raahaamalla
                                                                                • tarttumalla johonkin valinta-alueen kulmassa olevaan ympyrään tai sivulla olevaan neliöön ja liikuttamalla sen avulla valinta-alueen rajausta

                                                                                Kuvan rajaamiseksi valitaan vielä Image | Crop to Selection tai Ctrl + Shift + X.

                                                                                Kuvan rajaus

                                                                                Rajaa kuvaa niin, että vain ylempi lehti jää jäljelle.

                                                                                Värien ja valoisuuden muuttaminen

                                                                                Kuvan valoisuutta voi muokata jälkikäteen. Myös värien muokkaaminen on useimmiten niiden valoisuuden muokkausta.

                                                                                Kuvan valoisuutta ja värejä voi muokata Adjustments-valikon eri vaihtoehdoilla. Niistä tärkeimmät ovat tavallisesti:

                                                                                • Auto Levels muokkaa kuvan valoisuutta laskemalla automaattisesti ihannetasot - käytännössä työkalun soveltuminen riippuu kuvasta.
                                                                                • Black and White muuttaa kuvan harmaasävykuvaksi
                                                                                • Brightness / Contrast muokkaa kuvan valoisuutta ja kontrastia. Kontrastin lisääminen kirkastaa vaaleita pikseleitä entisestään ja tummentaa tummia.
                                                                                • Hue / Saturation -valikossa on mahdollista muokata kuvan väritasapainoa (hue), värikylläisyyttä (saturation) ja valoisuutta (brightness).

                                                                                Muokkaa kuvan kirkkautta sopivaksi.

                                                                                Edistyneempi kuvien muokkaaja käyttää kirkkauden muokkaukseen todennäköisesti kahta seuraavaa:

                                                                                • Curves-työkalulla on mahdollista muokata kuvan valoisuutta tarkemmin, esimerkiksi vaalentaa vain tummimpia pikseleitä.
                                                                                • Levels-työkalulla on mahdollista muokata kunkin ns. värikanavan (punainen, vihreä, keltainen) valoisuutta erikseen.

                                                                                Jos kuvassa on ylivalottuneita eli ns. puhkipalaneita kohtia, niitä ei ole enää kirkkautta parantamalla mahdollista korjata. Ylivalottuneissa kohdissa ei nimittäin ole tallentuneena valoisuuden vaihteluja.

                                                                                Tekstin lisääminen kuvaan

                                                                                Tekstin lisääminen kuvaan tapahtuu valitsemalla työkaluvalikosta Text. Samalla ohjelman yläreunaan ilmestyy valikko, jossa on mahdollista muokata tekstin ominaisuuksia: fonttia, fonttikokoa, jne. Colors -ikkunassa voi puolestaan valita tekstin värin.

                                                                                Teksti lisätään kuvaan valitsemalla aloituskohta kuvasta hiirellä klikaten ja kirjoittamalla haluttu teksti. Tekstiä on mahdollista muokata vielä senkin jälkeen yläreunan valikosta. Tekstin paikkaa voi vielä vaihtaa tekstin oikeaan alanurkkaan ilmestyneen kuvakkeen avulla.

                                                                                Tekstityökalu

                                                                                Lisää kuvaan tekstiä. Muista tallentaa kuva.

                                                                                Lisää valmis kuva aiemmin kurssilla luomasi verkkosivuston sivulle Kuvankäsittely. Muista liittää lähdetiedot kuvan yhteyteen. Mikäli käytit tämän harjoituksen mallitiedostoa lehdet.jpg, anna lähdetiedoksi esim. "Kuva: Jyväskylän yliopisto". Koska olet tehnyt muokkauksia kuvaan, on hyvän tavan mukaista kertoa myös se, esim. "Kuvan muokkaus: Etunimi Sukunimi".

                                                                                Kuvaruutukaappaus

                                                                                Kuvankäsittelyohjelmaa tarvitaan myös kuvaruutukaappausten tallentamiseen. Oman tietokoneen näytöstä on mahdollista tehdä kuvaruutukaappaus näppäimistöltä löytyvällä Prnt Scrn -painikkeella (Print Screen). Se tallentuu leikepöydälle ja sen voi kuvankäsittelyohjelmassa liittää tyhjään dokumenttiin ja tallentaa.

                                                                                Paint.NET-ohjelmassa voi luoda uuden kuvatiedoston toiminnolla File | New ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta kuvalle sopivan koon ja resoluution. Sen jälkeen kuvakaappaus liitetään valikkokomennolla Edit | Paste tai näppäinyhdistelmällä Ctrl + V. Jos liitettävä kuva on suurempi kuin uuden kuvan kuva-ala, niin ohjelma tarjoaa mahdollisuuden suurentaa kuva-alaa (Expand Canvas), jolloin koko kuvaruutukaappauksen sisältö mahtuu kuvaan.

                                                                                Siirry tietokoneesi työpöydälle ja ota siitä kuvaruutukaappaus. Luo sen jälkeen kuvankäsittelyohjelmassa uusi tyhjä tiedosto ja liitä kuvaruutukaappaus siihen. Tallenna kuva sen jälkeen vaikkapa nimellä kuvaruutukaappaus.jpg.

                                                                                Lisämateriaaleja

                                                                                • Perustoimintojen harjoitteluun löytyy myös tiivis ohje IrfanView-kuvankäsittelyohjelmalle.
                                                                                Materiaalin on laatinut Tanja Välisalo.

                                                                                Videoeditointi

                                                                                tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 13.02

                                                                                OpenShot ohjelman aloitusnäkymä.

                                                                                Videotuotannon prosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet

                                                                                1. suunnittelu ja käsikirjoitus
                                                                                2. materiaalin tuotanto (videokuvaus, äänittäminen, valokuvaus jne.)
                                                                                3. videon koostaminen eri materiaaleista videoeditointiohjelmassa
                                                                                4. videon renderöinti eli julkaisuvalmiin videotiedoston luominen
                                                                                5. videon julkaisu

                                                                                Tässä materiaalissa käsitellään keskeisiä toimintoja videomateriaalin koostamisesta videoeditointiohjelmassa ja julkaisuvalmiin videon luomista. Jos haluat lisävinkkejä esim. kuvaamiseen, niin voit perehtyä esim. Digitaalisen tarinankerronnan kurssin materiaaleihin.

                                                                                Tällä sivustolla on ohjeet OpenShot Video Editoriin sekä Windowsin Movie Maker -ohjelmalle (suom. Elokuvatyökalu).

                                                                                Muita videoeditointiohjelmistoja ovat esim. Adobe Premiere ja Vegas Pro.

                                                                                Videoeditoinnin aloittaminen OpenShot Video Editorilla

                                                                                Käynnistä OpenShot Video Editor

                                                                                OpenShot ohjelman aloitusnäkymä. 

                                                                                Ohjelman tärkeimmät valikot sijaitsevat vasemmassa reunassa. Projektiin tulevat ja siinä käytetyt materiaalit tulevat näkyviin vasemmalla olevalle kehykselle: Projektin tiedostot/ Project Files. Oikealla olevassa kehyksessä (Videon esikatselu/Video Preview) voit esikatsella omaa työtäsi.  Aikajana/Timeline on näkyvissä edellä mainittujen alapolella.

                                                                                Projektitiedoston tallentaminen

                                                                                Videoeditointia tehdään aina muokkaamalla projektitiedostoa, johon video-, ääni- ym. materiaaleja tuodaan. Videoeditoinnissa ei siis suoraan muokata alkuperäistä videota, vaan luodaan projektitiedosto, johon materiaaleja tuodaan ja jonka perusteella sitten julkaistaan lopullinen video.

                                                                                Eri videoeditointiohjelmilla on omat tiedostomuotonsa projektitiedostoille. OpenShotissa se on osp. Tällaisessa tiedostomuodossa etuna on se, että videota voi muokata useampaan otteeseen ja pääsääntöisesti tehdyt muutokset eivät ole pysyviä. Jos siis muutat videon värisävyjä, suljet ohjelman ja palaat myöhemmin muokkaamaan videota uudelleen, voit yleensä vielä perua muutokset, jotka eivät enää miellytäkään silmää. 

                                                                                OpenShot Video Editorilla tiedosto tallennetaan komennolla Tiedosto > Tallenna projekti (File > Save Project).

                                                                                Kuvasuhteen valinta

                                                                                Videon suunnittelussa on olennaista miettiä, millä  kuvasuhteella videon haluaa tehdä. Kuvasuhde tarkoittaa kuvan leveyden suhdetta korkeuteen. Kuvasuhde on yleensä 4:3 tai 16:9 (laajakuva). Lopulliseen videoon tuleva materiaali kannattaa kuvata sillä kuvasuhteella, jonka haluaa myös lopulliseen videoon. Kaikilla laitteilla ei pysty kuvaamaan laajakuvaa, joten kamera jo itsessään voi määrittää materiaalin kuvasuhteen.

                                                                                OpenShotissa kuvasuhteen voi valita ylävalikon Tiedosto > Valitse profiili/File > Choose Profile tai Projektitiedoston päällä olevaa OpenShot_kuvasuhteenvalinta kuvaketta painamalla

                                                                                Jos projektitiedoston kuvasuhde poikkeaa videon kuvasuhteesta, videon esikatselussa on näkyvissä mustat palkit joko videokuvan ylä- ja alareunassa tai vasemmassa ja oikeassa reunassa. Mikäli et halua näitä mustia reunoja mukaan projektiin, niin varmista, että kuvasuhde on oikea.

                                                                                Kun teet muutoksia voit peruuttaa niitä ylävalikon kuvakkeella:OpenShot-Kumoa&Tee uudelleen-kuvake

                                                                                 

                                                                                Näkymän valinta

                                                                                Voit vaihtaa näkymän asettelua halutessasi ylävalikon Näytä/View > Näkymät/Views > Ammattimainen näkymä/Advanced View.

                                                                                OpenShot Näkymän valinta


                                                                                Materiaalin tuominen ohjelmaan

                                                                                Videomateriaalia voi kuvata itse tai etsiä valmista materiaalia verkosta esim. seuraavista lähteistä:

                                                                                Muista tarkistaa, että materiaalin tekijä on antanut siihen muokkausoikeudet!

                                                                                OpenShot -ohjelmassa materiaalia voi tuoda ohjelmaan

                                                                                • Tiedosto > Tuo tiedostoja.. (File > Import Files..).
                                                                                • Tai painamalla ylävalikon alapuolella olevasta kuvakkeesta OpenShot Lisää

                                                                                OpenShot tiedoston lisääminen

                                                                                Videoleikkeitä tai videoklippejä voi tuoda ohjelmaan useita joko yksittäin tai kerralla. Useamman tiedoston voit valita kansiosta ohjelmaan yhtä aikaa pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja valitsemalla yksittäin haluamiasi tiedostoja. Voit myös valita kaikki tiedostot kerralla esimerkiksi painamalla ylintä tiedostoa hiiren vasemalla, jonka jälkeen menet viimeisen tiedoston päälle, painat Shift näppäimen pohjaan ja klikkaat hiiren vasemmalla. Näin myös kaikki näiden tiedostojen välissä olevat tiedostot tulevat valituksi.

                                                                                Openshot_tiedostot lisätty

                                                                                Kun materiaali (kuva, video tai ääni) on tuotu ohjelmaan, ne ilmestyvät ohjelmaikkunan vasemman reunan Project Files -kehykseen.  Aikajanalle voit lisätä materiaalia menemällä haluamasi materiaalin päälle Project Files valikossa, painamalla hiiren vasemman painikkeen pohjaan, ja raahaamalla tiedoston haluamallesi Raidalle/Track. Yllä olevassa kuvassa projektiin on tuotu viisi videotiedostoa joista yksi on laitettu Raidalle 5/Track 5.

                                                                                Aikajanalla videonäkymää voi zoomata niin, että se jakaantuu pidemmälle tai lyhyemmällä matkalle riippuen siitä, mikä on työskentelyn kannalta kulloinkin kätevintä.

                                                                                HUOM! Videoprojektiin voi tarvittaessa tuoda myös ääntä, valokuvia ja piirroskuvia.

                                                                                Videota voi nyt katsella oikean reunan esikatseluikkunassa.

                                                                                Esikatseluikkunan alla näkyvät painikkeet Play/Pause, kelaus eteen tai taakse sekä hyppää alkuun ja -loppuun.

                                                                                Luo videoprojektia varten oma kansio, esim. U:-asemalle. Tallenna tähän kansioon kaikki videoon tulevat materiaalit. Etsi tai luo ainakin yksi videopätkä, jota voisit käyttää. 

                                                                                Tuo valitsemasi videomateriaali OpenShot Video Editoriin. Tallenna projektitiedosto.

                                                                                Tarkista, että projektin kuvasuhde on sama kuin käyttämäsi materiaalin. 

                                                                                 

                                                                                Värien ja valoisuuden muokkaus

                                                                                Valoihin ja väreihin kannattaa kiinnittää huomiota jo kuvaustilanteessa. Edistyneissä videoeditointiohjelmistoissa on enemmän säätömahdollisuuksia, joilla voit parantaa kuvan värisävyjä ja valotusta. OpenShot -ohjelmassakin on joitain vaihtoehtoja Effects/Tehosteet-välilehdellä:

                                                                                • Kirkkaus ja Kontrasti (Brightness & Contrast) -kohdassa voit muokata videoklipin valoisuutta ja kontrastia.
                                                                                • Color Saturation -kohdassa löydät tehosteiden joukosta myös vaihtoehdon, jonka avulla voit muokata kuvan harmaasävyiseksi tai värisävyiltään räikeämmäksi.
                                                                                • Negative –tehosteella värit vaihtuvat vastaamaan omaa vastaväriään.

                                                                                 OpenShot väriasetukset

                                                                                 Tehosteet saat edittiisi raahaamalla ne haluamasi klipin päälle. Klippiin ilmestyy näkyviin pieni, värikäs neliö, jossa on kirjain. Väri ja kirjain riippuvat valitsemastasi tehosteesta. Painamalla neliötä ohjelman vasemmalle reunalle, Aikajanan/Timelinen viereen avautuu valikko josta voit säätää vallitsemaasi tehostetta.

                                                                                Kokeile videoosi haluaamaasi tehostetta.


                                                                                Leikkaus

                                                                                Leikkaus-sanaa käytetään aina, kun videota muokataan niin, että siirrytään otoksesta toiseen tai esimerkiksi otoksesta lopputeksteihin. Menemällä otoksen reunaan ja hiirellä raahaamalla voit vaikuttaa sen pituuteen, ja lyhentää sitä. OpenShotissa on myös Aikajanan/Timeline yläpuolella oleva Leikkaustyökalu/Razor Tool.

                                                                                OpenShot Leikkaus Leikkaustyökalu/Razor Tool työkalulla voit halutessasi leikata aikajanalla/timeline olevaa videomateriaalia kahtia.

                                                                                OpenShot Magneetti Aktivoimalla samalla rivillä olevan magneetti-kuvakkeella (Tarttuminen) varustetun työkalun saat videoklipit ”tarttumaan tosiinsa” helpommin. Näin videopätkien väliin ei jää tyhjää tilaa. Lopullisessa videossa tyhjä tila näkyisi hetkellisenä mustana ruutuna klippien välissä.

                                                                                Lisää haluamasi leikkeitä aikajanalle/timeline ja kokeile rakentaa haluamasi kaltainen runko.

                                                                                Häivytykset

                                                                                Videon leikkauskohtiin voi jälkikäteen lisätä erilaisia siirtymiä ja häivytyksiä. Niiden avulla videon eri osia voidaan sitoa yhteen ja luoda jatkuvuutta. Toisaalta niillä voidaan myös korostaa tiettyjä leikkauksia ja samalla jotain videon sisällön kannalta olennaista. Häivytys videon alussa ja lopussa tekevät kokonaisuudesta levollisemman ja antavat katsojalle aikaa orientoitua sekä videon alkamiseen että sen loppumiseen.

                                                                                Tyypillisiä häivytyksiä ovat:

                                                                                fade-in
                                                                                häivytys yksivärisestä kuvaan

                                                                                 

                                                                                fade-out
                                                                                häivytys kuvasta yksiväriseen

                                                                                 

                                                                                crossfade
                                                                                kahden kuvan häivytys limittäin

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                OpenShot-ohjelmassa häivytyksiä saa luotua Transitions/Siirtymät –välilehdeltä, tai menemällä haluamasi klipin päälle, klikkaamalla hiiren oikeaa -> Häivytä/Fade tai Animaatio/Animation ja valitsemalla mieleisesi valinnan klippiin. Crossfade/Ristihäivytyksen voit tehdä OpenShotissa raahaamalla viereistä videota/kuvaa hieman edellisen päälle aikajanalla/timeline:

                                                                                 OpenShot Siirtymät

                                                                                Häivytyksiä voi käyttää myös siirtyminä kahden eri videoleikkeen välillä.

                                                                                Kokeile eri siirtymiä ja lisää niitä videoosi tarpeen mukaan.


                                                                                Kuvatiedostojen tuominen ja muokkaaminen

                                                                                OpenShot -ohjelmassa voi tuoda kuvatiedostoja samoin kuin videoita. Ylävalikon Tiedosto > Lisää tiedostoja/ File > Insert Files

                                                                                Kuvamateriaalia voi hankkia

                                                                                • luomalla sitä itse valokuvaten tai muilla tekniikoilla
                                                                                • käyttämällä valmista kuvamateriaalia verkosta

                                                                                Käytä vain kuvamateriaalia, jonka hyödyntämiseen tekijä on antanut luvan. Helpoiten tämä onnistuu käyttämällä omaa kuvamateriaalia tai sellaisia kuvia, joiden tekijä on julkaissut kuvat Creative Commons -lisenssillä. Huomaa, että myös CC-lisenssit edellyttävät silti, että tekijän nimi mainitaan. Digitaalisessa tarinassa tekijätiedot voi sisällyttää lopputeksteihin.

                                                                                Kuvamateriaalia voi etsiä verkosta esim. seuraavista lähteistä:

                                                                                Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa työstettävän videon kuvasuhde. Kuvan leveyden ja korkeuden suhteen olisi hyvä olla sama kuin videon leveyden ja korkeuden suhde. Jos videon ja siihen lisättävän kuvan kuvasuhteet poikkeavat toisistaan, niin editointiohjelmasta riippuen

                                                                                • kuvan sivuille tai ylä- ja alapuolelle jää näkyviin mustaa tai värillistä taustaa tai
                                                                                • kuvasta leikkautuu osia pois.

                                                                                On tietysti makuasia, onko tämä ongelma. Jos tällaisen haluaa kutenkin välttää, niin voi valita kuvia, joissa on jo valmiiksi oikea kuvasuhde, tai rajata kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla.

                                                                                Äänitiedostojen tuominen ja muokkaaminen

                                                                                OpenShot Video Editorissa on mahdollista olla päällekkäin monta eri ääniraitaa eli ääntä voidaan tuoda monesta eri tiedostosta. Tiedostoja joista ääntä voi pääsääntöisesti tuoda ovat:

                                                                                1. videoleikkeen mukana tuleva ääniraita
                                                                                2. musiikkiraita
                                                                                3. spiikkiraita

                                                                                Videoleikkeen mukana projektitiedostoon tulee myös ääniraita. Äänen tasoa ja ääniraitaa pääset muokkaamaan painamalla haluamasi klipin päällä hiiren oikeaa ja valitsemalla Asetukset/Properties.

                                                                                • ääneen tason voi häivyttää hiljaisuudesta valitulle äänenvoimakkuudella ja päinvastoin ja
                                                                                • äänen voi erottaa omalle Raidalleen/Track

                                                                                Tiedostoon voi tarvittaessa myös tuoda äänitiedostoja. Äänitiedostoja voi tuoda ylävalikon kohdan Tiedosto>Tuo tiedostoja../File>Import files.. toiminnon kautta

                                                                                Näitä lisättyjä äänitiedostoja muokata omilla välilehdillään, joissa aiemmin mainittujen muokkausten lisäksi on mahdollista myös leikata ääniraitaa samaan tapaan kuin videoleikkeitä.

                                                                                Ilmaista musiikkia videossa käytettäväksi voi etsiä esim. seuraavilta sivustoilta:

                                                                                Tekstin lisääminen videoon

                                                                                 OpenShot tekstin lisääminen

                                                                                Videoon voidaan myös lisätä tekstiä. OpenShotissa tekstiä voit lisätä ylävalikosta Otsikko/Title> Otsikko/Title. Avautuvassa valikossa on eri tilanteisiin sopivia vaihtoehtoja. Joukossa on otsikoita ja lopputeksteihin sopivia valintoja. Oikealla avautuvassa valikossa on kohta, johon voit kirjottaa haluamasi tekstin, sekä vaikuttaa fonttiin, tekstinväriin sekä taustaväriin. Alla on avattuna video-editointiin liittyvien tekstien termistöä:

                                                                                • alkutekstit: Title
                                                                                • lopputekstit: Credits
                                                                                • kuvan päälle tuleva teksti: Caption

                                                                                Kun olet tehnyt tekstin, paina Tallenna/Save. Teksti tulee näkyviin Projekti tiedostot/ Project Files kehykseen omana tiedostonaan. Voit raahata tekstin dokumenttiin jonkun klipin päälle, tai laittaa sen omalle Raidalleen/Track.

                                                                                Lisää videoosi ainakin alku- ja lopputekstit. Muista sisällyttää lopputeksteihin kaiken käyttämäsi aineiston tekijätiedot.

                                                                                Videon julkaisu

                                                                                Kun video on valmis, niin se pitää julkaisua varten renderöidä eli muuntaa ja tallentaa julkaisukelpoiseen muotoon. Samalla video yleensä pakataan eli sen tiedostokoko voi pienentyä paljonkin. Videon tallentamisessa on olennaista miettiä, onko se tarkoitettu:

                                                                                • jaettavaksi verkkopalvelun kautta ja katseltavaksi mobiililaitteilla ja tietokoneen näytöllä vai 
                                                                                • televisionäytölle tai valkokankaalle, jolloin video on todennäköisesti tallennettu esim. DVD-levylle.

                                                                                Jos videota on tarkoitus katsella pienikokoisena verkkoselaimessa, niin sille riittää heikompikin laatu. Heikompilaatuinen video on myös tiedostokooltaan pienempi ja latautuu nopeammin. Jos videota taas jaellaan esimerkiksi DVD-levyllä ja sen on tarkoitus näyttää hyvältä myös isolla näytöllä, niin sen pitää olla paljon laadukkaampi. Tämä pitää tietysti ottaa huomioon jo videon kuvaamisessa. 

                                                                                Yleisiä tiedostomuotoja videon julkaisuun ovat esimerkiksi mp4mpeg, mov tai avi.

                                                                                Tallentaminen onnistuu OpenShot Video Editorissa joko Tiedosto (File) –valikon kautta tai painamalla kuvaketta : OpenShot lopullinen tallennus. Tämän jälkeen avautuu alla olevan mukainen valikko, jossa tehdä haluamasi valinnat.

                                                                                 OpenShot lopullinen tallennusikkuna

                                                                                Videon verkkojulkaisuun on tarjolla useita eri palveluja, kuten

                                                                                 


                                                                                Videoeditoinnin aloittaminen Movie Makerissa

                                                                                Käynnistä Movie Maker.

                                                                                Ohjelman yläreunasta löytyy muokkaukseen liittyviä työkaluja usealta eri välilehdeltä. Vasemmassa reunassa on esikatselunäkymä, jossa videota voi katsella. Se on avuksi video editoinnissa. Tässä osassa myös tehdään esim. tekstin asettelu.

                                                                                Projektitiedoston tallentaminen

                                                                                Videoeditointia tehdään aina muokkaamalla projektitiedostoa, johon video-, ääni- ym. materiaaleja tuodaan. Videoeditoinnissa ei siis suoraan muokata alkuperäistä videota, vaan luodaan projektitiedosto, johon materiaaleja tuodaan ja jonka perusteella sitten julkaistaan lopullinen video.

                                                                                Eri videoeditointiohjelmilla on omat tiedostomuotonsa projektitiedostoille. Movie Makerissa se on wlmpTällaisessa tiedostomuodossa etuna on se, että videota voi muokata useampaan otteeseen ja pääsääntöisesti tehdyt muutokset eivät ole pysyviä. Jos siis muutat videon värisävyjä, suljet ohjelman ja palaat myöhemmin muokkaamaan videota uudelleen, voit yleensä vielä perua muutokset, jotka eivät enää miellytäkään silmää. 

                                                                                Windows Movie Makerissa tiedosto tallennetaan komennolla Tiedosto > Tallenna projekti (File > Save Project).

                                                                                Kuvasuhteen valinta

                                                                                Videon suunnittelussa on olennaista miettiä, millä  kuvasuhteella videon haluaa tehdä. Kuvasuhde tarkoittaa kuvan leveyden suhdetta korkeuteen. Kuvasuhde on yleensä 4:3 tai 16:9 (laajakuva). Lopulliseen videoon tuleva materiaali kannattaa kuvata sillä kuvasuhteella, jonka haluaa myös lopulliseen videoon. Kaikilla laitteilla ei pysty kuvaamaan laajakuvaa, joten kamera jo itsessään voi määrittää materiaalin kuvasuhteen.

                                                                                Windows Movie Makerissa kuvasuhteen voi valita Project (Projekti) -välilehdellä.

                                                                                Jos projektitiedoston kuvasuhde poikkeaa videon kuvasuhteesta, videon esikatselussa on näkyvissä mustat palkit joko videokuvan ylä- ja alareunassa tai vasemmassa ja oikeassa reunassa. Mikäli et halua näitä mustia reunoja mukaan projektiin, niin varmista, että 

                                                                                Videomateriaalin tuominen ohjelmaan

                                                                                Videomateriaalia voi kuvata itse tai etsiä valmista materiaalia verkosta esim. seuraavista lähteistä:

                                                                                Muista tarkistaa, että materiaalin tekijä on antanut siihen muokkausoikeudet!

                                                                                Movie Maker -ohjelmassa videomateriaalia voi

                                                                                • tuoda  Aloitus (Home) -välilehden toiminnolla Lisää videoita ja valokuvia (Add videos and photos) tai
                                                                                • tallentaa web-kameran avulla Aloitus (Home) -välilehden toiminnolla Verkkokameran video (Webcam video).

                                                                                Kun video on tuotu ohjelmaan, se ilmestyy ohjelmaikkunan oikean reunan aikajanalle. Aikajanalla videonäkymää voi zoomata niin, että se jakaantuu pidemmälle tai lyhyemmällä matkalle riippuen siitä, mikä on työskentelyn kannalta kulloinkin kätevintä.

                                                                                HUOM! Videoprojektiin voi tarvittaessa tuoda myös valokuvia ja piirroskuvia.

                                                                                Videota voi nyt katsella vasemman reunan esikatseluikkunassa, jonka alta löytyy myös pienimuotoinen aikajana ja painikkeet Play/Pause, Next frame ja Previous frame. Yksi frame tai "freimi" on yksi kuva. Tyypillisessä videossa kuvataajuus (frame rate) on esim. 24 tai 30 fps (frames per second).

                                                                                Tällaisia videoleikkeitä tai videoklippejä voi tuoda ohjelmaan useitakin. Kun videoleike on valittuna, niin työkaluvalikossa on näkyvissä yksi välilehti lisää: Videotyökalut (Video Tools)

                                                                                Luo videoprojektia varten oma kansio, esim. U:-asemalle. Tallenna tähän kansioon kaikki videoon tulevat materiaalit. Etsi tai luo ainakin yksi videopätkä, jota voisit käyttää. 

                                                                                Tuo valitsemasi videomateriaali Movie Makeriin. Tallenna projektitiedosto.

                                                                                Tarkista, että projektin kuvasuhde on sama kuin käyttämäsi materiaalin. 

                                                                                Värien ja valoisuuden muokkaus

                                                                                Valoihin ja väreihin kannattaa kiinnittää huomiota jo kuvaustilanteessa, mutta paljon on tehtävissä myös kuvauksen jälkeen. Edistyneissä videoeditointiohjelmistoissa on enemmän säätömahdollisuuksia, mutta Movie Maker -ohjelmassakin on joitain vaihtoehtoja Visuaaliset tehosteet (Visual effects) -välilehdellä:

                                                                                • Kirkkaus (Brightness) -kohdassa voit muokata videoklipin valoisuutta.
                                                                                • Tehosteet (Effects) -kohdassa löydät tehosteiden joukosta myös vaihtoehdon, jonka avulla voit muokata kuvan harmaasävyiseksi

                                                                                Kokeile videoosi kirkkauden säätöä ja visuaalisia tehosteita.

                                                                                Leikkaus

                                                                                Leikkaus-sanaa käytetään aina, kun videota muokataan niin, että siirrytään otoksesta toiseen tai esimerkiksi otoksesta lopputeksteihin. Movie Makerissä on Videotyökalut (Video tools) -välilehdellä kaksi eri leikkaustyökalua: 

                                                                                • Jaa (Split) ja
                                                                                • Leikkaustyökalu (Trim tool).

                                                                                Jaa (Split) -työkalun avulla videomateriaalin voi pilkkoa pienempiin paloihin, jolloin välistä voi leikata pois ylimääräistä tai lisätä sinne muuta materiaalia. Oikea kohta etsitään käyttäen esikatseluikkunaa. Sen jälkeen käytetään Jaa (Split) -työkalua.

                                                                                Leikkaustyökalu (Trim tool) sallii ylimääräisen materiaalin poistamisen videon alusta ja lopusta - tai ennen tai jälkeen valitun leikkauskohdan. Tätä työkalua voi käyttää esimerkiksi seuraavasti: 

                                                                                • Siirrytään esikatselun avulla kohtaan, josta editoinnissa jäljelle jäävä eli lopullinen videoleike saisi alkaa, ja valitaan työkaluista aloituskohta (Set start point). Tällöin videoleikkeestä poistuu sen alkuosa tähän kohtaan asti.
                                                                                • Samaan tapaan voi leikata palan pois videoleikkeen lopusta työkalulla Set end point.

                                                                                Kun videoprojektissa on useita videoleikkeitä, voit leikellä niitä kutakin erikseen. Lisäksi voit vaihtaa niiden järjestystä hiirellä raahaamalla.

                                                                                Siisti projektiin tuomasi videoleike niin, että poistat ylimääräisiä osia tarpeen mukaan tai pilkot videon useampaan palaseen, jos haluat esim. vaihtaa niiden järjestystä.

                                                                                Häivytykset

                                                                                Videon leikkauskohtiin voi jälkikäteen lisätä erilaisia siirtymiä ja häivytyksiä. Niiden avulla videon eri osia voidaan sitoa yhteen ja luoda jatkuvuutta. Toisaalta niillä voidaan myös korostaa tiettyjä leikkauksia ja samalla jotain videon sisällön kannalta olennaista. Häivytys videon alussa ja lopussa tekevät kokonaisuudesta levollisemman ja antavat katsojalle aikaa orientoitua sekä videon alkamiseen että sen loppumiseen.

                                                                                Tyypillisiä häivytyksiä ovat:

                                                                                fade-in
                                                                                häivytys yksivärisestä kuvaan
                                                                                fade-out
                                                                                häivytys kuvasta yksiväriseen
                                                                                crossfade
                                                                                kahden kuvan häivytys limittäin

                                                                                Movie Makerissa häivityksiä saa luotua Visuaaliset tehosteet (Visual effects) -välilehden kohdassa efektivalikon Motions and fades -väliotsikon alta löytyvillä toiminnoilla: 

                                                                                • Fade in to black - häivyttää leikkeen lopun mustaan
                                                                                • Fade out to black - häivyttää leikkeen esiin mustasta
                                                                                • Fade in to white häivyttää leikkeen esiin valkoisesta
                                                                                • Fade out to white - häivyttää leikkeen lopun valkoiseen

                                                                                Samaan videoleikkeeseen saa useita eri häivytyksiä (esim. sekä alkuun että loppuun) valitsemalla efektivalikosta kohta Multiple effects.

                                                                                Häivytyksiä voi käyttää myös siirtyminä kahden eri videoleikkeen välillä  Tämä onnistuu joidenkin siirtymien osalta helpoiten Animaatiot (Animations) -välilehden kohdasta Siirtymistehosteet (Transitions). Sieltä löytyvät:.

                                                                                • häivytys mustaan ja sieltä seuraavaan kuvaan: Blur - through black
                                                                                • cross-fade eli ristiinhäivytys kohdasta Blur

                                                                                Erilaisia muita siirtymiä löytyy niin ikään Siirtymistehosteet (Transitions) -kohdasta.

                                                                                Kokeile eri siirtymiä ja lisää niitä videoosi tarpeen mukaan.

                                                                                Kuvatiedostojen tuominen ja muokkaaminen

                                                                                Movie Maker -ohjelmassa voi tuoda kuvatiedostoja samoin kuin videota Aloitus (Home) -välilehden komennolla Lisää videoita ja valokuvia (Add videos and photos).

                                                                                Kuvamateriaalia voi hankkia

                                                                                • luomalla sitä itse valokuvaten tai muilla tekniikoilla
                                                                                • käyttämällä valmista kuvamateriaalia verkosta

                                                                                Käytä vain kuvamateriaalia, jonka hyödyntämiseen tekijä on antanut luvan. Helpoiten tämä onnistuu käyttämällä omaa kuvamateriaalia tai sellaisia kuvia, joiden tekijä on julkaissut kuvat Creative Commons -lisenssillä. Huomaa, että myös CC-lisenssit edellyttävät silti, että tekijän nimi mainitaan. Digitaalisessa tarinassa tekijätiedot voi sisällyttää lopputeksteihin.

                                                                                Kuvamateriaalia voi etsiä verkosta esim. seuraavista lähteistä:

                                                                                Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa työstettävän videon kuvasuhde. Kuvan leveyden ja korkeuden suhteen olisi hyvä olla sama kuin videon leveyden ja korkeuden suhde. Jos videon ja siihen lisättävän kuvan kuvasuhteet poikkeavat toisistaan, niin editointiohjelmasta riippuen

                                                                                • kuvan sivuille tai ylä- ja alapuolelle jää näkyviin mustaa tai värillistä taustaa tai
                                                                                • kuvasta leikkautuu osia pois.

                                                                                On tietysti makuasia, onko tämä ongelma. Jos tällaisen haluaa kutenkin välttää, niin voi valita kuvia, joissa on jo valmiiksi oikea kuvasuhde, tai rajata kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla.

                                                                                Äänitiedostojen tuominen ja muokkaaminen

                                                                                Windows Movie Makerissa on mahdollista olla päällekkäin kolme eri ääniraitaa eli ääntä voidaan tuoda peräti kolmesta eri tiedostosta, jotka ovat:

                                                                                1. videoleikkeen mukana tuleva ääniraita
                                                                                2. musiikkiraita
                                                                                3. spiikkiraita

                                                                                Videoleikkeen mukana projektitiedostoon tulee myös ääniraita. Videotyökalut (Video tools) -välilehdellä

                                                                                • äänen tasoa voi muokata,
                                                                                • ääneen tason voi häivyttää hiljaisuudesta valitulle äänenvoimakkuudella ja päinvastoin ja
                                                                                • äänen voi jopa vaientaa kokonaan. 

                                                                                Tiedostoon voi tarvittaessa myös tuoda äänitiedostoja tai tallentaa ääntä. Äänitiedostoja voi tuoda valikon kohdan Aloitus | Lisää (Home | Add) kautta toiminnoilla

                                                                                • Lisää musiikkia (Add music) ja 
                                                                                • Tallenna selostus (Record narration), jossa on mahdollista äänittämisen sijaan tuoda valmis äänitiedosto.

                                                                                Näitä lisättyjä äänitiedostoja muokata omilla välilehdillään, joissa aiemmin mainittujen muokkausten lisäksi on mahdollista myös leikata ääniraitaa samaan tapaan kuin videoleikkeitä.

                                                                                Ilmaista musiikkia videossa käytettäväksi voi etsiä esim. seuraavilta sivustoilta:

                                                                                Tekstin lisääminen videoon

                                                                                Videoon voidaan myös lisätä tekstiä. Movie Makerissa on valmiina työkaluja tekstin lisäämiselle kohdassa Aloitus | Lisää (Home | Add):

                                                                                • alkutekstit: Title
                                                                                • lopputekstit: Credits
                                                                                • kuvan päälle tuleva teksti: Caption

                                                                                Teksti tulee näkyviin aikajanalle omana raitanaan videoraidan alleKun tekstin valitsee, yläpalkkiin tulee uusi välilehti Tekstityökalutjossa on mahdollista

                                                                                • muokata tekstin fonttityylejä,
                                                                                • muokata aikaa, jonka teksti on näkyvillä ja 
                                                                                • lisätä tekstiin animaatio.

                                                                                Alku- ja lopputekstien taustalle tulee oletuksena yksivärinen tausta, jonka taustaväriä on mahdollista vaihtaa. Tekstit voi myös siirtää videokuvan päälle. Tämä tapahtuu muokkaamalla hiirellä raahaamalla ohjelman aikajanalla.

                                                                                Lisää videoosi ainakin alku- ja lopputekstit. Muista sisällyttää lopputeksteihin kaiken käyttämäsi aineiston tekijätiedot.

                                                                                Videon julkaisu

                                                                                Kun video on valmis, niin se pitää julkaisua varten renderöidä eli muuntaa ja tallentaa julkaisukelpoiseen muotoon. Samalla video yleensä pakataan eli sen tiedostokoko voi pienentyä paljonkin. Videon tallentamisessa on olennaista miettiä, onko se tarkoitettu:

                                                                                • jaeltavaksi verkkopalvelun kautta ja katseltavaksi mobiililaitteilla ja tietokoneen näytöllä vai 
                                                                                • televisionäytölle tai valkokankaalle, jolloin video on todennäköisesti tallennettu esim. DVD-levylle.

                                                                                Jos videota on tarkoitus katsella pienikokoisena verkkoselaimessa, niin sille riittää heikompikin laatu. Heikompilaatuinen video on myös tiedostokooltaan pienempi ja latautuu nopeammin. Jos videota taas jaellaan esimerkiksi DVD-levyllä ja sen on tarkoitus näyttää hyvältä myös isolla näytöllä, niin sen pitää olla paljon laadukkaampi. Tämä pitää tietysti ottaa huomioon jo videon kuvaamisessa. 

                                                                                Yleisiä tiedostomuotoja videon julkaisuun ovat esimerkiksi mp4mpeg, mov tai avi. Movie Makerissa näistä on tarjolla mp4.

                                                                                Tallentaminen onnistuu Windows Movie Makerissa joko Tiedosto (File) -valikon tai Aloitus (Home) -välilehden kohdasta Tallenna elokuva (Save movie)jossa on useita valmiita vaihtoehtoja videon julkaisuasetuksille ja pakkauskoolle.

                                                                                Videon verkkojulkaisuun on tarjolla useita eri palveluja, kuten

                                                                                Materiaali: Tanja Välisalo & Saara Juutinen

                                                                                tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos sunnuntai 11. helmikuuta 2018, 14.38

                                                                                Full-size image: 105 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos sunnuntai 11. helmikuuta 2018, 20.22

                                                                                Full-size image: 390 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos sunnuntai 11. helmikuuta 2018, 20.21

                                                                                Full-size image: 29 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos sunnuntai 11. helmikuuta 2018, 20.21

                                                                                Full-size image: 30 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos sunnuntai 11. helmikuuta 2018, 20.21

                                                                                Full-size image: 42 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos maanantai 26. helmikuuta 2018, 00.14

                                                                                Full-size image: 390 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot_aloitus

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot ohjelman aloitusnäkymä
                                                                                OpenShot_aloitus
                                                                                Full-size image: 803 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot aloitus

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot ohjelman aloitusnäkymä.
                                                                                OpenShot aloitus
                                                                                Full-size image: 650 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot_kuvasuhteenvalinta

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot_kuvasuhteenvalinta
                                                                                Full-size image: 1 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot-Kumoa&Tee uudelleen-kuvake

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot-Kumoa&Tee uudelleen-kuvake
                                                                                Full-size image: 1 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot Näkymän valinta

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot Näkymän valinta
                                                                                Full-size image: 739 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot tiedoston lisääminen

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot tiedoston lisääminen
                                                                                Full-size image: 128 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot Lisää

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot Lisää
                                                                                Full-size image: 1 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                Openshot_tiedostot lisätty

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                Openshot_tiedostot lisätty
                                                                                Full-size image: 187 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot väriasetukset

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot väriasetukset
                                                                                Full-size image: 731 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot Leikkaus

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot Leikkaus
                                                                                Full-size image: 2 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot Magneetti

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot Magneetti
                                                                                Full-size image: 2 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot Siirtymät

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot Siirtymät
                                                                                Full-size image: 786 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot Siirtymät

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot Siirtymät
                                                                                Full-size image: 786 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot tekstin lisääminen

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot tekstin lisääminen
                                                                                Full-size image: 752 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot lopullinen tallennus

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot lopullinen tallennus
                                                                                Full-size image: 1 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                OpenShot lopullinen tallennusikkuna

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos torstai 08. marraskuuta 2018, 12.19
                                                                                OpenShot lopullinen tallennusikkuna
                                                                                Full-size image: 21 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                LeikkuuvaraOikein1

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos perjantai 09. marraskuuta 2018, 09.16
                                                                                Oikein hyödynnetty leikkuuvara
                                                                                LeikkuuvaraOikein1
                                                                                Full-size image: 1 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                LeikkuuvaraOikein2

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos perjantai 09. marraskuuta 2018, 09.16
                                                                                Havaintokuva oikein hyödynnetystä leikkuuvarasta
                                                                                LeikkuuvaraOikein2
                                                                                Full-size image: 1 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                LeikkuuvaraVäärin

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos perjantai 09. marraskuuta 2018, 09.16
                                                                                Esimerkki väärin hyödynnetystä leikkuuvarasta
                                                                                LeikkuuvaraVäärin
                                                                                Full-size image: 1 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                RGB värimalli

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos perjantai 09. marraskuuta 2018, 09.16
                                                                                RGB värimalli
                                                                                Full-size image: 694 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                Paperikoot

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos perjantai 09. marraskuuta 2018, 09.16
                                                                                havainnekuva
                                                                                Paperikoot
                                                                                Full-size image: 705 KB | View imageNäytä Download imageLataa

                                                                                CMYK värimalli

                                                                                tekijä: Saara Kristiina Juutinen Viimeisin muutos perjantai 09. marraskuuta 2018, 09.16
                                                                                CMYK värimalli
                                                                                Full-size image: 687 KB | View imageNäytä Download imageLataa