Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tekstinkäsittely I Mac-koneille

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos torstai 12. syyskuuta 2019, 09.09
Microsoft Office Word for Mac

Ohjeissa annettavat valikkokomennot on esitetty valintajärjestyksessä |-merkillä erottaen. Esimerkiksi tiedoston avaaminen esitetään muodossa Tiedosto | Avaa (File | Open).

Seuraava materiaali on laadittu Microsoft Word -ohjelmalle. Muista tekstinkäsittelyohjelmista, kuten OpenOffice Writer -ohjelmasta, löytyvät pääosin samat toiminnot, mutta tehtävien tekeminen toisella ohjelmalla voi olla haastavaa.

Microsoft Word

Tehtävät on suunniteltu ensisijaisesti Microsoft Office Word for Mac -tekstinkäsittelyohjelmaa varten, mutta tehtävät voi tehdä myös muillakin ohjelman versioilla, joskin valikkokomennot eroavat ohjelmamerkeittäin ja -versioittain.

Word-ohjelman kielen valinta

Useimmissa yliopiston mikroluokissa Microsoft Officen käyttöliittymän kielen voi vaihtaa haluamakseen valitsemalla tehtäväpalkista kohdasta Aloita (Start) | Kaikki ohjelmat (All Programs) | Microsoft Office | Microsoft Office 2010 Tools | Microsoft Office 2010 Language Settings.

 • Muokkauskielien lisääminen tuo mukanaan kielentarkastustyökaluja ja sanastoja.
 • Näytön ja ohjeen kieli määrittää ohjelman valikkojen, työkalujen ja ohjeiden kielen.

Jos Office-ohjelmia on avoinna, niin kieliasetusten muuttamisen jälkeen ne täytyy käynnistää uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan. Katso halutessasi ohjeet kielen vaihtamiseen MacOS:iin Officen omilta sivuilta. 

Word-ohjelman käyttöliittymä

Käynnistä Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelma.

Microsoft Office Word for Mac käyttöliittymän yläosa rakentuu pikatyökalurivistä (aivan ylimpänä), Tiedosto (File) -valikosta ja muista valintanauhan välilehdistäAloitus (Home), Lisää (Insert) jne.

word.jpg

Samaa dokumenttia voi tarkastella usealla eri tavalla, joita voi valita ohjelmaikkunan oikean alalaidan kuvakkeilla. Samat valinnat löytyvät Näytä (View) -valikossa. Oletuksena on yleensä tulostusasettelu (Print Layout) (kuva yllä).

  Tekstitiedoston tallentaminen

  • Tiedoston tallentaminen tapahtuu valikkokommenolla Tiedosto | Tallenna nimellä (File | Save As).
  • Avautuvan ikkunan ylälaidasta valitaan tallennuspaikka ja alareunasta Tallennusmuoto (File Type).

  DOCX ja DOC

  Tekstidokumentteja voi tallentaa useissa eri tiedostomuodoissa.  Microsoft Office Word for Mac tarjoaa tallennusmuodoksi automaattisesti Word-asiakirjaa (tiedostopääte .docx).

  Word 2003:ssa ja sitä vanhemmissa ohjelmaversioissa Word-asiakirjan tiedostotyyppi on .doc. Myös Word 2007 ja 2010 tukevat .doc-tiedostomuotoa. Sen sijaan vanhemmissa .docx ei välttämättä avaudu Wordin versioissa tai sisällä kaikkia samoja ominaisuuksia kuin uudella ohjelmaversiolla työskennellessä.

  ODT

  Myös OpenOffice.org Write -ohjelmistolla on oma tallennusmuotonsa .odt.

  RTF

  Kun samaa asiakirjaa työstetään useilla eri ohjelmaversioilla, hyvä tallennusmuoto on usein .rtf. Se säilyttää dokumentin muotoilut, jolloin asiakirjan ulkoasu ei muutu ohjelmasta ja ohjelmaversiosta toiseen siirryttäessä. RTF ei kuitenkaan säilytä kaikkia muotoiluja OpenOffice.org Writessa.

  HTM, HTML

  Tekstidokumentin voi myös tallentaa verkkojulkaisukelpoisena .html tai .htm-tiedostona, joka on helposti luettavissa myös mobiililaitteissa. Nämä kaksi tiedostotyyppiä ovat periaatteessa identtiset.

  PDF

  PDF-muotoon tallentaminen säilyttää asiakirjan muotoilut juuri sen näköisenä kuin ne ovat. Dokumenttia ei voi kuitenkaan enää muokata tekstinkäsittelyohjelmalla, joten .pdf-muotoa on syytä käyttää ainoastaan valmiin tekstidokumentin jakamiseen.

  Jos tallennusvaihtoehdoista ei löydy PDF-tiedostoa, voi pdf-tiedostoksi muuttaminen onnistua Tiedosto | Tulosta (File | Print) -toiminnon kautta. Silloin tulostimeksi valitaan PDF-ajuri, esim. PDFCreator tai Adobe PDF.

  Jos kumpikaan toiminto ei ole käytettävissä, voi PDFCreatorin ladata kotikoneelle osoitteesta: http://www.pdfforge.org/.

  Tekstin rakenteen merkitseminen tyylien avulla

  Tekstin ulkoasua voi muokata ohjelman Aloitus (Home) -välilehden työkaluilla. Näistä tärkeimpiä ovat Tyylit (Styles).

  Kaikki ulkoasumuotoilut kannattaa yleensä tehdä käyttäen tyylejä, koska

   • tyylien avulla on mahdollista pitkänkin tekstin ulkonäköä muokata helposti ja nopeasti, ja
   • otsikkotyylien käyttö on edellytys automaattisen sisällysluettelon luomiselle

   Tyylien käyttö nopeuttaa tekstin ulkoasun muokkausta. Esimerkiksi kaikkien samalla otsikkotyylillä määriteltyjen otsikoiden fonttikoko voidaan muuttaa kerralla muokkaamalla käytettyä otsikkotyyliä. Jos tekstissä ei ole käytetty tyylejä, täytyy jokaisen otsikon fonttikoko muuttaa erikseen.

   Automaattinen sisällysluettelo mahdollistaa sisällysluettelon lisäämisen dokumenttiin muutamalla klikkauksella. Otsikoiden nimet ja sivunumerot tulevat tällöin mukaan suoraan, ilman työlästä kirjoittamista.

   Tyylejä on olemassa runsaasti jo valmiina, mutta niitä voi myös luoda uusia. Valmiita tyylejä voi lisäksi muokata mieleisensä näköisiksi.

   Huom! Jos käytät tyylejä, älä käytä Aloitus (Home) -välilehden muita muotoilutyökaluja, vaan tee kaikki muotoilut tyylejä muokkaamalla - tähän perehdytään myöhemmin tässä kurssimateriaalissa.

   Tyylit Word-ohjelmassa

   Tyylit näkyvät Aloitus (Home) -välilehden kohdassa Tyylit (Styles). Työskentelyn kannalta on kuitenkin helpompaa ottaa esiin Tyylit (Styles) -ikkuna. Se onnistuu valitsemalla Tyylit (Styles) -kohdasta oikeassa reunassa näkyvä Styles Pane -kuvake (kuva oikealla), joka aukaisee Wordin oikeaan laitaan Tyylit (Styles) -valikkoikkunan.Tyylit, Muotoile Word 2016

   Näkyvissä olevat tyylit voi valita ikkunan oikean alanurkan kohdasta List: Recommended Siinä voi mm.

   • valita näytettäväksi Kaikki tyylit (All styles) eli kaikki ohjelmassa valmiina olevat tyylit.
   • valita tyylien luettelointitavan, esim. aakkosjärjestyksen

   Tyylien valinta ja käyttö

    Tyylejä käytetään valitsemalla haluttu tyyli Tyylit (Styles) -ikkunasta. Se tapahtuu joko

    a) valitsemalla haluttu tyyli tyhjän rivin alussa ja kirjoittamalla teksti TAI

    b) viemällä kursori jo kirjoitetulle riville ja valitsemalla haluttu tyyli.

    Tallenna tekstitiedosto Word.txt klikkaamalla linkkiä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla tallennusvaihtoehto avautuvasta valikosta. Avaa sen jälkeen tiedosto Wordissa. Tallenna se uudella nimellä SukunimiEtunimi_harjoitus1Valitse tallennuspaikaksi U:-asema. Valitse tiedostomuodoksi Word-asiakirja (Word Document), jonka tiedostopääte on docx. 

    Tyylin voi aina vaihtaa toiseen sijoittamalla hiiren kursori halutulle tekstiriville tai -kappaleeseen ja valitsemalla tyylivalikosta uusi tyyli.

    Jos tyylejä käytetään jo muotoiltuun tekstiin, aiemmat muotoilut kannattaa ensin poistaa valitsemalla koko teksti (esim. pikakomennolla [Cmd + A]) ja sitten joko 

    a) Aloitus  | Fontti (Home | Font) -kohdasta painike Poista muotoilut (Clear formats) -painike clearformat.jpg tai

    b) Tyylit (Styles) -ikkunasta kohta Poista kaikki (Clear All).

    Poista tekstistä muotoilut.

    Poista asiakirjastasi vielä mahdolliset ylimääräiset tyhjät rivit, jotka on luotu Enter-painikkeella. Tämä tapahtuu siten, että asetat kohdistimen vilkkumaan tyhjän rivin alkuun ja painat Delete-painiketta. Kappaleiden välit muotoutuvat nyt tyylien perusteella, eivät tyhjien rivien avulla

    Käsin tehdyt muotoilut näkyviin

    Kun kaikki muotoilut tehdään tyyleillä, myös Enter-painikkeella tehdyt tyhjät rivit ja sarkain- ja välilyöntinäppäimillä tehdyt ylimääräiset välit on hyvä poistaa. Ylimääräiset merkinnät saa näkyviin Aloitus (Home) välilehdeltä työkalurivin kuvakkeesta:  eli: Näytä (Show/Hide)- painikkeella .  

    Yleisimmin käytetyt tyylit

    Tyypillisesti dokumentissa käytetään seuraavia tyylejä:

    • Normaali (Normal) - käytetään yleensä leipätekstissä
    • Otsikko (Title) - käytetään yleensä dokumentin pääotsikossa
    • Alaotsikko (Subtitle) - käytetään yleensä dokumentin alaotsikossa
    • Otsikko 1 (Heading 1), Otsikko 2 ( Heading 2) jne. - käytetään yleensä lukujen ja alalukujen otsikoissa
    Otsikkotyylien käyttö on välttämätöntä sisällysluettelon luomiseksi.

    Otsikkotyylejä käytetään järjestyksessä! Lukujen otsikoissa käytettään tyyliä Otsikko 1 (Heading 1), alaotsikoissa tyyliä Otsikko 2 (Heading 2), niiden alaotsikoissa tyyliä Otsikko 3 (Heading 3) jne. Näin otsikoiden välinen suhde näkyy oikein myös sisällysluettelossa. Koko dokumentin pääotsikolle on oma tyyli Otsikko (Heading).

    Aloita tyylien käyttö muotoilemalla koko teksti Normaali (Normal) -tyylillä.

    Jatka seuraavaksi otsikkotyyleillä. Löydät dokumentista pääotsikon ja alaotsikon, käytä niihin tyylejä tyylejä Otsikko (Title) ja Alaotsikko (Subtitle).

    Varsinaisessa tekstissä on kolme pääotsikkoa ja useita alaotsikoita. Merkitse niiden otsikot tyyleillä Otsikko 1 (Heading 1) ja Otsikko 2 (Heading 2). 

    Luettelotyylejä on useanlaisia. Useimmin käytettyjä lienevät Numeroitu luettelo (Numbered List) ja listamerkein laadittu eli Merkitty luettelo (List Bullet). Käytä myös luettelotyylejä järjestyksessä!

    Muotoile dokumentissa oleva luettelo käyttäen luettelotyyliä.

    Dokumentissa käytetyt tyylit näkyviin

    (Tätä vastaavaa toimintoa ei löydy OpenOffice.org Write -ohjelmasta.)

    Wordissa voi tarkastella yhdellä silmäyksellä, mitä tyylejä dokumentin kussakin osassa on käytetty. Tyylit saa näkyviin ikkunan vasempaan reunaan seuraavin askelin:

    • Valitse dokumentin näkymä Näytä | Luonnos (View  | Draft).
    • Valitse Word | Preferences). Siellä valitse View  ja kirjoita tyylialueen leveys (esim. 2 cm) kenttään Tyylialueruudun leveys... (Style area width...)
    • Hyväksy muutokset OK-painikkeella.

    Tyylien muokkaaminen

    Miten tyylejä muokataan?

    Tyylejä muokatessa ei ole merkitystä sillä, missä kohtaa tekstiä kursori on (lukuunottamatta otsikoiden numerointia). Kaikki muutokset tyyleihin voidaan tehdä tyylivalikossa. Sen jälkeen muutokset tulevat voimaan kaikissa dokumentin osissa, joissa kyseistä tyyliä on käytetty.

    Tyylin ominaisuuksia muokataan tyylivalikossa joko

    a) valtisemalla hiiren oikealla painikkeella tyylinimi ja alasvetovalikosta Muokkaa (Modify) TAI

    b) viemällä hiiri tyylinimen päälle Tyylit (Styles) -ikkunassa ja valitsemalla alasvetovalikosta Muokkaa Tyyliä (Modify Style) (kuva alla)

    Mac-Word-2019-Muokkaa-Tyylia

    Joitain muutoksia voi tehdä suoraan avautuneessa ikkunassa, mutta paljon lisää muokkausvaihtoehtoja löytyy vasemman alareunan Muotoile (Format) -painikkeen alta avautuvasta valikosta (kuva alla).

    Mac-Word-2019-Muotoile-Format

    Valikosta voi muokata seuraavia seikkoja:

    • Fontti (Font): kirjasin eli fontti, fonttikoko, tehosteet (esim. kaikki isolla) jne.
    • Kappale (Paragraph): jäsennystaso, tekstin tasaus, sisennykset, väli edeltävään ja seuraavaan kappaleeseen, riviväli, sivunvaihto aina ennen tyyliä jne.
    • Sarkaimet (Tabs): sarkainten määrittely eli esim. kuinka pitkän askeleen kursori ottaa, kun painetaan sarkainpainiketta (Tab)
    • Reuna (Border): reunaviivojen tyyli, paksuus, väri (tällä voidaan esim. määrittää otsikon alle viiva, joka on koko sivun levyinen)
    • Kieli (Language): tekstin kieli, määrittää esim. oikeinkirjoituksen ja tavutuksen toiminnan
    • Kehys (Frame): kehysten lisääminen
    • Luku (Numbering): automaattisen numeroinnin lisääminen
    • Pikanäppäin (Shortcut key): pikanäppäimen määrittäminen, jolloin tyylin käyttämistä varten ei tarvitse enää avata tyylivalikkoa

    Normaali-tyylin muokkaus

    Muokkaa Normaali (Normal) -tyyliä seuraavasti (vastaa useimpien oppiaineiden tutkielmaohjeita):
    - fontti on Times New Roman ja fonttikoko 12 pt
    - tasaus (alignment) molempiin reunoihin
    - riviväli (line spacing) on 1,5
    - välistys (spacing) eli välimatka edeltävään kappaleeseen on 6 pt ja seuraavaan kappaleeseen 6 pt
    - tyylin pikanäppäimeksi (Shortcut key) asetetaan [Ctrl + 0]

    Lisäksi on asetuksia, jotka ovat mahdollisesti jo käytössä Normaali (Normal) -tyylissä - tarkista kuitenkin:
    kieli on suomi (valitse tarvittaessa jokin muu kielivaihtoehto)

    Kun viet hiiren tyylivalikossa tyylin päälle, näet tyylin ominaisuudet luettelona. Se näyttää nyt suurin piirtein tältä:

    word_normal.jpg

    Testaa pikanäppäimen toimintaa johonkin dokumentin otsikkoon asettamalla kursori kyseiselle riville ja käyttämällä näppäinyhdistelmää Ctrl + 0. Jos pikanäppäin on asetettu oikein, otsikko muuttuu Normaali (Normal) -tyyliseksi. Voit perua muutoksen samantien näppäinyhdistelmällä cmd + Z.

    Lopuksi tallenna valikkokomennolla Aloitus (Home) | Tallenna (Save) tai yksinkertaisesti painamalla levykkeen kuvaa valikkorivin alapuolella.Voit aina tallentaa myös näppäinyhdistelmällä Cmd+ S.

    Otsikkotyylien muokkaus

    Ensimmäisen tason otsikkotyylin muokkaus:

    Muokkaa Otsikko 1 (Heading 1) -tyyliä seuraavasti:
    fontti on Times New Roman ja fonttikoko 16 pt
    - teksti kirjoitetaan kaikki isolla (all caps)
    - tasaus (alignment) vasempaan reunaan
    riviväli (line spacing) on 1
    välistys (spacing) eli välimatka edeltävään kappaleeseen on 0 pt ja seuraavaan kappaleeseen 6 pt
    - sivunvaihto ennen (page break before) päälle, jolloin uusi pääluku alkaa aina omalta sivultaan
    - tyylin pikanäppäimeksi (shortcut key) asetetaan [Ctrl + 1]

    Lisäksi on asetuksia, jotka ovat mahdollisesti jo käytössä Otsikko 1 (Heading 1) -tyylissä - tarkista kuitenkin:
    - kieli on suomi (valitse tarvittaessa jokin muu kielivaihtoehto)
    - leski- ja orporivien esto (Widow/Orphan control) on käytössä, jolloin kappaleen yksittäiset rivit eivät mene toiselle sivulle
    - kappale sidotaan seuraavaan (keep with next) eli otsikko ei koskaan jää yksinään sivun alareunaan, vaan pysyy sitä seuraavan alaotsikon tai tekstikappaleen mukana
    -  jäsennystaso (outline level) on Taso 1 (Level 1) eli tyyli on sisällysluettelossa ensimmäisellä tasolla

    Koska asiakirjaan tuli lisää sivunvaihtoja, myös sivunumerot muuttuivat. Päivitä sisällysluettelo vastaamaan todellisuutta.

    Toisen tason otsikkotyylin muokkaus:

     Muokkaa Otsikko 2 (Heading 2) -tyyliä seuraavasti:
     - fontti on Times New Roman ja fonttikoko 14 pt
     - tasaus (alignment) vasempaan reunaan
     - riviväli (line spacing) on 1
     - välistys (spacing) eli välimatka edeltävään kappaleeseen on 12 pt ja seuraavaan kappaleeseen 6 pt.
     - tyylin pikanäppäimeksi (Shortcut key) asetetaan [Ctrl + 2]

     Lisäksi on asetuksia, jotka ovat mahdollisesti jo käytössä Otsikko 2 (Heading 2) -tyylissä - tarkista kuitenkin:
     - kieli on suomi (valitse tarvittaessa jokin muu kielivaihtoehto)
     - leski- ja orporivien esto (Widow/Orphan control) on käytössä, jolloin kappaleen yksittäiset rivit eivät mene toiselle sivulle
     - kappale sidotaan seuraavaan (keep with next) eli otsikko ei koskaan jää yksinään sivun alareunaan, vaan pysyy sitä seuraavan alaotsikon tai tekstikappaleen mukana
     - jäsennystaso (outline level) on Taso 2 (Level 2) eli tyyli on sisällysluettelossa toisella tasolla

     Otsikoiden numerointi

     Mac-Word-2019-Automaattinen-numerointi

     Seminaaritöissä, raporteissa, sopimuksissa ja lukuisissa muissa asiakirjoissa otsikot on usein numeroitu. Word 2010:ssa otsikoiden numerointi samalla kerralla kaikkiin otsikoihin tehdään seuraavasti:

     • Valitaan Aloitus | Kappale (Home | Paragraph) -kohdan valikosta Monitasoinen luettelo (Multilevel List) vaihtoehto, jossa jokaisen numeron perässä on teksti Heading + numero (kuva oikealla).

      

     Aseta otsikkotyyleihin numerointi. Nyt jokaisessa otsikossa dokumentin pääotsikkoa lukuunottamatta pitäisi olla numero. 

     Uuden tyylin luominen

     Useimmiten Wordin omilla tyyleillä pärjää mainiosti. Joskus tarvitaan kuitenkin sellaista tyyliä, jota valmiissa vaihtoehdoissa ei ole mukana.

     Uusi tyyli luodaan menemällä Styles (Tyylit) -ikkunan vasemmasta reunasta löytyvään valikkoon Styles Pane ja valitsemalla New Style (Uusi tyyli). Avautuvassa ikkunassa

     • annetaan nimi uudelle tyylille
     • valitaan tyylin lähde (style based on) eli jokin olemassa oleva tyyli, jonka pohjalta uusi tyyli luodaan
     • valitaan seuraavan kappaleen tyyli (style for following paragraph)
     • muokataan tyylin ulkoasua

     Normaalisti tieteellisissä tai asiateksteissä lähdeluettelon tai kirjallisuusluettelon otsikkoa ei ole numeroitu. Korjaa siis asia tässä dokumentissa: Siirrä kursori dokumentin viimeiseen otsikkoon Lähteet. Luo otsikkoa varten siis uusi tyyli, joka pohjautuu tyyliin Otsikko 1 (Heading 1). Uusi tyyli saa olla muuten samanlainen, mutta siinä ei ole numerointia. Numeroinnin pystyt poistamaan kohdassa Muotoile | Numerointi (Format | Numbering)

     Uuden tyylin voi luoda myös esimerkiksi silloin, kun osa dokumentista on kirjoitettu eri kielellä. Tällöin erikielisille tekstikappaleille voi luoda oman tyylin, jolloin niille saadaan myös oikean kielen mukainen oikoluku.

     Sisällysluettelo

     Sisällysluettelon lisääminen

     Kun otsikoihin on käytetty valmiita otsikkotyylejä, on sisällysluettelon automaattinen luominen helppoa. Sisällysluettelon voi lisätä kohdasta References | Table of Contents ja valitsemalla avautuvasta valikosta

     • jonkin valmiista vaihtoehdoista TAI
     • toiminnon Mukauta sisällysluetteloa (Custom Table of Contents).

     Valmiiden vaihtoehtojen mukana tulevat tietyt muotoilut ja Sisällysluettelo-otsikko. Mukauta sisällysluetteloa (Custom Table of Contents) - valinnalla avautuva valikosta pääset mm. valitsemaan, mitkä otsikkotyylit tulevat mukaan sisällysluetteloon kohdasta Asetukset (Options).

     Huom! Sisällysluettelo tulee aina siihen kohtaan, jossa hiiren kursori on, kun ryhdyt lisäämään sisällysluetteloa.

      Lisää sisällysluettelo dokumentin alkuun heti pääotsikon alle. Älä valitse valmista vaihtoehtoa, jonka mukana tulee sisällysluettelolle otsikko, vaan käytä References | Table of Contents |  Custom Table of Contents -toimintoa.

      Sisällysluettelon päivittäminen

      Muista näppäinyhdistelmät: tallenna [Cmd + S] ja peru edellinen toiminto [Cmd + Z]

      Kun otsikoihin tehdään muutoksia tai dokumenttiin tulee lisää tekstiä niin, että sivunumerot muuttuvat, sisällysluettelo tulee päivittää. Vasta päivittäminen tuo muutokset näkyviin sisällysluettelossa.

      Sisällysluettelon voi päivittää

      a) klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta sisällysluettelon päällä, valitsemalla avautuvasta valikosta Update Field  ja avautuvasta ikkunasta joko  Update page numbers only tai Update entire table.

      Aseta kursori sisällysluettelon ensimmäisen rivin alkuun. Lisää seuraavaksi sivunvaihto dokumentin pääotsikon ja sisällysluettelon väliin valikkokomennolla Lisää (Insert) | Sivunvaihto (Page break). Päivitä sisällysluettelo. Huomaat, miten sisällysluettelon sivunumerot muuttuvat.

      Sisällysluettelon tyylien muokkaaminen

      Myös sisällysluettelon tyylejä voi muokata. Tyylivalikosta löytyvät tyylit Sisluet1 (TOC1), Sisluet 2 (TOC2) jne. vaikuttavat juuri sisällysluettelon tyyleihin.

      Taulukot

      Word-ohjelmassa tekstidokumenttiin voi tuoda taulukon kahdella tavalla:

      1. lisäämällä dokumenttiin Word-taulukon TAI
      2. upottamalla dokumenttiin valmiin Excel-taulukon

      Jälkimmäinen vaihtoehto on hyödyllinen silloin, kun kyseessä on mittava numeraalinen aineisto ja/tai sitä joka tapauksessa käsitellään taulukkolaskentaohjelma Excelissä.

      Word-taulukon voi lisätä komennolla Insert | Table… tai valitsemalla nauhalta Tables | New ja valitsemalla taulukon sarakkeiden ja rivien määrä.

      Olemassa olevan tekstin voi muuntaa taulukoksi valitsemalla tekstin ja käyttämällä komentoa Tables | New |  Convert Text to Table.

      Siirry dokumentin otsikkoon Merkintä tyylein. Luo taulukko, jossa on kaksi saraketta ja kuusi riviä ja kirjoita sarakkeisiin seuraavat sisällöt:

      TyyliKäyttö
      Normaali käytetään yleensä leipätekstissä
      Otsikko käytetään yleensä dokumentin pääotsikossa
      Alaotsikko käytetään yleensä dokumentin alaotsikossa
      Otsikko 1 käytetään yleensä lukujen pääotsikoissa
      Otsikko 2 käytetään yleensä lukujen alaotsikoissa

      Taulukon muokkaukseen tarkoitetut Table Design ja layout valikot ovat näkyvissä vain silloin, kun kursori on jossain taulukon solussa tai taulukko on valittuna. 

      Mac-Word-2019-Taulukkoasetukset

      Taulukkotyökalujen avulla voi mm.

      • valita taulukolle ulkoasun kohdasta Table Design
      • lisätä ja poistaa rivejä ja sarakkeita kohdasta Table layout | Rows and Columns
      • jakaa ja yhdistää soluja
      • lajitella taulukon tietoja (esimerkiksi järjestää aakkosjärjestykseen)
      • lisätä taulukkoon yksinkertaisia laskukaavoja (esimerkiksi summa tai keskiarvo)

      Valitse taulukolle mielestäsi sopiva ulkoasu.

      Kuvat

      Wordissa voi lisätä kuvia valitsemalla Lisää (Insert) -valikosta:

      • lataamalla Kuvan (Picture) omalta tietokoneelta,
      • valitsemalla jonkin ohjelman mukana tulevista ClipArt-kuvista,
      • piirtämällä kuvan käyttäen eri vaihtoehtoja Shapes -valikosta,
      • piirtämällä kuvan nauhalta löytyvän SmartArt-toiminnon avulla,
      • lisäämällä kaavion (Chart), joka havainnollistaa olemassa olevaa tilastoaineistoa

      Valitse jokin kuva dokumenttiin liittämistä varten. Se voi olla oma kuvasi tai internetistä hakemasi kuva. Mikäli haet kuvan internetistä, niin muista rajata haku kuviin, joiden käyttöoikeudet sallivat kuvien julkaisun myös muualla. Tallenna kuva täysikokoisena U:-asemalle luomaasi kurssin kansioon. Lisää kuva dokumenttiisi sopivaan kohtaan.

       Kuvien ja taulukoiden otsikot

       Tieteellisessä tekstissä ja muissa ammatillisissa dokumenteissa kuvilla ja taulukoilla on otsikot, jotka on myös useimmiten numeroitu siinä järjestyksessä, kuin ne esiintyvät dokumentissaOtsikkojen lisäämiseen ja numerointiin on oma työkalunsa.

       Kuville ja taulukoille voi lisätä yläpalkista valikkokomennolla References | Insert Caption ( Lisää Otsikko), kun kyseinen kuva tai taulukko on valittuna. Avautuvassa ikkunassa valitaan otsikkolaji kohdasta Otsikko (Label) tai luodaan Uusi otsikkolaji (New label). Tällä tavalla lisätyissä otsikoissa on automaattisesti juokseva numerointi. 

       Mac-Word-2019-Lisaa-Otsikko

       Itse otsikon teksti kirjoitetaan ikkunan yläreunassa olevaan kenttään Taulukko 1 (tai muun otsikon) -tekstin perään.

       Lisää dokumenttisi taulukoille ja kuville otsikot. Valitse jokaiselle oikea otsikkolaji tai luo uusi otsikkolaji. Kirjoita sitten kuvalle otsikko sivun ylälaidan kentässä ja paina OK.

        Jos kuvia tai taulukoita käytetään opintoihin liittyvässä kirjoitustehtävässä tai tutkielmassa, on niihin tärkeä viitata tekstissä ja otsikoida kuvat juoksevasti numeroiden.

        Sivunumerointi

        Sivunumeroista on mahdollista määrittää myös muita asioita valikkokomennolla Lisää | Sivunumerointi (Insert | Page Numbers). Avautuvasta alasvetovalikosta voidaan muotoilla, lisätä ja poistaa sivunumerointi. Kun valitaan vaihtoehto Sivunumerointi (Page Number) voidaan avautuvassa ikkunassa voi määrittää muun muassa sivunumeroiden

        • lukumuodon (Number Format) - tavallisten arabialaisten numeroiden lisäksi esim. negatiiviset arabialaiset numerot tai roomalaiset numerot - ja
        • aloittavan numeron (Start at) eli luvun, josta numerointi alkaa.
        Huom! Kohdasta Muotoile (Format) saat näkyviin enemmän muotoiluun liittyviä vaihtoehtoja.

        Lisää sivunumerointi dokumentin alareunan keskelle. Varmista, että numerointi alkaa numerosta 1.

        Ylä- ja alatunniste

        Ylä- ja alatunniste ovat sivun ylä- ja alareunassa olevat tilat, joihin voidaan joka sivulla samanlaisena tai samantyyppisenä toistuvaa tietoa, kuten dokumentin laatijan nimi, dokumentin nimi, sivunumero tms. Sivunumeron voi lisätä omalla valikkokomennollaan, mutta muuten ylä- ja alatunnistetta voi muokata joko

        a) hiiren tuplaklikkauksella sivun yläreunan tai alareunan kohdalla TAI

        b) valikkokomennolla Lisää (Insert) | Ylätunniste (Header) | Muokkaa Ylätunnistetta (Edit Header) - samoin alatunnisteen (Footer) osalta. 

        Siirry muokkaamaan dokumentin ylätunnistetta tuplaklikkaamalla sivun yläreunan kohdalla. Varmista, että siirryt muokkaamaan tyhjää ylätunnistetta.

        Mac-Word-2019-Yla-Ja-Alatunnistetyokalut

        Ylä- ja alatunnisteen muokkausnäkymässä muu osa dokumentista muuttuu himmeäksi ja ylä- ja alatunnisteet erottuvat muusta dokumentista katkoviivoilla. Samalla valintanauhaan ilmestyy uusi välilehti Header & Footer , jonka työkalujen avulla voi muun muassa

        • lisätä sivunumeron (Page #) - tarjolla useita vaihtoehtoja sijainnin ja tyylin suhteen
        • lisätä päivämäärän ja ajan (Date), jotka voi halutessaan määrittää päivittymään automaattisesti
        • määrittää erilaisen ensimmäisen sivun (Different First Page) - näin voi esimerkiksi määrittää, että ylä- ja alatunniste ovat tyhjät dokumentin kansilehdellä
        • määrittää erilaiset parilliset ja parittomat sivut (Different Odd & Even Pages) näin voi esimerkiksi määrittää sivunumeron joka toisella sivulla ylä- tai alatunnisteen vasempaan reunaan, joka toisella sivulla oikeaan reunaan, jos dokumentti pitää tulostaa paperille kaksipuolisena

         Lisää ylätunnisteen vasempaan reunaan kirjoittajan nimi ja oikeaan reunaan päivämäärä.

         Ylä- ja alatunnisteen muokkaustilasta voi poistua joko

         a) valitsemalla Ylä- ja alatunnistetyökalut -välilehdellä, työkalurivin oikeassa päässä olevan ruksin tai

         b) tuplaklikkaamalla jotain kohtaa muualla dokumentissa eli ylä- tai alatunnisteiden ulkopuolella.

         Ylä- ja alatunnisteen ulkoasun muokkaaminen

         Myös ylä- ja alatunnisteen ulkonäköä voi muokata tyylien avulla. Tyylivalikosta löytyvät tyylit Ylätunniste (Header) ja Alatunniste (Footer).

         Muokkaa Ylätunniste- ja Alatunniste-tyylejä niin, että niissä on sama fontti kuin Normaali-tyylissä, mutta fonttikoko on 1 - 2 pistettä pienempi.

         Sivun asetukset

         Sivun asetuksiin kuuluvat muun muassa paperin koko ja reunukset eli marginaalit. Asetuksiin pääsee vaikuttamaan valikossa Layout kohdassa Page Setup

         Jos dokumentissa on useita osia, voi aina valita koskevatko sivuasetukset nykyistä osaa vai koko dokumenttia.

         Reunuksia on valmiina useita erilaisia vaihtoehtoja valikossa Reunukset (Margins). Tarkat luvut on mahdollista syöttää vaihtoehdolla Mukautetut reunukset (Custom margins) avautuvasta ikkunasta. Jos dokumentin aikoo tulostaa kaksipuoleisena, voi määrittää vasemman ja oikean sijaan myös sisä- ja ulkoreunan marginaalin valitsemalla Margins |  Mirror margins.

           Anna koko dokumentin reunuksille seuraavat arvot: ylämarginaali 2,5 cm, alamarginaali 2 cm, vasen 3 cm, oikea 2 cm ja (eri välilehdellä) ylä- ja alatunnisteen etäisyydeksi paperin reunasta 1 cm. 

           Sivun asetuksissa koko dokumentin tai dokumentien osien sisällöt voi järjestää sarakkeittain valikkokomennolla  Layout | Columns. Toimintoa voi käyttää koko asiakirjaan tai valita ensin osan asiakirjasta ja käyttää toimintoa siihen.

           Tulostaminen

           Tulostaminen alkaa Wordissa...

           Tulostaminen tapahtuu valikkokomennolla File | PrintTäällä on mahdollista vielä esikatsella tiedostoa ennen tulostamista ja määrittää tulostusasetukset, esimerkiksi tulostus paperin yhdelle tai molemmille puolille.

           Kampuksella tulostettaessa valitaan tulostimeksi jysecure.

           ...ja jatkuu kampuksen monitoimilaitteilla

           Jyväskylän yliopistossa on keskitetty tulostus- ja kopiointijärjestelmä, jonka ylläpidosta vastaa Yliopistopaino. Opiskelijoiden käytössä on ympäri kampusta monitoimilaitteita, joita voi käyttää tulostamisen lisäksi kopiointiin ja skannaamiseen. Monitoimilaitteelle kirjaudutaan kopioavaimella tai yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja valitaan, mitä omista tulostusjonossa olevista tiedostoista tulostetaan.

           Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet: https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/kayttoohjeet

           PDF-tiedoston luominen tulostustoiminnolla

           Dokumentin voi tallentaa PDF-tiedostoksi toiminnolla File | Save as. PDF-tiedoston voi kuitenkin luoda myös tulostustoiminnolla

           • valitsemalla File | Print ja 
           • valitsemalla avautuvassa ikkunassa tulostimeksi Adobe PDFPDF Creator tai muu vastaava. Jos tulostinvalikossa ei ole sopivaa vaihtoehtoa, niin kotikoneelle voi asentaa esim. PDF Creatorin.
           Tulostustoiminnon avulla on mahdollista luoda PDF-tiedosto myös vain osasta alkuperäistä dokumenttia valitsemalla tulostusikkunassa haluamansa sivut.

            Kielityökalut

            Word 2011 tarkistaa sekä oikeinkirjoituksen että kieliopin dokumenttiin määritellyllä kielellä. Tekstin ja samalla oikoluvun kielen voi määrittää tyyleissä. Normaali (Normal) -tyyli on useimpien muiden tyylien lähteenä, joten kun sen kielen määrittää kirjoituskielekseen, niin myös oikoluku toimii oletusarvoisesti kyseisellä kielellä.

            Oikoluvun voi tehdä milloin tahansa valikkokomennolla Tools Spelling & Grammar.

            Tavutuksen koko asiakirjaan voit asettaa Tools | Hyphenation.

            Automaattisen kielentarkastuksen voi halutessaan ottaa pois päältä kohdasta Word  | Preferences | Automatically correct spelling and formatting as you type).

            Etsi-korvaa-toiminto

            Etsi-korvaa-toiminto on suuri apu pitkissä asiakirjoissa, kun pitää löytää nopeasti jokin tietty kohta tai korjata esimerkiksi vääriä sanamuotoja. Se löytyy ikkunan oikeasta yläkulmasta. Toimintoa voi käyttää koko asiakirjaan tai valita ensin osan asiakirjasta ja käyttää toimintoa siihen.

            Jos etsimisen tarkoituksena on vaihtaa jokin termi toiseen, niin siihen voi käyttää toimintoa Edit | Find... Replace.

            Materiaalin ovat laatineet Pekka Makkonen, Miia Lehtola, Tanja Välisalo ja Saara Juutinen.