Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tietokoneen käyttöjärjestelmä ja kampuksen työasemat

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Sep 05, 2019 05:07 PM
Windows-käyttöjärjestelmä, työskentely kampuksen tietokoneilla

Tietokone

Pikakomennot

Pikakomennoilla työskentely nopeutuu!

Yliopisto-opiskelu saattaa lisätä tietokoneen käyttöä. Silloin työskentelyä nopeuttavat niksit tulevat tarpeeseen.

Yksi tapa nopeuttaa työskentelyä ovat pikakomennot, joihin pääsee käsiksi Ctrl- ja Alt-näppäinten avulla. Seuraavat yleisimmät pikakomennot on syytä opetella, sillä ne nopeuttavat tietokoneen käyttöä ja säästävät ”hiirikättä”. Voit harjoitella niiden käyttöä tämän kurssin demojen yhteydessä.

ToimintoPikanäppäin
Ohjelmien välillä liikkuminen Alt + Tab
Internet-selaimen välilehtien välillä liikkuminen Ctrl + Tab
Tallenna Ctrl + S
Tulosta Ctrl + P
Sulkee aktiivisen ohjelman Alt + F4
Kopioi Ctrl + C
Leikkaa Ctrl + X
Liitä Ctrl + V
Kumoa Ctrl + Z
Tee uudelleen Ctrl + Y
Valitse kaikki Ctrl + A
Avaa tehtävienhallinta (hyödyllinen jumiutuneen ohjelman sulkemisessa!) Ctrl + Alt + Del
Selainnäkymän suurentaminen Ctrl + +
Selainnäkymän pienentäminen Ctrl + -
Selainnäkymän oletuskokoon palaaminen Ctrl + 0

Erikoisnäppäimet

Tämänkin kurssin ohjeissa viitataan aika ajoin joihin erikoisnäppäimiin. Tunnetko jo nämä?

ErikoisnäppäinSymboli näppäimistölläToiminto
Control Ctrl käytetään pikakomennoissa
Shift / Vaihto käytetään näppäimen toisessa toiminnossa, esim. merkeissä > : *
Caps Lock Caps Lock käytetään isojen kirjainten lukitsemiseen: merkkivalo osoittaa toiminnon tilan
Tabulaattori / Sarkain Tab käytetään pikakomennoissa, verkkolomakkeiden osien välillä liikkumisessa ja tekstidokumenttien muotoilussa
Esc / Peruuta Esc käytetään toiminnon keskeyttämiseen tai perumiseen
Funktionäppäimet F1 - F12 käytetään erilaisiin toimintoihin monissa tietokoneohjelmissa
Alternative Alt käytetään yhdessä toisten näppäinten kanssa erilaisiin toimintoihin monissa tietokoneohjelmissa
Windows käytetään Käynnistä-valikon avaamiseen
Alternative Graphic Alt Gr käytetään näppäimen kolmannessa toiminnossa, esim. merkeissä @ ~
Nuolinäppäimet ←↑→↓ käytetään kohdistimen liikuttamiseen näytöllä
Page Up Pg Up käytetään kirjoitus- tai tarkastelukohdan siirtämiseen noin näytön verran ylöspäin esim. tekstinkäsittelyohjelmassa tai Internet-selaimessa
Page Down Pg Dn käytetään kuten Pg Up -näppäintä, mutta liike tapahtuu alaspäin
Home Home käytetään siirtymiseen tekstinkäsittelyohejlmassa rivin alkuun tai Internet-selaimessa sivun loppuun
End End käytetään siirtymiseen tekstinkäsittelyohjelmassa rivin loppuun tai Internet-selaimessa sivun loppuun
Insert Ins käytetään tekstin syöttötilan vaihtamiseksi lisäävästä tilasta tuhoavaan ja päinvastoin
Delete Del käytetään valitun kohteen poistamiseen tai kohdistinta seuraavien merkkien poistamiseen tekstinkäsittelyohjelmassa
Num Lock Num Lock käytetään numeronäppäimistön aktivoimiseen; merkkivalo osoittaa toiminnon tilan

Uudemmissa näppäimistöissä on usein myös muita erikoisnäppäimiä, kuten äänenvoimakkuuden säätö, zoom sekä pikanäppäimiä joidenkin ohjelmien, kuten sähköpostiohjelman tai Internet-selaimen käynnistämiseen.

Käyttöjärjestelmä

Tietokoneen käyttöjärjestelmä on itse asiassa ohjelmisto, joka hallinnoi tietokoneen laitteistoa ja mahdollistaa muiden ohjelmien käytön. Seuraavassa on käsitelty siitä osa-alueita, jotka ovat peruskäyttäjälle keskeisimpiä.

Tietokoneen työpöytä on tietokoneelle kirjautumisen jälkeen avautuva näkymä. Sieltä löytyvät työpöydän kuvakkeet (desktop icons)tehtäväpalkki (taskbar) ja Käynnistä (Start) -valikko.

Työpöydän kuvakkeet

Työpöydällä voi olla pikakuvakkeita (shortcuts), tiedostoja (files) ja kansioita (folders).

shortcut.jpg

Pikakuvake

Pikakuvake on oikotie ohjelman käynnistämiseen tai tiedoston avaamiseen. Vaikka itse ohjelmatiedostot sijaitsevat muualla, niin pikakuvakkeen avulla voit käynnistää ohjelman suoraan työpöydältä käsin. Pikakuvakkeen erottaa muista työpöydän kuvakkeista sen vasemmassa alanurkassa oleva nuoli. Pikakuvakkeita voit itse luoda lisää.

 

file.jpg

Tiedosto

Tiedosto on yleisimmin jollakin ohjelmalla laadittu dokumentti, esimerkiksi tekstitiedosto (tiedostomuoto rtf,  txt jne.), kuvatiedosto (jpg, bmp, png jne.) tai äänitiedosto (wav, mp3 jne.). Tiedostomuodosta riippuen tiedoston voi avata useissa eri ohjelmissa (esim. txt- tai jpg-tiedosto) tai vain ohjelmassa, jolla se on luotu. Ohjelmatiedostot tunnistaa .exe-päätteestä, (jos asetuksissa on määritelty, että tiedostopäätteet ovat näkyvissä).

Folder

Kansio

Kansio on nimensä mukaisesti paikka, jossa säilytetään erilaisia tiedostoja. Kansiot pitävät tietokoneen sisällön järjestyksessä, jonka avulla sitä on helpompi hallita.

Työpöydällä on yleensä ainakin kolme kuvaketta: Roskakori (Recycle Bin), Oma tietokone (My Computer) ja Omat tiedostot (My Documents). Työpöydän sisältöä voi muokata poistamalla, lisäämällä ja järjestämällä kuvakkeita.

Kuvakkeen valinta: Kuvake voidaan valita painamalla sen kohdalla kerran hiiren vasenta näppäintä. Valittu kuvake näkyy sinisenä. Hiiren vasemmalla näppäimellä voi myös ”maalata” eli valita useampia kuvakkeita kerrallaan. Tällöin näppäin painetaan alas kuvakkeen ulkopuolella, ja osoitin viedään alaspainettuna valittavien kuvakkeiden yli, ikään kuin nelikulmaisen alueen kulmasta kulmaan. Painike vapautetaan, ja valitut kuvakkeet näkyvät sinisinä.

Kuvakkeen raahaaminen: Valittu kuvake voidaan siirtää eri paikkaan työpöydällä raahaamalla. Tällöin hiiren vasen näppäin painetaan alas halutun kuvakkeen (tai valittujen kuvakkeen ryhmän) päällä, ja hiirtä liikutetaan niin, että kuvake siirtyy haluttuun paikkaan. Tämän jälkeen painike vapautetaan.

Kuvakkeen poistaminen: Kuvakkeen voi poistaa valitsemalla se hiiren vasemmalla painikkeella ja painamalla näppäimistöltä Delete-näppäintä. Poistamisen voi tehdä myös painamalla hiiren oikeaa painiketta kuvakkeen päällä ja valitsemalla avautuvasta valikosta Poista (Delete)HUOM! Pikakuvaketta poistaessasi varmista aina, että olet todellakin poistamassa pelkkää pikakuvaketta, etkä varsinaista tiedostoa! 

Kuvakkeiden järjestäminen: Kuvakkeet voi asettaa haluamaansa järjestykseen raahaamalla niitä hiiren vasemmalla painikkeella haluamaansa paikkaan. Kuvakkeet voidaan järjestää myös painamalla hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla Järjestä kuvakkeet (Arrange Icons by) sekä järjestämisperuste: koko (size), tiedostotyyppi (type) tai nimi (name).

Pikakuvakkeen luominen: Pikakuvakkeen voi luoda painamalla hiiren oikeaa painiketta työpöydän päällä. Sen jälkeen valitaan Uusi (New) | Pikakuvake (Shortcut). Ilmestyneessä valintaikkunassa valitaan Selaa (Browse) -painike ja etsitään tiedosto, josta halutaan luoda pikakuvake työpöydälle.

Tiedoston tai kansion avaaminen: Tiedosto tai kansio avataan hiirellä tuplaklikkaamalla pikakuvaketta eli painamalla vasenta painiketta kaksi kertaa nopeasti peräkkäin. Sama voidaan tehdä painamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta Avaa (Open).

Mitä kuvakkeita tietokoneesi työpöydällä on? Tunnistatko pikakuvakkeet, tiedostot ja kansiot? Järjestä työpöytäsi kuvakkeet mieleiseesi järjestykseen.

Tehtäväpalkki

Tehtäväpalkki (taskbar) sijaitsee yleensä näytön alareunassa. Tehtäväpalkissa on vasemmalta lähtien:

 • Käynnistä (Start) -painike, jota klikkaamalla saadaan esille Käynnistä (Start) -valikko (lisää valikosta seuraavassa alaluvussa)
 • pikakuvakkeita eri ohjelmiin ja kansioihin - näitä voi myös muokata itse
 • kulloinkin avoinna olevien ohjelmaikkunoiden ja kansioiden kuvakkeet
 • pikakuvakkeita käyttöjärjestelmän eri toimintoihin, kuten äänenvoimakkuuden säätö, kello ja kalenteri

Kun klikkaat hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin päällä, saat esille valikon, josta löytyvät myös tehtäväpalkin Ominaisuudet (Properties). Varmista, että klikkaat tosiaan tehtäväpalkin "tyhjässä" kohdassa, ei minkään pikakuvakkeen päällä. Ominaisuuksissa voit esimerkiksi siirtää tehtäväpalkin jonnekin toiseen kohtaan näytöllä tai määrittää, että se on näkyvillä vain, kun hiiri viedään sen päälle. 

Pikakuvakkeet eri ohjelmiin ja kansiohin

Tehtäväpalkin vasemmassa reunassa Käynnistä (Start) -painikkeen vieressä on pikakuvakkeita. Tässä kannattaa pitää pikakuvakkeita ohjelmiin, joita useimmin käyttää, esimerkiksi www-selainohjelmaan ja tekstinkäsittelyohjelmaan.

Pikakuvakkeita voi lisätä

 • Käynnistä (Start) -valikosta klikkaamalla ohjelmaa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla avautuvasta valikosta oikean vaihtoehdon (Pin to taskbar)
 • työpöydältä tai kansiosta raahaamalla niitä hiirellä

Pikakuvakkeita voi poistaa esimerkiksi hiiren oikean painikkeen avulla löytyvällä Poista (Delete) -valinnalla.

Tehtäväpalkin pikakuvakkeita voi järjestää raahaamalla.

Käynnistä-valikko

Käynnistä-valikon järjestäminen

Käynnistä (Start) -valikossa on näkyvillä muutaman ohjelman pikakuvakkeet:

 • yläreunassa Käynnistä (Start) -valikkoon kiinnitetyt ohjelmat ja 
 • alareunassa (vaakaviivan alapuolella) viimeksi käytetyt ohjelmat.

Muihin ohjelmiin pääsee käsiksi Kaikki ohjelmat (All programs) -painikkeella.

Yläreunaan voi kiinnittää ohjelmia klikkaamalla ohjelmaa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla avautuvasta valikosta oikean vaihtoehdon (Pin to Start Menu).

Käynnistä-valikon alareunan hakukentässä voi etsiä ohjelmia, tiedostoja tai kansioita. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen, kun tarvitset tiedostoa, jonka nimen ja/tai sijainnin olet unohtanut. Hakuja voi tiedoston nimestä ja sisällöstä ja hakualueen voi rajata esimerkiksi tiedostotyypin mukaan. 

Löytyvätkö tehtäväpalkista ja Käynnistä-valikosta jo sinulle tärkeimpien ohjelmien kuvakkeet? Lisää oikopolkuja kiinnittämällä ohjelmia Käynnistä-valikkoon tai tehtäväpalkkiin.

Asetukset

Käynnistä (Start) -valikosta löytyvät myös Asetukset (Settings) rataskuvakkeen takaa. Vanhemmissa käyttöjärjestelmissä samat toiminnot löytyvät Ohjauspaneelista (Control Panel)

Asetuksista löytyvät kaikki tietokoneen asetuksiin liittyvät toiminnot, muun muassa

Oletusohjelmien valinta: Voit valita, missä ohjelmassa eri tiedostotyypit oletusarvoisesti avautuvat. Tämä on mahdollista kohdassa System > Default apps.

Ohjelmien poistaminenTämä on mahdollista kohdassa System > Apps and features. Yliopiston verkossa tavallisella käyttäjällä ei ole oikeuksia lisätä tai poistaa ohjelmia tietokoneelta. Kotikoneella voit kuitenkin poistaa ohjelmia täällä.

Näytön asetuksetVoit muuttaa työpöydän resoluutiota, muuttaa näytönsäästäjän asetuksia ja muokata käyttöjärjestelmän graafista ilmettä ja väritystä kohdasta Personalization.

Tulostimien lisääminenVoit tarkastella tietokoneeseen kytkettyjä tulostimia tai lisätä uusia kohdasta Devices. Täällä voit myös kotikoneella keskeyttää tai peruuttaa tulostuksen hiiren oikean näppäimen takaa löytyvän valikon komennoilla. 

Resurssienhallinta

Resurssienhallintaan pääsee valitsemalla Käynnistä (Start) -valikosta File Explorer.

Resurssienhallinnassa näkee yhdellä silmäyksellä kaikki tärkeimmät tallennuspaikata. Kaikilla koneilla on ainakin kiintolevyasema (C:), joka sisältää kaikki kyseisen tietokoneen kiintolevylle tallennetut tiedostot. Joskus kiintolevyasema on lohkottu, jolloin se näkyy resurssienhallinnassa useina eri asemina.

Useimmilla tietokoneilla on myös CD-ROM-asema ja/tai DVD-asema, joka yliopiston koneilla on usein asema E:.

Tallenna tiedostot aina U:-levyasemalle.

Yliopistoverkon käyttäjillä on käytössään lisäksi useita verkkolevyasemia, mm.

U: on henkilökohtainen verkkolevyasema, jossa tallennustilaa on 200 MB. Tämä on ensisijainen tallennuspaikka opiskelutehtäville ja muille henkilökohtaisille tiedostoille yliopiston verkossa. U:-levyn sisältö on henkilökohtainen. Siihen pääsee käsiksi kirjautumalla omilla tunnuksilla mille tahansa kampuksen tietokoneelle tai VPN-yhteydellä kotikoneelta käsin (katso IT-palvelujen ohje). Näin tiedostoja ei tarvitse kuljetella USB-tikulla.

W: on henkilökohtainen www-hakemisto, jossa tallennustilaa on 500/600 MB. Levyasema on tarkoitettu verkkosivujen julkaisemiseen, ja hakemistoon tallennetut tiedostot näkyvät internetissä osoitteessa http://users.jyu.fi/~omatunnus. Levyasema tulee näkyviin, kun käyttäjä aktivoi sen OMA- Palvelussa. Aktivointi kannattaa tehdä vasta, kun ryhtyy käyttämään kotisivutilaa. Lisätietoja kotisivutilan käyttönotosta löytyy IT-palvelujen ohjeista.

HUOM! Näkyvissä olevat verkkolevyasemat vaihtelevat käyttäjän oikeuksien ja asetusten mukaan. Kaikilla on kuitenkin näkyvissä vähintäänkin verkkolevy U.

Mac-tietokoneilla verkkolevyt pitää erikseen tuoda näkyville. Ks. IT-palvelujen ohje.

Kansion luominen

Uuden kansion luominen tapahtuu painamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta Uusi (New) | Kansio (Folder). Uusi kansio ilmestyy ja sen nimi Uusi kansio (New Folder) näkyy aktivoituna. Kansiolle voi nyt antaa nimen ja hyväksyä sen vaikkapa Enter-painikkeella.

Tiedoston tai kansion avaaminen

Tiedosto tai kansio avataan hiirellä tuplaklikkaamalla eli painamalla vasenta painiketta kaksi kertaa nopeasti peräkkäin. Avaaminen voidaan tehdä myös painamalla hiiren oikeaa painiketta kuvakkeen kohdalla ja valitsemalla avautuvasta valikosta Avaa (Open).

Tiedoston tai kansion kopiointi

Tiedosto tai kansio voidaan kopioida painamalla hiiren oikeaa painiketta kuvakkeen kohdalla ja valitsemalla avautuvasta valikosta Kopioi (Copy). Toinen vaihtoehto on valita kuvake ja käyttää pikakomentoa [Ctrl + C].

Tiedoston tai kansion leikkaaminen

Tiedosto tai kansio voidaan leikata painamalla hiiren oikeaa painiketta kuvakkeen kohdalla ja valitsemalla avautuvasta valikosta Leikkaa (Cut). Toinen vaihtoehto on valita kuvake ja käyttää pikakomentoa [Ctrl + X].

Tiedoston tai kansion liittäminen

Kopioitu tai leikattu tiedosto tai kansio voidaan liittää uuteen paikkaan. Tämä tapahtuu painamalla hiiren oikeaa painiketta alueella, jonne tiedosto halutaan liittää, ja valitsemalla avautuvasta valikosta Liitä (Paste). Toinen vaihtoehto on käyttää pikakomentoa [Ctrl + V].

Kopiointi, leikkaaminen ja liittäminen tapahtuvat automaattisesti leikepöydän avulla. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tekstin tai kuvien siirtämisen eri ohjelmien välillä.

Tiedoston tai kansion poistaminen

Tiedosto tai kansio voidaan poistaa painamalla hiiren oikeaa painiketta kuvakkeen kohdalla ja valitsemalla avautuvasta valikosta Poista (Delete). Toinen vaihtoehto on valita kuvake ja painaa näppäimistöltä Delete-painiketta.

Tiedoston tai kansion uudelleennimeäminen

Tiedosto tai kansio voidaan nimetä uudelleen painamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta Nimeä uudelleen (Rename).

(a) Luo U-asemalle kansio nimeltään Opinnot.
(b) Luo U-asemalle tämän jälkeen toinen kansio nimeltään HTKP103.
(c) Leikkaa kansio HTKP103 ja liitä se kansion Opinnot sisälle. 
(d) Nimeä kansio Opinnot uudelleen esim. lisäämällä Opinnot-sanan perään meneillään oleva vuosi.

Käyttäjäprofiili 

Yliopiston verkon kaikilla käyttäjillä on oma profiili. Siinä on määritelty käyttäjän oikeudet yliopiston verkossa, esimerkiksi verkkolevyt, joihin käyttäjä pääsee käsiksi. Käyttäjäprofiili sisältää myös käyttöjärjestelmälle ja ohjelmille itse muokatut asetukset, esimerkiksi WWW-selaimen suosikit ja oman maun mukaan järjestetyn työpöytänäkymän. Profiili on tallennettu yliopiston palvelimelle. Profiili kopioituu sisäänkirjautumisen yhteydessä kyseiselle yliopiston verkon tietokoneelle ja tuhoutuu siitä uloskirjautumisen yhteydessä.

Profiililla on kokorajoitus (25 MB). Tästä syystä henkilökohtaisia tiedostoja ei tule tallentaa minnekään muualle (esim. työpöydälle) kuin verkkolevyasemille. Profiilitilan ylityttyä käyttäjä ei pysty kirjautumaan ulos käyttämältään tietokoneelta ennen profiilikoon palauttamista kokorajoituksen piiriin. Profiilin koon kertova painike on tehtäväpalkin oikeassa laidassa.

HUOM! Jos profiilitila ylittyy, älä jätä tietokonetta ja käyttäjäprofiiliasi auki, vaan selvitä tilanne. Ohjeita löydät IT-palvelujen sivuilta: https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/faq/kuinka-toimia-jos-profiilitila-ylittyy

Selvitä, kuinka suuri osa profiilitilastasi on käytössä.

Tulostus

Yliopistoverkossa kaikki tulostukset kampuksella tehdään tulostimelle nimeltään jysecure. Tulostettavat dokumentit siirtyvät tällöin tulostinpalvelimelle, josta ne voi tulostaa henkilökohtaisella tunnuksella. Word-, Excel- tai pdf-tiedoston voi siirtää tulostinpalvelimelle myös lähettämällä sen sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen printit@jyu.fi. Tiedostot voi tulostaa millä tahansa kampusalueen monitoimilaitteista.

Monitoimilatteille voi kirjautua

 1. opiskelijakortilla, joka on saatu syksyllä 2012 tai sen jälkeen, ja joka on aktivoitu kirjautumiskäyttöön,
 2. kopioavaimella, joka on saatavissa yliopistokauppa Sopista tai
 3. yliopistoverkon käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Yliopisto myöntää opiskelijoille 7 euron tulostuskiintiön jokaista lukukautta kohden. Summalla pystyy tulostamaan esimerkiksi 100 kpl mustavalkoisia yksipuolisia tulosteita. Kiintiötä voi myös ostaa lisää. Lisätietoa tulostuksesta kampuksella yliopistopainon verkkosivuilla: https://www.jyu.fi/palvelut/yopaino/opiskelija/print-it/kayttoohjeet

Ohjelmien käyttäminen

Ikkunat

Ohjelmat avautuvat ikkunoihin, joita käyttäjä voi muokata tarpeidensa mukaa. Ohjelmaikkunan oikean yläkulman painikkeilla ohjelman tilaa voidaan muokata painikkeilla Minimoi (Minimize), Pienennä (Restore Down) / Suurenna (Maximize) ja Sulje (Close).

Ikkunan kokoa voidaan muuttaa myös kulmista tai reunoista raahaamalla silloin, kun ikkuna on pienennetyssä tilassa. Pienennettyä ikkunaa voidaan myös liikuttaa ruudulla yläpalkista raahaamalla.

Ohjelmien käyttäminen samanaikaisesti

Useita ohjelmia ja ohjelmaikkunoita voidaan pitää auki samanaikaisesti. Ohjelmien välillä voidaan siirtyä valitsemalla tehtäväpalkista se ohjelma, jota kulloinkin halutaan tarkastella.

[Alt + Tab] -yhdistelmällä liikut nopeasti eri ikkunoiden välillä.

Toinen vaihtoehto ohjelmien välillä liikkumiseen on pikakomennon [Alt + Tab] käyttäminen. Pikakomentoa käytettäessä pidä Alt-näppäin painettuna alas ja klikkaa kerran sarkainnäppäintä. Näin saat näkyviin ruudun, jossa on jokaisen avoinna olevan ohjelman kuvake. Sarkainnäppäimen avulla pääset liikkumaan ohjelmakuvakkeiden välillä. Alt-näppäimen vapauttaminen sulkee ruudun ja aktivoi viimeksi valitun ohjelman.

Aktiivisena olevan sovelluksen tai kansion erottaa siitä, että tehtäväpalkissa sen pikakuvake on korostettu. Jos useampi sovellus tai kansio on pienennetyssä tilassa näytöllä, on aktiivinen kansio päällimmäinen ja sen yläpalkki on korostettu.

(a) Avaa kaksi ohjelmaa, esimerkiksi kaksi internetselainta (Internet Explorer ja Mozilla Firefox). Muokkaa avoinna olevien ikkunoiden kokoa niin, että näet molemmat ikkunat rinnakkain näytöllä.
(b) Suurenna molemmat avoinna olevat ohjelmaikkunat. Testaa ohjelmien välillä liikkumista sekä tehtäväpalkin että pikakomennon [Alt + Tab] avulla.

Tiedostojen tallentaminen

Tiedostojen tallennus tapahtuu valitsemalla ohjelmaikkunan yläreunan työkalupalkista kohta Tiedosto (File) ja avautuvasta hakemistosta Tallenna (Save) tai Tallenna nimellä (Save As).

Useimpia tiedostoja voi tallentaa useassa eri tiedostomuodossa ohjelmasta ja tiedostosta riippuen.

Hyperlinkin kohteena olevan tiedoston voi tallentaa myös avaamatta itse tiedostoa. Tämä tapahtuu klikkaamalla hyperlinkin päällä hiiren oikeata painiketta ja valitsemalla Tallenna linkki nimellä (Save link as) tai Tallenna kohde nimellä (Save target as). Myös WWW-sivulla olevan yksittäisen kuvan voi tallentaa hiiren oikean painikkeen alta löytyvällä komennolla Tallenna kuva nimellä (Save picture as).

Tallentaessa voit valita sekä kohteen (save in), johon tiedoston tallennat sekä tiedostotyypin (file type), jossa tallennat.

(a) Tallenna jokin verkkosivu (esimerkiksi yliopiston etusivu osoitteesta www.jyu.fi) kurssin kansioon U:-asemalle.
(b) Tallenna sama sivu uudelleen txt-tiedostona.
(c) Sulje selain ja avaa molemmat tiedostot resurssienhallinnan kautta. Mitä eroja huomaat avautuvissa tiedostoissa?

(a) Tallenna jollakin verkkosivulla oleva kuva U:-levyasemalle.
(b) Avaa kuva resurssienhallinnan kautta.

Ohje

Kaikissa ohjelmissa on Ohje (Help), josta käyttäjä saa apua ongelmatilanteissa. Linkki ohjeeseen löytyy ohjelmaikkunan yläreunasta, mutta useimmiten ohjeen saa auki myös funktionäppäimellä F1.

  Kampuksen työasemat

  Kampuksen kaikki tietokoneluokat löytyvät esimerkiksi Navi.jyu.fi-palvelusta, jossa voit tarkistaa myös reaaliaikasesti sen, onko tietokoneluokka vapaana.

  Kurssimateriaalin ovat laatineet Miia Lehtola ja Tanja Välisalo.