Äänieditointi

by Tanja Tuulikki Välisalo last modified Jan 03, 2022 11:04 AM

Videoeditointiohjelmissa on yleensä mahdollisuus jossain määrin muokata myös ääntä. Edistyneempään äänieditointiin tarvitaan kuitenkin erillistä ohjelmistoa, esim.

  • Adobe Creative Suite Audition - editointi, miksaus, käsittely, efektit
  • Audacity - Ilmainen perusaudioeditori.