Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Sommittelu

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos maanantai 03. tammikuuta 2022, 10.58

Sommittelu on kuvan elementtien sijoittelua miellyttävällä tavalla. Näin pyritään viemään katsojan huomio kuvan tärkeimpiin asioihin. Sommittelussa on huomioitava kolme eri ulottuvuutta:

  • horisontaalinen eli vaakasuunta
  • vertikaalinen eli pystysuunta
  • syvyyssuunta

Vaaka- ja pystysuunnassa tärkeintä on miettiä, mihin kuvan keskeisimmät elementit sijoitetaan. Olisi helppoa ajatella, että tärkeimmän asian pitää löytyä kuvan keskeltä. Ihmisen silmää liiallinen symmetrisyys ei kuitenkaan miellytä, vaan kuvassa tulee olla jännitettä.

Erilaisia sommitteluperiaatteita on lukuisia, mutta niistä tunnetuin lienee kultainen leikkaus. Katso lisää erilaisia sommittelumalleja Opetushallituksen Edu.fi-palvelusta.

Kuva: John Lemieux / Flickr. CC BY 2.0.

Viittomakielisessä videossa tätä voi soveltaa esimerkiksi sijoittamalla puhujan hiukan keskikohdasta sivuun. Oheisessa kultaista leikkausta esittävässä kaaviossa kuvattava asettuisi siis punaisen alueen ja sinisten alueiden rajalle.

Syvyyssuunnassa kuva voidaan jakaa

  • etualaan eli kameraa lähimpänä olevaan alueeseen
  • keskialaan ja
  • taka-alaan.

Jokaisella näistä tasoista olisi hyvä olla jokin elementti. Eri tasojen välillä tulisi olla myös riittävästi tilaa, jotta ne erottuvat toisistaan. Näin muodostuu syvyysvaikutelma ja kuva säilyy kiinnostavana. Kuvan tärkein asia on yleisimmin keskietäisyydellä.

Henkilökuvauksessa taustan ja henkilön välissä tulisi olla riittävästi tilaa, jotta kuvattava ei "huku taustaan", eikä kuvasta tule liian "litteä". Taustan tulisi olla rauhallinen, jotta huomio säilyy puhujassa.

Esimerkki. Katso jokin Ylen uutislähetys. Huomaatko, miten siinä on huomioitu sommittelun sääntöjä?

  • Vaakasuunnassa toimittaja on usein hiukan keskikohdan oikealla (tai vasemmalla) puolella.
  • Syvyyssuunnassa etuala on varattu tekstille (esim. toimittajan nimi, uutisotsikoita tms.), keskialalla on itse toimittaja ja taka-alalla on seinä, jossa saattaa olla myös liikkuvaa kuvaa tai rauhallinen animaatio.
  • Syvyyssuunnassa eri elementtien välillä on selvästi tilaa.

Lue lisää sommittelusta:

Hakola, Eva-Maria, 1. SommitteluJohdatus kuvalliseen viestintään. Taideteollinen korkeakoulu. Virtuaaliyliopisto. 2002.
Ranta, Pekka, Käytännön esimerkkejä kuvaustekniikastaVideon peruskurssi. 1995 - 2006.

Kuvat: (1) Kultainen leikkaus. (Jean- Luc W / Wikimedia Commons.)