Layoutin määrittely float-ominaisuudella

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 10. joulukuuta 2014, 15.15
Harjoituksia erilaisista layout-malleista

Malli A: Vaakanavigaatio

Luodaan layout, jossa on otsikon alapuolella navigaatio vaakasuuntaisena palkkina ja sen alapuolella itse sivun sisältö.

 • Lataa mallitiedostot mallisivu.html ja mallityylit.css osoitteesta http://users.jyu.fi/~tatjana/htkp315/ omaan erilliseen kansioonsa, esim. Malli A.
 • Avaa mallitiedostot verkkosivueditorissa ja tutustu niiden sisältöön.

Olennainen on nyt html-tiedoston kohta:

 <div id="navi">
      <p>Etusivu</p>
      <p><a href="#">Toiminta</a></p>
      <p><a href="#">S&auml;&auml;nn&ouml;t</a></p>
      <p><a href="#">J&auml;seneksi</a></p>
  </div>

Sijoitetaan navigaatiolistan kohdat rinnakkain.

Vinkki: Tarvitset tässä tehtävässä uusia CSS-ominaisuuksia.
 • Luo uusi tyyli, jolla muokkaat navigaatiolistan osia eli tekstikappaleita. Voit käyttää tähän merkintätapaa #navi p, jolla määrittelet siis navi-nimisen div-elementin sisällä olevia tekstikappaleita.
 • Määritä float-elementin avulla hyperlinkin sisältävät tekstikappaleet asettumaan rinnakkain vasemmalta lähtien. 
 • Tallenna ja esikatsele dokumenttia www-selaimessa.
Hyperlinkit sijoittuvat nyt rinnakkain, mutta myös sivun muun sisältö asettuu navigaatiolistan rinnalle. Korjataan asia.
 • Muokkaa sivun muun sisällön käsittävän div-elementin tyyliä #sisalto. Anna tyylille ominaisuus clear ja määritä sen avulla, että divin rinnalla ei saa olla kelluvia (float) elementtejä (eli clear:both).
Vaakanavigaatiosta puuttuu siinä aiemmin ollut taustaväri. Kun div-elementin sisällä oleville elementeille annetaan float-ominaisuus, se vaikuttaa taustavärin toistumiseen selaimessa. Korjataan asia.
 • Määritä navigaation sisältävän divin tyylille ominaisuus overflow ja sille arvo hidden.
Nyt muotoilut ovat valmiita. Vielä voidaan kuitenkin tehdä ulkoasun hienosäätöä riippuen halutusta lopputuloksesta.
 • Tarkastele dokumenttia sekä Internet Explorer- että Mozilla Firefox -selaimissa. Huomaat, että selaimet tulkitsevat marginaaleja hyvin eri tavoin.
Jos halutaan värilliset div-laatikot aivan kiinni toisiinsa kaikissa selaimissa, noudatetaan aiemmin esiteltyä neuvoa oletusmarginaalien poistamisesta.
 • Poista oletusmarginaalit ja -täytteet koko tyylitiedostosta.
Nyt div-laatikot ulottuvat myös Internet Explorer -selaimessa reunasta reunaan ja ovat pystysuunnassa kiinni toisissaan, mutta myös teksti näyttää varsin ahtaalta.
 • Määritä kaikkien div-elementtien tyyleissä ja navigaatiolistan linkkien tyylissä (#navi p) jokin täyte, esim. 1 % tai 10 px. HUOM! Suhteellisen tai absoluuttisen täytteen valinta vaikuttaa siihen, kuinka paljon elementit vievät tilaa suhteessa toisiinsa. Kokeile selainikkunan pienentämistä, niin voit simuloida pienempää näyttöä.
CSS näyttää nyt tältä:
#navi p {
float:left;
overflow:hidden;
padding: 1%;
}

Div-laatikot ulottuvat nyt sivun reunasta reunaan. Niitä kaikkia tai vain yhtä voitaisiin kuitenkin kaventaa ja keskittää width- ja margin-ominaisuuksilla. (Sivun sisällön keskittäminen on ohjeistettu kurssimateriaalissa jo aiemmin.)

Malli B: Pystynavigaatio

Luodaan layout, jossa on otsikkopalkin alla kaksi palstaa, joista toisessa on navigaatio.

 • Lataa jälleen mallitiedostot mallisivu.html ja mallityylit.css osoitteesta http://users.jyu.fi/~tatjana/htkp315/ omaan erilliseen kansioonsa, esim. Malli B.
 • Anna navigaation sisältävän div-elementin tyylille (#navi) leveys ja määritä se float-ominaisuuden avulla vasempaan reunaan.
 • Anna #sisalto-tyylille leveys ja määritä se float-ominaisuuden avulla navigaation rinnalle.

Huomaa, että elementtien leveyksien on oltava yhteensä korkeintaan 100 %, jotta ne mahtuvat näytölle rinnakkain. Tähän leveyteen lasketaan mukaan myös mahdolliset täytteet ja marginaalit.

Asettelussa voidaan vielä tehdä hienosäätöä. Luodaan tilaa div-laatikoiden välille.

 • Lisää #navi-tyylille hieman oikeata marginaalia. Muista kaventaa jomman kumman div-laatikon leveyttä samassa suhteessa: jos annat #naville oikeaa marginaalia 1 %:n, vähennä joko sen tai #sisallon leveyttä 1 %.
 • Lisää molemmille div-laatikoille täytettä, niin teksti ei ole aivan kiinni laatikon reunoissa. Muista jälleen kaventaa laatikoiden leveyttä samassa suhteessa. Huomaa, että esim. määritys padding: 1% vie tilaa 1 %:n molemmista reunoista, yhteensä siis 2 %.

Malli C: Kolme palstaa

Jatketaan äskeisten dokumenttien muokkausta.

 • Tallenna dokumentit uudelleen uuteen kansioon, esim. Malli C.
 • Määritä #sisalto-divin sisällä olevat kaksi div-elementtiä (#teksti ja #yhteys) kellumaan rinnakkain, kuten äsken tehtiin #sisalto- ja #navi-diveille.

Huom! Div-tyylien #teksti ja #yhteys suhteellinen leveys on jälleen yhteensä korkeintaan 100 %. Esim. #teksti-diville annettu leveys 75 % olisi 75 % #sisalto-divin leveydestä. Leveys ilmaistaan siis suhteessa siihen elementtiin, jonka sisällä määriteltävä elementti on.

Huom! Kun li-elementtejä asetetaan rinnakkain, käytetään float-ominaisuuden sijaan display-ominaisuutta.

Materiaalin on laatinut Tanja Välisalo.