Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

by Rikupekka Oksanen last modified May 03, 2017 02:12 PM
Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan avoimia materiaaleja
Menetelmäpolkuja humanisteille — last modified Sep 03, 2014 10:17 AM
Menetelmäpolkuja humanisteille
Tieto- ja viestintätekniikka — last modified Sep 23, 2010 04:06 PM
Kurssi- ja itseopiskelumateriaaleja
Akateemiset opiskelutaidot — last modified Sep 08, 2014 08:56 PM
Akateemiset opiskelutaidot
Kirjoittamisen tutkimuksen tietopankki — last modified Jul 01, 2019 12:28 PM
Artikkeleiden tiivistelmiä luovan kirjoittamisen opintojen tarpeita varten
Osaaminen ja työelämä — last modified Oct 28, 2014 06:00 PM
Taide ja hyvinvointi — last modified Dec 11, 2014 11:50 AM
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen Taide ja hyvinvointi -tietopankki