Ohjaajan arviointi

tekijä: Hanna Maria Reinikainen Viimeisin muutos keskiviikko 10. tammikuuta 2018, 15.57

Kun harjoittelujaksosi on päättynyt, pyydä vielä ohjaajaasi (esimiestä tai tiiminvetäjää) antamaan arviointi suoriutumisestasi. Arviointi tehdään lomakkeen avulla, joka tulee tulostaa, täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa Hanna Reinikaiselle (hanna.m.reinikainen@student.jyu.fi). Pyydä ohjaajaasi lähettämään kopio arvioinnista myös itsellesi. Ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua varten lomake löytyy myös englanninkielisenä.