Viestinnän johtaminen

by Rikupekka Oksanen ADMIN last modified Oct 03, 2017 02:53 PM
Oppiaine: viestinnän johtaminen

YCCS7110 Työssä oppiminen kotimaassa (10 op)

by Rikupekka Oksanen ADMIN last modified Dec 15, 2017 02:19 PM
Tarvittavat ohjeet ja lomakkeet opintojakson "YCCS7110 Työssä oppiminen" suorittamista varten.

YCCS7110 Työssä oppiminen kotimaassa (10 op) - Read More…