Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Viestinnän johtaminen

by Rikupekka Oksanen ADMIN last modified Oct 03, 2017 02:53 PM
Oppiaine: viestinnän johtaminen

YCCS7110 Työssä oppiminen kotimaassa (10 op)

by Rikupekka Oksanen ADMIN last modified Dec 15, 2017 02:19 PM
Tarvittavat ohjeet ja lomakkeet opintojakson "YCCS7110 Työssä oppiminen" suorittamista varten.

YCCS7110 Työssä oppiminen kotimaassa (10 op) - Read More…