Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Vettä Verkossa

by pihehaha — last modified Apr 11, 2013 01:58 PM

Tervetuloa vierailemaan sivustollamme!

Aihekokonaisuuksien merkityksen painottuminen nykyisissä opetussuunnitelmissa on erittäin hyvä askel oppiaineiden integroitumiseen. Lähestymme aihetta veden kemian avulla. Vesi kaikille tuttuna tärkeänä yhdisteenä tarjoaa erittäin hyvän mahdollisuuden avata kemian maailmaa niin peruskoulun kuin lukion oppilaille ja opettajillekin.
Samalla vesi elementtinä tarjoaa oppiaineet ylittävän linkin kemiasta niin biologiaan, fysiikkaan, kotitalouteen, käsitöihin kuin muihinkin oppiaineisiin.

Oppimateriaalin tuottaminen on aloitettu tarkastelemalla ensin veden eri ominaisuuksia:

    

Pintajännitys       Kovuus     Vaahtoavuus      Tiheys      Sähkönjohtokyky


    

    Videoita     Käsitteitä     Yhteystiedot     Palaute