Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Veden kovuus

by mamakela — last modified Apr 11, 2013 01:58 PM

Aloitussivulle

 

Videoita kokeellisista demonstraatioista:

Vaahtoavuus-demonstraatio

Kalkkivesi -demonstraatio

Titraus-demonstraatio

 

Käytettäessä sanaa vesi tarkoitetaan tässä tekstissä jokapäiväisessä elämässä sanalle annettavaa merkitystä eikä kemiallista tulkintaa vedestä puhtaana aineena, jota voidaan esittää kaavalla H2O.

Alla olevassa kuvassa on kovan vesijohtoveden haihdutuksesta jäljelle jäänyt sakka, joka sisältää kalsium- ja magnesiumkarbonaattia.

Käsitteen veden kovuus määrittely

Veden kovuudella ilmaistaan vedessä olevien kalsium- ja magnesiumionien määrää.3 Kovuuden käsite jaetaan kokonaiskovuuteen ja karbonaattikovuuteen, joista kokonaiskovuudella tarkoitetaan yleensä kalsium- ja magnesium-ionien ainemäärää vedessä.

Lisää tietoa veden kovuudesta

Lähteet

3 http://www.edu.fi/oppimateriaalit/ymparistokemia/vesilaatu.html, luettu 28.11.2005