Yleistä kurssista

tekijä: Saara Pauliina Kaski Viimeisin muutos torstai 20. lokakuuta 2011, 09.18

 

CO2–molekyylin infrapunaspektrin mittaaminen ja tulkinta sekä pyreenimolekyylien muodostaman eksimeerin tutkiminen fluoresenssimittauksilla. Itsenäistä työskentelyä, kirjalliset laboratorioselostukset.Mittaukset tehdään fysikaalisen kemian oppilaslaboratoriossa YF310 sen aukioloaikoina (syksy 2011 ti-pe klo 8-16). Sovi mittausaika assistentin kanssa etukäteen.

Kurssin käytyään opiskelija osaa tehdä itsenäisesti ohjeiden mukaisia fysikaalisen kemian mittauksia, tulkita tuloksensa ja selittää eri virhelähteiden ja muuttujien vaikutuksia tuloksiin ja pohtia mahdollisia vaihtoehtoisia menetelmiä vastaavien tulosten saavuttamiseksi. Opiskelija osaa laatia kattavan tieteellisen raportin mittaustuloksistaan ja osaa itsenäisesti hakea tietoa raporttia ja tulosten tulkintaa varten sekä ymmärtää syvällisesti tekemiensä mittausten ja fysikaalisten teorioiden yhteyden