Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Fluoresenssi 5.3.2013 -mittausdata

by juaumane — last modified Oct 18, 2013 03:00 PM expired
Tiistaina 5.3.2013 mitattu data
File Eosiininäytteen absorptiospektri — last modified Mar 05, 2013 01:54 PM
File Eosiininäytteen fluoresenssispektri — last modified Mar 05, 2013 01:54 PM
File Troff document Eosin_parallel_RT — last modified Mar 05, 2013 01:54 PM
File Troff document Eosin_perpendicular_RT — last modified Mar 05, 2013 01:54 PM
File Eosin_parallel_199K — last modified Mar 05, 2013 01:54 PM
File Eosin_perpendicular_199K — last modified Mar 05, 2013 01:54 PM
File Instrumenttiresponssi — last modified Mar 05, 2013 01:54 PM