Tietoa kurssista

tekijä: Tiina Talvikki Kiviniemi Viimeisin muutos tiistai 15. huhtikuuta 2014, 15.28
Kurssin sisältö, tavoitteet yms.

Kurssin sisältö

Hiilitetrakloridin Ramanspektrin mittaaminen ja tulkinta. Fluoresenssin elinajan ja anisotropian palautumisajan määrittäminen väriainemolekyylille eri lämpötiloissa. Molemmat mittaukset tehdään pienryhmissä. Henkilökohtaiset kirjalliset laboratorio­selostukset.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kahden spektroskopian mittausmenetelmän teoreettiset ja kokeelliset perusteet ja osaa tulkita mittaamansa spektrit ja ymmärtää syvällisesti ilmiön takana olevan teorian. Opiskelija osaa laatia kattavan tieteellisen raportin mittaustuloksistaan ja osaa itsenäisesti hakea tietoa raporttia ja tulosten tulkintaa varten ja osaa yhdistää omat tuloksensa aiheesta julkaistuun tutkimustietoon.

Esitiedot

KEMA221, KEMA222, KEMA230 tai vastaavat tiedot

 

Kurssin opettajat yms. yleiset tiedot löydät Korpista.