Aihe avainkäsitteiksi

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos perjantai 19. toukokuuta 2017, 11.28

"Käsitteet ovat kiehtovia asioita: ne kätkevät sisäänsä kokonaisia maailmoja. Käsitteiden tutkiminen piirtää nämä maailmat näkyviin - hitaasti ja vaivalloisesti, mutta usein myös palkitsevasti."
Jussi A. Saarinen (2015) Lectio Praecursoria

Kun alat hahmotella tutkimustasi ja aiheesi on vielä yleinen ja rajaamaton, älä hätäile! Käytä aikaa aiheeseesi tutustumiseen ja keskeisten käsitteiden analysointiin ja ymmärtämiseen. Tässä vaiheessa et vielä systemaattisesti etsi lähteitä tutkimuksesi teoriataustaksi. Päätavoitteesi on vasta etsiä aiheestasi taustatietoa, jonka avulla rajaat aihettasi ja siihen liittyvät käsitteet. Näin varmistat, että tulet onnistumaan hakutermien valinnassa parhaalla mahdollisella tavalla. Hakutermien työstäminen on tiedonhankintasi kivijalka - itse päätät, kuinka vankaksi sen rakennat. Vasta tämän jälkeen kannattaa aloittaa suunnitelmallinen tutkimuksesi tieteellisten lähteiden hankinta.

Miellekartta auttaa aiheen hahmottelemisessa ja siihen liittyvien käsitteiden analysoinnissa. 

Aloita miettimällä, mistä aiheesta tarvitset tietoa, ja mitä tiedät aiheesta jo valmiiksi. Hyviä tutustumisvaiheen tiedonlähteitä ovat oman tieteenalasi hakuteokset ja perusteokset, sekä kirjallisuuskatsaukset, opinnäytteet ja väitöskirjat. Ne sisältävät usein yhteenvedon aihealueesta, ja auttavat sinua luomaan yleiskuvan aiheestasi, ja perehtymään aiheen käsitteistöön.


Videolla Miten ne hakusanat keksitään? ( 4 min) opit, miten voit tehdä aiheestasi käsiteanalyysiä ja työstää hakutermejäsi.
(Jos alla oleva video ei näy, katso video tästä linkistä.)Tutustumisvaiheen tiedonlähteitä

Oma pää Mistä keksit/löysit aiheesi? Mitä asiasta sanottiin? Mihin viittattiin?
Tieteenalasi perusteokset Onko/miten aihetta käsitelty alasi perusteoksissa?
Tieteenalasi hakuteokset Mainio reitti tutustua aihealueesi käsitteistöön, mahdollisesti tutkimusperinteeseen jne.
Kirjallisuuskatsaukset Suora reitti tutustua aihealueen keskeisiin lähteisiin (huomaa julkaisuajankohta).
Väitöskirjat ja opinnäytetyöt Sisältävät usein myös kirjallisuuskatsauksen ja/tai yhteenvedon aihealueen tutkimusperinteestä.
Sosiaalinen media Onko olemassa aiheesi kannalta keskeisten tutkijoiden blogeja tai vastaavia?
Internet, yleisaikakauslehdet, sanomalehdet Millaista yleistä tietoa tai keskustelua löydät aiheestasi?
MOT-sanakirjasto Tarkista käsitteiden käännökset.


Hakuteokset

Kirjastossamme on painettuja ja sähköisiä

 • oman alasi tietosanakirjatyyppisiä hakuteoksia
 • laajempia artikkeleita sisältäviä käsikirjoja
 • asiasanastoja ja sanakirjoja

Näin haet JYKDOKissa yksittäisiä tietosanakirjatyyppisiä hakuteoksia:

  • Kun tiedät hakuteoksen nimen, kirjoita se perushaun hakulaatikkoon.
  • Jos et tiedä nimeä, voit hakea hakuteoksia haluamaltasi tieteenalalta tarkennetussa haussa, 

Esim.
valtio-oppi
OR "political science" 
AND 
tietosanakirjat OR encyclopedia

Näin haet hakuteostietokantoja:

 • Kun tiedät tietokannan nimen, esim. Sage Reference Online, kirjoita se hakulaatikkoon ja hae. Valitse sitten oikean laidan Aineistotyyppi-valikosta Tietokanta.
 • Jos et tiedä tietokannan nimeä, voit hakea listauksen haluamaltasi tieteenalalta kirjoittamalla hakulaatikkoon alasi nimen ja hakuteokset, esim. terveystieteet hakuteokset. Valitse sitten oikean laidan Aineistotyyppi-valikosta Tietokanta.

Kirjallisuuskatsaukset

 • Sisältävät yhteenvedon kyseisen tutkimusaiheen/alueen tutkimuksista/tuloksista.
 • Löydät kirjallisuuskatsauksia yleisistä kotimaisista ja oman alasi kansainvälisistä tietokannoista.
 • Käytä hakuterminä tutkimusaiheesi/alueesi lisäksi: kirjallisuuskatsaus, systematic reviews (myös: reviews), meta-analysis, meta-synthesis.
 • Joillakin tieteenaloilla, kuten lääketieteessä, voi olla systemoituja kirjallisuuskatsauksia sisältäviä tietokantoja, esim. Cochrane Database of Systematic Reviews (Ovid).
Yleisin tiedonhankinnan kompastuskivi on jumittuminen yhteen tai muutamaan hakutermiin, jotka eivät toimi.

Aloita heti mahdollisten hakutermien hahmottelu ja keräily esimerkiksi miellekarttaan. Kun olet tutustunut aiheeseesi, pystyt

 • määrittelemään, mitkä ovat aiheesi kannalta keskeiset näkökulmat
 • mitkä noiden näkökulmien väliset suhteet
 • nimeämään eri näkökulmille ehkä useitakin vaihtoehtoisia omia hakusanoja

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,