Tutustu aiheeseesi

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos tiistai 22. maaliskuuta 2022, 14.22

 

Kun sinulla on idea aiheesta, josta haluat löytää tietoa, käytä rauhassa aikaa aiheeseen tutustumiseen. Idean ei tarvitse olla heti tarkka. Aiheideasi voi olla laaja tai liittyä yksittäiseen tapaukseen.

Etsi taustatietoa, jotta pystyt rajaamaan aihettasi ja tunnistamaan keskeiset käsitteet.

Aiheeseen tutustumisen tavoitteena on luoda yleiskuva aiheesta ja perehtyä aiheeseen liittyviin käsitteisiin. Tavoitteesi on tehdä alustavaa tiedonhakua ja etsiä aiheesta taustatietoa. Tässä vaiheessa et vielä etsi varsinaisia lähteitä tutkimuksesi teoriataustaksi, mutta jos löydät hyviä lähteitä, ne kannattaa toki ottaa talteen.

Kun olet tutustunut aiheeseesi, pystyt

 • rajaamaan aihettasi ja muotoilemaan tutkimuskysymykset
 • määrittelemään aiheesi keskeiset näkökulmat
 • ymmärtämään näkökulmien väliset suhteet
 • tunnistamaan keskeiset käsitteet ja nimeämään eri näkökulmille vaihtoehtoisia hakusanoja

Aloita aiheeseen tutustuminen miettimällä, mistä aiheesta tarvitset tietoa, ja mitä tiedät aiheesta jo valmiiksi. Tämän jälkeen voit tutustua aiheeseen esimerkiksi selvittämällä

 • Mistä näkökulmasta aihetta on tutkittu eniten?
 • Mitä yleistajuista tietoa aiheesta löytyy?
 • Mitä kirjallisuuskatsaukset ja hakuteokset kertovat aiheeseen liittyvistä tutkimusperinteistä ja käsitteistä?
 • Onko aihetta ehkä tutkittu useammilla eri tieteenaloilla?

Hyviä tutustumisvaiheen lähteitä ovat kirjallisuuskatsaukset (reviews) ja väitöskirjat sekä oman tieteenalasi hakuteokset ja perusteokset. Ne auttavat sinua luomaan yleiskuvan aiheestasi, ja perehtymään aiheen käsitteistöön. Kirjallisuuskatsaukset sisältävät yhteenvedon jostain aihealueesta. Alempana tällä sivulla kerrotaan, mistä löydät näitä lähteitä.

Tieteellisten lähteiden lisäksi myös muunlaiset lähteet voivat tässä vaiheessa olla hyödyllisiä. Jos aiheesta on olemassa Wikipedia-sivu, voit tässä vaiheessa lukea sen läpi, vaikka et voikaan käyttää sitä tieteellisenä lähteenä.

 

Valitse alustavat hakusanat

Ideoi alustavia hakutermejä, joilla voit alkaa etsiä taustatietoa. Aloita mahdollisten hakutermien hahmottelu heti miellekartan tai listan avulla. Yleisin tiedonhankinnan kompastuskivi on jumittuminen yhteen tai muutamaan hakutermiin, jotka eivät toimi. Käsitteitä ja hakutermejä käsitellään tarkemmin Käsiteanalyysi sekä Hakutermit ja hakustrategiat -sivuilla.

Tavoitteena on löytää keskeiset käsitteet, joita aiheesta käytetään oman alan tutkimuksessa. Tärkeää on myös löytää vaihtoehtoisia käsitteitä, jos mahdollista.


Rajaa tutkimuskysymykset

Kun olet tutustunut aiheeseesi, analysoinut käsitteitä ja hahmotellut alustavia hakutermejä, voit miettiä mahdollisia tutkimuskysymyksiäsi. Muotoile tutkimuskysymykset avoimeen muotoon, esim. Miten? Miksi? Mitä? jne. Tutkimuskysymyksissä vältetään yleensä kysymysmuotoja, joihin vastaus on kyllä/ei.


Miten löydän alustavaa tietoa aiheestani?

Hakuteokset ja käsikirjat

Kirjastossamme on painettuja ja sähköisiä hakuteoksia, käsikirjoja ja sanastoja, eli

 • oman alasi tietosanakirjatyyppiset hakuteokset (encyclopedias, reference books)
 • laajempia artikkeleita sisältävät käsikirjat (handbooks)
 • asiasanastoja (YSO, tietokantojen asiasanastot)
 • sanakirjoja (esim. MOT-sanakirjat)

Hakuteokset ja käsikirjat sisältävät sanakirja-artikkeleita. Toisin kuin varsinaiset tutkimusartikkelit, joiden sisältö keskittyy yleensä tiettyyn näkökulmaan, sanakirja-artikkelit ovat yhteenvetoja, katsauksia ja käsitteiden määritelmiä, joiden avulla saat yleiskuvan aiheestasi. Ne ovat hyödyllisiä käsitteiden määrittelyssä ja aiheeseen tutustumisessa, ja voit käyttää niitä myös lähteinä ja viitata niihin. Yleisiä hakuteoksia:

Klikkaa Tietokannan käyttöliittymä -linkkiä niin pääset hakuteostietokantaan.

Näin haet JYKDOKissa yksittäisiä hakuteoksia:

  • Kun tiedät hakuteoksen nimen, kirjoita se hakulaatikkoon. Esim. Sage Reference Online.
  • Jos et tiedä nimeä, voit hakea hakuteoksia haluamaltasi tieteenalalta tarkennetussa haussa

Esim.
valtio-oppi
OR "political science" 
AND 
tietosanakirjat OR encyclopedia

Hakuteokset löydät myös valitsemalla JYKDOKin yläpalkissa Hakutoiminnot > Selaa tietokantoja > Tieteenala > Handbooks and Dictionaries.


Kirjallisuuskatsaukset

Kirjallisuuskatsaukset ovat artikkeleita tai tutkimuksen osia, joissa kirjoittaja käy läpi omaan aihepiiriinsä ja tutkimusongelmiinsa liittyvää keskeisintä aikaisempaa tutkimusta ja tieteellistä kirjallisuutta. Ne ovat erinomainen apu aiheeseen tutustumisessa ja voit käyttää niitä lähteinä.

 • Kirjallisuuskatsaukset sisältävät yhteenvedon tietyn tutkimusaiheen tai -alueen tutkimuksesta ja tuloksista.
 • Löydät kirjallisuuskatsauksia yleisistä kotimaisista ja erityisesti oman alasi kansainvälisistä tietokannoista.
 • Käytä tietokannassa hakuterminä tutkimusaiheesi hakutermien lisäksi sanoja: kirjallisuuskatsaus, systematic reviews (myös: reviews), meta-analysis, meta-synthesis
 • Joissain tietokannoissa voit rajata hakutulokset review-artikkeleihin.
 • Joillakin tieteenaloilla, kuten lääketieteessä, voi olla systemoituja kirjallisuuskatsauksia sisältäviä tietokantoja, esim. Cochrane Database of Systematic Reviews (Ovid).

Hae tieteenalasi tietokannat klikkaamalla JYKDOKin yläpalkissa Hakutoiminnot > Selaa tietokantoja > Tieteenala > Articles.


Tutustumisvaiheen tiedonlähteitä: yhteenveto

Oma pää Mistä keksit tai löysit aiheesi? Mitä asiasta sanottiin? Mihin viitattiin?
Tieteenalasi perusteokset Onko aihetta käsitelty alasi perusteoksissa? Miten?
Tieteenalasi hakuteokset Mainio reitti tutustua aihealueesi käsitteistöön, mahdollisesti tutkimusperinteeseen jne.
Kirjallisuuskatsaukset Suora reitti tutustua aihealueen keskeisiin lähteisiin (huomaa julkaisuajankohta). Englanniksi review tai meta-analysis.
Väitöskirjat Sisältävät usein myös kirjallisuuskatsauksen ja/tai yhteenvedon aihealueen tutkimusperinteestä.
Hae esim. yhteistietokanta Finnasta > Tee haku > Rajaa: Aineistotyyppi > Opinnäyte > Väitöskirja
Sosiaalinen media Onko olemassa aiheesi kannalta keskeisten tutkijoiden blogeja tai vastaavia?
Internet, yleisaikakauslehdet, sanomalehdet Millaista yleistä tietoa tai keskustelua löydät aiheestasi?
MOT-sanakirjasto Tarkista käsitteiden käännökset.

 


 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,