Miellekartta

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos keskiviikko 04. elokuuta 2021, 15.00

Miellekartan tarkoitus on helpottaa hakuaiheesi käsitteellistä analyysia. Tiedonhankinta on luova prosessi, joten anna mielikuvituksesi laukata! Aloita esimerkiksi näin: 

  • Kirjoita paperin keskelle tutkimuksesi aihe.
  • Kirjaa aiheen ympärille:
   • Mitä eri näkökulmia aiheeseesi liittyy? Mitä käsitteitä niihin voisi liittyä? Mitä vaihtoehtoisia käsitteitä löydät?
   • Miten näkökulmat liittyvät toisiinsa?
   • Käsitteet kannattaa kirjata suomeksi ja englanniksi. Muitakin hakukieliä voit kokeilla, mutta pääsääntöisesti meille hankitut kansainväliset tietokannat ovat angloamerikkalaisia.
   • Voit käyttää myös verkkotyökaluja, esim. Mindmap Maker tai Mindmup.

Esim.: Tutkimuskysymyksesi on seuraava: Millaisia vaikutuksia globalisoitumisella on turismiin? Aloita käsitteiden ja hakutermien ideointi kirjaamalla aiheen pääkäsitteet ja näkökulmat: turismi ja globalisoituminen. Kirjaa sitten käsitteiden englanninkieliset vastineet, sekä synonyymit.

Esimerkki 1. versio miellekartasta aiheesta  Globalisoitumisen vaikutukset turismiin: pääkäsitteet ja niiden synonyymit

Miellekartta 1

Miellekartasta näet helposti aiheesi tärkeimmät peruskäsitteet ja voit aluksi kokeilla tiedonhakua yhdistämällä nämä pääkäsitteesi hakulauseeksi 
turismi AND globalisoituminen. Hyvällä onnella voit saada hyviä hakutuloksia jo näin. Yleensä kaksi hakutermiä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan hakutermien työstämistä on jatkettava ja miellekarttaa laajennettava. Ideoi seuraavaksi termien

 • synonyymejä
 • lyhenteitä
 • vastakohtia
 • laajempia termejä
 • suppeampia/tarkempia termejä
 • erikielisiä vastineita
 • muita aiheeseen ja sen eri käsittesiin liittyviä näkökulmia
 • asiasanoja (Ks. tarkemmin sivulla Hakutermit ja hakustrategiat) 

Esimerkki: Kokeilit hakua kahdella peruskäsitteelläsi turismi AND globalisoituminen, mutta sait liikaa hakutuloksia. Jotta saat rajattua hakutulostasi, ideoi sueraavaksi miellekarttaan synonyymejä (kansainvälistyminen)  tarkempia hakutermejä (seuramatkat) ja muita aiheeseen liittyviä näkökulmia (vapaa-aika, loma). 

Esimerkki 2. versio miellekartasta aiheesta  Globalisoitumisen vaikutukset turismiin: synonyymit, uudet näkökulmat, tarkemmat hakutermit

 Miellekartta 2

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,