Hakulauseet

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos keskiviikko 30. kesäkuuta 2021, 11.38

Kun olet ideoinut hakutermisi miellekarttaan tai listaan, on aika yhdistää hakutermit hakulauseiksi tietokannoista tehtävää tiedonhakua varten. Hakulauseessa yhdistät aiheesi eri näkökulmat yhteen hakuun. 

Hakulauseet eivät ole luonnollisen kielen kysymyksiä. Yksinkertaisimmillaan hakulause voi olla aiheesi peruskäsitteet peräkkäin lueteltuna, mutta usein on tarkoituksenmukaista muotoilla hakulausetta jotenkin.

Hakulauseen muodostamisessa käytetään operaattoreita (AND, OR), fraasimerkkejä (esim. ”social media”) ja katkaisumerkkiä (esim. employ*).

Esimerkki: Jos tutkimusaiheesi olisi ilmastonmuutosten vaikutukset hyönteislajeihin > tutkimuskysymyksesi olisi Miten ilmastonmuutokset vaikuttavat hyönteislajeihin > olet erotellut käsitteet ja työstänyt hakusanat aiemmin > hakulauseesi olisi esimerkiksi

ilmastonmuuto* OR "climate change"
AND
hyönteis* OR insects

Tiedonhankintasuunnitelmassa käytät edellisissä tehtävissä työstämiäsi hakusanoja (esimerkiksi erikieliset termit ja vaihtoehtoiset termit), kun muodostat hakulauseita. (Aihe > Tutkimuskysymykset > Käsitteet > Hakusanat > Hakulauseet)

Erilaisissa tietokannoissa on usein järkevää käyttää erilaisia hakulauseita. Videolla Hakustrategiat ja hakutermien yhdistäminen (2 min 15 s) opit, kuinka yhdistät hakutermisi hakulauseeksi, ja miten hakustrategia vaikuttaa hakutermien yhdistämiseen. (Jos alla oleva video ei näy, katso video tästä linkistä.)

Hakulauseiden muodostaminen


 • Muista miellekarttaan ideoimasi hakutermit.
 • Esimerkiksi:

  Aihe: Globalisoitumisen vaikutukset turismiin

  Hakutermit: globalisoituminen, globalisaatio, kansainvälistyminen,
  globalization, turismi, matkailu, tourism

  Hakulause:
  globali* OR kansainväli*
  AND
  turismi* OR matkail* OR tourism

 • Yleistermejä, kuten vaikutukset, haasteet tai merkitykset, ei  kannata käyttää hakusanoina.
 • Kirjoita synonyymiset/rinnakkaistermit samalle riville ja yhdistä termit OR-operaattorilla.
 • Kirjoita eri näkökulmat allekkaisille riveille ja yhdistä rivit AND-operaattorilla.
 • Tarvittaessa katkaise hakutermit *-merkillä.
 • Fraasimerkkejä (lainausmerkit "") käyttämällä saat aikaan sen, että kaikki käyttämäsi hakusanat esiintyvät hakutuloksessa siinä nimenomaisessa järjestyksessä ja muodossa, jossa ne kirjoitit.

 

Esimerkki hakulauseesta tietokannassa:

 Search statement

 testaa_tietosi.png

Testaa, mitä opit hakutermien valinnasta ja yhdistämisestä!
Vastaa kysymyksiin ja jatka sitten eteenpäin.


Operaattorit

Boolen perusidea toimii yleensä kaikissa hakujärjestelmissä.

 • Tärkeimmät operaattorit ovat AND ja OR.
 • Operaattorit löytyvät joko alasvetovalikosta tai voit kirjoittaa ne itse. Turvallisin kirjoitusasu on ISOILLA kirjaimilla.
 • Monet tietokannat toimivat Googlen tavoin: jos kirjoitat sanat peräkkäin ilman operaattoria, hakutermit yhdistetään automaattisesti AND-operaattorilla. Jos siis kirjoitat kaksi tai useampia sanoja peräkkäin, hakukone hakee kaikilla kirjoittamillasi sanoilla.

Kun käytät vaihtoehtoisia termejä, muista, että hakukone yhdistää peräkkäin kirjoitetut hakutermit AND-operaattorilla, mikäli et itse kirjoita hakutermien väliin OR, esim. tutkimuskirjallisuu* OR "research literature"

 

Boolen operaattorit

A OR B hakee viitteet, joissa on joko hakutermi A tai B tai kumpikin. OR-operaattoria käytetään esimerkiksi sanojen synonyymien sekä laajempien ja suppeampien termien yhdistämiseen. OR-operaattori lisää kattavuutta.


A AND B hakee viitteet, jotka sisältävät sekä hakutermi A:n että B:n. AND-operaattoria käytetään, kun halutaan esimerkiksi yhdistää haussa kaksi eri aihepiiriä. AND-operaattori lisää tarkkuutta.


A NOT B hakee viitteet, jotka sisältävät A:n, mutta jättää pois B:n – pois jäävät myös ne viitteet, joissa on sekä A että B. NOT-operaattorilla voi kieltää jonkun termin esiintymisen haussa. NOT-operaattori lisää tarkkuutta. Ei löydy kaikista tietokannoista.Fraasihaku

 • Lainausmerkit tai fraasimerkit - puhekielessä myös "hipsut" - auttavat tarkentamaan hakua. Yleisin merkitsemistapa on "lainausmerkit", esimerkiksi "greenhouse effect".
 • Jos haet esimerkiksi "greenhouse effect", saat hakutuloksia, joissa fraasimerkkien sisällä olevat sanat esiintyvät
  • täsmälleen niin kuin kirjoitit ne ja
  • täsmälleen siinä järjestyksessä, jossa kirjoitit ne.
 • Fraasimerkkejä kannattaa käyttää esimerkiksi silloin, kun hakusanasi on yhdyssana, jonka osat kirjoitetaan erikseen, esimerkiksi "human rights". Kun laitat ympärille lainausmerkit, haet human rights -käsitettä, etkä erikseen sanoja human ja rights.
 • Toisin sanottuna lainausmerkkejä käyttämällä haet ne hakutulokset, joissa esiintyy lainausmerkkien sisällä oleva merkkijono. Tällöin esim. vaihtoehtoisia kirjoitustapoja käyttävät lähteet jäävät pois hakutuloksista.
 • Lainausmerkkien käyttö voi toisaalta rajata hakutuloksia liikaakin, esim. jos kyseessä on käsite, jolla on useita eri kirjoitusasuja: joskus on parempi vain pilkkoa oma aihe yksittäisiksi sanoiksi ja hakea niillä ilman lainausmerkkejä. Muista, että jos kirjoitat kaksi tai useampia sanoja peräkkäin ilman lainausmerkkejä, hakukone hakee kaikilla sanoilla, ne vain eivät välttämättä esiinny hakutuloksissa peräkkäin.

Katkaisumerkki

 • Katkaisumerkki * katkaisee sanan. Esim. haku employ* tuottaa hakutuloksia, joissa sana voi esiintyä esim. muodoissa employment, employer, employed jne.
 • Sana katkaistaan katkaisumerkillä siitä kohdasta, josta sana taipuu. Hakusanan katkaisulla saadaan hakutuloksiin mukaan sanan kaikki esiintymismuodot. Jos käytät pelkkää perusmuotoa, et välttämättä löydä lähteitä, joissa sana esiintyy jossakin muussa muodossa. Suomen kielessä tämä on erityisen tärkeää taivutusmuotojen takia.
 • Jos käytät katkaisua useampiosaisissa käsitteissä, muista, että myös käsitteen etuosa saattaa taipua eri taivutusmuodoissa, esim. esteetti* kokemu*

Hakuja tehdessäsi kokeile erilaisia vaihtoehtoja ja yhdistelmiä, kunnes löydät tutkimustasi parhaiten palvelevan aineiston.

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,