Hakulauseet

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos maanantai 21. lokakuuta 2019, 15.49

Kun olet ideoinut hakutermisi miellekarttaan, on aika yhdistää hakutermit tarkoituksenmukaisiksi hakulauseiksi tietokannoista tehtävää tiedonhakua varten. Hakulauseessa yhdistät aiheesi eri näkökulmat yhteen hakuun. Hakulauseet eivät ole luonnollisen kielen kysymyksiä. Yksinkertaisimmillaan hakulause voi olla aiheesi peruskäsitteet peräkkäin lueteltuna, mutta usein on tarkoituksenmukaista muotoilla hakulausetta jotenkin. Hakulauseen muodostamisessa käytetään operaattoreita (AND, OR), fraasimerkkejä (esim. ”social media”) ja katkaisumerkkiä (esim. employ*).

Esimerkki: Jos tutkimusaiheesi olisi ilmastonmuutosten vaikutukset hyönteislajeihin > tutkimuskysymyksesi olisi Miten ilmastonmuutokset vaikuttavat hyönteislajeihin > olet erotellut käsitteet ja työstänyt hakusanat aiemmin > hakulauseesi olisi esimerkiksi

ilmastonmuuto* OR "climate change"
AND
hyönteis* OR insects

Tiedonhankintasuunnitelmassa käytät edellisissä tehtävissä työstämiäsi hakusanoja (esimerkiksi erikieliset termit ja vaihtoehtoiset termit), kun muodostat hakulauseita. (Aihe > Tutkimuskysymykset > Käsitteet > Hakusanat > Hakulauseet)

Erilaisissa tietokannoissa on usein järkevää käyttää erilaisia hakulauseita. Videolla Hakustrategiat ja hakutermien yhdistäminen (2 min 15 s) opit, kuinka yhdistät hakutermisi hakulauseeksi, ja miten hakustrategia vaikuttaa hakutermien yhdistämiseen. (Jos alla oleva video ei näy, katso video tästä linkistä.)

Hakulauseiden muodostaminen

 • Käytä hakusanoina aiheesi näkökulmia ilman yleistermejä.
 • Muista miellekarttaan ideoimasi hakutermit.
 • Esimerkiksi:

  Aihe: Globalisoitumisen vaikutukset turismiin

  Hakutermit: globalisoituminen, globalisaatio, kansainvälistyminen,
  globalization, turismi, matkailu, tourism

 • Yleistermejä, kuten vaikutukset, ei  kannata käyttää hakusanoina.
 • Kirjoita synonyymiset/rinnakkaistermit samalle riville ja yhdistä termit OR-operaattorilla.
 • Kirjoita eri näkökulmat allekkaisille riveille ja yhdistä rivit AND-operaattorilla.
 • Sanahaussa katkaise halutessasi hakutermit *-merkillä.
 • Fraasimerkkejä (lainausmerkit "") käyttämällä saat aikaan sen, että kaikki käyttämäsi hakusanat esiintyvät hakutuloksessa siinä nimenomaisessa järjestyksessä ja muodossa, jossa ne kirjoitit.

Esimerkiksi
globali* OR kansainvälis*
AND
matkail* OR turism* OR tourism*

Esimerkiksi
"online advertising" OR "interactive marketing"

Esimerkki hakulauseesta tietokannassa:

 Search statement

 testaa_tietosi.png

Testaa, mitä opit hakutermien valinnasta ja yhdistämisestä!
Vastaa kysymyksiin ja jatka sitten eteenpäin.


Operaattorit

Boolen perusidea toimii yleensä kaikissa hakujärjestelmissä.

 • Tärkeimmät operaattorit ovat AND ja OR.
 • Operaattorit löytyvät joko alasvetovalikosta tai voit kirjoittaa ne itse. Turvallisin kirjoitusasu on ISOILLA kirjaimilla.
 • Monet tietokannat toimivat Googlen tavoin: jos et valitse operaattoria, hakutermit yhdistetään automaattisesti AND-operaattorilla. Jos siis kirjoitat kaksi tai useampia sanoja peräkkäin, hakukone hakee kaikilla kirjoittamillasi sanoilla.

Kun käytät vaihtoehtoisia termejä, muista, että hakukone yhdistää peräkkäin kirjoitetut hakutermit AND-operaattorilla, mikäli et itse kirjoita hakutermien väliin OR, esim. tutkimuskirjallisuu* OR "research literature"

 

Boolen operaattorit

A OR B hakee viitteet, joissa on joko hakutermi A tai B tai kumpikin. OR-operaattoria käytetään esimerkiksi sanojen synonyymien sekä laajempien ja suppeampien termien yhdistämiseen. OR-operaattori lisää kattavuutta.


A AND B hakee viitteet, jotka sisältävät sekä hakutermi A:n että B:n. AND-operaattoria käytetään, kun halutaan esimerkiksi yhdistää haussa kaksi eri aihepiiriä. AND-operaattori lisää tarkkuutta.


A NOT B hakee viitteet, jotka sisältävät A:n, mutta jättää pois B:n – pois jäävät myös ne viitteet, joissa on sekä A että B. NOT-operaattorilla voi kieltää jonkun termin esiintymisen haussa. NOT-operaattori lisää tarkkuutta. Ei löydy kaikista tietokannoista.Fraasihaku

 • Fraasihaussa kaikki käyttämäsi hakusanat esiintyvät hakutuloksessa siinä nimenomaisessa järjestyksessä ja muodossa, jossa kirjoitit ne. Yleisin merkitsemistapa on "lainausmerkit", esimerkiksi "greenhouse effect".
 • Fraasimerkkejä kannattaa käyttää esimerkiksi silloin, kun hakusanasi on yhdyssana, jonka osat kirjoitetaan erikseen, esimerkiksi "human rights". Tällöin haet human rights -käsitettä terminä, etkä erikseen sanoja human ja rights.
 • Käytä siis lainausmerkkejä silloin, kun on kysymys esimerkiksi useampiosaisesti käsitteestä tai vakiintuneesta ilmauksesta. Lainausmerkkien käyttö tarkentaa hakua. Lainausmerkkien käyttö voi toisaalta rajata hakutuloksia liikaakin, esim. jos kyseessä on käsite, jolla on useita eri kirjoitusasuja: joskus on parempi vain pilkkoa oma aihe yksittäisiksi sanoiksi ja hakea niillä ilman lainausmerkkejä. Muista, että jos kirjoitat kaksi tai useampia sanoja peräkkäin ilman lainausmerkkejä, hakukone hakee kaikilla sanoilla, ne vain eivät välttämättä esiinny hakutuloksissa peräkkäin.

Katkaisumerkki

 • Katkaisumerkki * katkaisee sanan. Esim. haku employ* tuottaa hakutuloksia, joissa sana voi esiintyä esim. muodoissa employment, employer, employed jne.
 • Hakusanan katkaisulla saadaan hakutuloksiin mukaan sanan kaikki esiintymismuodot.  Jos käytät pelkkää perusmuotoa, et välttämättä löydä lähteitä, joissa sana esiintyy jossakin muussa muodossa. Sana katkaistaan katkaisumerkillä siitä kohdasta, jossa eri esiintymismuodot alkavat. Suomen kielessä tämä on erityisen tärkeää taivutusmuotojen takia.

Hakuja tehdessäsi kokeile erilaisia vaihtoehtoja ja yhdistelmiä, kunnes löydät tutkimustasi parhaiten palvelevan aineiston.

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,