Tieteenalasi julkaisukäytännöt

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos tiistai 26. marraskuuta 2019, 13.03

Selvitä alla olevan taulukon avulla, mitkä ovat tyypillisiä julkaisutyyppejä tieteenalallasi eli missä muodossa julkaistua tietoa tarvitset? Tarvitsetko kirjoja, kansainvälisiä artikkeleita, kotimaisia artikkeleita, jotain muuta? Tämä määrittää sen, mitä tiedonlähteitä käytät. Oman tieteenalasi tietokannat voit tarkistaa esimerkiksi Tiedonhankinta eri tieteenaloilla -sivulta.

TieteenalasiTyypilliset julkaisumuodotTiedonmuodostuksen tavoitteet

Humanistiset alat
Kasvatustieteelliset alat
Yhteiskuntatieteelliset alat
Kauppa- ja taloustieteelliset alat

 • Suositaan kotimaisia ja kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita
 • Kirjat (monografiat ja kokoomateosartikkelit)

 • Kauppatieteissä lisäksi konferenssijulkaisut

Sekä kotimaista että kansainvälistä tutkimusta pidetään olennaisena.
 • Humanistisissa tieteissä tiedonmuodostus on holistista ja kertautuvaa –> pyritään ilmiöiden kokonaisvaltaiseen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen.
 • Kasvatustieteet edustavat soveltavia tieteenaloja, joissa pyritään löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin kysymyksiin
 • Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tiedonmuodostuksessa on piirteitä sekä humanistisesta että kasvatustieteellisestä tutkimuksesta –> kertautuvaa, kehämäistä ja soveltavaa
Liikuntatieteet
Terveystieteet
Psykologia
 • Suositaan kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita
Pääpaino kansainvälisessä tutkimuksessa.
 • Tiedonmuodostus lähempänä luonnontieteellistä kuin humanistista tutkimusta --> teoreettista, hierarkkista ja kumuloituvaa
 • Pääpiirteiltään aikaisempaa tutkimustietoa hyödyntäviä aloja -->tavoitteena ratkaisujen löytäminen
Matemaattis-luonnontieteelliset alat
 • Suositaan kansainvälisiä vertaisarvioituja lehtiartikkeleita
Pääpaino kansainvälisessä tutkimuksessa.

 • Tiedonmuodostus on teoreettista, hierarkkista ja kumuloituvaa
 • Tutkimuksen tavoitteena on yleisten lainalaisuuksien löytäminen

IT-alatMuut tieteenalat

 • IT-alalla suositaan konferenssijulkaisuja ja tieteellisiä artikkeleita
 • Pohdi tieteenalasi tyypillisiä tiedonmuodostuksen tavoitteita.