Tutkimusmenetelmät ja -aineistot

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos perjantai 21. syyskuuta 2018, 13.17

Tutkimusmenetelmät

 • Tutkimusmenetelmät ovat lähinnä empiirisen tutkimuksen aineiston hankinta- ja analyysivälineitä.
 • Tutkimusmenetelmät voivat olla laadullisia (qualitative) tai määrällisiä (quantitative).
 • Tutkimusmenetelmien avulla hankit ja analysoit tutkimusaineistoa.
 • Menetelmän valinnassa lähtökohtana ovat tutkimuskysymykset ja niihin vastaamista varten hankittu aineisto sekä tutkimuksen teoreettinen kehys, ei tieteenala sinällään.
 • Tutkijan on pystyttävä perustelemaan menetelmälliset ratkaisunsa ja valintansa.
 • Menetelmienkin osalta tiedontarve määrittää minkätyyppistä julkaisua haetaan. (Ks. Sage Research Methodsin etusivun I want to -kohta.)
 • Empiiriseen tutkimukseen pohjautuvan tieteellisen artikkelin IMRD-kaava: I = Introduction, M = Materials & Methods, R = Results, D = Discussion.

Tietoa tutkimusmenetelmistä

Tietokanta / sivusto

Sisältö Lisätietoa / ohjeet yms.
Menetelmäpolkuja humanisteille

Tutkimusmenetelmien valinta tutkimusprosessissa.
Runsaasti kirjallisuuslinkkejä mm. JYKDOKiin.
Sisältää myös Mapping Research Methods, jossa terminologia englanniksi.

Nimestään huolimatta erinomainen sivusto muillekin kuin humanisteille!

Menetelmäopetuksen tietovaranto

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö.

SAGE Research Methods (SRM)

Metodikirjoja, hakuteoksia ja artikkeleita kokoteksteinä sekä tutkimusesimerkkejä (ks. alla). 

Pikaopas (suom.)

Hakuohjeet (engl.)

SAGE Research Methods (SRM) / Cases

Tutkimusesimerkkejä, joissa sovellettu tiettyä menetelmää.

 • Monet tietokannat sisältävät eri menetelmillä tehtyjä tutkimuksia, mutta yleensä tiedonhaku menetelmän perusteella tuottaa vain tietoa kyseisestä menetelmästä itsestään eikä anna esimerkkitutkimuksia.
Ohjevideo (engl.)
Metodix

Metoditietämystä kaikille -blogi.

IT-palvelut tutkijan tukena / Ohjelmistot Mm. verkkokyselyt, kvalitatiivisen aineiston analysointi (ATLAS) ja kvantitatiiviset tilasto-ohjelmat (SPSS, SAS).

Huomaathan tässä eron tutkimusmenetelmien (miten hankit ja analysoit aineistoa) ja tutkimusaineiston (aineisto, jota analysoit) ja tutkimuskirjallisuuden (tutkimuksesi teoreettinen kehys) välillä. Tutkimusaineisto ja tutkimuskirjallisuus: Tutkimusaineisto voi olla esimerkiksi haastatteluaineisto, kun taas tutkimuskirjallisuus voi olla esimerkiksi artikkeleita ja kirjoja aiheestasi. Tutkimuskirjallisuudesta puhutaan Kirjastotuutorin 2. osiossa.

 

Tutkimusaineistot

Tutkimusaineistoilla eli tutkimusdatalla tarkoitetaan tutkimuksessa tuotettuja ja käytettyjä aineistoja. Tutkimusaineistot ovat analyysin kohteita. Tyypillisiä aineistoja ovat erilaiset kyselyt ja haastattelut, asiakas- tai asiointitilanteiden tallenteet, viralliset dokumentit, arkistoaineistot, verkkosivustot, keskustelupalstojen kirjoitukset ja media-aineistot. Tutkimusdataa on kaikki se informaatio, jota tarvittaisiin, jos tutkimus haluttaisiin toistaa, ja jota voidaan hyödyntää myöhemmässä tutkimuksessa (Sarah Jones, DCC). Tutkimuskysymykset määrittävät, mitä tai minkä tyyppisiä (määrällinen, laadullinen) aineistoja kerätään.

Koska tutkimusdataan sisältyy usein erilaisia henkilötietoja ja henkilötunnisteita, tutkimusdatan keräämisessä, säilyttämisessä ja käytössä tulee noudattaa tiettyjä sääntöjä. Opiskele henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät asiat Moodlesta Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa -kurssilla.

Opinnäytetyötä tehdessäsi tutkimusaineiston kerääminen saattaa olla sinun mahdollisuutesi tuottaa jotain aivan uutta, mutta valmiit avoimet tutkimusaineistot ovat varsinkin kandivaiheessa erinomainen vaihtoehto. Tutkimusaineistojen usein aikaavievien tutkimuslupien takia sinun kannattaakin ensin tutustua alla luetelluissa julkisissa arkistoissa oleviin valmiisiin tutkimusaineistoihin. Jos päädyt itse keräämään aineistosi, selvitä tutkimustasi koskevat tutkimusaineistojen tutkimusluvat ennen kuin alat kerätä aineistoa.

Tutkimusaineistojen avoin saatavuus on yksi avoimen tieteen osa-alueista. Aineistonhallinnan suunnittelu on tärkeä osa tutkimuksen suunnittelua. Sen tarkoituksena on varmistaa, että tutkimusaineistojen suhteen noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä, että tutkimusaineisto ei vaarannu missään vaiheessa ja että aineiston jatkokäyttö on mahdollista. Aineistonhallintasuunnitelma auttaa aineiston avaamiseen liittyvien kysymysten huomioinnissa ja on yhä useammin myös rahoituksen ehto.

Tutkimusaineistoja tallennetaan kotimaisiin ja kansainvälisiin julkaisuarkistoihin jatkokäyttöä varten. Kansallisia arkistoja on kaksi: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja Kielipankki. Lisäksi eri yliopistoilla on tutkimusaineistoja sisältäviä julkaisuarkistoja.

Hae aineistoja

 • suoraan arkistoista, linkit alla
 • Finna.fi:n kautta: tee aihehaku ja rajaa hakutuloksesi aineistotyypillä Muu (harmaa nuoli sanan edessä!) > Tutkimusdata
 • Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen Etsin-hakupalvelun kautta, linkki alla

Muistathan edelleen tutkimusaineiston (aineisto, jota analysoit) ja tutkimuskirjallisuuden (tutkimuksesi teoreettinen kehys) eron. Tutkimusaineisto voi olla esimerkiksi haastatteluaineisto, kun taas tutkimuskirjallisuus voi olla esimerkiksi artikkeleita ja kirjoja aiheestasi.

Valmiita tutkimusaineistoja Sisältö Lisätietoa

Tietoarkisto
- Palveluportaali Aila

Valtakunnallinen; kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusaineistoja maksutta esim. opinnäytteisiin; aineistoluettelot ja latausmahdollisuus verkossa.

Yhteiskuntatieteet painottuvat, mutta alueena ihmistieteet.

Kielipankki

Valtakunnallinen; laaja valikoima teksti- ja puheaineistoja, peruskäyttö ilmainen; aineistoluettelot ja latausmahdollisuus verkossa.

Sisältää Suomi24-keskustelupalstan kirjoitukset.

Linkki CLARIN palveluun, jossa kansainvälisiä humanistis-yhteiskuntatieteellisiä aineistoja.

Eri yliopistojen julkaisuarkistot, meillä JYX Kirjastotuutorin Avoin tiede ja tutkimus

Tutkimusaineistojen hallinta

DMP Tuuli

DMP Tuulissa luot oman aineistonhallintasuunnitelmasi (DMP = data management plan). Kansalliset ohjeet aineistonhallinnan suunnitteluun löydät täältä.

Aineistonhallinta: Tutkimuksen tietoaineistot

Tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen monipuolinen käsikirja aineistonhallinnan suunnitteluun.
Tutkimusaineistojen hallinnan käsikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kokoamat ohjeet asioista, joihin aineistonhallintasuunnitelmassa tulisi vastata.


 

 


kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,