Tutkimusmenetelmät ja -aineistot

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos keskiviikko 20. joulukuuta 2017, 09.19

Tutkimusmenetelmät

 • Tutkimusmenetelmät ovat laadullisia ja määrällisiä lähinnä empiirisen tutkimuksen aineiston hankinta- ja analyysivälineitä.
  • Tutkimusmenetelmien avulla hankit ja analysoit tutkimusaineistoa.
  • Huomaathan tässä tutkimusaineiston (aineisto, jota analysoit) ja tutkimuskirjallisuuden (tutkimuksesi teoreettinen kehys) eron. Tutkimusaineisto voi olla esimerkiksi haastatteluaineisto, kun taas tutkimuskirjallisuus voi olla esimerkiksi artikkeleita ja kirjoja aiheestasi. Tällä sivulla puhumme tutkimusaineistoista. Tutkimuskirjallisuudesta puhutaan Kirjastotuutorin 2. osiossa.
 • Menetelmän valinnassa lähtökohtana ovat tutkimuskysymykset ja niihin vastaamista varten hankittu aineisto sekä tutkimuksen teoreettinen kehys, ei tieteenala sinällään.
 • Tutkijan on pystyttävä perustelemaan menetelmälliset ratkaisunsa ja valintansa.
 • Menetelmienkin osalta tiedontarve määrittää minkätyyppistä julkaisua haetaan. (Ks. Sage Research Methodsin etusivun I want to -kohta.)
 • Empiiriseen tutkimukseen pohjautuvan tieteellisen artikkelin IMRD-kaava: I = Introduction, M = Materials & Methods, R = Results, D = Discussion.

Tietoa tutkimusmenetelmistä

Tietokanta / sivusto

Sisältö Lisätietoa / ohjeet yms.
Menetelmäpolkuja humanisteille

Tutkimusmenetelmien valinta tutkimusprosessissa.
Runsaasti kirjallisuuslinkkejä mm. JYKDOKiin.
Sisältää myös Mapping Research Methods, jossa terminologia englanniksi.

Nimestään huolimatta erinomainen sivusto muillekin kuin humanisteille!

Menetelmäopetuksen tietovaranto

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö.

SAGE Research Methods (SRM)

Metodikirjoja, hakuteoksia ja artikkeleita kokoteksteinä sekä tutkimusesimerkkejä (ks. alla). 

Pikaopas (suom.)

Hakuohjeet (engl.)

SAGE Research Methods (SRM) / Cases

Tutkimusesimerkkejä, joissa sovellettu tiettyä menetelmää.

 • Monet tietokannat sisältävät eri menetelmillä tehtyjä tutkimuksia, mutta yleensä tiedonhaku menetelmän perusteella tuottaa vain tietoa kyseisestä menetelmästä itsestään eikä anna esimerkkitutkimuksia.
Ohjevideo (engl.)
Metodix

Metoditietämystä kaikille -blogi.

IT-palvelut tutkijan tukena Mm. verkkokyselyt, kvalitatiivisen aineiston analysointi (ATLAS) ja kvantitatiiviset tilasto-ohjelmat (SPSS, SAS).

Tutkimusaineistot

Tutkimusaineistoilla eli tutkimusdatalla tarkoitetaan tutkimuksessa tuotettuja ja käytettyjä aineistoja. Tutkimuskysymykset määrittävät, mitä tai minkä tyyppisiä (määrällinen, laadullinen) aineistoja kerätään. Tyypillisiä aineistoja ovat kyselyt, erilaiset haastattelut, asiakas- tai asiointitilanteet, viralliset dokumentit, arkistoaineistot, kirjoitukset, verkkosivustot ja media-aineistot. Huomioithan aineistovalinnoissasi muutkin perusteet kuin trendikkyyden tai kaveripiiriseksikkyyden.

Opinnäytetyötä tehdessäsi tutkimusaineiston kerääminen saattaa olla sinun mahdollisuutesi tuottaa jotain aivan uutta. Tutkimusaineistojen usein aikaavievien tutkimuslupien takia sinun kannattaa ensin tutustua alla luetelluissa julkisissa arkistoissa oleviin valmiisiin tutkimusaineistoihin. Jos päädyt itse keräämään aineistosi, selvitä tutkimustasi koskevat tutkimusaineistojen tutkimusluvat ennen kuin alat kerätä aineistoa.

Tutkimusaineistojen avoin saatavuus on yksi avoimen tieteen osa-alueista. Aineistonhallinnan suunnittelu onkin tärkeä osa tutkimuksen suunnittelua. Sen tarkoituksena on varmistaa, että tutkimusaineistojen suhteen noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä, että tutkimusaineisto ei vaarannu missään vaiheessa ja että aineiston jatkokäyttö on mahdollista. Suunnitelma on yhä useammin myös rahoituksen ehto.

Kuten tieteellisiä julkaisuja, myös tutkimusaineistoja tallennetaan kotimaisiin ja kansainvälisiin julkaisuarkistoihin jatkokäyttöä varten. Kansallisia arkistoja on kaksi: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja Kielipankki. Lisäksi eri yliopistoilla on tutkimusaineistoja sisältäviä julkaisuarkistoja.

Hae aineistoja

 • suoraan arkistoista, linkit alla
 • Finna.fi:n kautta: tee aihehaku ja rajaa hakutuloksesi aineistotyypillä Muu (harmaa nuoli sanan edessä!) > Tutkimusdata
 • Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen Etsin-hakupalvelun kautta, linkki alla

Muistathan edelleen tutkimusaineiston (aineisto, jota analysoit) ja tutkimuskirjallisuuden (tutkimuksesi teoreettinen kehys) eron. Tutkimusaineisto voi olla esimerkiksi haastatteluaineisto, kun taas tutkimuskirjallisuus voi olla esimerkiksi artikkeleita ja kirjoja aiheestasi.

Valmiita tutkimusaineistoja Sisältö Lisätietoa

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Palveluportaali Aila

Valtakunnallinen; kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusaineistoja maksutta esim. opinnäytteisiin; aineistoluettelot ja latausmahdollisuus verkossa.

Yhteiskuntatieteet painottuvat, mutta alueena ihmistieteet.

Kielipankki

Valtakunnallinen; laaja valikoima teksti- ja puheaineistoja, peruskäyttö ilmainen; aineistoluettelot ja latausmahdollisuus verkossa.
Eri yliopistojen julkaisuarkistot, meillä JYX Kirjastotuutorin Avoin tiede ja tutkimus

Tutkimusaineistojen hallinta

Aineistonhallinta: Tutkimuksen tietoaineistot

Tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen monipuolinen käsikirja aineistonhallinnan suunnitteluun.
Tutkimusaineistojen hallinnan käsikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kokoamat ohjeet asioista, joihin aineistonhallintasuunnitelmassa tulisi vastata.


 

 


kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,