Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot

tekijä: Eeva Marjatta Koponen Viimeisin muutos torstai 15. elokuuta 2019, 14.08

Tutkimusmenetelmät

 • Tutkimusmenetelmät ovat lähinnä empiirisen tutkimuksen aineiston hankinta- ja analyysivälineitä.
 • Tutkimusmenetelmät voivat olla laadullisia (qualitative) tai määrällisiä (quantitative).
 • Tutkimusmenetelmien avulla hankit ja analysoit tutkimusaineistoa.
 • Menetelmän valinnassa lähtökohtana ovat tutkimuskysymykset ja niihin vastaamista varten hankittu aineisto sekä tutkimuksen teoreettinen kehys, ei tieteenala sinällään.
 • Tutkijan on pystyttävä perustelemaan menetelmälliset ratkaisunsa ja valintansa.
 • Menetelmienkin osalta tiedontarve määrittää minkätyyppistä julkaisua haetaan. (Ks. Sage Research Methodsin etusivun I want to -kohta.)
 • Empiiriseen tutkimukseen pohjautuvan tieteellisen artikkelin IMRD-kaava: I = Introduction, M = Materials & Methods, R = Results, D = Discussion.

Tietoa tutkimusmenetelmistä

Tietokanta / sivusto

Sisältö Lisätietoa / ohjeet yms.
Menetelmäpolkuja humanisteille

Tutkimusmenetelmien valinta tutkimusprosessissa.
Runsaasti kirjallisuuslinkkejä mm. JYKDOKiin.
Sisältää myös Mapping Research Methods, jossa terminologia englanniksi.

Nimestään huolimatta erinomainen sivusto muillekin kuin humanisteille!

Menetelmäopetuksen tietovaranto

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö.

SAGE Research Methods (SRM)

Metodikirjoja, hakuteoksia ja artikkeleita kokoteksteinä sekä tutkimusesimerkkejä (ks. alla). 

Pikaopas (suom.)

Hakuohjeet (engl.)

SAGE Research Methods (SRM) / Cases

Tutkimusesimerkkejä, joissa sovellettu tiettyä menetelmää.

 • Monet tietokannat sisältävät eri menetelmillä tehtyjä tutkimuksia, mutta yleensä tiedonhaku menetelmän perusteella tuottaa vain tietoa kyseisestä menetelmästä itsestään eikä anna esimerkkitutkimuksia.
Ohjevideo (engl.)
Metodix

Metoditietämystä kaikille -blogi.

Tutkimuksen tuki / Ohjelmistot, tekninen tuki Mm. verkkokyselyt, kvalitatiivisen aineiston analysointi (ATLAS) ja kvantitatiiviset tilasto-ohjelmat (SPSS, SAS).

Huomaathan käsite-eron:

 • Tutkimusmenetelmä = miten hankit ja analysoit tutkimusaineistoa.
 • Tutkimusaineisto (tutkimusdata) = aineisto, jota analysoit, esimerkiksi haastatteluaineisto.
 • Tutkimuskirjallisuus = tutkimuksesi teoreettinen kehys, tieteellisiä julkaisuja, kuten artikkeleita ja kirjoja aiheestasi. Tutkimuskirjallisuudesta puhutaan Kirjastotuutorin 2. Hae lähteet -osiossa.

Tutkimusaineistot

Tutkimusaineistoilla eli tutkimusdatalla tarkoitetaan tutkimuksessa tuotettuja ja käytettyjä aineistoja. Tutkimusaineistot ovat analyysin kohteita. Tyypillisiä aineistoja ovat erilaiset kyselyt ja haastattelut, asiakas- tai asiointitilanteiden tallenteet, viralliset dokumentit, arkistoaineistot, verkkosivustot, keskustelupalstojen kirjoitukset ja media-aineistot. Tutkimuskysymykset määrittävät, mitä tai minkä tyyppisiä (määrällinen, laadullinen) aineistoja kerätään. 

Tieteellisen tutkimuksen perusta on aina vahva teoriapohja ja tutkimus voi kokonaisuudessaan koostua siitä. Monilla tieteenaloilla onkin alettu erityisesti ensimmäisessä opinnäytteessä eli kandityössä keskittyä tämän opettelemiseen empirian sijaan.

Jos kuitenkin teet empiirisen tutkimuksen, on sinulla edelleen kaksi vaihtoehtoa:

 • Voit käyttää valmiita aineistoja. Tutkimusaineistoja tallennetaan kotimaisiin ja kansainvälisiin julkaisuarkistoihin jatkokäyttöä varten. Kansallisia arkistoja on kaksi: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja Kielipankki. Lisäksi eri yliopistoilla on tutkimusaineistoja sisältäviä julkaisuarkistoja. Lue lisää valmiista aineistoista tämän luvun lopusta.
 • Tai voit kerätä oman tutkimusaineiston ja sitä kautta tuottaa tutkimuksellasi jotain uutta.

Tutkimusaineistojen avoin saatavuus on yksi avoimen tieteen osa-alueista. Tämä sinun on aina huomioitava, mutta jos päädyt keräämään oman aineiston, selvitä tutkimustasi koskevat tutkimusaineistojen tutkimusluvat hyvissä ajoin ennen kuin alat kerätä aineistoa.

Koska tutkimusdataan sisältyy usein erilaisia henkilötietoja ja henkilötunnisteita, tutkimusdatan keräämisessä, säilyttämisessä ja käytössä tulee noudattaa tiettyjä sääntöjä. Opiskele henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät asiat Moodlesta Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa -kurssilla. Lisäksi lue opiskelijoille suunnattu ohje.

Valmiit tutkimusaineistot

 • Julkisiin arkistoihin, kuten Tietoarkisto ja Kielipankki, kerätyt aineistot
  • Aineistojen käyttö vaatii usein luvan kysymistä. Julkisissa arkistoissa on yksinkertaiset ja selkeät lupakäytännöt.
  • Osa aineistosta on avoimia niin, että datan saaminen edellyttää asiakkaaksi rekisteröitymistä (esim. Haka-tunnuksilla).
  • Esimerkiksi Suomi24-keskustelupalstan kirjoitukset ovat saatavilla Kielipankin kautta.

Hae aineistoja

 • suoraan arkistoista, linkit alla
 • Finna.fi:n kautta: tee aihehaku ja rajaa hakutuloksesi aineistotyypillä Muu (harmaa nuoli sanan edessä!) > Tutkimusdata
 • Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen Etsin-hakupalvelun kautta, linkki alla

Muistathan edelleen tutkimusaineiston (aineisto, jota analysoit) ja tutkimuskirjallisuuden (tutkimuksesi teoreettinen kehys) eron. Tutkimusaineisto voi olla esimerkiksi haastatteluaineisto, kun taas tutkimuskirjallisuus voi olla esimerkiksi artikkeleita ja kirjoja aiheestasi.

Valmiita tutkimusaineistoja Sisältö Lisätietoa

Tietoarkisto
- Palveluportaali Aila

Valtakunnallinen; kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusaineistoja maksutta esim. opinnäytteisiin; aineistoluettelot ja latausmahdollisuus verkossa.

Yhteiskuntatieteet painottuvat, mutta alueena ihmistieteet.

Kielipankki

Valtakunnallinen; laaja valikoima teksti- ja puheaineistoja, peruskäyttö ilmainen; aineistoluettelot ja latausmahdollisuus verkossa. Muillekin kuin kielitieteilijöille!

Sisältää Suomi24-keskustelupalstan kirjoitukset.

Linkki CLARIN palveluun, jossa kansainvälisiä humanistis-yhteiskuntatieteellisiä aineistoja.

Eri yliopistojen julkaisuarkistot, meillä JYX Kirjastotuutorin Avoimet tieteelliset julkaisut sivulla kohta 3).
Kansainväliset arkistot, esim. CESSDA ja DataCite.
Tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin.

 

Lue lisää aineistonhallinasta alasivulla!


 

 


kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,