Aineistonhallintasuunnitelma

tekijä: Tiia Marjaana Puputti Viimeisin muutos perjantai 18. syyskuuta 2020, 10.24

Olethan huomannut:
Tutkimusaineistojen hallinta -verkko-oppimateriaalin, joka sisältää perustiedot tutkimusaineistojen hallinnasta opinnäytteessä ja
LIB1DATA Aineistonhallinnan perusteet -verkkokurssin aineistonhallintasuunnitelman ohjattuun tekemiseen. Kurssille ilmoittaudutaan Sisussa. Aineistonhallinta ei ole osa LIB1THP-kurssia.


Aineistonhallinnan suunnittelu
 on tärkeä osa tutkimuksen suunnittelua. Sen tarkoituksena on varmistaa, että tutkimusaineistojen suhteen noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja että tutkimusaineisto ei vaarannu missään vaiheessa. Samalla pohditaan, onko aineiston avaaminen ja jatkokäyttö mahdollista. Aineistonhallintasuunnitelma sisältää myös tarvittavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset. Aineistonhallinnan suunnittelun tarkoituksena on tuottaa parempaa tiedettä.

Aineistonhallintasuunnitelmassa vastaat mm. näihin kysymyksiin:

  • Millaiseen aineistoon tutkimuksesi perustuu? Millaista aineistoa keräät, tuotat tai käytät uudelleen?
  • Miten varmistat aineistosi yhtenäisyyden ja laadun?
  • Mitä eettisiä seikkoja aineistosi hallintaan sisältyy, esimerkiksi henkilötietojen käsittely?
  • Onko aineistosi käyttämiselle tai jakamiselle rajoituksia, esimerkiksi tekijänoikeudet tai käyttöoikeudet?
  • Miten dokumentoit ja kuvailet aineistosi niin, että se on muille ymmärrettävässä muodossa, ja aineiston käsittely on systemaattista ja sujuvaa?
  • Minne tallennat aineistosi, ja miten varmuuskopioit sen opinnäyteprosessisi aikana?
  • Kuinka suojattu aineistosi on?
  • Mikä osa aineistostasi voidaan julkaista ja arkistoida jatkokäyttöä varten, sekä aiotko tehdä niin?

Tutkimusaineistojen_hallintaprosessi

 

ApujaSisältö

Aineistonhallinnan käsikirja

 

Valtakunnallinen tutkimusaineistoja arkistoiva ja välittävä Tietoarkisto on koonnut Aineistonhallinnan käsikirjan asioista, joihin aineistonhallintasuunnitelmassa tulisi vastata. Kattava ja hyvä materiaali.

Lue myös Tietoarkiston blogista Mari Kleemolan kirjoitus Tietoarkisto on FAIR, erityisesti jos jatkokäytät arkistoitua tutkimusaineistoa.

Suomen Akatemia Aineistonhallintasuunnitelman kysymykset, Akatemian ohjeet ja hyviä käytänteitä kohtuullisen "selkokielisinä".
DMP Tuuli

Tutkijoiden käyttämä aineistonhallintasuunnitelmalomake (DMP = data management plan) ja ohjeistus. Jos päätät käyttää sitä, niin rekisteröidyttyäsi käyttäjäksi ja aloittaessasi uuden suunnitelman luomisen (Create a new plan), käytä Jyväskylän yliopiston tuottamaa aineistonhallinnan suunnittelun ohjeistusta (Select guidance). Voit käyttää myös Tuulin ohjeistoa, suomenkielinen ohje alkaa sivulta 6.

Jotkut rahoittajat voivat vaatia DMP Tuulin käyttämistä.

LIB1DATA Aineistonhallinnan perusteet

Oman opinnäytetyön aineistonhallintasuunnitelman tuottaminen ohjatusti verkkokurssilla. Kurssin opiskelumateriaali on Moodlessa ja siihen ilmoittaudutaan Sisussa.

LIB1DATA ei ole osa LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet -kurssia.